print sitemap zoeken disclaimer contact

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (VPB) is de belasting die besloten of naamloze vennootschappen (bv’s en nv’s) over hun winst betalen. Niet alle vennootschappen dragen VPB af. Een commanditaire vennootschap bijvoorbeeld betaalt geen VPB. Een stichting of vereniging is in sommige situaties juist weer wel verplicht om VPB af te dragen. Binnen de VPB zijn veel regelingen van toepassing waarmee uw vennootschap rekening moet houden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot de VPB of als een regeling wordt aangepast, kunt u dit terugvinden op deze themapagina.

Belastingplan 2022 BV DGA

Belastingtips 2022 voor de DGA en de bvIn 2022 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht. Tevens nemen wi...

Belastingplan 2023 bv en DGA

Belastingplannen 2023 voor de DGA en de bvIn 2023 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht van de planne...

DGA

DGA adviesrapport  Onze dagelijkse praktijk bestaat voor een groot deel uit het fiscaal adviseren van MKB-bedrijven en de DGA. Bij de advisering van een DGA gaat het veelal om de volgende zakenSala...

Vastgoed en bedrijfsopvolging

Vastgoed dat wél kwalificeert voor de BORIn de praktijk is er veel te doen om de kwalificatie van vastgoed voor de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). Veelal zal het vastgoed niet kwalificeren voor...

Waarom ondernemen in een bv?

Waarom ondernemen in een bv?Er kunnen vele redenen zijn om een bv op te richten. Een in de markt veelgehoorde reden is status: de dga kan zich directeur noemen en vanzelfsprekend is dit niet het ar...

Certificering van uw aandelen

Certificering van uw aandelenHet klinkt u wellicht niet onbekend in de oren: de term ‘certificeren van aandelen’. In de praktijk is het een veelvoorkomend instrument bij familiebedrijven. Maar wat ...

De bv in oprichting: de voorperiode

De bv in oprichting: de voorperiodeBij de omzetting van een onderneming naar een bv kan het zijn dat er een bepaalde terugwerkende kracht van toepassing is. De periode tussen het overgangstijdstip ...

Kwijtscheldingswinst

KwijtscheldingswinstEen onderneming of rechtspersoon zal bij een kwijtscheldingswinst waarschijnlijk ook compensabele verliezen hebben. Bij een sanering (kwijtschelding van schulden) kan er dan win...

Nieuwe wet turboliquidatie

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatieDe Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in ontvangst mogen nemen. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de o...

Samenwerking Belastingaangifteshop

Samenwerking BelastingaangifteshopBelastingaangifteshop is een platform welke diverse aangiften opstelt voor particulieren en ondernemers. Het platform (van 15 belastingadviseurs) werkt landelijk e...

Voortzettingseis BOR en verhuur onderneming

Bij verhuur van onderneming wordt nog steeds aan voortzettingseis BOR voldaanDe schenk- en erfbelasting kent een vrijstelling in de vorm van een bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: 'BOR'). Wordt ee...

Belastingheffing in polen

Polen en belastingenNederland speelt tijdens de EK voetbal op zondag 16 juni tegen Polen. Een mooie aanleiding om iets te vertellen over dit land en natuurlijk haar fiscaliteit.Geografie en Bevolki...

Belastingplan 2024 aangenomen

Belastingplan 2024 aangenomenDe belastingplannen zijn in de nachtelijke uren (26-27 oktober 2023) aangenomen. Waarom dit soort belangrijke wetswijzigingen (die over miljarden gaan) 's nachts om 3 u...

Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022 Hieronder de voorgenomen fiscale wijzigingen in 2023 welke op 20 mei 2022 bekend zijn gemaakt door de minister van Financiën. Er komt compensatie voor de gestegen energieprijzen ...

Wat levert innovatie fiscaal op

Innovatie en belastingenWat levert innovatie fiscaal op? De overheid wil innovatie via fiscale voordelen stimuleren. De belangrijkste maatregelen zijn:Energie-investeringsaftrek (een aftrekpost voo...

Willekeurig afschrijven in 2023

Versnelde afschrijving in 2023Ondernemingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) kunnen in 2023 sneller afschrijven op nieuw gekochte (aangeschafte) bedrijfsmiddelen, zoals computers en m...

Deelnemerschapslening en de gevolgen

Deelnemerschapslening en de gevolgenIn verliessituaties of bij zeer risicovolle projecten is de Belastingdienst zeer geïnteresseerd in de kwalificatie van de vermogensverschaffing. Met name gaat de...

Belastingplicht stichting en vereniging

Belastingplicht stichtingen en verenigingenBij stichtingen en verenigingen speelt regelmatig de vraag of zij belastingplichtig zijn. Steekproefsgewijs inventariseert de Belastingdienst of er sprake...

De bv wordt steeds voordeliger

De bv wordt fiscaal steeds voordeligerWaar het omslagpunt voor de fiscaal ingegeven keuze tussen ondernemen in een eenmanszaak of een bv voorheen rond de € 150.000 aan resultaat lag, ligt deze in 2...

Verruiming tariefsopstapje VPB

Benut verruiming tariefsopstapje VPB!Vanaf 1 januari 2022 zal de grens voor tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting verschuiven van een belastbare winst van € 245.000 naar € 395.000. De eerste...

Fiscale voorzieningen

Hoe werkt een vaste inrichting

Hoe werkt een vaste inrichting qua belastingheffing?Nieuw besluit inzake vaste inrichtingOp 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën een tweetal nieuwe besluiten bekend gemaakt. Een nieu...

Belastingplicht stichtingen en verenigingen

Belastingplicht stichtingen en verenigingenBij stichtingen en verenigingen speelt regelmatig de vraag of zij belastingplichtig zijn. Steekproefsgewijs inventariseert de Belastingdienst of er sprake...

Fiscale vestigingsplaats bedrijf

Fiscale vestigingsplaats van een bedrijf of vennootschapIedereen heeft een woonplaats. Elk bedrijf heeft een vestigingsplaats. Maar vaak is er discussie over de fiscale woonplaats of de fiscale ves...

WHOA en belastingen

WHOA en belastingen Sinds 2021 biedt de wet ondernemingen extra mogelijkheden om een faillissement te voorkomen, de Whoa procedure. Het is om gezonde ondernemingen die een zware schuldenlast hebben...

Bitcoin en crypto

Crypto en belastingheffing Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen officiële centrale tegenpartij zoals een bank of overheid aan te pas komt. De meeste transacties vinden plaats via omwis...

Bitcoin in jaarrekening

Cryptovaluta in de jaarrekening Bitcoin en accountantDe opkomst van cryptovaluta en bitcoins biedt ook volop kansen voor accountants. Na het papieren-geld-tijdperk kwamen de pinpas en de digitale f...

Dubai en belastingen

Dubai en belastingheffing Dubai (één van de zeven emiraten) is qua belastingheffing nog steeds een belastingparadijs. De staat is zich echter in ras tempo aan het aanpassen aan de wereldeconomie. D...

Ruziesplitsing en overdrachtsbelasting

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij ruziesplitsingIn de praktijk leidt de toepassing van de splitsingsvrijstelling veelvuldig tot discussies tussen de Belastingdienst en de belastingplichtig...

Eindejaarstips 2021

Fiscale eindejaarstips 2021Hieronder diverse eindejaarstips voor 2021. Onderaan dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen in 2022.Eindejaarstips 2021 voor particulierenSpaar B.V.: gezien de la...

Fiscale aandachtspunten aandelenfusie

Fiscale aandachtspunten aandelenfusieWij zijn dagelijks betrokken bij herstructureringen binnen een concern. Het kan gaan om een bedrijfsopvolging, een voorgenomen verkoop, uitbreiding van activite...

Fiscale scan

Fiscale scan We betalen allemaal belasting in Nederland. Veel ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) vinden of hebben het gevoel dat ze teveel belasting betalen. Ook bestaat er vaak...

Afscheidsbonus niet aftrekbaar

Afscheidsbonus voor werknemers bij verkoop bedrijf aftrekbaarDe Hoge Raad heeft eind 2023 duidelijkheid gegeven over de aftrekbaarheid van kosten die samenhangen met een bonus voor werknemers die s...

Afwaardering activa bedrijfswaarde

Afwaardering tot lagere bedrijfswaardeIn de fiscale wereld kennen we verschillende waarderingsmethoden. Als het slecht gaat met de economie, is waardering op bedrijfswaarde veelal de laagste mogeli...

Eindejaarstips 2022

Fiscale eindejaarstips 2022Hieronder diverse eindejaarstips voor 2022. Onderaan dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen in 2023.Eindejaarstips 2022 voor particulierenBox hopping: een vermoge...

Slimme DGA

De fiscaal slimme DGAEenmanszaak naast de bvEen fiscaal slimme DGA eet van twee walletjes en de rechter is het met hem eens. De DGA heeft zijn bedrijf (rentmeester) met nog twee andere personen ond...

Eindejaarstips

Fiscale Eindejaarstips Hieronder diverse eindejaarstips voor particulieren en bedrijven.Eindejaarstips 2021Eindejaarstips 2022  

Fiscaal advies accountants

Fiscaal advies voor accountants- en administratiekantorenIn onze praktijk merken wij dat er bij accountants- en administratiekantoren een regelmatige behoefte bestaat aan fiscale ondersteuning. Sim...

Vendor Loan en Earn out lening

Vendor loan of earn-out lening?Regelmatig zijn wij betrokken bij verkoop trajecten (of koop trajacten) bij klanten. De fiscale merites van de SPA en het due diligence onderzoek komen dan direct op ...

W&I verzekering fiscaal aftrekbaar of niet

W&I-verzekering bij overname fiscaal aftrekbaar of niet?In een recente verduidelijking door de Kennisgroep deelnemingsvrijstelling van de Belastingdienst is naar voren gekomen dat proceskosten gema...

Fiscaal succesvolle bedrijfsovername

Bedrijfsovername: Wat Maakt een Transactie Succesvol?De verkoop van een onderneming is een mijlpaal in het leven van elke directeur-grootaandeelhouder (dga), misschien wel de belangrijkste en lasti...

Innovatie en fiscale voordelen

Innovatie en fiscale voordelenNederland wil - ook internationaal - voorop staan met haar kenniseconomie en innovatiekracht. Hiervoor zijn in de loonbelasting en vennootschapsbelasting fiscale voord...

Werknemersparticipatie en belastingen

Werknemersparticipatie en belastingenIn tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het prettig om (belangrijke) medewerkers aan de onderneming te binden. Zo kunnen ze meeliften op de groei van de onde...

Afsluitprovisie bij overname financiering

Afsluitprovisie op financiering bij overnameEen private equity club neem een aantal Nederlandse ondernemingen over. Voor de overname wordt een Nederlandse koopholding opgericht die wordt gefinancie...

Informatie derdenonderzoek verzwegen

Informatie derdenonderzoek verzwegen Via een derdenonderzoek komt de Belastingdienst informatie op het spoor op grond waarvan een navorderingsaanslag Vennootschapsbelasting wordt opgelegd. Tijdens ...

Verkoop Riwald (persbericht)

Riwald overgenomen door ArcelorMittalFiscale advisering structuur en overnameOver RiwaldRiwald is een toonaangevende speler in de circulaire metaal-recyclingmarkt. Met twee verwerkingslocaties in N...

Vertrouwen en kwade trouw

Goed van vertrouwen en kwade trouw in vestigingsplaatsdiscussieMag een belastinginspecteur twee keer dezelfde feiten onderzoeken?Om belasting te kunnen heffen, heeft de Belastingdienst informatie n...

Toepassing van de ruilarresten

Ruilarresten bij het bepalen van de fiscale winstHet ruilen van bedrijfsmiddelen, zoals een machine, kan leiden tot winstrealisatie. De winst bedraagt de waarde in het economisch verkeer van het on...

Herinvesteringsreserve

HerinvesteringsreserveWel of niet afrekenen over boekwinsten: ga herinvesteren!Tip: Door te herinvesteren kunt u de belastingheffing op boekwinsten uitstellen. Daarmee houdt u meer liquiditeiten ov...

WOB-verzoek bitcoin

WOB-verzoek bitcoinBeleid Belastingdienst inzake cryptovaluta, zoals bitcoinIn de keuken van de Belastingdienst kijken is voor de meeste fiscalisten smullen. Soms is het ook gewoon handig of nuttig...

Fiscaal optimaal belonen DGA

Fiscaal optimaal belonen DGADe werkkostenregeling (WKR) geldt voor alle werknemers, dus ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA kan - binnen fiscale marges - gebruik maken van de vr...

Belastingplan 2023

Belastingplannen 2023De belastingplannen voor 2023 en daarna zijn bekend gemaakt. De eerste wijzigingen staan op onze site en worden de komende dagen met diverse artikelen aangevuld.  Ondernemers (...

FIOD zit cryptobezitter op de hielen

FIOD zit cryptobezitter op de hielenIn 2021 heeft de FIOD ruim € 520 miljoen "opgehaald" via ruim 900 onderzoeken. Het bijzondere is dat de FIOD in 2020 exact hetzelfde aantal onderzoeken heeft ver...

Fiscale rechtshulp

Fiscale rechtshulpDe laatste jaren hebben ons geleerd dat de Belastingdienst haar eigen burgers is gaan wantrouwen. De oplossing die de Belastingdienst heeft bedacht voor fiscale rechtshulp is de B...

Advies specialisten

Advies specialisten Een steeds groter deel van onze klanten zijn dienstverleners. Hierbij kunt u denken aan:AdvocatenNotarissenMedisch specialistenHuisartsenTandartsenFysiotherapeutenAccountants, e...

Opsporen inkomen digitaal platform

Opsporen inkomen bij digitale platformenDigitale platforms zoals Marktplaats, Uber en Airbnb moeten met ingang van 2023 aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel proffesionele aanbieders met de verk...

Opzet of onjuist fiscaal advies

Voorwaardelijke opzet of onjuist fiscaal advies?Geen voorwaardelijke opzet bij onjuist fiscaal standpuntAls een belastingplichtige op een aangifte te weinig belasting betaalt, kan de Belastingdiens...

Belastingconstructies in Nederland

Belastingconstructies in NederlandDe Baby B.V., de Rollator-route, een landgoed of gewoon een ANBI oprichten. Hoe betalen de rijken in Nederland minder belasting?  Vermogende particulieren ontwijke...

Crypto in de BV

Crypto currencies in de VennootschapsbelastingDe fiscale gevolgen voor de vennootschapsbelasting bij crypto currencies (zoals bitcoin) zijn minder complex dan in de inkomstenbelasting.Met betrekkin...

Fiscale scan

Fiscale scan voorbeeld met webformulier

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub Regelmatig worden sportverenigingen (zoals voetbalclubs) ondersteund door sponsoren uit de regio. Veelal worden leningen onder onzakelijke voorwaarden (geen o...

Steekproef niet accepteren

Steekproef bij boekenonderzoek Belastingdienst niet accepterenSteekproef bij boekenonderzoekBij een boekenonderzoek wil de Belastingdienst vlot en in algemene lijnen door de administratie. Er wordt...

Handboek VPB Belastingdienst

Handboek Vennootschapsbelasting Belastingdienst Een kijkje in de keuken bij de Belastingdienst is voor fiscalisten altijd leuk. Via een WOB-verzoek is informatie beschikbaar gekomen over de aangift...

Verrekening houdsterverliezen

Verrekening houdsterverliezen van vóór 2019Belanghebbende is een houdstermaatschappij. Dat is een maatschappij die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het houden van deelneminge...

Compartimenteringsreserve en deelnemingsvrijstelling

Compartimenteringsreserve en deelnemingsvrijstellingDe deelnemingsvrijstelling geldt voor een vennootschap die 5% van het nominaal gestorte kapitaal houdt in een vennootschap, bijvoorbeeld een bv. ...

Cumulatief preferente aandelen BOR

Cumulatief preferente aandelen en bedrijfsopvolgingCumulatief preferente aandelen (cumprefs) worden veel gebruikt bij de vormgeving van een bedrijfsopvolging binnen bijvoorbeeld familiebedrijven. D...

Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstelling

Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstellingSinds 2007 geldt in de deelnemingsvrijstelling de 5%-grens als ondergrens. De mogelijkheid om een belang van minder dan 5% als een deelneming te laten...

Boekenonderzoek bij accountant

Boekenonderzoek bij belastingadviseur of accountantBelastingadviseurs en accountants staan voor unieke uitdagingen wanneer zij zelf onderwerp worden van belastingcontrole, met name in het kader van...

Voorkom rente over aanslag

Voorkom rente over belastingaanslag De belastingrente voor bedrijven (Vennootschapsbelasting) bedraagt op dit moment 10%. Zorg er dus voor dat uw voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting altijd op...

Verliesverrekening in 2022

Verliesverrekening vanaf 1 januari 2022Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe regels met betrekking tot de verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting. Enerzijds wordt de regeling verruimd, ...

Vennootschapsbelasting 2023

Vennootschapsbelasting 2023De tarieven voor de vennootschapsbelasting schommelen de laatste jaren tussen de 15% en 25,8%. Vanaf 2023 worden de tarieven in de vennootschapsbelasting minder gunstig. ...

Earningsstripping - rente aftrekbeperking

Earningsstripping en rente aftrekbeperkingDe renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting (Vpb) in Nederland is ingevoerd om ongewenste belastingconstructies en winstverschuivingen tegen te ga...

Maatschappelijke bv

Maatschappelijke bv en belastingenHet wetsvoorstel inzake de maatschappelijke bv komt begin 2023. Invoering zal dan ook pas in 2024 plaatsvinden (of later). Met dit wetsvoorstel wordt het voor loka...

Tiny office en belastingen

Tiny house of tiny office en belastingen Steeds meer mensen werken thuis, fiscaal is hier weinig tot niks mogelijk. Vanaf 2022 geldt er een bescheiden belastingvrije vergoeding en bij een kantoor i...

Uitgestelde levering en deelnemingsvrijstelling

Vergoeding voor uitgestelde levering en deelnemingsvrijstellingBij de verkoop van deelnemingen in Nederland, waarbij de resultaten al voor de juridische levering naar de koper gaan, wordt vaak een ...

Bedrijfsopvolging of verkoop

Bedrijfsopvolging of verkoop van uw onderneming of BVOp dit moment begeleiden wij vele ondernemers bij een voorgenomen verkoop of bedrijfsopvolging. Recentelijk hebben wij een aantal Twentse bedrij...

Fiscaal voordeel MKB-bedrijf

Fiscaal voordeel voor MKB-bedrijvenInvulling fiscale stimuleringsmaatregelen MKB bekendHet kabinet heeft in de Belastingplannen voor 2023 een pakket maatregelen aangekondigd ten gunste van het midd...

Vennootschapsbelasting bij gemeenten

Vennootschapsbelasting bij overheidsorganen, zoals de gemeenteKan een gemeente vennootschapsbelastingplichtig zijn? Niet de eerste vraag waar menigeen bij stilstaat. Dat is ook niet zo vreemd, omda...

Aandelen camping en overdrachtsbelasting

Verkrijging aandelen in onroerend goed bv en overdrachtsbelastingDe overdrachtsbelasting bedraagt wordt in 2023 verhoogd tot 10,4% (2021 en 2022:  8%). Op woningen is het tarief 2%. Voor starters o...

Gemengde kosten

Gemengde kosten en aftrekGemengde kosten zijn in 2024 tot een vast bedrag van € 5.600 niet aftrekbaar van de winst (2023: € 5.100 / 2022 € 4.800). U kunt er ook voor kiezen om 20% van de kosten nie...

Verliesverrekening bij aandeelhouderswisseling

Verliesverrekening bij aandeelhouderswisseling Indien er een aandeelhouderswijziging plaatsvindt waarbij het uiteindelijke belang in een vennootschap met meer dan 30% is gewijzigd heeft de wetgever...

Splitsing en belastingen

Splitsing vennootschap en belastingenSplitsing van vennootschappen komt in onze praktijk veel voor, de belangrijkste redenen zijn:Aandeelhouders gaan uit elkaar.Activiteiten worden in aparte BV’s o...

Verliesverrekening bij kwijtscheldingswinst

Samenloop verliesverrekening met de kwijtscheldingswinstvrijstellingMet ingang van 2022 kennen we nieuwe verliesverrekeningsregels in de Wet VPB. Verliezen zijn vanaf dat moment onbeperkt voorwaart...

Verzoek minnelijke taxatie pand

Verzoek minnelijke taxatie BelastingdienstIn het verleden (tot juli 2019) kon in overleg met de Belastingdienst (en uw makelaar) een verzoek tot minnelijke taxatie worden aangevraagd. Dit loopt op ...

Bedrijfsopvolging onder druk

Bedrijfsopvolging onder drukEr wordt op dit moment in de tweede kamer steeds vaker gesproken over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling. Door een belastingbesparing van 40% over de waarde v...

BOR advieskosten niet aftrekbaar

Advieskosten bedrijfsopvolging zijn niet aftrekbaarIn 2022 is duidelijk geworden dat de belastingdienst van mening is dat de kosten die gemaakt worden voor advisering inzake de bedrijfsopvolgingsre...

Fiscale investeringsfaciliteiten ondernemers

Fiscale investeringsfaciliteiten voor bedrijven en ondernemers Bent u ondernemers voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting en voornemende om te investeren in een nieuw bedrijfsmiddel...

Waardering bv bij echtscheiding

Waardering onderneming bij echtscheidingVrijwel wekelijks zijn wij verwikkeld bij echtscheidingen waarbij een ondernemer of DGA (met zijn bedrijf) betrokken is. Veelal adviseren wij hierbij de 'nie...

Ondernemen in buitenland

Ondernemen in het buitenlandVeel van onze klanten kijken naar de mogelijkheden om in het buitenland te (gaan) ondernemen. Wij adviseren wekelijks ondernemers die activiteiten in het buitenland will...

Vaste inrichting bij verhuur van onroerend goed

Vaste inrichting bij verhuur van onroerend goedHet Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een vraag beantwoord van een Oostenrijkse rechter over het vaste inrichting-begrip voor de omzetbelast...

Emigratie DGA en Belastingdienst

Emigratie DGA en onderzoek BelastingdienstBelastingplichtige bewijst dat geen sprake is van een misbruikconstructieIn internationale situaties worden soms constructies opgetuigd om te voorkomen dat...

Afsplitsing vastgoed in familiebedrijf

Afsplitsing van vastgoed binnen een familiebedrijfVastgoed vertegenwoordigt vaak een substantiele waarde binnen het familiebedrijf. Veelal gaat het om vastgoed dat binnen het familiebedrijf wordt g...

DGA werkt in buitenland

DGA werkt in buitenlandAls je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) in het buitenland werkt, kunnen de belastingregels complex zijn, omdat deze sterk kunnen variëren, afhankelijk van je specifieke...

EK voetbal 2024 en belastingen

EK-Voetbal 2024 en belastingheffing (deel 1)Waar betalen de Nederlandse voetballers belasting over hun EK-inkomsten?Steeds als het EK-Voetbal in (West-)Duitsland wordt gehouden blijkt de uiteindeli...

Beperking renteaftrek vastgoed

Beperking renteaftrek vastgoedSinds 1 januari 2019 geldt er een algemene beperking voor renteaftrek, genaamd de earningsstrippingregeling. In 2022 en 2023 is de rente niet aftrekbaar als het saldo ...

Fiscale ontwikkelingen vastgoedmarkt

Fiscale ontwikkelingen vastgoedmarktBelangrijke Fiscale Ontwikkelingen in de Nederlandse Vastgoedmarkt: 2025De Nederlandse vastgoedmarkt staat aan de vooravond van belangrijke fiscale veranderingen...

Teruggaaf dividendbelasting internationaal

Teruggaaf dividendbelasting De recente ontwikkelingen op het gebied van de teruggave van dividendbelasting hebben gevolgen voor bedrijven en financiële dienstverleners. Met de inwerkingtreding van ...

Borgstelling DGA zakelijk

Borgstelling Directeur Groot Aandeelhouder moet zakelijk zijnBij het verkrijgen van financiering voor uw BV, zal een financier (vaak uw bank) u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) vaak vragen om...

Flexwoning en belastingen

Flexwoning en belastingenDe afgelopen jaren hebben vastgoedbeleggers, werkgever en  woningcorporaties hun aandacht steeds meer gericht op flexwoningen als oplossing voor de woningtekorten in Nederl...

Overdracht onderneming naar buitenland

Overdracht onderneming naar buitenlandHet Tabaksconcern British American Tobacco (artikel NRC) heeft ruim 1,7 miljard aan winst buiten de boeken gehouden en krijgt naast een belastingaanslag een bo...

Belastingheffing op Curacao

Curaçao en belastingheffingOnze collega Henk Davina verblijft beroepsmatig regelmatig op Curaçao, vanuit dit mooie eiland heeft hij onderstaande artikel geschreven.Curaçao stond altijd bekend als e...

Fiscale vestigingsplaats vennootschap

Fiscale vestigingsplaats vennootschapWaar een vennootschap voor fiscale doeleinden gevestigd is, is van groot belang. Bij de toepassing van verdragsbepalingen wordt namelijk voor de toewijzing van ...

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 02-08-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Vakgebied Vennootschapsbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap