Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Bangladesh


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Bangladesh

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel V.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten Bangladesh verricht door persoon met de Bengalese nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Bangladesh is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bekostigd uit openbare middelen van Bangladesh of worden verricht in het kader van een culturele- of sportovereenkomst.

- hoogleraren en andere docenten

Bangladesh

Voor maximaal twee jaar op uitnodiging voor onderwijs of onderzoek.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Belast in land met vestigingsplaats feitelijke leiding van de onderneming die het vervoermiddel exploiteert.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan Bangladesh.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Bangladesh

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Bangladesh

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Bangladesh

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting van bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen