print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Bangladesh

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
8 juni 1994 1 januari 1995 nee
Soort inkomsten NL BGD Opmerkingen
Box I Loon Loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar zie art.15 lid 2.
beloning directeur/ commissaris/e.d. 16 en protocol art. V.   Indien lichaam in NL gevestigd
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij onderdaan van BGD of door een in BGD lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Mits op uitnodiging van NL universiteit/hogeschool/ erkende onderwijsinstelling voor maximaal twee jaar
personeel op vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits werkelijke leiding onderneming in NL gevestigd
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente

Artikel 18 lid 4.
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van BGD
particulier/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 2    
Afkoopsom ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie 19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
  15 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   Mits binnen 5 jaar voorafgaand inwoner van NL geweest
dividend 10, lid 2 letter b   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Bangladesh

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap