print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures

Belastingvrije verhuur Airbnb

Verhuur deel eigen woning is belastingvrij 

Moet u belasting betalen over de inkomsten bij verhuur van uw woning (of garage of tuinhuisje) via bijvoorbeeld Airbnb? Volgens de rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam zijn de verhuurinkomsen belastingvrij. 

Airbnb-inkomsten zijn belastingvrij

Volgens de Rechtbank Noord Nederland (en in hoger beroep het Gerechtshof Amsterdam) zijn de inkomsten uit de verhuur van een tuinhuisje belastingvrij (voor de liefhebber, op grond van artikel 3.113 wet IB, de tijdelijke verhuur). Volgens de rechter ziet dit artikel enkel op de tijdelijke verhuur van de gehele woning en niet bij de verhuur van een deel van de woning. De rechter stelt dat de eigen woning gewoon een eigen woning blijft, ook als deze (deels) tijdelijk wordt verhuurd (artikel 3:111 zevende lid wet IB). Het tuinhuisje moet wel worden opgenomen in box 3, aldus het Gerechtshof. Dit is voor Airbnb-verhuurders een belangrijke uitspraak.

Fiscale noot Airbnb-inkomsten

De Belastingdienst was het niet eens met de rechters en kregen dus ongelijk. Volgens de Belastingdienst valt de verhuur onder de kamerverhuurvrijstelling of er is sprake van winst uit onderneming. De rechter is er vlot klaar mee, verhuur in deze situatie (deel eigen woning) is belastingvrij en het tuinhuisje moet worden opgenomen in box 3.

In Nederland verhuren ongeveer 10.000 mensen een deel van hun eigen woning. In 2016 waren dit er 8.000 met in totaal € 24 mln. aan inkomsten. En dan gaat het om het aantal mensen dat bekend is bij de Belastingdienst, het werkelijke aantal zal veel hoger liggen. De lijn tot nu toe was dat 70% van de inkomsten belast is en de kosten deels aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om kosten welke direct samenhangen met de verhuur, hierbij kunt u denken aan:

  • gas / water/ electra;
  • schoonmaakkosten;
  • wassen;
  • advertenties en reclame.

Soms is er wel 6% BTW verschuldigd (bij inkomsten boven € 20.000 (door KOR-regeling) en actieve verhuur).

Tevens kunnen hypotheekverstrekkers gaan piepen (kijk in uw hypotheekakte). De hypotheekrente blijft in z'n geheel gewoon aftrekbaar.

De rechter gooit nu een steen in de fiscale vijver, de inkomsten zijn volgens hem bij gedeeltelijke verhuur van de eigen woning belastingvrij. In hoger beroep zal blijken of dit ook zo blijft, mijn fiscale bril zegt mij dat dit niet zo is. De uitspraak door de rechtbank is wel goed gemotiveerd, het Gerechtshof in Amsterdam heeft de uitspraak bevestigd en geeft aan dat de huurinkomsten belastingvrij zijn en het tuinhuisje moet worden opgenomen in box 3.

Als een huurder (niet eigenaar van een woning) tijdelijk zijn huurwoning verhuurt, is dit (via een omweg) belastingvrij. Het huurrecht is belast in box 3 edoch op grond van de wet ook weer vrijgesteld (artikel 5.19 vierde lid wet IB). Het kan wel zijn dat er BTW is verschuldigd over de verhuur. Meestal blijft de huurtoeslag gewoon van toepassing.

In vrijwel alle gevallen moet er toeristenbelasting worden betaald.

Er staan ongeveer 20.000 Nederlandse kamers en woningen op de site van Airbnb. In 2015 heeft de Belastingdienst al aangegeven de site te gaan controleren en in kaart te willen brengen welke mensen de inkomsten ook opgeven. In de VS moet Airbnb de informatie aan de belastingdienst verstrekken (mits hoger dan 20.000 dollar en meer dan 200 reserveringen). In Nederland is dit nog niet zo, dit zal een kwestie van tijd zijn. Uitdaging is dat Airbnb in Nederland geen vestiging heeft. Airbnb is geen lastige of gesloten organisatie, in Amsterdam houdt Airbnb zelfs de toeristenbelasting in. Via je account op Airbnb kun je zelfs de belastinginkomsten bekijken.

Fiscale en formele checklist Airbnb-verhuur

Als u uw woning of een deel hiervan gaat verhuren via Airbnb, zijn een paar dingen echt van belang:

  1. Formele eisen verhuur: zoals brandveiligheid etc.
  2. Moet u inkomstenbelasting betalen (is discutabel)?
  3. Moet u BTW in rekening brengen (meestal niet)?
  4. Bent u toeristenbelasting verschuldigd (meestal wel)?
  5. Stelt uw gemeente eisen aan tijdelijke verhuur (meestal wel, kijk op site gemeente)?
  6. Is uw hypotheekverstrekker het eens met de verhuur (kijk in hypotheekakte)?

Bron Airbnb belastingvrij

Rechtbank Noord Holland (ECLI:NL:RBNHO:2018:4343)

Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMSL2019:2424)

Airbnb-inkomsten ? vragen?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van belastingvrije verhuur airbnbAuteur(s) van belastingvrije verhuur airbnb


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 23-07-2019 | Artikel laatst gewijzigd : 24-07-2019

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Kennisbank Vastgoed en fiscus Belastingvrije verhuur Airbnb

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap