print sitemap zoeken disclaimer contact

Betalingsregeling Belastingdienst

Nieuws januari 2022 (uitstel tot 1 april 2022)

Om ondernemers en bedrijven te helpen heeft het kabinet besloten om het uitstel van betaling bij de Belastingdienst te verlengen tot 31 maart 2022. Het uitstel liep officieel af op 31 januari 2022. Op dit moment staat er ruim € 18 miljard aan belastingschulden open bij ongeveer 400.000 ondernemers. Ondernemers die al gebruik maken van de uitstel regeling hoeven verder geen actie te ondernemen. Als u nog geen gebruik maakt van de regeling moet u dit voor 31 maart 2022 melden bij de Belastingdienst. Voor meer informatie lees dit artikel op de site van de Belastingdienst.

Belastingdienst als bank?

Ondernemers met betalingsproblemen kunnen de Belastingdienst als bank gaan gebruiken, tenminste een soepele regeling met hen gaan afspreken. Crediteuren, personeel en de Belastingdienst worden hiermee een beetje gelijk behandeld. Deze regeling werkt in 2015 en 2016 nog steeds, u moet de inspecteur / invorderaar er wel op wijzen.

Er komt een versoepeling voor het invorderingsbeleid voor ondernemers met betalingsproblemen. Op 25 mei 2009 is een besluit bekend geworden waarin de Staatssecretaris aangeeft wanneer een ondernemer coulance kan verkrijgen op de betaling van belastingschulden. Daarnaast wordt de executie bij beslag uitgesteld.

Een deskundige moet een verklaring afleggen omtrent de financiële problemen en de mogelijkheden.

Uitstel van betaling

Er kan voor bestaande schulden uitstel van betaling worden verleend. De voorwaarden:

 1. Het gaat om bestaande betalingsproblemen.
 2. Problemen door crisis en van tijdelijke aard.
 3. Vóór bepaald tijdstip opgelost.
 4. Er wordt zoveel mogelijk zekerheid gesteld.
 5. Verklaring deskundige.

Hoe werkt de aanvraag?

Zie onder voor de benodigde informatie:

A. Deskundige

 1. Naam of tenaamstelling deskundige.
 2. Contactgegevens deskundige.
 3. Opleiding en competenties deskundige.
 4. Hoofdactiviteiten deskundige.
 5. Eventuele instanties die toezicht houden op de deskundige.
 6. Relatie van deskundige tot belanghebbende.

B. Vragen

 1. Wat is de aard van de betalingsproblemen en hoe zijn deze ontstaan?
 2. Zijn de betalingsproblemen het directe gevolg van de economische crisis? Zo ja, kunt u inzicht geven in het verband tussen de betalingsproblemen en de economische crisis?
 3. Waaruit leidt u af dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn?
 4. Wanneer (datum) zullen de betalingsproblemen weer zijn ingelopen? Op grond van welke feiten en omstandigheden acht u dit aannemelijk (liquiditeitsplanning toevoegen)?

C. Verklaring

De deskundige verklaart naar beste weten en naar beste inzichten zijn oordeel te hebben gegeven bij de beantwoording van de onder B genoemde vragen en daarbij inzicht te hebben gegeven in de waargenomen feiten en omstandigheden die aan de beoordeling ten grondslag liggen.

Deze aanvraag stuurt u dan naar de invorderaar van de eenheid waar u onder valt.

Deze regeling werkt in 2015 en 2016 nog steeds, de regeling is namelijk formeel niet ingetrokken, u moet de Belastingdienst er wel op wijzen.

Deel deze pagina

Laatste update op 31-01-2022
Artikel gemaakt op 03-06-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis Betalingsregeling Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap