print sitemap zoeken disclaimer contact

Onroerendezaakrechtspersoon (Vastgoed-BV)

De onroerendezaakrechtspersoon (vastgoed bv)Overdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. De verkrijging van aandelen is niet onderworpen aan de...

Kennisgroep Omzetbelasting

Kennisgroep Belastingdienst OmzetbelastingDe Staatssecretaris van Financiën heeft via een besluit op een Woo-verzoek diverse jaarverslagen van de kennisgroepen gedeeltelijk openbaar gemaakt per 15 ...

Wijziging overdrachtsbelasting 2021

Wijzigingen overdrachtsbelastingDe overdrachtsbelasting bedraagt wordt in 2023 verhoogd tot 10,4% (2021 en 2022:  8%). Op woningen is het tarief 2%. Voor starters op de woning markt (onder voorwaar...

Doeleis overdrachtsbelasting

Doeleis overdrachtsbelasting In het kort Overdrachtsbelasting moet worden betaald bij de verkrijging van een bv (rechtspersoon) die als doel heeft de verkrijging, vervreemding of exploitatie van on...

Teruggaaf overdrachtsbelasting

Teruggaaf van overdrachtsbelastingOverdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, zoals een woning of bedrijfspand. Heffing komt ook aan de orde b...

Woning kopen en slopen overdrachtsbelasting

Woning kopen en slopen, wat zijn de gevolgen voor de overdrachtsbelasting?Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in 2024 dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief niet van toepassing is bij de ...

OVB en ontbindende voorwaarde

Geen teruggaaf overdrachtsbelasting door ontbreken ontbindende voorwaardeOnder voorwaarden kan een teruggaaf van overdrachtsbelasting plaatsvinden. Eén van de situaties waarin dit mogelijk is, is b...

Besluit startersvrijstelling en verlaagd tarief

Startersvrijstelling en overdrachtsbelastingOp 29 juni 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit doen publiceren in de sfeer van de overdrachtsbelasting. Het besluit richt zich speci...

Overdrachtsbelasting 2021

Overdrachtsbelasting 2021 Volgens het Belastingplan 2021 gaat de overdrachtsbelasting in 2021 veranderen. Starters op de woningmarkt zijn voordeliger uit vanaf 2021 en beleggers moeten meer overdra...

Ruziesplitsing en overdrachtsbelasting

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij ruziesplitsingIn de praktijk leidt de toepassing van de splitsingsvrijstelling veelvuldig tot discussies tussen de Belastingdienst en de belastingplichtig...

Samenwonen en overdrachtsbelasting

Samenwonen en overdrachtsbelastingBij het einde van een huwelijk of samenwonen gaat de woning vaak naar één van de partners. Meestal is er dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd, maar er zijn b...

Overdrachtsbelasting woning of kantoor

Overdrachtsbelasting woning of kantoorVoor woningen geldt een tarief voor de overdrachtsbelasting van 2%, mits u er ook gaat wonen. Voor beleggers goldt dit tot 1 januari 2021 ook, mits een woning ...

Verkoop Riwald (persbericht)

Riwald overgenomen door ArcelorMittalFiscale advisering structuur en overnameOver RiwaldRiwald is een toonaangevende speler in de circulaire metaal-recyclingmarkt. Met twee verwerkingslocaties in N...

Bedrijfsopvolging bedrijf en vastgoed

Bedrijfsopvolging van bedrijf en vastgoedDe bedrijfsopvolgingsregeling kan de belastingheffing over de waarde van uw bedrijf beperken van 35% - 40% tot 4% - 8%. (afhankelijk van de waarde van uw be...

Bouwterrein of natuurgebied

Bouwterrein of natuurgebied?Een veelvoorkomend vraagstuk is of btw is verschuldigd bij de levering van een stuk grond. De wet bepaalt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van btw-hef...

Aandelen camping en overdrachtsbelasting

Verkrijging aandelen in onroerend goed bv en overdrachtsbelastingDe overdrachtsbelasting bedraagt wordt in 2023 verhoogd tot 10,4% (2021 en 2022:  8%). Op woningen is het tarief 2%. Voor starters o...

Splitsing en belastingen

Splitsing vennootschap en belastingenSplitsing van vennootschappen komt in onze praktijk veel voor, de belangrijkste redenen zijn:Aandeelhouders gaan uit elkaar.Activiteiten worden in aparte BV’s o...

Belastingheffing beleggingspand

Belastingheffing op vastgoedBelastingheffing op privé-beleggingsvastgoed fors omhoog! Privé beleggen in vastgoed was vanuit fiscaal oogpunt altijd zeer aantrekkelijk. Onroerende zaken die niet als ...

Overdrachtsbelasting en schenkbelasting

Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelastingBij een schenking van een onroerende zaak kan het voorkomen dat zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd is. De samenloop van bei...

Afsplitsing vastgoed in familiebedrijf

Afsplitsing van vastgoed binnen een familiebedrijfVastgoed vertegenwoordigt vaak een substantiele waarde binnen het familiebedrijf. Veelal gaat het om vastgoed dat binnen het familiebedrijf wordt g...

Beleggen in bv of box 3

Beleggen in de bv of in box 3Regelmatig krijgen wij vragen over het beleggen in box 3 of in de bv. De komende jaren zal het stelsel is box 3 veranderen en wordt deze vraag ook belangrijker. In dit ...

Vastgoed transactie via aandelen

Wetsvoorstel vastgoed aandelentransactiesTijdens Prinsjesdag 2023 (link) is ook het Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties ingediend. Na een consultatieronde vanaf 27 februari 2023 en een aanpass...

Levering onroerende zaak btw of niet

Levering onroerende zaak met btw of overdrachtsbelasting?Voor de vraag of bij de levering van een onroerende zaak sprake is van levering met omzetbelasting of overdrachtsbelasting, is van belang wa...

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 02-08-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Vakgebied Overdrachtsbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap