print sitemap zoeken disclaimer contact

Buitenlandse sporter fiscaal voordeel

Belastingparadijs voor sporters

Topsport wordt niet alleen in Nederland beoefend. Veel sporters krijgen (een deel van) hun inkomen in het buitenland en betalen aldaar ook belastingen (bijvoorbeeld startgeld, prijzengeld, buitenlandse sponsordeals, etc.). Door het buitenland wordt er dan zogenaamde bronbelasting ingehouden. Er zijn ook sporters die in het buitenland gaan wonen omdat hier het fiscale en feitelijke klimaat net iets beter is.

Sporter woont in Nederland

Als een (top) sporter in Nederland woont moet hij of zij het gehele inkomen, inclusief bedragen die in het buitenland zijn verdiend, opnemen in zijn of haar Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Omdat over buitenlands inkomen (tijdens evenementen aldaar) al in het buitenland belasting is betaald kan er soms sprake zijn van dubbele heffing. Om te voorkomen dat er over buitenlands inkomen ook nog Nederlandse belasting moet worden betaald zal Nederland een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting verstrekken (de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting). Soms kan de in het buitenland betaalde belasting worden verrekend en soms wordt het buitenlandse inkomen in Nederland vrijgesteld.  Eenvoudig is dit niet (lees artikel NOS)

Sporter woont in buitenland

Buitenlandse sporters betalen in Nederland normaal 20% over hun inkomen dat ze hier verdienen tijdens een wedstrijd of toernooi.  Er behoeft geen premie volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en/of inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet te worden gerekend. Individuele kostenvergoedingen mogen belastingvrij aan de sporter worden verstrekt.

Fiscale behandeling artiesten en sporters

Voor beroepssporters en artiesten kent de fiscale regelgeving een speciale regeling, de artiesten- en beroepssportersregeling (ABSR). De loonbelasting creëert een fictieve dienstbetrekking voor deze groep. Volgens de ABSR bedraagt het tarief voor buitenlandse sporters 20% van de bruto gage. Artiesten en sporters betalen dus in het land waar ze optreden of waar het sport evenement heeft plaatsgevonden vrijwel altijd belasting. In hun woonland mogen ze meestal de in het buitenland betaalde belastingen verrekenen met hun aldaar verschuldigde belastingen, of is dit inkomen vrijgesteld (komt minder vaak voor). Dit is geregeld in het OESO modelverdrag (artikel 17 voor de kenner). De meeste landen kennen een regeling waarbij de artiest zo’n 20% van de bruto gage aan belastingen moet betalen. Het probleem is dat kosten niet aftrekbaar zijn voordat er 20% wordt geheven. Het Europese Hof heeft in 2003 al gesteld dat dit niet mag (Gerritse zaak). Op dit moment zijn nog een paar zaken in behandeling waar de kostenaftrek een rol speelt (FKP Scorpio).

Praktische voorbeelden sporter en belastingen

Beroepssporters en buitenlandse gezelschappen worden niet alleen in de loonbelasting betrokken in situaties waarin sprake is van een overeenkomst. Ook als de sportbeoefening of het optreden plaatsvindt ‘krachtens een andere grond’ is er sprake van loonbelasting.

De wedstrijd tussen Middlesborough en Sevilla wordt niet gespeeld op grond van een overeenkomst tussen het PSV stadion en genoemde clubs, alsdan is er dus geen heffing. Veel artiesten treden echter op krachtens een overeenkomst met de organisator, hierbij blijft de heffing gewoon bestaan.

Voorbeelden van optredens of sportbeoefening krachtens een andere grond zijn eindtoernooien zoals een EK of WK voetbal of een UEFA-cup finale. Met de voor te stellen wetswijziging zal deze zogeheten ‘heffing krachtens een andere grond’ komen te vervallen. Voor zover bekend heeft de wijziging geen terugwerkende kracht, da’s dan weer jammer.

Er ontstaat een vreemde kronkel in de artiestenwetgeving. Wordt er opgetreden of gespeeld op grond van een overeenkomst, dan moet gewoon 20% belasting worden betaald. Als dit niet het geval is, zijn de inkomsten in Nederland vrijgesteld.

Verrekenen buitenlandse belastingen hoe werkt dit?

De voetballer moet dan soms wel in zijn woonland belasting betalen. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Verrekening: Sommige landen stellen: “U mag de in het buitenland betaalde belasting in het woonland verrekenen.“ Als er in Nederland niets wordt geheven, moeten de sporters of artiesten alsnog in het woonland afrekenen.
  2. Vrijstelling: Er zijn ook landen die stellen dat het inkomen dat in het buitenland is verdiend niet in het woonland hoeft te worden meegenomen, Spanje is zo’n land.

De meeste landen kennen het onder ad 1 genoemde stelsel.

Meer weten van buitenlandse sporter fiscaal voordeel

Deel deze pagina

Laatste update op 09-06-2023
Artikel gemaakt op 10-05-2006
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Sport, artiest en fiscus Buitenlandse sporter fiscaal voordeel

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap