print sitemap zoeken disclaimer contact

Rijksmonument en fiscus

Er gold een fiscaal gunstige regeling voor (groot) onderhoud aan een rijksmonument. De regeling voor eigen woningen en beleggingspanden in box 3 is verschillend. Deze regeling is afgeschaft per 1 januari 2019. Tot dat moment waren kosten voor rijksmonumenten aftrekbaar, hieronder de oude regeling. Vanaf 2019 geldt een subsidieregeling voor instandhouding van rijksmonumenten, informatie hierover treft u aan op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bij onderdeel subsidies.

Twente heeft fantastische monumenten en landgoederen. In een monument voelt u lang vervlogen tijden waarin landheren, adel en textielbaronnen zich vestigden in Twente. Fiscaal zijn dergelijke panden ook een feest, in deze column “een Rijksmonument”.

Nieuws aftrek rijksmonument

Met ingang van het jaar 2019 is de mogelijkheid tot aftrek van onderhoudskosten voor rijksmonumenten afgeschaft. Hiervoor is een subsidieregeling in de plaats gekomen. Meer over deze regeling kunt u lezen op de site cultureelergoed.nl. Onderstaande tekst is van toepassing op de belastingaangiften tot en met het jaar 2018.

Basis Rijksmonument

Bij een reguliere woning kunt u alleen hypotheekrente (van financiering bij aankoop) ten laste van uw inkomen brengen, het eigenwoningforfait moet u bijtellen. Bij de aankoop zijn er nog meerdere posten (notaris, provisie, etc.) die u mag aftrekken.

Er gold een fiscaal gunstige regeling voor (groot) onderhoud aan een rijksmonument. De regeling voor eigen woningen en beleggingspanden in box 3 is verschillend. Deze regeling is afgeschaft per 1 januari 2019. Tot dat moment waren kosten voor rijksmonumenten aftrekbaar, hieronder de oude regeling. Vanaf 2019 geldt een subsidieregeling voor instandhouding van rijksmonumenten, informatie hierover treft u aan op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bij onderdeel subsidies.

Aanvraag Subsidie Rijksmonumenten (sinds 2019) 

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis - rijksmonumenten kan vanaf 1 maart tot 30 april worden aangevraagd via deze internetsite. U heeft hiervoor de volgende informatie nodig.

 • Uw Digid
 • Monumentennummer

In dit schema kunt u eenvoudig zien voor welke kosten u een subsidie kunt aanvragen. U kunt ook een gratis nieuwsbrief aanvragen zodat u op de hoogte blijft van de regeling. De wettelijke regeling kunt u hier vinden.

De subsidie voor Rijksmonumenten is bedoeld voor:

 • In de basis is de subsidie bedoeld voor terugkerend onderhoud en restauratie van uw rijksmonument.
 • Onderhoud van de woning, dak, voeg (metsel) werk, natuursteen, kozijnen, schilderwerk
 • Binneninrichting (onderhoud / vervangen vaste interieur onderdelen zoals trappen, plafonds, schoorstenen, schouwen, vloeren, labriseringen, etc.)
 • Installaties en bliksemafleiding
 • Terreinen en beplanting, uitgebreid (ook riool, regenwaterafvoer, bestrating, etc)
 • Overige kosten zoals adviseurs, projectbegeleiding, onderzoeken, etc.

Waarvoor geen subsidie bij rijksmonumenten?

 • Reconstructie
 • Kosten verandering, verfraaiing of comfort verbetering (zoals isolatie, dubbele beglazing)
 • Onderhoud aan sanitair, badkamer, keuken, cv ketel, etc.
 • Onderhoud aan losse elementen (meubels, schilderijen, etc) de zogenaamde roerende zaken
 • Eigen arbeidsuren zijn NIET subsidiabel, tenzij door eigen onderneming of door eigen personeel (aantonen via accountantsverklaring)

Een uitgebreid overzicht treft u hier aan.

Een rijksmonument

Bij een rijksmonument (ingeschreven in het register Monumentenwet 1988) mag u – naast de hypotheekrente – nog andere kosten aftrekken, dit zijn:

 1. onderhoudskosten van het monument;
 2. zakelijke lasten (opstalverzekering, eigenaarsdeel OZB, waterschapslasten);
 3. afschrijving op het monument;
 4. tuinonderhoud.

Jaarlijks kan dit een behoorlijke aftrekpost opleveren. Een deel van de kosten is niet aftrekbaar, zijnde 0,8% van de WOZ-waarde van het monument. De zogenaamde huurderslasten (zoals klein onderhoud, behangen en binnenschilderwerk) zijn – strikt genomen - niet aftrekbaar. Schilderwerk door onderhoud of een lekkage is echter wel weer aftrekbaar. Laat u dus goed adviseren. 

Restauratiehypotheek

Het onderhoud aan hun rijksmonument financieren de eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie goedkoop en eenvoudig met de Restauratiefonds-hypotheek. Deze lening vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds in Hoevelaken. Sinds 1 januari 2009 is het maximale bedrag verhoogd naar € 300.000. De rente is 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Informatie hierover kunt u vinden op de site van het Restauratiefonds.

Al met al zijn de kosten om het monument in haar oorspronkelijke staat te houden of te brengen (restauratiekosten) aftrekbaar van uw inkomen. Pas op met een radicale vernieuwing van het monument, de kosten zijn dan niet aftrekbaar. Onderhoudskosten zijn wel aftrekbaar, verbeteringscomponenten niet.

Als eigenaar van een monument kunt u vooraf duidelijkheid krijgen over de aftrekbaarheid van kosten. U schrijft hiertoe een brief (met restauratieplan) aan de centrale afdeling voor monumentenpanden (Belastingdienst Utrecht).

Subsidie

Soms kunt u voor een restauratie een subsidie van de overheid krijgen. Restauratiesubsidies zijn veelal onbelast. De aftrekbare kosten moeten wel worden verminderd met de ontvangen subsidie, het is dus niet dubbel feest.

Fiscale procedures

Klanten zoeken soms de grens en de inspecteur begint dan soms te steigeren. Als men het oneens blijft, kan men de rechter om zijn mening vragen. In 2003 stelde een textielbaron dat € 200.000 aan tuinkosten aftrekbaar waren, de inspecteur stelde dat geen aftrek mogelijk was. De rechter besliste dat de kosten niet allemaal aftrekbaar waren, een aftrek van € 190.000 was redelijk. Stelt u zich eens voor … kosten van uw tuin in mindering brengen op uw salaris en hierdoor de loonheffing terugkrijgen!

Tenslotte

Het is ook mogelijk om een monument in een B.V. te kopen of ter belegging (in box 3) aan te houden. Deze mogelijkheden hebben evenzo fiscale voordelen en hiermee kunt u een behoorlijke aftrekpost “verdienen”. Via de juiste structuur kunt u zelfs een monument kopen zonder overdrachtsbelasting. De aankoop van een monument is fiscaal aantrekkelijk en kent vele mogelijkheden, een deskundig adviseur is echter noodzakelijk. Als u vragen heeft, e-mail mij gerust op d.jongbloed@jongbloed.tv.

Meer weten van rijksmonument en fiscus

Deel deze pagina

Laatste update op 30-03-2020
Artikel gemaakt op 27-10-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Archief Wonen in Twente Rijksmonument en fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap