print sitemap zoeken disclaimer contact

Innovatiebox 2021

Het tarief in de innovatiebox wordt in 2021 verhoogd van 7% naar 9%. Het tarief was in het verleden slechts 5%. Jammer dat er in Nederland minder stimulatiemaatregelen zijn voor innovatiebedrijven. Om toegang te krijgen tot de innovatiebox moet u in het bezit zijn van een octrooi en / of een zogenaamde S&O-verklaring.

Innovatiebox in 2023 en 2024

Winsten behaald met activiteiten binnen de innovatiebox worden belast tegen een tarief in de vennootschapsbelasting van slechts 9% (cijfers 2023 en 2024). Dit tarief is ruim 16% lager dan het gebruikelijke tarief voor de Vennootschapsbelasting. Wellicht is deze stimuleringsmaatregel voor uw bedrijf ook interessant! Stuur ons gerust een e-mail voor offerte of bespreking.

Verhoging tarief innovatiebox 2021

De innovatiebox verlaagt het effectieve belastingtarief voor de vennootschapsbelasting. De faciliteit is beschikbaar als u winst uit innovatieve activiteiten haalt. De innovatiebox wordt wel gezien als een belangrijk onderdeel van ons vestigingsklimaat. Het doel van de innovatiebox is dat in Nederland werkgelegenheid wordt behouden voor hoogopgeleiden. Dat maakt dat Nederland internationaal goed kan concurreren en versterkt de economie en de welvaart. Om van de innovatiebox gebruik te mogen maken moet worden voldaan aan diverse vereisten. Zo moet u zelf een immaterieel activum voortbrengen en mag er geen sprake zijn van kunstmatige structuren in de vorm van bijvoorbeeld belastingontwijking.

In het verleden is het percentage al van 5% (1 januari 2018) naar 7% gegaan en per 1 januari 2021 gaat het van 7% naar 9%.

De innovatiebox in het Belastingplan 2021

De innovatiebox werkt vanuit het principe van de grondslagvermindering. In de praktijk werkt dat als volgt:

  • U hebt een winst van € 200 behaald met activiteiten die u onder de innovatiebox mag brengen.
  • Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt 25%. Op dit moment is het zo dat u 7/25 * 200 in de grondslag voor uw totale winstberekening opneemt.
  • Dat leidt ertoe dat van deze € 200, u een bedrag van € 56 tot het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting rekent. U betaalt dan effectief over de winst van € 200 met innovatieboxactiviteiten € 14 belasting.
  • Zouden we hetzelfde plaatje loslaten op 2021, dan wordt de formule 9/25 * 200. Tot uw belastbaar bedrag rekent u dan € 72. Daarover betaalt u dan, uitgaande van een percentage van 25%, € 18 vennootschapsbelasting.

De wetgever benoemt deze wijziging als benodigd om diverse lastenverlichtingen te dekken. Naar onze mening kan dit ook voortkomen uit het feit dat Nederland internationaal vaak aanhaalt dat belastingtarieven lager dan 9% onacceptabel zijn. Deze verhoging komt daarom ook voor onze internationale betrekking niet ongelegen.

Innovatiebox 2021 en advisering

Wilt u meer weten over de innovatiebox? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zorg dat u er bij de innovatiebox tijdig bij bent, want het is administratief veeleisende materie. De Belastingdienst heeft diverse rulings gepubliceerd inzake de innovatiebox, deze kunt u hier raadplegen. Deze kunnen prima als voorbeeld dienen en zullen door ons worden meegenomen in de advisering. Meestal zullen wij in overleg met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst sluiten. 

Vragen over de innovatiebox? bel of mail gerust

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 16-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2021 Innovatiebox 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap