Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Moldavië

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Moldavië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
1 juni 2001 1 januari 2002  
Soort inkomsten NL MDA Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol XII    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in MDA worden verricht door een inwoner met de MDA nationaliteit of door een lokaal in MDA aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten en in opleiding zijnde personen   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van MDA
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente 18, lid 1 en protocol XIII   Tot dat MDA heffing kent.
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Tenzij persoon inwoner en onderdaan van MDA
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 5% belasting over bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   10-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Moldavië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap