print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2010 ondernemers

TBS-regeling gunstiger

Als u een bedrijfspand of overig vermogensbestanddeel aan de B.V. ter beschikking stelt, valt u onder de zogenaamde TBS-regeling (inkomen -/- kosten belast in box 1). Dit kan ook in vele andere situaties. Voor de TBS-ondernemer gelden minder gunstige regelingen dan voor de "echte" ondernemer. Deze worden versoepeld.

Inleiding

De TBS-regeling wordt in 2010 gunstiger dan daarvoor. Er komen een aantal aanpassingen:

  1. Extra vrijstelling voor winst: een soort MKB-winstvrijstelling voor de TBS-ondernemer (12% van de winst wordt vrijgesteld).
  2. Herinvesteringsreserve toepasbaar vanaf 2010.
  3. Kostenegalisatiereserve toepasbaar vanaf 2010.

Daarnaast wordt de regeling omtrent uitstel van betaling voor een TBS-ondernemer eenvoudiger. De TBS-ondernemer hoeft voor een betalingsregeling niet meer over voldoende middelen te beschikken (vermogenstoets).

Belastingtip

Ik zou in 2010 even gaan rekenen met uw bedrijfspand, wellicht moet u het bedrijfspand inbrengen in de B.V.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 12-05-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplan Belastingplan 2010 Belastingplan 2010 ondernemers TBS regeling gunstiger

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap