print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Verhuiskostenvergoeding  

Inleiding verhuiskosten  

Als een werknemer voor zijn werk gaat verhuizen, mogen de kosten belastingvrij worden vergoed. De maximale onbelaste vergoeding bedraagt 12% van het jaarloon met een maximum van € 5.445. De regeling is per 1 januari 2009 aangepast. Er mag thans maximaal € 7.750 belastingvrij worden vergoed, de 12% norm is komen te vervallen.

Vereisten verhuizing

De werknemer moet om zakelijke gronden verhuizen. Van een zakelijke verhuizing is sprake indien:

  1. de werknemer binnen 2 jaar na het aanvaarden van een dienstbetrekking verhuist;
  2. de werknemer binnen een straal van 10 kilometer van zijn werk gaat wonen;
  3. de werknemer zijn reisafstand met 50% gaat verminderen (en tenminste met 10 kilometer).

Als niet aan genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan men de zakelijkheid met de Belastingdienst afstemmen.

Tip

De kosten van de verhuizer mogen volledig belastingvrij worden vergoed (naast de hiervoor genoemde verhuiskostenvergoeding).


Verhuizing buitenland

Een vergoeding kan op grond van jurisprudentie ook bij een verhuizing naar het buitenland, zie hiertoe de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch op 28 juli 2003.

Meer weten van verhuiskosten vergoeding

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 04-07-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen Verhuiskosten vergoeding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap