Volg ons op:

Twitter Updates

Rijksmonument en fiscus

Twente heeft fantastische monumenten en landgoederen. In een monument voelt u lang vervlogen tijden waarin landheren, adel en textielbaronnen zich vestigden in Twente. Fiscaal zijn dergelijke panden ook een feest, in deze column “een Rijksmonument”.

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan, dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het document kunt u hier raadplegen.

Basis

Bij een reguliere woning kunt u alleen hypotheekrente (van financiering bij aankoop) ten laste van uw inkomen brengen, het eigenwoningforfait moet u bijtellen. Bij de aankoop zijn er nog meerdere posten (notaris, provisie, etc.) die u mag aftrekken.

Een rijksmonument

Bij een rijksmonument (ingeschreven in het register Monumentenwet 1988) mag u – naast de hypotheekrente – nog andere kosten aftrekken, dit zijn:

  1. onderhoudskosten van het monument;
  2. zakelijke lasten (opstalverzekering, eigenaarsdeel OZB, waterschapslasten);
  3. afschrijving op het monument;
  4. tuinonderhoud.

Jaarlijks kan dit een behoorlijke aftrekpost opleveren. Een deel van de kosten is niet aftrekbaar, zijnde 0,8% van de WOZ-waarde van het monument. De zogenaamde huurderslasten (zoals klein onderhoud, behangen en binnenschilderwerk) zijn – strikt genomen - niet aftrekbaar. Schilderwerk door onderhoud of een lekkage is echter wel weer aftrekbaar. Laat u dus goed adviseren. 

Restauratiehypotheek

Het onderhoud aan hun rijksmonument financieren de eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie goedkoop en eenvoudig met de Restauratiefonds-hypotheek. Deze lening vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds in Hoevelaken. Sinds 1 januari 2009 is het maximale bedrag verhoogd naar € 300.000. De rente is 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Informatie hierover kunt u vinden op de site van het Restauratiefonds.

Al met al zijn de kosten om het monument in haar oorspronkelijke staat te houden of te brengen (restauratiekosten) aftrekbaar van uw inkomen. Pas op met een radicale vernieuwing van het monument, de kosten zijn dan niet aftrekbaar. Onderhoudskosten zijn wel aftrekbaar, verbeteringscomponenten niet.

Als eigenaar van een monument kunt u vooraf duidelijkheid krijgen over de aftrekbaarheid van kosten. U schrijft hiertoe een brief (met restauratieplan) aan de centrale afdeling voor monumentenpanden (Belastingdienst Utrecht).

Subsidie

Soms kunt u voor een restauratie een subsidie van de overheid krijgen. Restauratiesubsidies zijn veelal onbelast. De aftrekbare kosten moeten wel worden verminderd met de ontvangen subsidie, het is dus niet dubbel feest.

Fiscale procedures

Klanten zoeken soms de grens en de inspecteur begint dan soms te steigeren. Als men het oneens blijft, kan men de rechter om zijn mening vragen. In 2003 stelde een textielbaron dat € 200.000 aan tuinkosten aftrekbaar waren, de inspecteur stelde dat geen aftrek mogelijk was. De rechter besliste dat de kosten niet allemaal aftrekbaar waren, een aftrek van € 190.000 was redelijk. Stelt u zich eens voor … kosten van uw tuin in mindering brengen op uw salaris en hierdoor de loonheffing terugkrijgen!

Tenslotte

Het is ook mogelijk om een monument in een B.V. te kopen of ter belegging (in box 3) aan te houden. Deze mogelijkheden hebben evenzo fiscale voordelen en hiermee kunt u een behoorlijke aftrekpost “verdienen”. Via de juiste structuur kunt u zelfs een monument kopen zonder overdrachtsbelasting. De aankoop van een monument is fiscaal aantrekkelijk en kent vele mogelijkheden, een deskundig adviseur is echter noodzakelijk. Als u vragen heeft, e-mail mij gerust op d.jongbloed@jongbloed.tv.


Meer weten van rijksmonument en fiscusAuteur(s) van rijksmonument en fiscus


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 27-10-2007 | Artikel laatst gewijzigd : 21-04-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen