print sitemap zoeken disclaimer contact

Het fiscale regime voor de ANBI en de SBBI

Voor het doen van schenkingen aan een goed doel is het van belang te weten of er sprake is van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Als ontvanger van giften en erfstellingen is deze status van belang, maar eventueel ook voor de schenker of erflater. Hieronder een korte toelichting op de ANBI en de SBBI.

ANBI

Goede doelen hebben meestal de status van ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, zoals een kerk, een levensbeschouwelijke, charitatieve of culturele instelling zonder winstoogmerk. Zowel feitelijk als statutair moet voor tenminste 90% het algemeen belang worden gediend. De giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van het inkomen (inkomenstenbelasting of vennootschapsbelasting). ANBI's zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Er zijn diverse voorwaarden aan verbonden en er moet een beschikking bij de belasting worden gevraagd. De Belastingdienst houdt een register bij.

SBBI

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling en wordt gezien als het zwakke broertje van de ANBI. Hier kan sprake zijn van een particulier belang, als er maar een sociale functie aanwezig is. Een maatschappelijke waarde is dus een voorwaarde. Wat dat precies inhoudt staat nergens beschreven, maar denk bijvoorbeeld aan een buurtvereniging of een hobbyclub.

Giften aan een SBBI zijn, in tegenstelling tot de ANBI niet bij de gever aftrekbaar, maar er geldt wel een vrijsteling voor de schenk- en erfbelasting. Voor de SBBI-status wordt geen beschikking afgegeven. Een en ander moet blijken uit de statuten / doelstelling en de feitelijke handelingen.

Meer weten van anbi en sbbi

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning ANBI en SBBI

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap