print sitemap zoeken disclaimer contact

Ondersteuning ouders

Hypotheek voor uw kind

Inleiding

Een eerste huis kopen is voor veel jonge mensen niet meer te betalen. Bij een woning van € 150.000 heb je eigenlijk al een inkomen nodig van € 35.000 per jaar, dit is niet voor iedereen weggelegd. Het is daarom niet vreemd dat sommige ouders hun kinderen willen helpen bij de stap naar een eigen huis. Geldverstrekkers spelen in op deze behoefte, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Daarnaast moet u rekening houden met fiscale wetgeving en risico's.

Verstrekken gegevens aan de Belastingdienst

U moet de gegevens aangaande de familiebank lening of lening van de ouders aan de Belastingdienst verstrekken bij het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting (artikel 17b lid 1 uitvoeringsregeling IB) . Doet u dit niet (of niet tijdig) dan is de rente niet aftrekbaar. Zie hiertoe een arrest van de Hoge Raad d.d. 19 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:730) . De Hoge Raad oordeelt dat het vanaf 2016 in de aangifte vermelden van de leninggegevens voorwaarde is om de lening tot de eigenwoningschuld te rekenen. Door dit niet te doen, kan de door de vader verstrekte lening in 2016 niet tot de eigenwoningschuld worden gerekend en is de door de dochter betaalde rente niet aftrekbaar.

Aankoop woning

Als u uw kind wilt helpen bij de aankoop van een eigen woning, is er een aantal opties:

  1. u stelt zich borg voor zijn of haar hypotheek;
  2. u leent uw kind een geldbedrag voor de aankoop (of deels);
  3. u schenkt uw kind een geldbedrag voor de aankoop (of deels).

Borgstelling

Dit kan doordat u een hypotheek op uw eigen woning neemt of door het meetekenen voor de hypotheek van uw kind. Door het meetekenen worden de ouders hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld, geen goede optie dus. De ouders kunnen in de financiële problemen komen als het kind de hypotheekrente niet meer kan of wil betalen. Goede voorlichting door een adviseur (niet de bank die de hypotheek verstrekt) is noodzaak. De Staatssecretaris heeft op 24 juni 2005 een besluit over dit soort leningen opgesteld, lees hier. In dit besluit staat beschreven wanneer uw kind wel en niet de hypotheekrente ten laste van zijn inkomen kan brengen.

Geld lenen

Als de ouders zelf geld aan het kind lenen, kan er fiscaal creatief worden gehandeld binnen een bandbreedte. De rente is voor de ouders onbelast (box 3) en bij het kind aftrekbaar. Daarnaast kan er een afsluitprovisie worden gevraagd die ook onbelast kan worden ontvangen door de ouders (en bij het kind aftrekbaar is). Daarnaast kunnen de ouders overwegen om de renteontvangst te combineren met een schenking, hierbij wordt belastingvrij een bedrag aan de kinderen geschonken (maximaal € 4.700 per jaar). Sinds 2010 kunnen ouders ook € 50.000 belastingvrij schenken aan kinderen voor de aankoop van een woning. Goed advies is hierbij absoluut noodzakelijk.

Tip

Als de geldverstrekker in België woont, kan een hoger bedrag worden geschonken, in België zijn zogenaamde "hand tot hand" schenkingen onbelast. Aandachtspunt hierbij is dat per 2010 de wetgeving omtrent schenkingen wellicht wordt aangepast.

Schenking aan uw kind

Als u over spaargeld beschikt of uw woning geheel vrij van hypotheek heeft, kunt u overwegen om het geld voor de aankoop van de woning aan uw kind te schenken. Sinds 2010 kunnen ouders ook € 50.000 belastingvrij schenken aan kinderen voor de aankoop van een woning. De benodigde hypotheek is door de schenking lager, dit is prettig voor uw kind. De toekomstige renteaftek wordt echter door de bijleenregeling drastisch ingeperkt. Verkoopt uw kind over een paar jaar zijn of haar woning, dan wordt de overwaarde bepaald door de waarde dan -/- de hypotheekschuld. Dit wordt uitgebreid en klip en klaar toegelicht in een artikel Telegraaf.

Conclusie

Optie 1 en 2 vind ik de beste. Optie 3 is sinds gewijzigde successiewetging in 2010 een nieuwe financieel voordelige optie geworden. Een goed advies voor dit soort constructies is voor u voordelig en noodzakelijk. Creatief uw kind helpen is een goede zaak, mits deskundig uitgevoerd. U kunt overwegen om de aankoop van de woning door uw kind te combineren met een jaarlijkse schenking, hiermee doet u ook direct aan estate planning.

Auteur: mr. D.J.B. Jongbloed

Meer weten van hypotheek aan kind

Deel deze pagina

Laatste update op 25-11-2021
Artikel gemaakt op 21-06-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Studenten Ondersteuning ouders Hypotheek aan kind

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap