print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2010 ondernemers

TBS-regeling gunstiger

Als u een bedrijfspand of overig vermogensbestanddeel aan de B.V. ter beschikking stelt, valt u onder de zogenaamde TBS-regeling (inkomen -/- kosten belast in box 1). Dit kan ook in vele andere situaties. Voor de TBS-ondernemer gelden minder gunstige regelingen dan voor de "echte" ondernemer. Deze worden versoepeld.

Inleiding

De TBS-regeling wordt in 2010 gunstiger dan daarvoor. Er komen een aantal aanpassingen:

  1. Extra vrijstelling voor winst: een soort MKB-winstvrijstelling voor de TBS-ondernemer (12% van de winst wordt vrijgesteld).
  2. Herinvesteringsreserve toepasbaar vanaf 2010.
  3. Kostenegalisatiereserve toepasbaar vanaf 2010.

Daarnaast wordt de regeling omtrent uitstel van betaling voor een TBS-ondernemer eenvoudiger. De TBS-ondernemer hoeft voor een betalingsregeling niet meer over voldoende middelen te beschikken (vermogenstoets).

Belastingtip

Ik zou in 2010 even gaan rekenen met uw bedrijfspand, wellicht moet u het bedrijfspand inbrengen in de B.V.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplan Belastingplan 2010 Belastingplan 2010 ondernemers TBS regeling gunstiger

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap