print sitemap zoeken disclaimer contact

Buitenlandse sporter fiscaal voordeel


Belastingparadijs voor sporters

Buitenlandse sporters betalen in Nederland normaal 20% over hun inkomen dat ze hier verdienen tijdens een wedstrijd of toernooi. Deze belastingdruk wordt voor bepaalde evenementen per direct afgeschaft, aldus een voorstel van Staatssecretaris Wijn. Meestal nam de bond (zoals de KNVB) de belastingen voor haar rekening, ze zijn er blij mee denk ik. Per 2007 staan nog meer wijzigingen voor artiesten en sporters "op het programma".

Fiscale behandeling artiesten en sporters

Voor beroepssporters en artiesten kent de fiscale regelgeving een speciale regeling, de artiesten- en beroepssportersregeling (ABSR). De loonbelasting creëert een fictieve dienstbetrekking voor deze groep. Volgens de ABSR bedraagt het tarief voor buitenlandse sporters 20% van de bruto gage. Vanaf 9 mei 2006 hoeft geen belasting meer te worden betaald over de inkomsten van de sporters of artiest, mits het optreden of de wedstrijd / het toernooi niet heeft plaatsgevonden op grond van een overeenkomst. In de praktijk dus meestal toernooien en wedstrijden.

Artiesten betalen in het land waar ze optreden belasting. In hun woonland mogen ze meestal de in het buitenland betaalde belastingen verrekenen met hun aldaar verschuldigde belastingen, of is dit inkomen vrijgesteld (komt minder vaak voor). Dit is geregeld in het OESO modelverdrag (artikel 17 voor de kenner). De meeste landen kennen een regeling waarbij de artiest zo’n 20% van de bruto gage aan belastingen moet betalen. Het probleem is dat kosten niet aftrekbaar zijn voordat er 20% wordt geheven. Het Europese Hof heeft in 2003 al gesteld dat dit niet mag (Gerritse zaak). Op dit moment zijn nog een paar zaken in behandeling waar de kostenaftrek een rol speelt (FKP Scorpio).

Algemeen

Sinds jaar en dag brengt voetbal voor de overheid meer op dan dat het kost. Aan belastingen komt ruim € 300 miljoen binnen, terwijl aan subsidie € 170 miljoen wordt betaald. Nederland is binnen Europa één van de weinige landen die een heffing kent bij binnenlandse sporttoernooien.

Formele wijziging in 2006

Beroepssporters en buitenlandse gezelschappen worden niet alleen in de loonbelasting betrokken in situaties waarin sprake is van een overeenkomst. Ook als de sportbeoefening of het optreden plaatsvindt ‘krachtens een andere grond’ is er sprake van loonbelasting.

De wedstrijd tussen Middlesborough en Sevilla wordt niet gespeeld op grond van een overeenkomst tussen het PSV stadion en genoemde clubs, alsdan is er dus geen heffing. Veel artiesten treden echter op krachtens een overeenkomst met de organisator, hierbij blijft de heffing gewoon bestaan.

Voorbeelden van optredens of sportbeoefening krachtens een andere grond zijn eindtoernooien zoals een EK of WK voetbal of een UEFA-cup finale. Met de voor te stellen wetswijziging zal deze zogeheten ‘heffing krachtens een andere grond’ komen te vervallen. Voor zover bekend heeft de wijziging geen terugwerkende kracht, da’s dan weer jammer.

Er ontstaat een vreemde kronkel in de artiestenwetgeving. Wordt er opgetreden of gespeeld op grond van een overeenkomst, dan moet gewoon 20% belasting worden betaald. Als dit niet het geval is, zijn de inkomsten in Nederland vrijgesteld.

De voetballer moet dan soms wel in zijn woonland belasting betalen. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Verrekening: Sommige landen stellen: “U mag de in het buitenland betaalde belasting in het woonland verrekenen.“ Als er in Nederland niets wordt geheven, moeten de sporters of artiesten alsnog in het woonland afrekenen.
  2. Vrijstelling: Er zijn ook landen die stellen dat het inkomen dat in het buitenland is verdiend niet in het woonland hoeft te worden meegenomen, Spanje is zo’n land.

De meeste landen kennen het onder ad 1 genoemde stelsel.

Advies

Als u als buitenlandse sporter op grond van een overeenkomst gaat werken (bijvoorbeeld artiesten bij een concert), lijkt het mij verstandig om bezwaar te maken tegen de te betalen belastingen. Dit is ongeoorloofde discriminatie, wat is het verschil tussen een wedstrijd voor een voetballer en een optreden voor een artiest ? Sommige voetballers zijn min of meer artiest maar hoeven niets te betalen, echte artiesten wel.


Datum : 10 mei 2006
Bron: www.minfin.nl


Meer weten van buitenlandse sporter fiscaal voordeel

Deel deze pagina

Laatste update op 24-12-2012
Artikel gemaakt op 10-05-2006
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Sport, artiest en fiscus Buitenlandse sporter fiscaal voordeel

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap