print sitemap zoeken disclaimer contact

Model kilometeradministratie / rittenadministratie

Toepassing van de autokostenfictie blijft achterwege, als blijkt dat de auto op jaarbasis voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. De toepassing van de autokostenfictie blijft voor de ondernemer achterwege op grond van artikel 3.20 Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en voor de werknemer op grond van artikel 3.145 Wet IB 2001. Een sluitende kilometeradministratie kan daarvoor als bewijsmiddel dienen. Naar aanleiding van vragen uit de praktijk aan welke voorwaarden zo'n administratie moet voldoen, heeft de Belastingdienst een rittenstaat ontwikkeld, die kan worden gebruikt voor het voeren van een kilometeradministratie. Wordt deze staat volledig ingevuld, terwijl daarnaast ter ondersteuning van het gemelde desgevraagd een agenda en garagenota's van het desbetreffende jaar ter inzage kunnen worden overgelegd, dan is in ieder geval voldaan aan het vereiste van een sluitende kilometeradministratie. Overigens is de rittenstaat niet de enige vorm van bewijs om aan te tonen dat minder dan 500 km privé is gereden. Hiervoor geldt namelijk een vrije bewijsleer. Er zijn nog meer opties, hiervoor verwijs ik u naar de knop artikelen waar enkele artikelen over auto's staan opgenomen.

Algemene informatie rittenstaat

Auto (merk en type):

Kenteken:

Periode van terbeschikkingstelling van de auto:

Naam werknemer:

Naam werkgever:

Functie werknemer:

Wat moet u per rit bijhouden?

Datum van de rit:

Rit nr. (1):     

Beginstand:        

Eindstand:    

Van - naar:  

Gereden route (2):  

Bezoek-adres (3):  

Zakelijk/ privé (4, 5):
 

Noot

(1) De ritten worden per dag genummerd.

(2) In te vullen als de gereden route afwijkt van de gebruikelijke.

(3) Alleen voor zakelijke ritten.

(4) Het karakter van een rit wordt uitsluitend bepaald door het doel van de reis. Een rit is ook een privérit indien voor een privébezoek de auto wordt gebruikt ter wille van een zakelijk belang (bijvoorbeeld tijdbesparing).

(5) Woon- / werkverkeer is in dit verband zakelijk.

Zijn er meer gebruikers per auto, dan dient, bijvoorbeeld door het toevoegen van een extra kolom, uit de rittenstaat te blijken welke gebruiker de rit heeft gemaakt.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-10-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Fiscaal Personeel Kilometeradministratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap