print sitemap zoeken disclaimer contact

BTW-correctie auto van de zaak

BTW-correctie privegebruik auto van de zaakU kunt de volledige BTW van een auto die tot uw onderneming (of BV) behoort verrekenen. Dit gaat om de BTW op de aanschaf, het onderzoek etc. Dit is verre...

Fiscale btw-scan

Advisering omzetbelastingOp ons kantoor werken btw-specialisten die u graag adviseren over mogelijke btw-vraagstukken of risico's binnen uw bedrijf. De heer Arjan Hof is al lang bij ons kantoor wer...

Mining bitcoin en btw

Mining crypto is economische prestatie voor de btwRechtbank Den Haag is van mening dat Crypto VOF (fictieve naam) 75% van de btw-voorbelasting - aangaande de mining-activiteiten - in aftrek kan bre...

Bijzondere regelingen in de omzetbelasting (btw)

Bijzondere regelingen in de omzetbelasting (btw) De Wet op de omzetbelasting 1968 kent een aantal bijzondere regelingen. De regelingen kunnen bijzonder zijn omdat ze bedoeld zijn voor bepaalde onde...

Kennisgroep Omzetbelasting

Kennisgroep Belastingdienst OmzetbelastingDe Staatssecretaris van Financiën heeft via een besluit op een Woo-verzoek diverse jaarverslagen van de kennisgroepen gedeeltelijk openbaar gemaakt per 15 ...

Belastingplan 2024 aangenomen

Belastingplan 2024 aangenomenDe belastingplannen zijn in de nachtelijke uren (26-27 oktober 2023) aangenomen. Waarom dit soort belangrijke wetswijzigingen (die over miljarden gaan) 's nachts om 3 u...

Voorkom BTW-herziening bij verkoop

Voorkom BTW-herziening bij verkoop Bij de verkoop van een bedrijfspand zonder omzetbelasting moet een BTW-plichtige ondernemer rekening houden met een termijn van negen jaar. Bij verkoop van het p...

Belastingplicht stichting en vereniging

Belastingplicht stichtingen en verenigingenBij stichtingen en verenigingen speelt regelmatig de vraag of zij belastingplichtig zijn. Steekproefsgewijs inventariseert de Belastingdienst of er sprake...

Belastingplicht stichtingen en verenigingen

Belastingplicht stichtingen en verenigingenBij stichtingen en verenigingen speelt regelmatig de vraag of zij belastingplichtig zijn. Steekproefsgewijs inventariseert de Belastingdienst of er sprake...

BTW en paarden

Omzetbelasting bij paardenDe hoofdregel is dat de levering van een paard belast is tegen het algemene BTW-tarief van 21%. Zeker als er aan een andere ondernemer wordt geleverd, die de omzetbelastin...

Kleine ondernemersregeling zonnepanelen

Kleine ondernemersregeling en zonnepanelenKOR niet van toepassing voor belastingadviseur met zonnepanelenEen persoon kan verschillende ondernemingen hebben. Wordt een regeling zoals de kleineondern...

Businessclub voetbal fiscaal gunstiger

Businessclub voetbal fiscaal gunstiger De omzetbelasting (BTW) op een businesspakket (dure stoelen, eten, etc. in het voetbalstadion) is geen 19% maar 6%. De reden hiervoor is dat voor het verlenen...

Suppletie omzetbelasting zonder kosten, boete en rente

Suppletie omzetbelasting zonder kosten, boete en rente Heeft u als ondernemer over 2016 te weinig BTW afgedragen doe dan aangifte voor 1 april 2017. U voorkomt hierdoor een forse boete en belasting...

BTW en Google

BTW-correcties op Google AdwordsLet goed op de toepassing van de in 2010 gewijzigde BTW-regels bij grensoverschrijdende diensten en laat u desgewenst bijpraten over de BTW-gevolgen bij diensten, zo...

Uitlenen personeel en btw

Uitlenen personeel in vrijgestelde sectorenEen stichting die docenten ter beschikking stelt aan basisscholen kan geen beroep doen op de onderwijsvrijstelling voor de omzetbelasting, aldus de rechtb...

BTW privégebruik auto van de zaak

BTW over privégebruik autoUpdate: Op 29 februari 2012 heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan en de Belastingdienst in het ongelijk gesteld; zie onder. Vervolgens heeft op 12 april 2013 de Hoge Raad...

Crypto minen en btw-aftrek

Crypto minen en btw-aftrekCryptovaluta lijkt soms wel hét fiscale onderwerp van 2021 te zijn. Niet alleen het koersverloop golft op en neer, maar ook de fiscale gemoedsrust van cryptobezitters. Als...

Woon-werkverkeer voor de BTW niet zakelijk

Woon- / werkverkeer geen zakelijke kilometersWanneer u of één van uw werknemers een auto van de zaak rijdt, moet er jaarlijks een correctie gemaakt worden op de BTW voor het privégebruik. Met ander...

Collectief bezwaar inzake BTW privégebruik auto

Bezwaar tegen BTW over privegebruik autoIn de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar moet de BTW aangegeven worden die betrekking heeft op het privégebruik van de zakelijke auto. Elders op de...

Modelbezwaarschrift BTW privégebruik

Voorbeeld bezwaarschrift BTW privegebruik autoDe jaarlijkse BTW-correctie voor het privégebruik van de zakelijke auto ligt onder vuur. Er worden op dit moment enkele proefprocessen gevoerd tegen de...

Verkoop Riwald (persbericht)

Riwald overgenomen door ArcelorMittalFiscale advisering structuur en overnameOver RiwaldRiwald is een toonaangevende speler in de circulaire metaal-recyclingmarkt. Met twee verwerkingslocaties in N...

Verhoging van het BTW tarief, overgangsregeling

BTW-verhoging per 1 oktober 2012Per 1 oktober 2012 wordt het algemene tarief in de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Vanaf dat moment wordt het tarief toepasselijk aangeduid met hoog tarief in plaats ...

Auto als dividenduitkering

Auto als dividenduitkeringBij de levering van een auto door een BV aan de DGA in prive tegen een te lage vergoedig is versprake van een (verkapte) dividenduitkering of uitdeling. De Rechtbank Zeela...

Boekenonderzoek naar aftrek van btw

Boekenonderzoek en aftrek van btwDe Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en invorderen van belastingen. Dat gaat niet zonder informatie. De wet bevat verplichtingen voor belastingpli...

Vergrijpboete bij suppletie omzetbelasting

Vergrijpboete bij suppletie omzetbelastingBoete terecht maar toch vernietigdOndernemers moeten de btw die ze aan hun klanten in rekening brengen aangeven en voldoen aan de Belastingdienst. De btw d...

Tanken in Duitsland en btw

Tanken in Duitsland (of België) en btw terugvragenOp dit moment worden er bij ons veel vragen gesteld over fiscale gevolgen van het tanken in Duitsland of België door in Nederland gevestigde ondern...

Btw-aftrek bij aankoop perceel

Aftrek van btw bij aankoop perceelBelastingplichtigen voor de btw kunnen het recht hebben om aan hen in rekening gebrachte btw in vooraftrek te brengen. Daarbij is wel vereist dat de belastingplich...

Bouwterrein of natuurgebied

Bouwterrein of natuurgebied?Een veelvoorkomend vraagstuk is of btw is verschuldigd bij de levering van een stuk grond. De wet bepaalt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van btw-hef...

Sale en leaseback en omzetbelasting

Sale en leaseback en omzetbelastingSale en leaseback van vastgoed kan een grote bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering. Het resultaat van uw bedrijf schiet omhoog en er komt liquiditeit beschikbaa...

Verkoop pand en naheffing btw

Verkoop pand en naheffing omzetbelastingHerzienings-btw nageheven bij verkoper na actie van koperIndien bij de aankoop van een onroerende zaak btw betaald is en de onroerende zaak binnen de zogenoe...

Vakantiewoning en btw

Vakantiewoning en omzetbelastingBtw vakantiewoning bij leegstandDe Hoge Raad heeft op 25 maart 2022 een arrest gewezen waarmee duidelijk is geworden hoe moet worden omgegaan met de btw tijdens leeg...

Levering vastgoed zonder btw

Levering vastgoed zonder btwOvergang algemeenheid goederen bij vastgoedHieronder de uitwerking van een belangrijke uitspraak voor de vastgoedpraktijk. In tegenstelling tot een uitspraak in 2018 kom...

Verkoop auto bv aan DGA

Verkoop personenauto vanuit bv aan DGAOver dit onderwerp adviseren wij al meerdere jaren. Als een DGA vanuit de bv een auto overdraagt naar privé, is het factuurbedrag bepalend voor de verschuldigd...

Omzetbelasting over commissarisbeloning

Omzetbelasting en commissarisbeloningCommissarissen, toezichthouders en leden van commissies hebben al jaren discussie met de Belastingdienst over het indienen van hun btw-aangiften. Moet u met of ...

ROW verkoop onroerende zaak

Resultaat uit overige werkzaamheden bij verkoop grondAls u als natuurlijk persoon vastgoed exploiteert, is het altijd de vraag of dit in box 1 (hoge belasting, winst) of box 3 (lage belasting, verm...

Nadelen fiscale eenheid btw

Voordelen en nadelen fiscale eenheid omzetbelasting Btw-ondernemers die in Nederland wonen of gevestigd zijn en een financiële, organisatorische en economische eenheid (verwevenheid) vormen, kunnen...

Resultaat afhankelijke vergoeding en btw

Resultaat afhankelijke vergoeding en omzetbelastingBtw verschuldigd over een vergoeding die afhankelijk is van het resultaatMoet er omzetbelasting worden betaald over een een extra vergoeding die a...

Jaarabonnement en btw

Jaarabonnement en omzetbelastingVooruitontvangen bedragen voor jaarabonnementen van fitnesscentrum direct bij ontvangst belast met omzetbelasting.Het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden heeft in decemb...

Fiscale eenheid omzetbelasting eisen

Fiscale eenheid omzetbelastingIn Nederland is het toegestaan dat meerdere (rechts-)personen samen worden opgenomen in een zogenaamde fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Bij een beperkt recht op...

Shortstay en omzetbelasting

Shorstay en omzetbelastingBij verhuur van een huis of appartement aan een particulier mag geen omzetbelasting worden gerekend. De omzetbelasting op de verbouwing of aankoop is dan ook niet verreken...

Fiscale eenheid btw en verwevenheid

Fiscale eenheid btw en verwevenheid?Wanneer ondernemers die met elkaar verbonden zijn een fiscale eenheid voor de btw vormen, is er over de onderlinge transacties geen btw verschuldigd. Hiervoor is...

Buitenlandse btw terugvragen

Buitenlandse btw terugvragen Een ondernemer of bv die omzetbelasting in het buitenland (binnen de EU) heeft betaald, kan deze terugvragen via een eenvoudig verzoek bij de Nederlandse Belastingdiens...

Omzetbelasting aftrek bij gemengd gebruik vastgoed

BTW aftrek bij gemengd gebruikt onroerend goedVerhuur van onroerende goederen kan voor de omzetbelasting verschillende gevolgen hebben (zie ook de artikelen op onze website; link en link). In het k...

Verhuur hospices en BTW

Hospices en omzetbelastingVerhuur van een hotel of vakantieverblijf is belast met 9% omzetbelasting, de in rekening gebrachte omzetbelasting (bijvoorbeeld op een verbouwing) is verrekenbaar. Vorens...

Zonnepanelen belastingen 2023

Omzetbelasting zonnepanelenMet ingang van 1 januari 2023 geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, bestemd om te worden geïnstalleerd op of in de onmi...

Btw-positie holding

De btw-positie van de holdingIn de praktijk komt vaak de vraag naar voren of btw aftrekbaar is in de holding of niet. Situaties moeten worden beoordeeld naar alle feiten en omstandigheden, hier is ...

In wezen nieuwbouw en btw

In wezen nieuwbouw en omzetbelastingIn een week tijd heeft de Hoge Raad twee belangrijke arresten gewezen over het criterium "in wezen nieuwbouw". In het ene arrest een toelichting op de spelregels...

Btw over succesfee

Btw bij bedrijfsovernamesIn de praktijk komt nogal eens de vraag voorbij of ten aanzien van de dienstverlening door partijen die bedrijfsovernames begeleiden, deze belast is met btw. Vervolgens is ...

Levering onroerende zaak btw of niet

Levering onroerende zaak met btw of overdrachtsbelasting?Voor de vraag of bij de levering van een onroerende zaak sprake is van levering met omzetbelasting of overdrachtsbelasting, is van belang wa...

Huisvesting uitzendkrachten en BTW

Huisvesting uitzendkrachten en belastingenPeople work in holland BV (fictieve naam) drijft een uitzendbureau in de bouwbranche. Omdat de uitzendkrachten ook moeten slapen en gezelligheid met elkaar...

Geen verzuimboete bij suppletie BTW

Geen verzuimboete bij vrijwillige verbetering met suppletie OmzetbelastingAls je na afloop van een belastingtijdvak (bijvoorbeeld een kwartaal of maand) ontdekt dat je te veel of te weinig omzetbel...

Contributie en omzetbelasting

Is contributie belast met btw?De laatste tijd lezen we regelmatig dat de Belastingdienst contributies belast met btw. Naast de vraag of er een vrijstelling van toepassing is indien er sprake is van...

Pro Rata en financiele handeling

Pro rata methode en financiele handelingenWanneer is er sprake van bijkomstige financiële handelingen in het kader van toepassing pro rata?Belaste en vrijgestelde diensten, de pro rata methodeAls e...

Geen presestatie en BTW op factuur

Geen prestatie, maar wel met BTW gefactureerd? Dan betalen!?Het is altijd opletten geblazen als het om belastingen gaat. De omzetbelasting is daarbij zeker geen uitzondering. Je hebt vele vrijstell...

BV verkoopt marge auto

BV verkoopt een marge autoHoewel dit vaak zal voorkomen kan er wel eens discussie ontstaan bij de verkoop van bijvoorbeeld een auto door een onderneming (zoals een BV). Volgens de Belastingdienst m...

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 02-08-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Vakgebied Omzetbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap