print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkeerregeling

Uitspraak Hof van Justitie inzake 12-jaarstermijn 

De Belastingdienst zet een belangrijke stap tegen zwartspaarders. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 11 juni 2009 bepaald dat de 12-jaarsnavorderingstermijn in de Nederlandse Wet gerechtvaardigd is.

Contactpersoon

Voor vragen terzake bovenstaande kunt u op ons kantoor contact opnemen met de heer mr. drs. Sanne van den Elst, of met de heer A. Hof FB. Dit kan per mail of telefoon (+31 53 4327200).

Toelichting

Indien de Belastingdienst van mening is dat uw inkomen en / of vermogen in uw aangifte onjuist is geweest, heeft de Inspecteur de mogelijkheid om na te vorderen.

Voor inkomen en vermogen dat in Nederland wordt gehouden of is opgekomen, geldt een navorderingstermijn van 5 jaren. Voor inkomen en vermogen buiten Nederland geldt een navorderingstermijn van 12 jaren.

Vraag is nu of dit onderscheid in de navorderingstermijn niet in strijd is met het vrije verkeer van kapitaal binnen Europa? Mag Nederland iemand met een bankrekening in Luxemburg anders behandelen (12 jaar navorderen) dan iemand met een bankrekening in Nederland (5 jaar navorderen)? Maakt het verschil of de rekening is aangehouden in een land met een bankgeheim?

Hof van Justitie had geagendeerd om op 11 juni 2009 uitspraak te doen in de betreffende zaken C-155/08 en C-157/08. Het HvJ heeft in de uitspraak uitleg geven omtrent de wijze waarop de Europese regelgeving moet worden uitgelegd en of de Nederland geldende wetgeving daarmee in overeenstemming is. De Hoge Raad der Nederlanden zal vervolgens, rekening houdend met de uitspraak van het HvJ, de Nederlandse wet toepassen.

Het HvJ heeft thans bepaald dat het onderscheid gerechtvaardigd is en de 12-jaarstermijn geldig is. Conclusie: zwartspaarders met een bankrekening buiten Nederland, kunnen nog 12 jaar lang aangeslagen worden.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Uitspraak HvJ inzake 12-jaarstermijn

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap