Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Zweden


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Zweden

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel VII.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Zweden worden verricht door een persoon met Zweedse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Zweden is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren

Zweden

Max. twee jaar voor onderwijs of onderzoek tenzij onderzoek niet plaatsvindt t.b.v. algemeen belang. Protocol artikel VIII: Indien Zweden het betrokken inkomen op grond van zijn wetgeving niet kan belasten, is het inkomen slechts belastbaar in de staat waar het onderwijs of wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt (NL).

- personeel op vliegtuigen en schepen

Zweden

Belast in woonland betreffend persoon.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Zweden. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Zweden

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning.

- afkoopsom pensioen (geen overheids-pensioen) of lijfrente

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- beroepspensioen

Zweden

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Zweden

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Zweden

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn, evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   

Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen