print sitemap zoeken disclaimer contact

Het fiscale regime voor de ANBI en de SBBI

Voor het doen van schenkingen aan een goed doel is het van belang te weten of er sprake is van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Als ontvanger van giften en erfstellingen is deze status van belang, maar eventueel ook voor de schenker of erflater. Hieronder een korte toelichting op de ANBI en de SBBI.

Bestedingscriterium ANBI

ANBI’s moeten hun inkomsten besteden aan hun algemeen nuttige doelstelling (bestedingscriterium). De ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de ANBI. MvF 15 maart 2024, nr. 2024-6086 bevat de voorwaarden om een investering door de ANBI te laten kwalificeren voor het bestedingscriterium. Het gaat om beleggingen waarmee men, naast een financieel rendement, sociale impact wil of kan realiseren.

ANBI Loket belastingdienst

Sinds 2023 is er ook een speciaal ANBI loket, dit kunt u hier vinden.

ANBI

Goede doelen hebben meestal de status van ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, zoals een kerk, een levensbeschouwelijke, charitatieve of culturele instelling zonder winstoogmerk. Zowel feitelijk als statutair moet voor tenminste 90% het algemeen belang worden gediend. De giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van het inkomen (inkomenstenbelasting of vennootschapsbelasting). ANBI's zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Er zijn diverse voorwaarden aan verbonden en er moet een beschikking bij de belasting worden gevraagd. De Belastingdienst houdt een register bij.

SBBI

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling en wordt gezien als het zwakke broertje van de ANBI. Hier kan sprake zijn van een particulier belang, als er maar een sociale functie aanwezig is. Een maatschappelijke waarde is dus een voorwaarde. Wat dat precies inhoudt staat nergens beschreven, maar denk bijvoorbeeld aan een buurtvereniging of een hobbyclub.

Giften aan een SBBI zijn, in tegenstelling tot de ANBI niet bij de gever aftrekbaar, maar er geldt wel een vrijsteling voor de schenk- en erfbelasting. Voor de SBBI-status wordt geen beschikking afgegeven. Een en ander moet blijken uit de statuten / doelstelling en de feitelijke handelingen.

Meer weten van anbi en sbbi

Deel deze pagina

Laatste update op 09-05-2024
Artikel gemaakt op 19-04-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning ANBI en SBBI

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap