print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Gebruikelijk loon internationale en grensoverschrijdende situaties

Voor een Nederland wonende directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt de gebruikelijkloonregeling (2024: € 56.000, behoudens uitzonderingen en maatwerk). Voor een DGA die in het buitenland woont en in Nederland een aanmerkelijk belang heeft, geldt deze regeling ook. Op grond van de meeste belastingverdragen is de beloning van een DGA die in het buitenland woont (en als bestuurder werkt voor zijn Nederlandse bv) de Nederlandse heffing van toepassing. Op grond van een arrest van de Hoge Raad is de gebruikelijkloonregeling voor in het buitenland wonende DGA's niet van toepassing.

DGA in grensoverschrijdende situaties

Henk woont in Portugal en heeft een zogenaamd aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde bv. In de opgelegde aanslag inkomstenbelasting wordt door de inspecteur rekening gehouden met de gebruikelijkloonregeling (artikel 12a wet Loonbelasting). De Hoge Raad is het hier niet mee een. De belangrijkste redenen:

  • De Nederlandse gebruikelijkloonregeling zorgt ervoor dat Nederland (eventueel) over meer inkomen mag heffen dan Portugal;
  • Portugal heeft de gebruikelijkloonregeling niet aanvaard (geen kenbare aanvaarding);
  • Portugal kent een gebruikelijkloonregeling niet (geen wederkerigheid).

DGA en emigratie België

Bij een emigratie van een DGA naar België mag de gebruikelijkloonregeling wel worden toepast door Nederland. Dit komt omdat deze regeling bij de verdragsonderhandelingen aan de orde is geweest. Lees arrest Hoge Raad uit 2012.

DGA en emigratie Portugal

De gebruikelijkloonregeling kan in de situatie bij een emigratie naar Portugal niet worden toegepast.

Noot fiscaal jurist inzake DGA en buitenland

Een in het buitenland wonende DGA is aan te merken als zogenaamde buitenlands belastingplchtige voor de Nederlandse inkomstenbelasting. De DGA is slechts belastingplichtig in Nederland voor inkomsten en vermogen die op grond van het toepasselijke belastingverdrag aan Nederland zijn toe te rekenen. Als een DGA werkzaamheden verricht voor een in Nederland gevestigde bv (waarin hij of zij een aanmerkelijk belang heeft), zal de Nederlandse bv normaal gesproken inhoudingsplichtig zijn voor de Nederlandse loonbelasting. De heffing over DGA-beloningen (bestuurders) kan per belastingverdrag verschillen, de berekening van de voorkoming van dubbele belasting ook.

Het is dus bij elk belastingverdrag weer de vraag of de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. In belastingverdragen met Portugal en Polen niet en bij België wel. Het feit dat een belastingverdrag is afgesloten na de invoering van de gebruikelijkloonregeling wil nog niet zeggen dat de Nederlandse regeling ook van toepassing is. De goede verdragstrouw moet altijd - per belastingverdrag - worden beoordeeld. Instemming voor de Nederlandse DGA-regeling is eigenlijk in alle gevallen een vereiste (kenbare aanvaarding, aldus de Hoge Raad).

Jongbloed Fiscaal Juristen adviseert vele ondernemers, DGA's en particulieren inzake een emigratie of bij internationale situaties. Tevens verzorgen wij emigratieaangiften (M-biljet) en reguliere aangifte biljetten voor buitenlands belastingplichtigen. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met één van onderstaande specialisten.

Bron DGA en emigratie

Hoge Raad d.d. 18 november 2016 ECLI:NL:HR:2016:2497

Rechtbank Zeeland - West Brabant inzake emigratie DGA naar Polen 24 augustus 2015 ECLI:NL:RBZWB:2015:5635

Hoge Raad inzake emigratie DGA naar België 9 november 2012 ECLI:NL:HR:2012:BW4756

Hoge Raad inzake emigratie DGA naar België 15 april 2011 ECLI:NL:HR:2011:BN8728

Deel deze pagina

Laatste update op 10-12-2023
Artikel gemaakt op 13-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Gebruikelijk loon internationaal

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap