print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is eigenlijk de moeder van alle belastingen in Nederland. Eigenlijk heeft elke persoon in Nederland en soms ook mensen die in het buitenland wonen met deze belasting te maken. U moet dan wel een "mens van vlees en bloed" zijn, deze belasting geldt enkel voor natuurlijke personen. Rechtspersonen, zoals een B.V. of N.V., hebben te maken met vennootschapsbelasting. De inkomstenbelasting is lang geleden ontstaan en in 2001 drastisch aangepast. Vanaf dat moment kende de inkomstenbelasting een zogenaamd boxenstelsel:

  • Box 1  Inkomsten uit wonen en werken.
  • Box 2  Inkomsten voor mensen met B.V. / N.V.
  • Box 3  Inkomsten van mensen met vermogen boven € 20.000.

Veel begrippen uit de inkomstenbelasting komen ook voor in andere fiscale wetten, zoals de loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Actueel emigratie

Emigratie, en dan?Bij ons op kantoor hebben wij de kennis over verschillende landen over adviseurs gesplitst. Gespecialiseerd in emigraties naar Spanje en Portugal is Marijke ten Dam, Sanne van den...

Belastingplan 2023 bv en DGA

Belastingplannen 2023 voor de DGA en de bvIn 2023 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht van de planne...

Bitcoin en vrijwillige verbetering aangifte

Bitcoins en vrijwillige verbetering aangifte inkomstenbelastingDe heer Jansen heeft bitcoins niet in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Zijn adviseur heeft in 2017 een verzoek tot vrijwill...

DGA

DGA adviesrapport  Onze dagelijkse praktijk bestaat voor een groot deel uit het fiscaal adviseren van MKB-bedrijven en de DGA. Bij de advisering van een DGA gaat het veelal om de volgende zakenSala...

Handboek voor ondernemers

Handboek voor de startende en kleinere ondernemerDe Belastingdienst heeft voor de startende en kleinere ondernemer een praktisch handboek beschikbaar gesteld over allerhande belastingen, bijdragen ...

Lening DGA aan zijn BV

Lening DGA aan eigen BVEen lening die een directeur groot aandeelhouder (DGA) aan zijn eigen BV verstrekt valt onder de zogenaamde ter beschikkingstellingsregeling. De door de BV betaalde rente is ...

Rechtspraak crypto en bitcoin

Gerechtelijke uitspraken over bitcoins en cryptoDe komende tijd zullen er steeds meer uitspraken en arresten volgen over de fiscale gevolgen van het bezit en maken van crypto. In dit onderdeel zull...

Renseignering en IB-47

Renseignering en IB-47De Belastingdienst heeft informatie nodig om op juiste wijze belasting te kunnen heffen en om haar controletaak goed te kunnen uitoefenen. In de wet is daarvoor onder meer een...

Samenwonende ex-partner en alimentatie

Samenwonende ex-partners en aftrek partneralimentatieAls u getrouwd was (of bij einde geregistreerd partnerschap), bent u verplicht om elkaar na de echtscheiding te onderhouden. Het bedrag dat u aa...

Scheiden en eigen woning

Scheiden en een eigen woning. Hoe zit dat?Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis en brengt heel wat met zich mee. In een dergelijke situatie moet veel worden geregeld, waaronder alles omt...

Toelichting wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Toelichting wet excessief lenen bij eigen vennootschapOp 17 juni 2020 is het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap gepubliceerd. De publicatie kwam niet als verrassing, aangezien a...

Vastgoed en bedrijfsopvolging

Vastgoed dat wél kwalificeert voor de BORIn de praktijk is er veel te doen om de kwalificatie van vastgoed voor de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). Veelal zal het vastgoed niet kwalificeren voor...

Waarom ondernemen in een bv?

Waarom ondernemen in een bv?Er kunnen vele redenen zijn om een bv op te richten. Een in de markt veelgehoorde reden is status: de dga kan zich directeur noemen en vanzelfsprekend is dit niet het ar...

Zeevarenden

Zeevarende en fiscusZeevarenden (maar ook piloten) zitten fiscaal in een bijzondere positie als het gaat om de heffing van belastingen en premies. Er zijn door Nederland vele verdragen afgesloten d...

Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Meestal maakt de accountant of administrateur de jaarrekening. De jaarrekening voor de bank en de cliënt is gelijk aan de aangifte voor de Bel...

Belastingplan 2022 particulieren

Belastingplan 2022 particulieren Het Belastingplan 2022 is op Prinsjesdag omstreeks 15:15 uur officieel openbaar gemaakt. Ondanks dat een groot deel van het Belastingplan al was verschenen in de me...

Belastingplan 2023 particulier

Belastingplan 2023 particulieren en werknemerHet Belastingplan 2023 is bekend. Onderstaand worden onder andere de belangrijkste wijzigingen voor de inkomstenbelasting en loonbelasting weergegeven.L...

Beleggingspand

Beleggingsvastgoed box 3Een belangrijk aandachtspunt bij beleggingsvastgoed is de fiscaliteit. Het beleggingsvastgoed kan binnen de inkomstenbelasting worden toegerekend aan box 1 of box 3. Dit wor...

Besparen op box 3 door B.V.

Besparen op box 3 door B.V. Deze week werd ik gebeld door een journalist over de heffing in Nederland over box 3 vermogen. Over uw vermogen per 1 januari moet u 1,2% belasting betalen. Dit is feite...

De bv in oprichting: de voorperiode

De bv in oprichting: de voorperiodeBij de omzetting van een onderneming naar een bv kan het zijn dat er een bepaalde terugwerkende kracht van toepassing is. De periode tussen het overgangstijdstip ...

Excessief lenen bij emigratie en immigratie

Excessief lenen: emigratie en immigratieIn dit artikel, behorend bij onze reeks over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, gaan wij nader in op de gevolgen van dit wetsvoorste...

Kwijtscheldingswinst

KwijtscheldingswinstEen onderneming of rechtspersoon zal bij een kwijtscheldingswinst waarschijnlijk ook compensabele verliezen hebben. Bij een sanering (kwijtschelding van schulden) kan er dan win...

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!Uit het regeerakkoord Rutte IV blijkt (onder andere) dat de middelingsregeling wordt afgeschaft. Het afschaffen van de middelingsregeling houdt in dat 2022...

Ruisende of geruisloze inbreng

Ruisende of geruisloze inbreng in de bvEr zijn meerdere mogelijkheden om een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma in te brengen (om te zetten) naar een bv (of nv) of andere rechtspers...

Samenwerking Belastingaangifteshop

Samenwerking BelastingaangifteshopBelastingaangifteshop is een platform welke diverse aangiften opstelt voor particulieren en ondernemers. Het platform (van 15 belastingadviseurs) werkt landelijk e...

Winst bij verkoop paard onbelast

Winst bij verkoop paard onbelastRechtbank Noord-Nederland heeft een interessante uitspraak gedaan inzake de vraag of de verkoopopbrengst van een “hobby-paard” belast moet worden als ROW. Hierbij gi...

Belastingplan 2022 Ondernemers

Belastingplannen 2022 voor ondernemersOok voor ondernemers is er weinig nieuws in 2022. In dit artikel de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2022.Zelfstandigenaftrek 2022In 2022 daalt de zelfstan...

Belastingplan 2023 ondernemers

Belastingplannen 2023 voor ondernemersOok voor ondernemers is er weinig nieuws in 2023. In dit artikel de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2023.Laatste update 20 september 2022 om 17:09 uurVoor...

Crypto en belastingen

Crypto en belastingenCryptomunten ontstaan uit een fork en box 3Aanleiding inzake crypto en belastingheffingBelastingplichtige bezit  bitcoins. Door het ontstaan van forks in de blockchain van de b...

Fiscale procedures

Fiscale proceduresRegelmatig worden wij ingeschakeld bij een boekenonderzoek, bezwaarfase of fiscale procedure. Een belastingprocedure wordt gevoerd bij de rechtbank en daarna in hoger beroep bij h...

Paard en belastingen

Paard en belastingenVerkoopwinst paard belast met inkomstenbelasting?Paardenliefde wint in de eerste manche van de fiscus: verkoopwinst € 1,3 miljoen en commissie € 130.000 blijft onbelast. Vorenst...

Tandarts

Tandarts en fiscusDe fiscale adviezen voor tandartsen komen in onze praktijk steeds vaker voor. Bij fiscale advisering gaat het veelal om:Hoe investeren in apparatuur? Welke bedrijfsstructuur is op...

Voortzettingseis BOR en verhuur onderneming

Bij verhuur van onderneming wordt nog steeds aan voortzettingseis BOR voldaanDe schenk- en erfbelasting kent een vrijstelling in de vorm van een bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: 'BOR'). Wordt ee...

Vragen excessief lenen

Beantwoording vragen wet excessief lenen bij de eigen vennootschap (1)In dit artikel, behorend bij onze reeks over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, gaan wij nader in op d...

Belastingplan 2023 versobering leegwaarderatio

Belastingplan 2023: de leegwaarderatio versoberd!In het coalitieakkoord van 2021 werd nog aangekondigd dat de leegwaarderatio per 1 januari 2023 zou worden afgeschaft. Echter, het kabinet is hier i...

Belastingplan 2024 aangenomen

Belastingplan 2024 aangenomenDe belastingplannen zijn in de nachtelijke uren (26-27 oktober 2023) aangenomen. Waarom dit soort belangrijke wetswijzigingen (die over miljarden gaan) 's nachts om 3 u...

DGA met rekening courant schuld

DGA met rekening courant schuldActie DGA voor eind 2023Als u als DGA een schuld aan uw BV heeft van € 700.000 (of beter € 500.000) of meer moet u voor eind 2023 nog actie ondernemen. Leningen vanui...

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Excessief lenen bij de eigen vennootschapReeds in 2018 is het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap aangekondigd. Het wetsvoorstel leidt er kortgezegd toe dat de aanmerkelijkbelang...

Geschil hypotheekrenteaftrek

Fiscale procedure over de hypotheekrenteaftrekDe rente op een zogenaamde eigenwoningschuld, behoort tot de aftrekbare kosten in de inkomstenbelasting. Dit wordt ook wel de hypotheekrenteaftrek geno...

Piloten

Piloten en belastingenJongbloed Fiscaal Juristen heeft ruime ervaring in de advisering van piloten. Wij adviseren daarbij over de gevolgen van emigratie, de uitwerking van belastingverdragen en de ...

Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022 Hieronder de voorgenomen fiscale wijzigingen in 2023 welke op 20 mei 2022 bekend zijn gemaakt door de minister van Financiën. Er komt compensatie voor de gestegen energieprijzen ...

Willekeurig afschrijven in 2023

Versnelde afschrijving in 2023Ondernemingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) kunnen in 2023 sneller afschrijven op nieuw gekochte (aangeschafte) bedrijfsmiddelen, zoals computers en m...

Aftrek specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten in de inkomstenbelastingIn de inkomstenbelasting zijn persoonsgebonden aftrekposten opgenomen. De persoonsgebonden aftrek vermindert op bij wet voorgeschreven wijze het inkome...

Artiest en sporter

Artiesten, sporters en fiscusIedereen moet belasting betalen, artiesten en bands dus ook. Aan de Belastingdienst valt niet te ontkomen, dat geldt ook voor bands en podia. De regelingen voor artiest...

Co Ouderschap en combinatiekorting

Co-ouderschap en de inkomensafhankelijke combinatiekortingVanaf 1 januari 2024 is vastgesteld om de co-ouderschapsregeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aan te passen en in ...

Deelnemerschapslening en de gevolgen

Deelnemerschapslening en de gevolgenIn verliessituaties of bij zeer risicovolle projecten is de Belastingdienst zeer geïnteresseerd in de kwalificatie van de vermogensverschaffing. Met name gaat de...

Het M-biljet invullen

M-biljet / emigratieaangifteWij verzorgen bij Jongbloed Fiscaal Juristen vele emigratieaangiften per jaar. Binnen onze internationale afdeling is veel ervaring ten aanzien van grensoverschrijdende ...

Veranderingen box 2 in 2024

Veranderingen box 2 in 2024Het box 2 tarief zal in 2024 worden aangepast, in dit artikel een overzicht van de wijzigingen. Box 2 vanaf 2024Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9% en blijft in 20...

Wetswijzigingen eigenwoningregeling 2022

Wetswijzigingen eigenwoningregeling 2022De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst (een hele mond vol) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin wijzigingen in de ...

De bv wordt steeds voordeliger

De bv wordt fiscaal steeds voordeligerWaar het omslagpunt voor de fiscaal ingegeven keuze tussen ondernemen in een eenmanszaak of een bv voorheen rond de € 150.000 aan resultaat lag, ligt deze in 2...

Feitelijke leiding vennootschap

Feitelijke leiding vennootschapWat is de fiscale vestigingsplaats van een rechtspersoon?Waar een vennootschap voor fiscale doeleinden gevestigd is, is van groot belang. Bij de toepassing van verdra...

Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuld

Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuldOm aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek, moet sprake zijn van een eigenwoningschuld. Wat exact een eigenwoningschuld is, is opgenomen in de ...

Geschil aftrek specifieke zorgkosten

Aftrek zorgkosten dermatoloog, chiropractor en vervoerSpecifieke zorgkosten zijn onderdeel van de persoonsgebonden aftrekposten in de inkomstenbelasting. Uitgaven die zijn gedaan wegens ziekte of i...

Portugal fiscaal aantrekkelijk

Portugal fiscaal aantrekkelijk Bij ons op kantoor zijn onderstaande specialisten vaak betrokken bij advisering inzake een emigratie naar, of tweede woning in Portugal. Als u een vraag hierover heef...

Bedrijfsopvolging

BedrijfsopvolgingOpvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205....

Besluit startersvrijstelling en verlaagd tarief

Startersvrijstelling en overdrachtsbelastingOp 29 juni 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit doen publiceren in de sfeer van de overdrachtsbelasting. Het besluit richt zich speci...

Bitcoin-paradijs portugal

Bitcoin-paradijs PortugalWij krijgen wekelijks vele vragen over de fiscale gevolgen verbonden aan cryptomunten, zoals de bitcoin. Dit in allerlei vormen en voor allerlei heffingen. Het mooie vakant...

Checklist echtscheiding

Checklist echtscheidingAls een echtscheiding in beeld is, moet u ervoor zorgen dat de advocaat snel en met volledig zicht op alle noodzakelijke informatie zijn werk kan doen. Als het voorwerk goed ...

Echtscheiding

Echtscheiding Scheiden doet ... Een echtscheiding is, naast emotie voor de partners en kinderen, een financiële en juridische kwestie. In mijn praktijk heb ik veelal vrouwen als cliënt die ik in ov...

Geringe omzet, maar wel bron van inkomen

Geringe omzet, maar wel bron van inkomenDe inkomstenbelasting is gebaseerd op het zogenaamde draagkrachtbeginsel. Dit beginsel houdt in dat belasting wordt geheven die in een redelijke verhouding m...

Volgen aangifte en navordering

Volgen aangifte inkomstenbelasting en navorderingEen advieskantoor dient een aangifte inkomstenbelasting in. Er wordt een aftrekpost (hypotheekrente) opgevoerd die niet juist is. Het advieskantoor ...

Wonen in België of Portugal

Wonen in België of Portugal Momenteel is Nederland in de ban van het EK-voetbal; het lijkt wel of half Nederland, zeker alle bobo's, in Portugal verblijven. De Belgen mogen dit jaar niet deelnemen...

BOR en liquide middelen

BOR en liquide middelenDe bedrijfsopvolgingsregeling is een belastingregeling die is ingesteld om ervoor te zorgen dat ondernemers binnen familiebedrijven niet onnodig worden belast bij het overdra...

Ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting

De ondernemersaftrek in de inkomstenbelastingAls ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u, onder voorwaarden, aanspraak maken op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit aftrekpos...

WHOA en belastingen

WHOA en belastingen Sinds 2021 biedt de wet ondernemingen extra mogelijkheden om een faillissement te voorkomen, de Whoa procedure. Het is om gezonde ondernemingen die een zware schuldenlast hebben...

Bitcoin en crypto

Crypto en belastingheffing Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen officiële centrale tegenpartij zoals een bank of overheid aan te pas komt. De meeste transacties vinden plaats via omwis...

Bitcoin in jaarrekening

Cryptovaluta in de jaarrekening Bitcoin en accountantDe opkomst van cryptovaluta en bitcoins biedt ook volop kansen voor accountants. Na het papieren-geld-tijdperk kwamen de pinpas en de digitale f...

Dubai en belastingen

Dubai en belastingheffing Dubai (één van de zeven emiraten) is qua belastingheffing nog steeds een belastingparadijs. De staat is zich echter in ras tempo aan het aanpassen aan de wereldeconomie. D...

Geruisloze doorschuiving herroepen

Herroeping van een geruisloze doorschuiving voor ondernemers mogelijk?Een ondernemer die zijn onderneming wil overdragen aan een ander dient in beginsel fiscaal af te rekenen over de meerwaarden in...

Ruziesplitsing en overdrachtsbelasting

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij ruziesplitsingIn de praktijk leidt de toepassing van de splitsingsvrijstelling veelvuldig tot discussies tussen de Belastingdienst en de belastingplichtig...

Speciale fiscale regeling Portugal

Speciale fiscale regeling in PortugalDe Non Habitual Resident regeling (NHR belastingregime) in Portugal kan voordelig zijn voor mensen die in Portugal gaan werken en wonen. De regeling kan in Port...

Crypto en software

Crypto en softwareHet komt steeds vaker voor dat particulieren met behulp van software handelen in crypto. Deze software neemt vaak taken als aan- en verkoop over, maar monitort soms ook de markt o...

Crypto trading en belastingheffing

Crypto trading en belastingheffingWekelijks krijgen wij vragen over de belastingheffing over cryptocurrency. Door de volatiliteit en de benodigde kennis zien we steeds meer belastingplichtigen die ...

DGA en belastingen

Einde NHR regime Portugal

Einde van het NHR – regime in Portugal vanaf 2024De Non Habitual Resident regeling (NHR belastingregime) in Portugal kan voordelig zijn voor mensen die in Portugal gaan werken en wonen. De regeling...

Eindejaarstips 2021

Fiscale eindejaarstips 2021Hieronder diverse eindejaarstips voor 2021. Onderaan dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen in 2022.Eindejaarstips 2021 voor particulierenSpaar B.V.: gezien de la...

Fiscale aandachtspunten aandelenfusie

Fiscale aandachtspunten aandelenfusieWij zijn dagelijks betrokken bij herstructureringen binnen een concern. Het kan gaan om een bedrijfsopvolging, een voorgenomen verkoop, uitbreiding van activite...

Fiscale scan

Fiscale scan We betalen allemaal belasting in Nederland. Veel ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) vinden of hebben het gevoel dat ze teveel belasting betalen. Ook bestaat er vaak...

Afwaardering activa bedrijfswaarde

Afwaardering tot lagere bedrijfswaardeIn de fiscale wereld kennen we verschillende waarderingsmethoden. Als het slecht gaat met de economie, is waardering op bedrijfswaarde veelal de laagste mogeli...

Eindejaarstips 2022

Fiscale eindejaarstips 2022Hieronder diverse eindejaarstips voor 2022. Onderaan dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen in 2023.Eindejaarstips 2022 voor particulierenBox hopping: een vermoge...

EU wetgeving voor crypto

Crypto inkeren of melden bij de BelastingdienstBoete crypto kan oplopen tot 300%Steeds meer Nederlanders bezitten cryptovaluta, zoals de Bitcoin. Wij staan in de praktijk vaak belastingplichtigen b...

Fiscale cursus

Cursussen fiscaal en formeel belastingrechtOns kantoor verzorgt - veelal op maat - diverse cursussen voor advocaten, notarissen, business clubs of accountantskantoren. Een cursus kan bijvoorbeeld b...

Fusie en ontgaan belastingen

Aandelenfusie en ontgaan of uitstellen van belastingheffingEen fusie is een situatie waarbij 2 of meer bedrijven besluiten om verder te gaan als 1 bedrijf, of wanneer een bedrijf wordt overgenomen ...

Inkomen via marktplaats belast

Inkomen via martkplaats belastOnline platformen zijn sinds 1 januari 2023 verplicht om gegeven te verstrekken aan de Belastingdiensts als een verkoper 30 keer of meer zaken heeft verkocht via digit...

Medici en belastingen

Medici en belastingen Een steeds groter deel van onze klanten is werkzaam in de medische sector. Sinds enkele jaren hebben wij dan ook een belastingadviseur als collega, die zelf veel affiniteit he...

Vlucht MH17 en belastingen

Vlucht MH17 en belastingen Zijn uitkeringen aan nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 belastingvrij of niet? Een werkgever heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor zijn werknemers. E...

Voorbeeld bezwaarschrift box 3

Voorbeeld bezwaarschrift box 3Wilt u een keer een échte expert naar uw aangifte inkomstenbelasting laten kijken? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Onderstaand bez...

Slimme DGA

De fiscaal slimme DGAEenmanszaak naast de bvEen fiscaal slimme DGA eet van twee walletjes en de rechter is het met hem eens. De DGA heeft zijn bedrijf (rentmeester) met nog twee andere personen ond...

Eindejaarstips

Fiscale Eindejaarstips Hieronder diverse eindejaarstips voor particulieren en bedrijven.Eindejaarstips 2021Eindejaarstips 2022  

Fiscaal advies accountants

Fiscaal advies voor accountants- en administratiekantorenIn onze praktijk merken wij dat er bij accountants- en administratiekantoren een regelmatige behoefte bestaat aan fiscale ondersteuning. Sim...

Investeringsaftrek samenwerkingsverbanden

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverbandenIn Nederland kennen we meerdere manieren om samen te werken. Indien het een samenwerking betreft in de vorm van een fiscaal transparant...

Voorbeeld brief box 3

Voorbeeld briefVerzoek ambtshalve vermindering box 3Belastingdienst Regio _______________ Kantoor _______________ Postbus ___Plaats _______________ Datum __ - __ - ___Onderwerp: verzoek ambtshalve ...

FIOD en crypto

FIOD legt beslag op cryptoDe FIOD (en het Openbaar Ministerie) heeft beslag gelegd op een zogenaamde cryptowallet. Er is (bij tientallen verdachte criminelen) beslag gelegd op zo'n € 25.000.000 aan...

Hypotheekrente na echtscheiding

Hypotheekrente na echtscheiding en fiscaal partnerschapAls u in de oorspronkelijke eigen woning blijft wonen en uw ex-partner de woning bij een echtscheiding heeft verlaten (zonder uitkoop), dan ma...

Innovatie en fiscale voordelen

Innovatie en fiscale voordelenNederland wil - ook internationaal - voorop staan met haar kenniseconomie en innovatiekracht. Hiervoor zijn in de loonbelasting en vennootschapsbelasting fiscale voord...

NFT en belastingen

NFT en belastingenNon Fungible Token en belastingenNFT is een manier om eigenaarschap te koppelen aan een digitaal product. Alles wat digitaal is wordt daarmee een soort onvervangbaar (digitaal) ku...

Waarderingsproblematiek overgang woning

Waarderingsproblematiek bij overgang woning naar privévermogenHeeft u als ondernemer een tot het ondernemingsvermogen behorende woning? Dan moet u bij staking van (uw deel van) de onderneming in be...

Box 3 en discriminatie

Box 3 en fiscale discriminatieBox 3 in de inkomstenbelasting is al jarenlang een bron van geschil en onrust. De belastingheffing die in box 3 plaatsvindt ziet op sparen en beleggen. De wijze van he...

Crypto melden bij fiscus

Crypto melden bij de BelastingdienstDe gegevensuitwisseling binnen Europa (en daarbuiten) gaat snel en werkt steeds beter. Naast inkomen, levensverzekeringen, pensioenen, spaarrekeningen, onroerend...

Dienstbetrekking of ondernemer?

Dienstbetrekking of ondernemer?De vraag of iemand in dienstbetrekking is of niet is de laatste jaren veel aan de orde. Iedereen kent de verhalen over werknemers die afscheid nemen van hun werkgever...

Belasting betalen over crypto

Moet u belasting betalen over crypto?Jazeker, de Belastingdienst ziet cryptovaluta als een bezitting, deze moet u aangeven in uw belastingaangifte. In beginsel is box 3 het uitgangspunt, maar als u...

Belastingdienst is geen bank

Belastingdienst is geen bankGeen rente als het geld al op de rekening van de fiscus staat, de Hoge Raad past wel de belastingrente aan !Belastingdienst en renteBelasting betalen is een noodzakelijk...

Belastingontwijking KLM-piloten

Belastingontwijking KLM-pilotenSinds het begin van de staatssteun aan KLM als gevolg van de coronacrisis heeft de staatsagent het nodig gevonden om KLM-piloten die in het buitenland wonen weg te ze...

Box 3 waarde negatief

Negatieve waarde in box 3Kan een vermogensbestanddeel, zoals een pand of een stuk grond, een negatieve waarde in box 3 hebben? De Wet op de Inkomstenbelasting geeft hierop geen duidelijk antwoord. ...

Crypto winst via eigen trading bot

Cryptowinst via eigen trading bot en belastingenBelastingvrij via trading bot miljoenen winst maken!Henk heeft een eigen trading bot ontwikkeld waarmee hij in cryptovaluta kan handelen. Via 124.000...

Fiscaal partnerschap en eigen woning

Fiscaal partnerschap en eigen woningDe belastingdienst heeft via de kennisgroep standpunten bekend gemaakt inzake het fiscaal partnerschap (in combinatie met de eigen woning). Het betreft een driet...

Inkomstenbelasting Spanje

Inkomstenbelasting in Spanje Inkomstenbelasting 2021Reguliere inkomsten uit arbeid en pensioen worden progressief belast volgens de onderstaande tabel. Ondernemersinkomen en inkomsten uit vastgoed ...

TBS-regeling DGA en bedrijfspand

TBS-regeling bedrijfspand DGAKoopt u een bedrijfspand in privé en wordt dit verhuurd aan uw bv, dan valt dit pand onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling (of TBS-regeling). De huurinkom...

Belastingplicht en woonplaats piloot

Fiscale woonplaats en belastingplicht pilootEen piloot die fiscaal inwoner van Nederland is moet over zijn wereldinkomen in Nederland belasting betalen. De piloot kan eventueel in het werkland (waa...

Box 3 ambtshalve verminderen

Box 3 ambtshalve verminderen of nietVoor de snelle lezer ... dit is niet mogelijk op grond van een arrest van de Hoge Raad d.d. 20 mei 2022. De staatsecretaris heeft op prinsjesdag laten weten dat ...

Dividendbelasting in Spanje

Dividendbelasting in SpanjeBij uitkeringen aan Spaanse privé- en rechtspersonen moet het bedrijf dat uitkeert 19% bronbelasting inhouden (Nederland 15%). Op uitkeringen aan rechtspersonen die meer ...

Inkeren crypto bezitters belastingdienst

Inkeren crypto bezitters voor box 3Veel belastingplichtigen hebben hun crypto munten, bewust of onbewust, niet opgenomen in hun aangifte inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft nog geen zicht ...

Koper bv neemt schuld DGA over

Koper bv neemt ook schuld DGA overEen directeur-grootaandeelhouder (DGA) verkoopt de aandelen in zijn besloten vennootschap voor € 575.000. De koper voldoet de koopsom via een overname van de reken...

Restaurantkosten niet aftrekbaar

Restaurantkosten niet aftrekbaar Verteerkosten ondernemer zijn niet aftrekbaarVoor de kosten van voedsel, drank, representatie en congressen (inclusief reis- en verblijfkosten) geldt een aftrekbepe...

Belastingheffing optreden Spanje

Belastingheffing over optreden in Spanje Henk is DGA (directeur-grootaandeelhouder) van "Maak Lawaai B.V.". Henk is cellist en heeft opgetreden in Nederland, maar ook in Spanje. De inkomsten welke ...

Crypto lager waarderen in box 3

Crypto lager waarderen in box 3De kern van discussie in procedure bij de Rechtbank Noord Holland d.d. 14 september 2023 (ECLI:NL:RBNHO:2023:10669) is of de box 3 heffing over crypto terecht is, of ...

DGA uitdeling of lening

DGA uitdeling of leningEen directeur-grootaandeelhouder had een bv en een eenmanszaak. In de vorige eeuw leende de directeur-grootaandeelhouder voor zijn eenmanszaak bedragen van zijn eigen bv. In ...

Piloot en voorkoming dubbele belasting

Piloot en voorkoming dubbele belasting De fiscale regels voor piloten zijn veelal complex, dit komt omdat er soms sprake is van een drielandensituatie. De piloot woont in land X, de werkgever is ge...

Belastingplannen 2023 voor ondernemers

Impact belastingplannen 2023 op IB-ondernemerHet kabinet Rutte IV heeft op Prinsjesdag traditioneel de belastingplannen voor het volgende jaar bekend gemaakt. In dit artikel wensen wij de impact va...

Crypto in aangifte inkomstenbelasting

Crypto in aangifte inkomstenbelastingCrypto horen tot uw bezittingen in box 3. Van uw crypto valuatie geeft u de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari (peildatum(. U moet hiertoe de ko...

Herinvesteringsreserve

HerinvesteringsreserveWel of niet afrekenen over boekwinsten: ga herinvesteren!Tip: Door te herinvesteren kunt u de belastingheffing op boekwinsten uitstellen. Daarmee houdt u meer liquiditeiten ov...

Middeling

MiddelingDe middelingsregeling wordt in 2023 afgeschaft.De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk wisselende inkomens. Met de middelingsreg...

Onroerendezaakbelasting in Spanje

Onroerendezaakbelasting in SpanjeEvenzo als in Nederland moet u in Spanje belasting betalen over het in bezit hebben van een woning. In dit artikel geven wij u een overzicht van de belastingheffing...

Piloot werkt voor UK werkgever

Piloot woonachtig in Nederland krijgt geen voorkoming dubbele belastingHenk woont in Nederland en werkt sinds 2019 voor een engelse (Britse) luchtvaartmaatschappij. Henk maakt bezwaar tegen de door...

WOB-verzoek bitcoin

WOB-verzoek bitcoinBeleid Belastingdienst inzake cryptovaluta, zoals bitcoinIn de keuken van de Belastingdienst kijken is voor de meeste fiscalisten smullen. Soms is het ook gewoon handig of nuttig...

Fiscaal optimaal belonen DGA

Fiscaal optimaal belonen DGADe werkkostenregeling (WKR) geldt voor alle werknemers, dus ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA kan - binnen fiscale marges - gebruik maken van de vr...

Informatie verschaffen crypto

Informatie verstrekken over cryptoWij adviseren tientallen belastingplichtigen met bitcoins (of beter cryptomunten). De informatieverstrekking uit het verleden is vaak een probleem, omdat er veelal...

Aangifte niet-resident in Spanje

Aangifte als niet-resident in SpanjeMensen die niet in Spanje wonen (minder dan 183 dagen verblijven) en wel bezittingen (zoals een woning) in Spanje hebben, moeten in Spanje een aangifte inkomsten...

Auto in eenmanszaak zakelijk of prive

Auto in eenmanszaak, zakelijk of privéEen auto mag alleen als zakelijk (op balans eenmanszaak) worden gezet als deze tenminste 10% zakelijk wordt gereden. Omdat er normaal gesproken geen ritten adm...

Bedrijfsopvolging en overdrachtsbelasting

Bedrijfsopvolging in de overdrachtsbelastingDat het overdragen van ondernemingsvermogen of aandelen in een familie-B.V. onder de bedrijfsopvolgingsregeling zonder schenk- en inkomstenbelasting moge...

Belastingplan 2023

Belastingplannen 2023De belastingplannen voor 2023 en daarna zijn bekend gemaakt. De eerste wijzigingen staan op onze site en worden de komende dagen met diverse artikelen aangevuld.  Ondernemers (...

FIOD zit cryptobezitter op de hielen

FIOD zit cryptobezitter op de hielenIn 2021 heeft de FIOD ruim € 520 miljoen "opgehaald" via ruim 900 onderzoeken. Het bijzondere is dat de FIOD in 2020 exact hetzelfde aantal onderzoeken heeft ver...

Fiscale rechtshulp

Fiscale rechtshulpDe laatste jaren hebben ons geleerd dat de Belastingdienst haar eigen burgers is gaan wantrouwen. De oplossing die de Belastingdienst heeft bedacht voor fiscale rechtshulp is de B...

Mercedes sprinter is bestelauto

Mercedes Sprinter is bestelbus, geen bijtelling De heer X is tapijtlegger en heeft voor zijn werk een hoge Mercedes Benz Sprinter (voor de liefhebber: type 906). De heer X heeft geen kilometeradmin...

Ondernemersaftrek en grotendeelscriterium

Ondernemersaftrek? Let op het grotendeelscriterium!Heeft u een eenmanszaak, bent u gerechtigde in een vof of maat in een maatschap en werkt u daarnaast in loondienst? Dan is het grotendeelscriteriu...

Prinsjesdag

Prinsjesdag 2023Prinsjesdag wordt gehouden op de derde dinsdag van september. Koning Willem Alexander heeft zijn eerste traditionele rijtoer door Den Haag en sluit deze af met de troonrede. De Mini...

Specialist en rekening-courant bv

Specialist en rekening-courantschuld eigen bvEen waarschuwing voor medisch specialisten en andere grootverdieners. In deze casus leent een specialist elk jaar tonnen van zijn bv om zo de privébeste...

Winstuitdeling DGA

Winstuitdeling DGA De Hoge Raad heeft in 2023 een helder arrest gewezen over de winstuitdeling van een DGA (in deze een medicus). De DGA had een substantieel bedrag van zijn bv geleend en de Belast...

Advies specialisten

Advies specialisten Een steeds groter deel van onze klanten zijn dienstverleners. Hierbij kunt u denken aan:AdvocatenNotarissenMedisch specialistenHuisartsenTandartsenFysiotherapeutenAccountants, e...

Beckham regeling spanje

Beckham regeling in SpanjeDeze fiscaal-gunstige regeling bestaat al sinds 2005 in Spanje. Het doel is om buitenlandse expats in Spanje aan te trekken. In Nederland doen we dit met de 30% regeling e...

Bitcoin forks Belastingdienst

Bitcoin forks en belastingenIn dit artikel kijken wij naar het beleid van de Belastingdienst omtrent crypto, forks, NFT, etc. Ook zullen we ingaan op het melden (inkeren) van bitcoins die nog niet ...

Box 3 procedure vanaf 2023

Box 3 procedures vanaf 2023In het Kerst-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het box 3 stelsel vanaf 2017 niet juist is en dat belastingplichtigen moeten worden gecompenseerd. Het werkelijke rende...

DGA dividend uitkeren in 2023 of 2024

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) in 2024 Voordeel DGA in 2024 door tariefsopstapje In het kort Het kabinet stelt voor om vanaf 2024 twee schijven te introduceren in box 2. Het huidige tarief i...

Zelfstandigenaftrek, welke uren tellen?

Tellen opleidingsuren voor ondernemer?Als ondernemer voor de inkomstenbelasting komt u in aanmerking voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze aftrekposten moet echter worden v...

Belastingrente en aangifte

Belastingrente en aangifte inkomstenbelastingDe belastingrente is sinds 2024 substantieel hoger dan in voorgaande jaren. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de belastingrente op dit moment 7,5% en ...

Box 3 en onroerende zaken

Box 3 beleggen en onroerende zakenSoms val je bijna van je stoel bij het lezen van een uitspraak, dit is zo'n casus. De activiteiten van een bv bestaan uit de verhuur van ruim 1.000 garageboxen en ...

Opsporen inkomen digitaal platform

Opsporen inkomen bij digitale platformenDigitale platforms zoals Marktplaats, Uber en Airbnb moeten met ingang van 2023 aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel proffesionele aanbieders met de verk...

Inkeren of inkeerregeling

Inkeren of inkeerregeling Als u een buitenlands vermogen niet opgeeft is dit een misdrijf. U kunt inkeren (melden dat er buitenlands vermogen is) bij de belasting. Wij adviseren ongeveer 150 mense...

Rekening courant en uitdeling DGA

Rekening courant en uitdeling DGAEen BV of kan lenen aan zijn directeur groot aandeelhouder (DGA), dit kan via een lening of een rekening courant. Hier zal de komende jaren kritisch naar worden gek...

Advies specialisten

Advies voor advocaten, notarissen, zeevarenden, medici en pilotenJongbloed Fiscaal Juristen is een onafhankelijk nichekantoor met vestigingen in Almelo, Enschede en Den Haag. Met ruim 100 jaar erva...

Boekenonderzoek paardenbranche

Boekenonderzoek paardenbrancheDit artikel is geschreven door Madeleine Brugman, belastingadviseur en liefhebber van de paardensport. Heeft u vragen welke deze wereld raken of is er een boekenonderz...

DGA is fiscale melkkoe

DGA is fiscale melkkoe De DGA is de fiscale melkkoe van de overheid aan het worden. Naast scherpe wetgeving over het DGA Salaris, het maximaal kunnen lenen uit de BV, de verhoging van de vennootsch...

Emigratie Spanje

Emigratie naar SpanjeWij hebben vele klanten geadviseerd bij de emigratie naar Spanje. Onze advisering bij uw emigratie naar Spanje richt zich op de gevolgen voor de Inkomstenbelasting en successie...

Emigratie uit Duitsland, pas op !

Emigratie uit Duitsland, laat u goed adviseren!Vertrek uit Duitsland? Begin het nieuwe jaar niet verkeerd!Aanmerkelijk belang in DuitslandVerhuizen binnen Europa moet eigenlijk zonder beperkingen k...

Villa tax en bezwaar

Villa tax en bezwaar Voor veel huiseigenaren in Nederland is het een bekend gegeven: het eigenwoningforfait. Dit is een bedrag dat als inkomen uit eigen woning wordt gezien en wordt bijgeteld op he...

Waardering bedrijfspand in box 3

Waardering bedrijfspand in box 3Latere verkoopprijs van pand is bepalend voor waardering in box 3Waardering panden en woningen in box 3Onroerend goed wordt jaarlijks gewaardeerd door uw gemeente. E...

Bitcoin of crypto en inkeerregeling

Bitcoin of crypto in aangifte inkomstenbelasting en inkeerregelingWij worden wekelijks benaderd door belastingplichtigen die hun crypto niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Veel...

Duitse belastingwijzigingen ingaande 2022

Het Duitse ministerie van financiën heeft een korte samenvatting gemaakt van de fiscale wetten die begin volgend jaar in werking tredenAlleenstaande ouders Alleenstaande ouders zullen verder worden...

Verzekeringsplicht DGA met minderheid

De verzekeringsplicht van de DGA met een minderheidsbelangDe verzekeringsplicht van de DGA houdt de fiscale gemoederen al jaren bezig en is al onderwerp van veel procedures geweest. De basis voor d...

Agenda verstrekken aan Belastingdienst

Moet een belastingplichtige zijn agenda verstrekken aan de Belastingdienst?De administratie moet 7 jaar worden bewaard. Maar wat behoort er tot de administratie van een belastingplichtige? Volgens ...

Bitcoin verzwijgen voor fiscus is gevaarlijk

Bitcoin verzwijgen voor fiscus is gevaarlijk Bron 7 maart 2024 Nu.nl (met medewerking mr M. Bik) Belastingaangifte 2023 en bitcon Bij de belastingaangifte moeten veel Nederlanders hun cryptovermoge...

Fiscale scan

Fiscale scan voorbeeld met webformulier

Lager fictief loon bij verlies BV

Lager fictief loon DGA bij verliessituatieHet 'gebruikelijk loon' is een term die in de Nederlandse belastingwet wordt gebruikt voor het loon dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zichzelf min...

Waardering failliet vermogen in box 3

Waardering failliet vermogen in box 3Een bedrijf gaat in 2020 failliet, hoe moet je dit bedrijf waarderen in de aangifte inkomstenbelasting 2015 en 2016? Kern is of er rekening mag worden gehouden ...

Buitenlandse spaarrekening in beeld

Buitenlandse spaarrekening in beeld Belastingvrij geld parkeren in een fiscaal paradijs wordt duurder, maar is nog wel "fiscaal veilig". De EU-landen gaan elkaar vanaf 1 juli 2005 informatie geven ...

Commanditaire vennootschap en box 3

Commanditaire vennootschap en box 3Kennisgroep over deelgerechtigdheid in een cv en box 3.De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft onlangs de vraag beantwoord op welke wijze vennoten hun ...

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub Regelmatig worden sportverenigingen (zoals voetbalclubs) ondersteund door sponsoren uit de regio. Veelal worden leningen onder onzakelijke voorwaarden (geen o...

Volop vragen over bitcoin

Volop vragen over belasting op bitcoin: ’Grote uitdaging voor Belastingdienst’Bron artikel Telegraaf d.d. 26 maart 2024 AMSTERDAM - Zo’n twee miljoen Nederlanders bezitten cryptovaluta. Mensen die ...

Wonen in Duitsland en belastingen

Wonen in Duitsland en belastingheffingWoningnood in Nederland: dan maar emigreren, toch?Maandag 28 maart 2022 verscheen er een artikel in het NRC. In dit artikel werd aandacht besteed aan het wonen...

Aanpassingen in box 3 in 2023

Aanpassingen in box 3 in 2023Na de beslissing van de Hoge Raad op 24 december 2021, bekend als het 'Kerstarrest', waarin werd vastgesteld dat het vorige belastingstelsel van box 3, gebaseerd op een...

DGA en boete rente aan eigen BV

DGA voldoet boeterente aan eigen BV, aftrekbaar?Op 17 november 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarbij de vraag centraal stond of de boeterente aan een eigen B.V. in verband me...

Rijden met Duits kenteken

Rijden met een Duits of buitenlands kenteken in NederlandSteeds vaker zie ik in het oosten van het land Nederlanders rijden met een buitenlands kenteken. Mag dit? Het antwoord is relatief eenvoudig...

Vragenbrief Belastingdienst

De vragenbrief van de BelastingdienstDe blauwe enveloppen van de Belastingdienst leveren vaak de nodige stress op. Als na opening blijkt dat het geen aanslag is, daalt de hartslag. Om meteen weer t...

Bedrijfsopvolging afschaffen

Bedrijfsopvolgingsregeling ten einde?De bedrijfsopvolgingsregeling kan de belastingheffing over de waarde van uw bedrijf beperken van 35% - 40% tot 4% - 8%. (afhankelijk van de waarde van uw bedrij...

Bestelauto met bijtelling

Bestelauto met bijtelling Een bestelauto is ook gewoon een auto. Als u binnen uw bedrijf gebruik maakt van een bestelauto dan moet u stilstaan bij de fiscale gevolgen bij mogelijk prive gebruik doo...

Organiseren en beheren familievermogen

Organiseren en beheren familie vermogenWij adviseren wekelijks familiebedrijven bij fiscale merites, bedrijfsopvolgingen, opzet familie stichtingen, familie fondsen etc. Dit combineren we met het o...

Steekproef niet accepteren

Steekproef bij boekenonderzoek Belastingdienst niet accepterenSteekproef bij boekenonderzoekBij een boekenonderzoek wil de Belastingdienst vlot en in algemene lijnen door de administratie. Er wordt...

AOW Duitsland hypotheekrente

Wonen in Duitsland met AOW uitkering en hypotheekrenteaftrekOok bij minder dan 90% Nederlands inkomen soms toch recht op tegemoetkomingen. Belastingplichtige woont in Duitsland en geniet van zijn p...

Schenkbelasting en bedrijfsopvolging

Schenkbelasting en bedrijfsopvolgingMag de betaalde schenkbelasting worden opgeteld bij de verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang pakket? Nee, zo stelt de Hoge Raad. Wij gaan in dit artikel ...

Bedrijfsopvolging en vastgoed

Bedrijfsopvolging en vastgoedOp 18 juni 2021 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waar wij als fiscalisten lang naar uit hebben gekeken, ook in September 2021 waren er een drietal arresten inzek...

Foto KLPD en kilometeradministratie

Foto KLPD en kilometerregistratie Wij zijn regelmatig - namens belastingplichtigen - betrokken bij discussies met de Belastingdienst (veel in Doetinchem) over de bijtelling over een auto van de zaa...

Verhuur bedrijf en bedrijfsopvolgingsregeling

Verhuur van onderneming en BORDe schenk- en erfbelasting kent een vrijstelling in de vorm van een bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: 'BOR'). Wordt een onderneming geschonken of nagelaten, dan word...

Cumulatief preferente aandelen BOR

Cumulatief preferente aandelen en bedrijfsopvolgingCumulatief preferente aandelen (cumprefs) worden veel gebruikt bij de vormgeving van een bedrijfsopvolging binnen bijvoorbeeld familiebedrijven. D...

Hoekstra Maagdeneilanden

Hoekstra en de MaagdeneilandenAls in Google "Hoekstra Maagdeneilanden" wordt getypt, verschijnen er 94.000 resultaten. Er zijn dus meningen genoeg over dit onderwerp. Maar hoe kijkt een fiscalist n...

Bedrijfsopvolging bedrijf en vastgoed

Bedrijfsopvolging van bedrijf en vastgoedDe bedrijfsopvolgingsregeling kan de belastingheffing over de waarde van uw bedrijf beperken van 35% - 40% tot 4% - 8%. (afhankelijk van de waarde van uw be...

Boekenonderzoek bij accountant

Boekenonderzoek bij belastingadviseur of accountantBelastingadviseurs en accountants staan voor unieke uitdagingen wanneer zij zelf onderwerp worden van belastingcontrole, met name in het kader van...

Afkoop alimentatie kan netto

Afkoop alimentatie kan netto Fiscaal nieuws alimentatieIn het verleden was alimentatie aftrekbaar tegen het maximale tarief van 51,95%. De aftrek van alimentatie (en hypotheekrente) is de afgelopen...

Bedrijfsopvolging in 2023

Bedrijfsopvolging in 2023De BOR-regeling blijft voorlopig in stand, wijzigingen worden begin 2023 verwacht. Conclusie: pak het dit jaar op!De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), waarb...

Voorkom rente over aanslag

Voorkom rente over belastingaanslag De belastingrente voor bedrijven (Vennootschapsbelasting) bedraagt op dit moment 10%. Zorg er dus voor dat uw voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting altijd op...

Afkoop alimentatie emigratie

Afkoop alimentatie en emigratieFiscaal nieuws alimentatieIn het verleden was alimentatie aftrekbaar tegen het maximale tarief van 51,95%. De aftrek van alimentatie (en hypotheekrente) is de afgelop...

Materiële onderneming bij verhuur vastgoed

Materiële onderneming bij verhuur vastgoedEen DGA en zijn partner houden 100% van de aandelen in een besloten vennootschap (bv) die zich bezighoudt met de verhuur van onroerend goed. Het gaat zowel...

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingDe bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zal de komende jaren blijven bestaan, maar fiscaal minder gunstig worden. De BOR uitvoeren in 2023 is verstandig. Waarom? U ku...

Bedrijfsopvolging in de toekomst

Fiscale bedrijfsopvolgingsregeling anno 2023Het CPB heeft onderzoek gedaan naar de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting. Het kabinet heeft de onderzoeksres...

Echtscheiding en hypotheekrente

Echtscheiding en hypotheekrenteEchtscheiding en eigen woning bij achterblijvende partnerTamara gaat scheiden in 2018. Ze blijft tot het moment van levering van de woning in de woning wonen. Tamara ...

Bedrijfsopvolging en beziteis

Bedrijfsopvolging en bezitseisDe bedrijfsopvolgingsregeling (of BOR) zal in de komende jaren worden aangepast (minder voordelig). De bedrijfsopvolgingsregeling zorgt ervoor dat u uw bedrijf met min...

Tiny office en belastingen

Tiny house of tiny office en belastingen Steeds meer mensen werken thuis, fiscaal is hier weinig tot niks mogelijk. Vanaf 2022 geldt er een bescheiden belastingvrije vergoeding en bij een kantoor i...

Wijziging bedrijfsopvolging

Wijziging bedrijfsopvolging in 2024 De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale regeling die van toepassing is bij de overdracht van een onderneming aan de volgende generatie, bijvoorbeeld b...

Bedrijfsopvolging of verkoop

Bedrijfsopvolging of verkoop van uw onderneming of BVOp dit moment begeleiden wij vele ondernemers bij een voorgenomen verkoop of bedrijfsopvolging. Recentelijk hebben wij een aantal Twentse bedrij...

Fiscaal voordeel MKB-bedrijf

Fiscaal voordeel voor MKB-bedrijvenInvulling fiscale stimuleringsmaatregelen MKB bekendHet kabinet heeft in de Belastingplannen voor 2023 een pakket maatregelen aangekondigd ten gunste van het midd...

Laadpaal elektrische auto

Fiscale gevolgen laadpaal elektrische autoSteeds meer mensen rijden een elektrische auto. De eigen laadpaal wordt ook steeds vaker gebruikt. Hoe werkt dit fiscaal voor uw werknemers?Eigen laadpaal ...

Splitsing bv bij echtscheiding

Splitsen van de bv bij echtscheiding van een DGABij een echtscheiding zijn er vaak financiële problemen bij het verdelen van het vermogen van de bv. Sinds enkele jaren is er een besluit waardoor de...

Aanmerkelijk belang bij echtscheiding

Aanmerkelijkbelangclaim bij echtscheiding Wij zijn wekelijks betrokken bij de advisering van ondernemers en DGA's bij een echtscheiding. Veelal is de kerndiscussie de waarde van de onderneming / bv...

Bedrijfsopvolging bij overname of uitbreiding

De bedrijfsopvolgingsregeling bij overname en uitbreidingDe Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 een tweetal arresten gewezen aangaande de toepassing van de bezitseis van de bedrijfsopvolgingsregeling. D...

Gemengde kosten

Gemengde kosten en aftrekGemengde kosten zijn in 2024 tot een vast bedrag van € 5.600 niet aftrekbaar van de winst (2023: € 5.100 / 2022 € 4.800). U kunt er ook voor kiezen om 20% van de kosten nie...

Controle rittenregistratie

Controle rittenregistratieHet aantal controles en onderzoeken naar een rittenregistratie nemen weer toe sinds midden 2022. De belastingdienst stuurt steeds vaker aan werknemers (en ondernemers) - d...

Verzoek minnelijke taxatie pand

Verzoek minnelijke taxatie BelastingdienstIn het verleden (tot juli 2019) kon in overleg met de Belastingdienst (en uw makelaar) een verzoek tot minnelijke taxatie worden aangevraagd. Dit loopt op ...

Afschrijving bedrijfpanden IB ondernemer

Aanpassingen in Afschrijvingsregels voor BedrijfspandenDe fiscale wereld staat nooit stil, en ook dit jaar zijn er weer belangrijke wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op ondernemers in Ne...

Bedrijfsopvolging onder druk

Bedrijfsopvolging onder drukEr wordt op dit moment in de tweede kamer steeds vaker gesproken over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling. Door een belastingbesparing van 40% over de waarde v...

Echtscheiding en hypotheekrente

Echtscheiding en betaalde hypotheekrente Scheidingsregeling geldt alleen voor (mede-)eigenaar eigen woningDe Hoge Raad heeft in mei 2022 een uitspraak gedaan over de aftrek van betaalde hypotheekre...

Fiscale investeringsfaciliteiten ondernemers

Fiscale investeringsfaciliteiten voor bedrijven en ondernemers Bent u ondernemers voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting en voornemende om te investeren in een nieuw bedrijfsmiddel...

Afkoop partneralimentatie en aftrek

Afkoop alimentatie (soms) niet aftrekbaar Afkoop van alimentatie is aftrekbaar. Maar pas op dat de betaling niet te vroeg gaat plaatsvinden. In dit artikel bespreken wij een casus bij de rechtbank ...

SPF en schenking

SPF Schenking en belastingenDe Stichting Particulier Fonds wordt vaak gebruikt binnen estateplanning, bij emigraties en/of om vermogen in het buitenland onder te brengen. De belastingdienst heeft d...

Combinatiekorting echtscheiding

Combinatiekorting en co-ouderschapEr is vaak discussie over het verkrijgen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in combinatie met co-ouderschap (maximale korting € 2.534, cijfers 2022). De...

Fiscale woonplaats-discussie

Fiscale woonplaats volgens BelastingdienstWaar iemand woont is vaak een discussie met de Belastingdienst. De belangen zijn groot en regelmatig adviseren wij belastingplichtigen bij dergelijke gesch...

Loon of immateriele schadevergoeding

Loon of immateriele schadevergoedingLoon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking (artikel 1...

30% Regeling en Belastingdienst

30% Regeling en de BelastingdienstDe 30% regeling is bedoeld om Nederland aantrekkelijk te maken voor (veel speciale of hoogopgeleide) buitenlandse collega's (werknemers). De oorspronkelijke regeli...

Waardering bv bij echtscheiding

Waardering onderneming bij echtscheidingVrijwel wekelijks zijn wij verwikkeld bij echtscheidingen waarbij een ondernemer of DGA (met zijn bedrijf) betrokken is. Veelal adviseren wij hierbij de 'nie...

Accountant aansprakelijk echtscheiding

Accountant niet aansprakelijk voor schade bij echtscheidingHenk is in 1995 getrouwd met Truus, er zjin huwelijkse voorwaarden opgesteld. In 2006 wordt de eenmanszaak van Henk omgezet in een bv. De ...

Emigratie DGA

Emigratie DGA of ondernemer Regelmatig adviseren wij ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA) bij hun emigratie. Bij een emigratie verliest Nederland zijn heffingsrecht over de Nederlan...

Ondernemen in buitenland

Ondernemen in het buitenlandVeel van onze klanten kijken naar de mogelijkheden om in het buitenland te (gaan) ondernemen. Wij adviseren wekelijks ondernemers die activiteiten in het buitenland will...

Recht op alimentatie uitsluiten

Recht op partneralimentatie bij echtscheidingRegelmatig zitten wij met ondernemers en DGA's aan tafel om bij te praten over de onderneming, estate planning, belastingdruk, etc. Ook komen regelmatig...

Vereisten rittenregistratie

Vereisten rittenregistratie auto van de zaakRechter maakt gehakt van standpunten Belastingdienst bij beoordelen rittenregistratie. Nadat een rittenregistratie is gestolen, stelt de DGA een tweede (...

Airbnb en investeringsaftrek

Investeringsaftrek verhuurde woningInvesteringsaftrek voor verbouwing (deel) woning tot AirbnbMeneer en mevrouw Suikerbrood kopen eind 2016 een woning en laten die verbouwen, waardoor een gedeelte ...

Fiscaal schenken onroerend goed

Fiscaal schenken van onroerend goedWij krijgen op dit moment veel vragen of onroerende zaken in box 3, in de bv en / of bijvoorbeeld een fonds voor gemene rekening. Vorenstaande hangt samen met het...

Fiscale aandachtspunten echtscheiding

Fiscale aandachtspunten bij een echtscheiding Wij adviseren wekelijks ondernemers en partners van ondernemers bij een echtscheiding. De belangrijkste discussiepunten zijn:Winst uit de onderneming o...

Grensoverschrijdende arbeid

Grensoverschrijdende arbeidIn onze fiscale praktijk adviseren wij steeds vaker bedrijven op het gebied van grensoverschrijdende arbeid. In dit artikel een toelichting en nadere beschouwing. Als er ...

Fiscale glijclausule

De fiscale glijclausuleOm fiscaal nadelige gevolgen te voorkomen wordt soms een fiscale glijclausule opgenomen in overeenkomsten, deze zien we het meest bij pensioenovereenkomsten, (vroeger) bij in...

Kosten akte verdeling bij echtscheiding

Kosten akte verdeling bij echtscheiding niet aftrekbaarBij een echtscheiding zijn bepaalde kosten wel aftrekbaar en bepaalde kosten niet. In dit artikel een procedure over notariskosten die zijn ge...

ROW verkoop onroerende zaak

Resultaat uit overige werkzaamheden bij verkoop grondAls u als natuurlijk persoon vastgoed exploiteert, is het altijd de vraag of dit in box 1 (hoge belasting, winst) of box 3 (lage belasting, verm...

Welk land is fiscaal gunstig

Welk land is fiscaal gunstig om te werken Belastingtarieven in verschillende landenSteeds meer mensen kunnen voor hun werk overal in de wereld wonen. Wij adviseren op ons kantoor veel mensen die va...

Belastingheffing beleggingspand

Belastingheffing op vastgoedBelastingheffing op privé-beleggingsvastgoed fors omhoog! Privé beleggen in vastgoed was vanuit fiscaal oogpunt altijd zeer aantrekkelijk. Onroerende zaken die niet als ...

Echtscheiding en woonlasten

Echtscheiding en woonlastenHenk en Truus waren gehuwd en woonden heerlijk onder de rook van Amsterdam. Het huwelijk wordt in 2009 ontbonden. Na de echtscheiding vertrekt Henk richting het mooie Twe...

Veel belangstelling STAP-budget

Veel belangstelling STAP-budgetPer 1 januari 2022 is de aftrek voor scholingsuitgaven komen te vervallen en is deze vervangen voor het STimulering Arbeidsmarkt Positie budget (hierna: STAP-budget)....

Verhuur auto van de zaak

Verhuur auto van de zaak om bijtelling te voorkomenDe bijtelling over het privé gebruik van de auto van de zaak is niet te voorkomen door als directeur groot aandeelhouder (DGA) de auto van uw eige...

Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Hypotheekrente aftrek bij een echtscheiding In dit artikel behandelen wij een procedure van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 6 juni 2023.In een echtscheidingsconvenant wordt vastgelegd dat ...

Wonen buitenland werken Nederland

Wonen in buitenland en werken in NederlandThuiswerken kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid en de belastbaarheid. Bij 25% of meer thuiswerken wijzigt het sociale zekerheidsland van werkland...

Afgekocht pensioen DGA en echtscheiding

Afgekocht pensioen DGA en echtscheidingNa echtscheiding heeft de partner van een DGA in beginsel recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Daarnaast heeft de part...

Bedrijfsopvolging bij In Person

Bedrijfsopvolging bij In PersonIn Twentevisie (uitgave maart 2017) stond een artikel over de advisering van ons kantoor bij In Person. Het artikel kunt u hier lezen (pagina 1 / pagina 2) .Bedrijfso...

Belastingheffing buitenlands inkomen

Belastingheffing over buitenlands inkomenAls u in Nederland woont en inkomen uit het buitenland geniet, zal Nederland altijd belasting willen heffen. In sommige gevallen is op grond van een belasti...

Belastingverdrag Oeganda

Belastingverdrag Oeganda Nieuws belastingverdrag met Oeganda Via een zogenaamd WOB-verzoek is er informatie beschikbaar gekomen inzake de onderhandelingen met Oeganda, deze zijn in september 2021 b...

Genieten van pensioen in buitenland

Genieten van uw pensioen in het buitenland In de wereldwijde international living's retirement index (2023) staat Portugal op de eerste plek, op de voet gevolgd door Mexico. Spanje, Italie en Griek...

DGA werkt in buitenland

DGA werkt in buitenlandAls je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) in het buitenland werkt, kunnen de belastingregels complex zijn, omdat deze sterk kunnen variëren, afhankelijk van je specifieke...

Gebruikelijk loon DGA

Gebruikelijk loon DGA Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2022 tot € 48.000, in 2023 € 51.000 en in 2024 €56.000. Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000. ...

Airbnb belastingen en investeringsaftrek

Investeringsaftrek en AirbnbBent u één van de vele aanbieders van een airbnb appartement of woning? U kunt dan te maken krijgen met de heffing van inkomstenbelasting en/of omzetbelasting. Meestal k...

DGA-loon partner accountantskantoor

DGA-salaris partner accountants- en belastingadvieskantoorDe doorbetaaldloonregeling belet toepassing van de gebruikelijkloonregeling per concernvennootschap. Het loon van de meestverdienende werkn...

Emigratie DGA en inkomen

Emigratie DGA en inkomenWij adviseren vele DGA's die emigreren naar het buitenland. Wat zijn de fiscale gevolgen en waar moet de DGA opletten?Emigratie van een DGAEen DGA kan op verschillende manie...

Gebruikelijk loon internationaal

Gebruikelijk loon internationale en grensoverschrijdende situatiesVoor een Nederland wonende directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt de gebruikelijkloonregeling (2024: € 56.000, behoudens uitzonde...

Grenswerkers en belastingen

Grenswerkers en belastingen in Belgie en Duitsland De grensarbeidersregelingen moeten ervoor zorgen dat er gelijkheid bestaat tussen beide landen en de mensen die er wonen. De belastingdruk in het ...

Vastgoed exploitatie inkomstenbelasting

Vastgoed exploitatie in de inkomstenbelastingVoor de Nederlandse belastingdienst, wordt vastgoed doorgaans op verschillende manieren belast, afhankelijk van hoe het wordt gebruikt. De belasting op ...

Fiscale woonplaats en eigen woning in Nederland

Fiscale woonplaats bij behouden eigen woning in NederlandIn een uitspraak van het Hof Amsterdam d.d. 23 januari 2024 (ECLI:NL:GHAMS:2024:721) wordt de complexiteit van de fiscale woonplaatsbepaling...

Inbreng in bv en loonbelastingsubsidie

Inbreng in bv en loonbelastingsubsidieWijziging rechtsvorm en recht op loonkostenvoordeelEen eenmanszaak wordt omgezet in een vennootschap onder firma. De eenmanszaak (werkgever) heeft in maart 201...

Vastgoedwinst belast als ROW

Vastgoed winst belast als ROW of niet?Met enige regelmaat komen we procedures tegen met betrekking tot de (al dan niet) belastbaarheid van onroerende zaken in box 1. Het fiscale kader voor in privé...

30 procent regeling minder gunstig

De versobering van de 30% regelingEen internationale uitzending gaat met extra kosten gepaard gaan, ook wil Nederland graag extra kennis inschakelen vanuit het buitenland.  De Nederlandse belasting...

Gevolgen DGA belastingplan 2023

De DGA in 2023De belastingplannen voor 2023 zijn aangenomen. In dit artikel op hoofdlijnen de gevolgen voor de DGA.  Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000. Het gebruikelijk ...

Checklist 30 procent regeling

Checklist 30% regeling De 30% regeling is de afgelopen jaren versoberd. In dit artikel wordt een toelichting gegeven op de 30% regeling in 2024 en 2025. Het verzoek om toepassing van de 30% regelin...

Emigratie DGA naar populair emigratieland

Emigratie DGA naar populair emigratielandSteeds meer mensen emigreren naar het buitenland, waaronder ook ondernemers en DGA's. Fiscaal ideale emigratielanden zijn landen die geen of een beperkte di...

Gebruikelijk loon DGA 2023

Gebruikelijk loon DGA in 2023Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000 (in 2024 zelfs €56.000). Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000 en in 2...

Maximale lening DGA

Maximale lening DGA DGA's zien de bv nog te vaak als hun eigen portemonnee. De bankrekening van de bv wordt als pinautomaat gebruikt voor de bestedingen van de DGA. Er ontstaat dan een lening en er...

Belastingvrije beloning Tubantia

Inflatie-dilemma voor Twentse ondernemers:‘Waarom pikt overheid een graantje mee als je een bonus geeft?’ENSCHEDE 17 augustus 2022 - De inflatie lag vorige maand voor het eerst in bijna vijftig jaa...

Emigratie en stamrecht

Emigratie en stamrechtWaar is een ontslagvergoeding die in een stamrecht is ondergebracht (in het verleden) belast als u in het buitenland woont en u in het verleden in Nederland - maar ook in ande...

Emigratie en fiscale woonplaats

Emigratie en fiscale woonplaats volgens BelastingdienstWaar iemand woont is steeds vaker een onderwerp van gesprek met de belastingdienst. De belangen zijn groot en regelmatig adviseren wij belasti...

Lening DGA aan failliete BV

Onzakelijke lening DGAIn dit artikel bespreken wij een uitspraak van het Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 5 april 2023 waarbij een DGA een vordering op zijn failliete BV in box 1 wil afwaarderen. ...

Fiscale ontwikkelingen vastgoedmarkt

Fiscale ontwikkelingen vastgoedmarktBelangrijke Fiscale Ontwikkelingen in de Nederlandse Vastgoedmarkt: 2025De Nederlandse vastgoedmarkt staat aan de vooravond van belangrijke fiscale veranderingen...

Forse boete buitenlandse bankrekening

Forse boete buitenlandse bankrekeningNog steeds duiken er buitenlandse bankrekeningen in Nederland op. Als de belastingdienst u op het spoor komt zult u over de laatste 12 jaar uw box 1 of box 3 be...

Voortvarend aanslag inkomstenbelasting opleggen

Voortvarend een aanslag inkomstenbelasting opleggenVoortvarend, voortvarendheid en navordering. Hup, hup, rustig aan een beetje.Voortvarend handelen door belastingdienstVoor in het buitenland gehou...

Verhuld vermogen en inkeerregeling

Verhuld vermogen en inkeerregelingDe meeste mensen geven hun wereldwijde vermogen en inkomen netjes op in Nederland. Sommige belastingplichtigen "verhullen" hun vermogen nog in het buitenland. Door...

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 02-08-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Vakgebied Inkomstenbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap