print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Kostenvergoedingen

Inleiding kostenvergoeding 

Onbelaste vergoedingen kennen we niet meer, we praten sinds 2001 over vrije vergoedingen. Een onbelaste vergoeding heeft als voordeel dat dit zonder belastingheffing door de werkgever aan de werknemer mag worden betaald.

Werkkostenregeling vanaf 2011

Omdat alles eenvoudiger moet worden, heeft de Staatssecretaris voorgesteld om de onkostenvergoeding maar af te schaffen en onder te brengen in een ongunstige werkkostenregeling. Vanaf 2011 mag maximaal 1,4% van de fiscale loonsom binnen een bedrijf belastingvrij worden vergoeden, naast een beperkt aantal gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten. Tot 2014 geldt een overgangsregime en kunt u nog kiezen tussen de oude en de nieuwe regeling.

Soorten kostenvergoedingen

 1. Vaste kostenvergoedingen.
 2. Koffiegeldvergoeding.
 3. Telefoonkosten.
 4. Verhuiskosten.
 5. Huisvestingskosten.
 6. Vrije vergoedingen voor onregelmatige en continue diensten.
 7. Kinderopvang.
 8. Vrijwilligersregeling.
 9. 30%-vergoeding.
 10. Reiskostenvergoeding.

Essentie onkostenvergoeding

Als de werkgever € 100 bruto loon (inclusief werkgeverlasten € 110) geeft, krijgt de werknemer hiervan ongeveer € 60. Als de werkgever € 110 onkostenvergoeding wil (en kan) geven, kost dit de werkgever niets meer maar levert dit de werknemer wel € 50 meer inkomen op.

Nadeel werknemer

Bij een hoger bruto loon is ook de grondslag voor pensioen en risicosituaties (arbeidsongeschikt, werkeloos) hoger. Overleg dit met uw verzekeringsadviseurs en werkgever.

Vereisten onkostenvergoeding

Een onkostenvergoeding kan enkel worden verstrekt als er ook kosten worden gemaakt. Daarnaast zijn er in de wet en jurisprudentie diverse eisen ontstaan:

 1. Een kostenvergoeding moet redelijk zijn.
 2. De kosten moeten worden gemaakt voor een behoorlijke vervulling van dienstbetrekking.
 3. De vergoeding moet naar maatschappelijke opvattingen niet als beloning worden gezien.
 4. De kostenvergoeding moet gespecificeerd worden.
 5. Via steekproeven moet u de onkostenvergoeding regelmatig, zeg 2 keer per jaar, controleren. 


Meer weten van kostenvergoedingen


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap