print sitemap zoeken disclaimer contact

Verlaging en afschaffing jubelton

Verlaging en afschaffing jubeltonHet kabinet gaat de mogelijkheid bekijken om per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling met betrekking tot de eigen woning, ook wel jubelton genoemd, te verlagen....

Besparen op box 3 door B.V.

Besparen op box 3 door B.V. Deze week werd ik gebeld door een journalist over de heffing in Nederland over box 3 vermogen. Over uw vermogen per 1 januari moet u 1,2% belasting betalen. Dit is feite...

Belastingplan 2023 versobering leegwaarderatio

Belastingplan 2023: de leegwaarderatio versoberd!In het coalitieakkoord van 2021 werd nog aangekondigd dat de leegwaarderatio per 1 januari 2023 zou worden afgeschaft. Echter, het kabinet is hier i...

Belastingplan 2024 aangenomen

Belastingplan 2024 aangenomenDe belastingplannen zijn in de nachtelijke uren (26-27 oktober 2023) aangenomen. Waarom dit soort belangrijke wetswijzigingen (die over miljarden gaan) 's nachts om 3 u...

Kennisgroep Successie

Kennisgroep Belastingdienst SuccessieDe Staatssecretaris van Financiën heeft via een besluit op een Woo-verzoek diverse jaarverslagen van de kennisgroepen gedeeltelijk openbaar gemaakt per 15 maart...

Fiscaal gepland doodgaan

Fiscaal gepland doodgaan Over de doden niets dan goeds Mijn vader vertelde mij vroeger al: "Ach jongen, over de doden niets dan goeds." Ja lekker, als mijn vader doodgaat, krijg ik naast de emotio...

Kinderen Prins Bernhard betalen de rekening

Kinderen Prins Bernhard betalen de rekening Sterven en belasting betalen; de zekerheden in het leven Het afgelopen jaar heeft Nederland het nodige te verduren gehad. Sportieve hoogtepunten werden i...

Bedrijfsopvolging

BedrijfsopvolgingOpvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205....

BOR en liquide middelen

BOR en liquide middelenDe bedrijfsopvolgingsregeling is een belastingregeling die is ingesteld om ervoor te zorgen dat ondernemers binnen familiebedrijven niet onnodig worden belast bij het overdra...

Meer alimentatie betalen dan afgesproken

Meer partneralimentatie betalen dan afgesproken in convenantOp een dag in 2017 werd de echtscheiding tussen eiser en zijn ex-partner uitgesproken. Bij de echtscheidingsbeschikking hoorde een echtsc...

WOB-verzoek erfbelasting

Handboeken erf-  en schenkbelasting Belastingdienst openbaar WOB-verzoek erf- en schenkbelasting Er is een zogenaamd WOB-verzoek ingediend om de handboeken van de Belastingdienst inzake de erfbelas...

Afschaffing jubelton in 2024

Afschaffing jubelton in 2024Wilt u nog gebruikmaken van de jubelton? Dan moet de schenking en betaling in 2022 plaatsvinden ! De schenking moet dan vóór 31 december 2024 worden gebruikt voor de aan...

Overlijden DGA en belastingen

Overlijden DGA en belastingenHeb je wel eens nagedacht over de gevolgen in de bv als je komt te overlijden? De Belastingdienst wel ... de heffing kan eenvoudig oplopen tot 40% over het vermogen in ...

Wijziging schenkbelasting 2023

Wijziging schenkbelasting 2023Sinds 2023 zijn een aantal regelingen binnen de schenkbelasting gewijzigd. Zo is de schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd tot € 28.947 (gelijk aan de eenmalig v...

Constructie kruislingse schenking

Constructie kruislingse schenkingPiet en Jan ontvangen van hun moeder een schenking van € 100.000. In dezelfde week krijgen ze ook een schenking van € 100.000 van een derde. Deze derde is een (zake...

Huwelijksvermogensrecht

Prinsjesdag

Prinsjesdag 2023Prinsjesdag wordt gehouden op de derde dinsdag van september. Koning Willem Alexander heeft zijn eerste traditionele rijtoer door Den Haag en sluit deze af met de troonrede. De Mini...

Belastingconstructies in Nederland

Belastingconstructies in NederlandDe Baby B.V., de Rollator-route, een landgoed of gewoon een ANBI oprichten. Hoe betalen de rijken in Nederland minder belasting?  Vermogende particulieren ontwijke...

Noodplan overlijden ondernemer

Noodplan overlijden DGA of ondernemerWij zien in de praktijk regelmatig dat (familie)bedrijven geconfronteerd worden met een noodopvolging na het (onverwacht) overlijden van de ondernemer/ Directeu...

Bedrijfsopvolging afschaffen

Bedrijfsopvolgingsregeling ten einde?De bedrijfsopvolgingsregeling kan de belastingheffing over de waarde van uw bedrijf beperken van 35% - 40% tot 4% - 8%. (afhankelijk van de waarde van uw bedrij...

Organiseren en beheren familievermogen

Organiseren en beheren familie vermogenWij adviseren wekelijks familiebedrijven bij fiscale merites, bedrijfsopvolgingen, opzet familie stichtingen, familie fondsen etc. Dit combineren we met het o...

Jongbloed Fiscaal Juristen Estate planning

Jongbloed Fiscaal Juristen Estate planning Jongbloed Fiscaal Juristen Estate planning richt zich specifiek op estate planning en inkomensplanning. Uw vermogen is zorgvuldig opgebouwd. Dit kan fami...

Verhuur bedrijf en bedrijfsopvolgingsregeling

Verhuur van onderneming en BORDe schenk- en erfbelasting kent een vrijstelling in de vorm van een bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: 'BOR'). Wordt een onderneming geschonken of nagelaten, dan word...

Bedrijfsopvolging in 2023

Bedrijfsopvolging in 2023De BOR-regeling blijft voorlopig in stand, wijzigingen worden begin 2023 verwacht. Conclusie: pak het dit jaar op!De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), waarb...

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingDe bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zal de komende jaren blijven bestaan, maar fiscaal minder gunstig worden. De BOR uitvoeren in 2023 is verstandig. Waarom? U ku...

Bedrijfsopvolging en beziteis

Bedrijfsopvolging en bezitseisDe bedrijfsopvolgingsregeling (of BOR) zal in de komende jaren worden aangepast (minder voordelig). De bedrijfsopvolgingsregeling zorgt ervoor dat u uw bedrijf met min...

Wijziging bedrijfsopvolging

Wijziging bedrijfsopvolging in 2024 De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale regeling die van toepassing is bij de overdracht van een onderneming aan de volgende generatie, bijvoorbeeld b...

Bedrijfsopvolging of verkoop

Bedrijfsopvolging of verkoop van uw onderneming of BVOp dit moment begeleiden wij vele ondernemers bij een voorgenomen verkoop of bedrijfsopvolging. Recentelijk hebben wij een aantal Twentse bedrij...

Anonimiseren vermogen vanaf 2025

Anonimiseren van vermogen vanaf 2025Het anonimiseren van vermogen komt aan de orde indien een natuurlijk persoon een belang heeft in een bv, waarbij de bv over een substantieel vermogen beschikt. I...

Truc schenken op papier

Truc schenken op papierDe papieren schenking is populair in Nederland. Bij een papieren schenking moet via een notariële akte een geldbedrag worden geschonken en moet er rente worden betaald. De sc...

Familiefonds estate planning

Familiefonds en estate planning Een familiefonds wordt steeds vaker gebruikt om fiscaal vriendelijk vermogen over te dragen aan de volgende generatie (de kinderen). Via een fonds gezamenlijk belegg...

Schenking vlak voor overlijden

Wijziging huwelijkse voorwaarden in zicht overlijdenEen eenvoudige manier om erfbelasting te verminderen is het aanpassen van een testament, schenken of het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden (...

Fiscaal schenken onroerend goed

Fiscaal schenken van onroerend goedWij krijgen op dit moment veel vragen of onroerende zaken in box 3, in de bv en / of bijvoorbeeld een fonds voor gemene rekening. Vorenstaande hangt samen met het...

Emigratie geen schenkbelasting

Emigreren om schenkbelasting te voorkomenVeel cliënten ervaren de belastingheffing over vermogen en de heffing bij schenken of overlijden als onrechtvaardig. Nederland zal schenk- of erfbelasting h...

Huwelijkse voorwaarden en overlijden

Aanpassen huwelijkse voorwaarden vlak voor overlijdenHet aangaan van huwelijkse voorwaarden bij of tijdens het huwelijk leidt niet tot een (belaste) schenking, aldus de Hoge Raad. Dit is ook niet a...

Vastgoed beleggen via STAK

Vastgoed beleggen via een STAK of stichting Een stichting of stichting administratiekantoor (STAK) is een rechtspersoon. De laatste tijd wordt er door ons vaker gekeken en geadviseerd om in onroere...

Overdrachtsbelasting en schenkbelasting

Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelastingBij een schenking van een onroerende zaak kan het voorkomen dat zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd is. De samenloop van bei...

Jubelton artikel NRC

Jubelton wordt afgeschaft Artikel NRC 2 mei 2022 De jubelton verdwijnt, maar er blijven nog genoeg manieren om belastingvrij te schenkenSchenkbelasting ... Het bedrag dat ouders belastingvrij aan h...

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 02-08-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Vakgebied Erf- en schenkbelastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap