print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Tussenpersoon geen BTW

Provisies tussenpersoon altijd vrijgesteld van omzetbelasting

Conclusie

De vergoedingen die tussenpersonen krijgen, zijn vrijwel in alle gevallen vrijgesteld van omzetbelasting. De Nederlandse Belastingdienst doet hier wel eens moeilijk over, de Europese rechter is helder en duidelijk. Zelfs wanneer de intermediair zijn geld niet direct van de verzekeraar krijgt, is geen omzetbelasting verschuldigd. Vorenstaande volgt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ) d.d. 3 april 2008.

Feiten

Het HvJ heeft op 3 april 2008 een arrest gewezen waarin de BTW van assurantieadviseurs ter discussie stond. Een adviseur is subagent van een verzekeringstussenpersoon / gevolmachtigde. De subagent sluit verzekeringsovereenkomsten en verwerkt wijzigingen, hij krijgt hiervoor 80% van de provisie. De inspecteur is van mening dat hierover BTW verschuldigd is. De reden is dat de subagent niet rechtstreeks geld van de verzekeraar krijgt, maar van een derde. Het Gerechtshof in Den Bosch (29 juli 2002 nummer 00/02308) was het met de inspecteur eens. De Hoge Raad (11 november 2005, nummer 39.344) heeft vervolgens vragen gesteld aan het HvJ. Het HvJ is het met de subagent eens: “geen BTW”. De BTW-vrijstelling geldt voor de bemiddelaar die rechtstreeks in betrekking met de verzekeraar staat.

Overweging Hof van Justitie

Voor de echte liefhebber overweegt het HvJ het volgende:
"Artikel 13, B, sub a, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, moet aldus worden uitgelegd dat de omstandigheid dat een assurantiemakelaar of een verzekeringsagent met de partijen bij de verzekerings- of herverzekeringsovereenkomst tot de sluiting waarvan hij bijdraagt geen rechtstreekse betrekkingen onderhoudt, maar enkel indirecte betrekkingen, door bemiddeling van een andere belastingplichtige, die zelf rechtstreekse betrekkingen met één van die partijen onderhoudt en met wie die assurantiemakelaar of die verzekeringsagent contractueel is verbonden, zich er niet tegen verzet dat de door deze laatste verrichte dienst uit hoofde van voormelde bepaling wordt vrijgesteld van de belasting over de toegevoegde waarde."

Bron: Arrest Hof van Justitie van de EG - 2008-04-03 - C-124/07.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 07-04-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Tussenpersoon geen BTW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap