print sitemap zoeken disclaimer contact

Standpunten kennisgroep Belastingdienst

De belastingdienst heeft in 2023 diverse standpunten van de kennisgroepen bekend gemaakt. In dit onderdeel nemen wij diverse standpunten op en voorzien deze in de loop der tijd van adviezen.

Kennisgroep standpunten belastingdienst

Belastingwetgeving en jurisprudentie leidt soms tot onduidelijkheden. Hoe moet een specifiek wetsartikel in uw specifieke situatie worden gelegen en wat zijn de mogelijkheden en/of gevolgen? Ook de belastingdienst heeft hierover een mening en deze worden soms intern besproken binnen kennisgroepen. De standpunten van de verschillende kennisgroepen worden sinds 2023 openbaar gemaakt. In dit onderdeel zullen wij de standpunten van de belastingdienst opnemen en tevens voorzien van adviezen en/of toelichtingen.

Welke vragen worden door de kennisgroep van de Belastingdienst behandeld?

De Belastingdienst kent op dit moment ruim 25 kennisgroepen. Deze zijn vooral werkzaam binnen de afdeling inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Maar ook over specifieke onderdelen (zoals pensioenen en auto's).

Juridische status standpunt kennisgroep Belastingdienst

Belastingen kunnen enkel worden geheven op grond van een wettelijke bepaling (aldus de grondwet). Om te bekijken hoe een wet moet worden gelezen kijken fiscalisten naar de parlementaire geschiedenis, beleidsbesluiten en jurisprudentie (uitspraken van rechters). Op grond van het vertrouwensbeginsel (en gelijkheidsbeginsel) worden standpunten van de Belastingdienst (en/of besluiten) mag u een beroep doen op besluiten en/of standpunten van de kennisgroep. Genoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten de positie van enkele belastingplichtige gelijk trekken.

Noot fiscaal jurist inzake bekendmaking standpunten kennisgroep

Door de publicatie van de standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst krijgen wij een betere zicht op diverse rechtsvragen en standpunten. Dit kan veel vooroverleg voorkomen en kan ook in procedures de helpende hand bieden. Na publicatie van de standpunten van de kennisgroepen kan een belastingplichtige hier een beroep op doen, wellicht zelfs met terugwerkende kracht. Nadeel is wel dat een dergelijk standpunt van de kennisgroep niet altijd in uw voordeel gaat werken. Als een aanslag definitief is vastgesteld en de bezwaartermijn is verlopen kan er (meestal) geen beroep meer op worden gedaan. Een verzoek ambtshalve vermindering zal veelal niet worden gehonoreerd. Een beroep op onverschuldigde betaling zou wellicht nog een mogelijkheid kunnen bieden, dit moet nog nader ons worden onderzocht.  

Deel deze pagina

Laatste update op 30-03-2023
Artikel gemaakt op 14-02-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Kennisgroep Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap