print sitemap zoeken disclaimer contact

Giften, "plan ze"

Giften aan in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar.

U kunt de giften in aftrek brengen voor zover zij samen zowel € 60 als 1% van uw verzamelinkomen te boven gaan. Het is dus gunstig uw giften zodanig te plannen dat de drempel wordt overschreden. Het kan aantrekkelijk zijn dat u de giften die u in 2014 wilt doen, alvast in 2013 verricht. De maximale aftrek bedraagt 10% van uw verzamelinkomen. Van belang is dat uw giften aantoonbaar zijn (betaling via de bank is slim).

Belastingtips giften

  1. Doet u giften 2 keer in 1 jaar, u komt dan veel sneller boven de drempel uit. Dus geef voor 2013 en 2014 in 2013, dit voorkomt een extra drempel.
  2. Periodieke gift via notaris: het is ook mogelijk een gift in de vorm van een lijfrente te doen. Dat is volledig aftrekbaar. Dit moet dan wel plaatsvinden bij notariële akte en de looptijd van de lijfrente moet tenminste vijf kalenderjaren zijn. Betaalt u dus ieder jaar een vast bedrag aan bijvoorbeeld een kerkelijke instelling, valt het te overwegen dat u deze gift in de vorm van een lijfrente doet.
  3. Culturele ANBI: giften aan een culturele instelling (wel een ANBI) zijn fiscaal aantrekkelijk, van elke € 100 is € 125 aftrekbaar.
  4. Controleer: controleer of de gift is gedaan aan een erkende instelling, een zogenaamde ANBI. Dit kan via de internetsite van de Belastingdienst.

Hulp bij giften

Op de site van de Belastingdienst vindt u een eenvoudig hulpmiddel om te berekenen of uw gift aftrekbaar is.

Meer weten van giften

Deel deze pagina

Laatste update op 04-08-2017
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB Giften

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap