print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen Verhuiskosten vergoeding

Verhuiskostenvergoeding  

Inleiding verhuiskosten  

Als een werknemer voor zijn werk gaat verhuizen, mogen de kosten belastingvrij worden vergoed. De maximale onbelaste vergoeding bedraagt 12% van het jaarloon met een maximum van € 5.445. De regeling is per 1 januari 2009 aangepast. Er mag thans maximaal € 7.750 belastingvrij worden vergoed, de 12% norm is komen te vervallen.

Vereisten verhuizing

De werknemer moet om zakelijke gronden verhuizen. Van een zakelijke verhuizing is sprake indien:

  1. de werknemer binnen 2 jaar na het aanvaarden van een dienstbetrekking verhuist;
  2. de werknemer binnen een straal van 10 kilometer van zijn werk gaat wonen;
  3. de werknemer zijn reisafstand met 50% gaat verminderen (en tenminste met 10 kilometer).

Als niet aan genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan men de zakelijkheid met de Belastingdienst afstemmen.

Tip

De kosten van de verhuizer mogen volledig belastingvrij worden vergoed (naast de hiervoor genoemde verhuiskostenvergoeding).


Verhuizing buitenland

Een vergoeding kan op grond van jurisprudentie ook bij een verhuizing naar het buitenland, zie hiertoe de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch op 28 juli 2003.


Auteur(s) van verhuiskosten vergoeding


mr. D.J.B. Jongbloed (Dennis).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen Verhuiskosten vergoeding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap