print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Belastingdienst mag informatie anonieme tipgever over zwartspaarders toch gebruiken

De Hoge Raad beslist dat het verkregen bewijsmateriaal door de Belastingdienst mag worden ingebracht in de fiscale procedure.

Bankrekeningen in Luxemburg

De Belastingdienst heeft bankstukken ontvangen van een anonieme tipgever met informatie over bankrekeningen van Nederlanders bij een Luxemburgse bank. De Belastingdienst heeft de tipgever betaald voor deze informatie en heeft aanslagen opgelegd op basis van het gekochte bewijs. Het vermoeden bestaat dat de tipgever op onrechtmatige wijze (diefstal) aan de betreffende informatie is gekomen. Vraag is of dit bewijs door de Belastingdienst mag worden gebruikt?

Uitspraak Gerechtshof wordt herzien

In de geruchtmakende zaak van de anonieme tipgever was door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 20 februari 2018 beslist dat het bewijsmateriaal verkregen van de anonieme tipgever niet gebruikt mocht worden bij het opleggen van aanslagen bij vermeende zwartspaarders. Het Hof vond het bewijsmateriaal ontoelaatbaar omdat bij het verkrijgen van het materiaal strafbare feiten waren gepleegd door de tipgever (hij had de informatie gestolen) en dat hij daarvoor ook nog eens door de Belastingdienst werd betaald, terwijl de Belastingdienst wist of had moeten vermoeden dat het bewijs afkomstig was uit diefstal.

Op 8 november 2019 vernietigt de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof en oordeelt dat het bewijsmateriaal niet mag worden uitgesloten en dat de belastingrechter zelfstandig moet oordelen over de bruikbaarheid van het bewijsmateriaal en daarvoor geen rekening hoeft te houden met wat er in een eventuele strafzaak terzake is geoordeeld. Voor het oordeel of het bewijs bruikbaar is, is geen onderzoek nodig naar de aard of ernst van het strafbaar handelen van de tipgever.
De Hoge Raad vernietigt ook het oordeel dat het niet bekend maken van de naam van de tipgever en de details van de afspraken met de tipgever tot gevolg moet hebben dat geen aanslagen kunnen worden opgelegd.

Aanslagen blijven in stand

Op basis van de documenten verkregen via de anonieme tipgever zijn bij 76 vermeende zwartspaarders aanslagen opgelegd; het Gerechtshof oordeelde dat de informatie niet mocht worden gebruikt. De Hoge Raad beslist dus nu dat dat wel mag. De zaak zal verder worden voortgezet bij het Gerechtshof in Amsterdam om een oordeel te geven, rekening houdend met het nu toegestane bewijs.

De Belastingdienst meldt dat ondertussen 70 van deze zwartspaarders hebben bekend; deze zullen in totaal voor circa € 11 miljoen aan aanslagen moeten voldoen. De overige 6 lijken zich te blijven verzetten en zullen na verdere afwikkeling bij het Gerechtshof naar onze mening ook in het ongelijk gesteld worden en zullen alsnog de opgelegde aanslagen moeten voldoen.

Uitspraak van het Gerechtshof 20 febuari 2018:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:515

Arrest van de Hoge Raad 8 november 2019:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1715

Deel deze pagina

Laatste update op 13-11-2019
Artikel gemaakt op 12-11-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Belastingdienst mag anonieme tip gebruiken

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap