print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2022 BV DGA

Belastingtips 2022 voor de DGA en de bvIn 2022 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht. Tevens nemen wi...

Belastingplan 2023 bv en DGA

Belastingplannen 2023 voor de DGA en de bvIn 2023 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht van de planne...

Belastingrente regeling

Belastingrente regelingSinds vele jaren kennen we de belastingrente regeling. Hierdoor is sparen bij de Belastingdienst niet meer aantrekkelijk. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat u niet te weinig ...

Handboek voor ondernemers

Handboek voor de startende en kleinere ondernemerDe Belastingdienst heeft voor de startende en kleinere ondernemer een praktisch handboek beschikbaar gesteld over allerhande belastingen, bijdragen ...

Renseignering en IB-47

Renseignering en IB-47De Belastingdienst heeft informatie nodig om op juiste wijze belasting te kunnen heffen en om haar controletaak goed te kunnen uitoefenen. In de wet is daarvoor onder meer een...

Waarom ondernemen in een bv?

Waarom ondernemen in een bv?Er kunnen vele redenen zijn om een bv op te richten. Een in de markt veelgehoorde reden is status: de dga kan zich directeur noemen en vanzelfsprekend is dit niet het ar...

Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Meestal maakt de accountant of administrateur de jaarrekening. De jaarrekening voor de bank en de cliënt is gelijk aan de aangifte voor de Bel...

Belastingplan 2022 particulieren

Belastingplan 2022 particulieren Het Belastingplan 2022 is op Prinsjesdag omstreeks 15:15 uur officieel openbaar gemaakt. Ondanks dat een groot deel van het Belastingplan al was verschenen in de me...

Belastingplan 2023 particulier

Belastingplan 2023 particulieren en werknemerHet Belastingplan 2023 is bekend. Onderstaand worden onder andere de belangrijkste wijzigingen voor de inkomstenbelasting en loonbelasting weergegeven.L...

Beleggingspand

Beleggingsvastgoed box 3Een belangrijk aandachtspunt bij beleggingsvastgoed is de fiscaliteit. Het beleggingsvastgoed kan binnen de inkomstenbelasting worden toegerekend aan box 1 of box 3. Dit wor...

De bv in oprichting: de voorperiode

De bv in oprichting: de voorperiodeBij de omzetting van een onderneming naar een bv kan het zijn dat er een bepaalde terugwerkende kracht van toepassing is. De periode tussen het overgangstijdstip ...

Eigenwoningschuld in box 3

Eigenwoningschuld en gevolgen beleggingsactiviteiten in box 3Publicatiedatum 27-02-2023, 11:53 | Laatste update 28-03-2023, 9:37 | Standpunt informatieAanleiding eigen woning schuld in box 3 Een be...

Kwijtscheldingswinst

KwijtscheldingswinstEen onderneming of rechtspersoon zal bij een kwijtscheldingswinst waarschijnlijk ook compensabele verliezen hebben. Bij een sanering (kwijtschelding van schulden) kan er dan win...

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!Uit het regeerakkoord Rutte IV blijkt (onder andere) dat de middelingsregeling wordt afgeschaft. Het afschaffen van de middelingsregeling houdt in dat 2022...

Ruisende of geruisloze inbreng

Ruisende of geruisloze inbreng in de bvEr zijn meerdere mogelijkheden om een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma in te brengen (om te zetten) naar een bv (of nv) of andere rechtspers...

Samenwerking Belastingaangifteshop

Samenwerking BelastingaangifteshopBelastingaangifteshop is een platform welke diverse aangiften opstelt voor particulieren en ondernemers. Het platform (van 15 belastingadviseurs) werkt landelijk e...

Winst bij verkoop paard onbelast

Winst bij verkoop paard onbelastRechtbank Noord-Nederland heeft een interessante uitspraak gedaan inzake de vraag of de verkoopopbrengst van een “hobby-paard” belast moet worden als ROW. Hierbij gi...

Belastingplan 2022 Ondernemers

Belastingplannen 2022 voor ondernemersOok voor ondernemers is er weinig nieuws in 2022. In dit artikel de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2022.Zelfstandigenaftrek 2022In 2022 daalt de zelfstan...

Belastingplan 2023 ondernemers

Belastingplannen 2023 voor ondernemersOok voor ondernemers is er weinig nieuws in 2023. In dit artikel de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2023.Laatste update 20 september 2022 om 17:09 uurVoor...

Bitcoin en vrijwillige verbetering

Bitcoin of crypto en vrijwillige verbetering aangifte inkomstenbelasting Het beleggen in bitcoin of crypto is de laatste jaren erg populair. In deze procedure wordt er al in 2023 belegd in bitcoin....

Paard en belastingen

Paard en belastingenVerkoopwinst paard belast met inkomstenbelasting?Paardenliefde wint in de eerste manche van de fiscus: verkoopwinst € 1,3 miljoen en commissie € 130.000 blijft onbelast. Vorenst...

Belastingplan 2023 versobering leegwaarderatio

Belastingplan 2023: de leegwaarderatio versoberd!In het coalitieakkoord van 2021 werd nog aangekondigd dat de leegwaarderatio per 1 januari 2023 zou worden afgeschaft. Echter, het kabinet is hier i...

Belastingplan 2024 aangenomen

Belastingplan 2024 aangenomenDe belastingplannen zijn in de nachtelijke uren (26-27 oktober 2023) aangenomen. Waarom dit soort belangrijke wetswijzigingen (die over miljarden gaan) 's nachts om 3 u...

DGA met rekening courant schuld

DGA met rekening courant schuldActie DGA voor eind 2023Als u als DGA een schuld aan uw BV heeft van € 700.000 (of beter € 500.000) of meer moet u voor eind 2023 nog actie ondernemen. Leningen vanui...

Geschil hypotheekrenteaftrek

Fiscale procedure over de hypotheekrenteaftrekDe rente op een zogenaamde eigenwoningschuld, behoort tot de aftrekbare kosten in de inkomstenbelasting. Dit wordt ook wel de hypotheekrenteaftrek geno...

Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022 Hieronder de voorgenomen fiscale wijzigingen in 2023 welke op 20 mei 2022 bekend zijn gemaakt door de minister van Financiën. Er komt compensatie voor de gestegen energieprijzen ...

Willekeurig afschrijven in 2023

Versnelde afschrijving in 2023Ondernemingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) kunnen in 2023 sneller afschrijven op nieuw gekochte (aangeschafte) bedrijfsmiddelen, zoals computers en m...

Aftrek specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten in de inkomstenbelastingIn de inkomstenbelasting zijn persoonsgebonden aftrekposten opgenomen. De persoonsgebonden aftrek vermindert op bij wet voorgeschreven wijze het inkome...

Co Ouderschap en combinatiekorting

Co-ouderschap en de inkomensafhankelijke combinatiekortingVanaf 1 januari 2024 is vastgesteld om de co-ouderschapsregeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aan te passen en in ...

Veranderingen box 2 in 2024

Veranderingen box 2 in 2024Het box 2 tarief zal in 2024 worden aangepast, in dit artikel een overzicht van de wijzigingen. Box 2 vanaf 2024Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9% en blijft in 20...

Wetswijzigingen eigenwoningregeling 2022

Wetswijzigingen eigenwoningregeling 2022De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst (een hele mond vol) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin wijzigingen in de ...

Belastingplicht stichting en vereniging

Belastingplicht stichtingen en verenigingenBij stichtingen en verenigingen speelt regelmatig de vraag of zij belastingplichtig zijn. Steekproefsgewijs inventariseert de Belastingdienst of er sprake...

De bv wordt steeds voordeliger

De bv wordt fiscaal steeds voordeligerWaar het omslagpunt voor de fiscaal ingegeven keuze tussen ondernemen in een eenmanszaak of een bv voorheen rond de € 150.000 aan resultaat lag, ligt deze in 2...

Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuld

Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuldOm aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek, moet sprake zijn van een eigenwoningschuld. Wat exact een eigenwoningschuld is, is opgenomen in de ...

Geschil aftrek specifieke zorgkosten

Aftrek zorgkosten dermatoloog, chiropractor en vervoerSpecifieke zorgkosten zijn onderdeel van de persoonsgebonden aftrekposten in de inkomstenbelasting. Uitgaven die zijn gedaan wegens ziekte of i...

Besluit startersvrijstelling en verlaagd tarief

Startersvrijstelling en overdrachtsbelastingOp 29 juni 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit doen publiceren in de sfeer van de overdrachtsbelasting. Het besluit richt zich speci...

Geringe omzet, maar wel bron van inkomen

Geringe omzet, maar wel bron van inkomenDe inkomstenbelasting is gebaseerd op het zogenaamde draagkrachtbeginsel. Dit beginsel houdt in dat belasting wordt geheven die in een redelijke verhouding m...

Volgen aangifte en navordering

Volgen aangifte inkomstenbelasting en navorderingEen advieskantoor dient een aangifte inkomstenbelasting in. Er wordt een aftrekpost (hypotheekrente) opgevoerd die niet juist is. Het advieskantoor ...

Kwijtschelding belastingschulden

Kwijtschelding belastingschuldenKwijtschelding belastingschulden kan spelen bij particulieren en ondernemers. In dit artikel kijken wij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het vertrekpunt voo...

Navordering 2021

Navordering 2021Navordering is een onderwerp dat vrijwel dagelijks speelt. Het komt aan de orde indien op grond van enig feit het vermoeden bestaat dat ten onrechte geen of te weinig belasting is g...

Verzekeringsplicht rijnvarende

Verzekeringsplicht rijnvarende die in meerdere landen werktWerkt u voor een bedrijf dat personen (luchtvaart) of goederen (schip) vervoerd naar landen van de EU (of EER) dan blijft u in Nederland v...

WHOA en belastingen

WHOA en belastingen Sinds 2021 biedt de wet ondernemingen extra mogelijkheden om een faillissement te voorkomen, de Whoa procedure. Het is om gezonde ondernemingen die een zware schuldenlast hebben...

Bitcoin en crypto

Crypto en belastingheffing Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen officiële centrale tegenpartij zoals een bank of overheid aan te pas komt. De meeste transacties vinden plaats via omwis...

Bitcoin in jaarrekening

Cryptovaluta in de jaarrekening Bitcoin en accountantDe opkomst van cryptovaluta en bitcoins biedt ook volop kansen voor accountants. Na het papieren-geld-tijdperk kwamen de pinpas en de digitale f...

Geruisloze doorschuiving herroepen

Herroeping van een geruisloze doorschuiving voor ondernemers mogelijk?Een ondernemer die zijn onderneming wil overdragen aan een ander dient in beginsel fiscaal af te rekenen over de meerwaarden in...

Crypto trading en belastingheffing

Crypto trading en belastingheffingWekelijks krijgen wij vragen over de belastingheffing over cryptocurrency. Door de volatiliteit en de benodigde kennis zien we steeds meer belastingplichtigen die ...

DGA en belastingen

Afwaardering activa bedrijfswaarde

Afwaardering tot lagere bedrijfswaardeIn de fiscale wereld kennen we verschillende waarderingsmethoden. Als het slecht gaat met de economie, is waardering op bedrijfswaarde veelal de laagste mogeli...

Eindejaarstips 2022

Fiscale eindejaarstips 2022Hieronder diverse eindejaarstips voor 2022. Onderaan dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen in 2023.Eindejaarstips 2022 voor particulierenBox hopping: een vermoge...

Horen getuigen fiscale zaak

Getuigenverhoor in fiscale procedureHoren van (belastende) getuigen Belastingrechters mogen getuigen horen, maar hebben hier niet altijd zin in. Is het wel noodzakelijk? Is voldoende gemotiveerd wa...

Inkomen via marktplaats belast

Inkomen via martkplaats belastOnline platformen zijn sinds 1 januari 2023 verplicht om gegeven te verstrekken aan de Belastingdiensts als een verkoper 30 keer of meer zaken heeft verkocht via digit...

Medici en belastingen

Medici en belastingen Een steeds groter deel van onze klanten is werkzaam in de medische sector. Sinds enkele jaren hebben wij dan ook een belastingadviseur als collega, die zelf veel affiniteit he...

Vlucht MH17 en belastingen

Vlucht MH17 en belastingen Zijn uitkeringen aan nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 belastingvrij of niet? Een werkgever heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor zijn werknemers. E...

Voorbeeld bezwaarschrift box 3

Voorbeeld bezwaarschrift box 3Wilt u een keer een échte expert naar uw aangifte inkomstenbelasting laten kijken? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Onderstaand bez...

Slimme DGA

De fiscaal slimme DGAEenmanszaak naast de bvEen fiscaal slimme DGA eet van twee walletjes en de rechter is het met hem eens. De DGA heeft zijn bedrijf (rentmeester) met nog twee andere personen ond...

Fiscaal advies accountants

Fiscaal advies voor accountants- en administratiekantorenIn onze praktijk merken wij dat er bij accountants- en administratiekantoren een regelmatige behoefte bestaat aan fiscale ondersteuning. Sim...

Investeringsaftrek samenwerkingsverbanden

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverbandenIn Nederland kennen we meerdere manieren om samen te werken. Indien het een samenwerking betreft in de vorm van een fiscaal transparant...

Samenwonen en overdrachtsbelasting

Samenwonen en overdrachtsbelastingBij het einde van een huwelijk of samenwonen gaat de woning vaak naar één van de partners. Meestal is er dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd, maar er zijn b...

Terugkomen op keuze fiscaal partnerschap

Terugkomen op keuze fiscaal partnerschap Kunnen fiscaal partners terugkomen op een gemaakte keuze in de aangifte inkomstenbelasting waarbij er is gekozen de onderlinge verhoudingen van gemeenschapp...

Voorbeeld brief box 3

Voorbeeld briefVerzoek ambtshalve vermindering box 3Belastingdienst Regio _______________ Kantoor _______________ Postbus ___Plaats _______________ Datum __ - __ - ___Onderwerp: verzoek ambtshalve ...

Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden

Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden Veel mensen zitten in een bestuur van een (ANBI) stichting. Dit zal bijna altijd zonder vergoeding plaatsvinden (onbezoldigd) en soms worden er kostenverg...

Hypotheekrente na echtscheiding

Hypotheekrente na echtscheiding en fiscaal partnerschapAls u in de oorspronkelijke eigen woning blijft wonen en uw ex-partner de woning bij een echtscheiding heeft verlaten (zonder uitkoop), dan ma...

NFT en belastingen

NFT en belastingenNon Fungible Token en belastingenNFT is een manier om eigenaarschap te koppelen aan een digitaal product. Alles wat digitaal is wordt daarmee een soort onvervangbaar (digitaal) ku...

Vakantiewerk kind

Vakantiebaan voor de kinderenVakantiewerk is natuurlijk alleen bedoeld om een vakantie te betalen of een brommer te kunnen kopen. Als kinderen in de zaak van hun ouders gaan werken, is dit voor bei...

Waarderingsproblematiek overgang woning

Waarderingsproblematiek bij overgang woning naar privévermogenHeeft u als ondernemer een tot het ondernemingsvermogen behorende woning? Dan moet u bij staking van (uw deel van) de onderneming in be...

Box 3 en discriminatie

Box 3 en fiscale discriminatieBox 3 in de inkomstenbelasting is al jarenlang een bron van geschil en onrust. De belastingheffing die in box 3 plaatsvindt ziet op sparen en beleggen. De wijze van he...

Belasting betalen over crypto

Moet u belasting betalen over crypto?Jazeker, de Belastingdienst ziet cryptovaluta als een bezitting, deze moet u aangeven in uw belastingaangifte. In beginsel is box 3 het uitgangspunt, maar als u...

Hoge Raad kraakt box 3

Hoge Raad kraakt box 3 per 2017De Hoge Raad heeft in december 2021 geoordeeld dat het box 3-systeem zoals dat geldt per 2017, niet door de beugel kan. Het gebruikmaken van forfaits en ficties leidt...

Vormfout Belastingdienst

Vormfout door de BelastingdienstFouten maken is menselijk. Vanuit dat oogpunt is de Belastingdienst menselijk. Vooral bij massale processen (maar niet alleen daar!) laat de Belastingdienst nogal ee...

Belastingontwijking KLM-piloten

Belastingontwijking KLM-pilotenSinds het begin van de staatssteun aan KLM als gevolg van de coronacrisis heeft de staatsagent het nodig gevonden om KLM-piloten die in het buitenland wonen weg te ze...

Box 3 waarde negatief

Negatieve waarde in box 3Kan een vermogensbestanddeel, zoals een pand of een stuk grond, een negatieve waarde in box 3 hebben? De Wet op de Inkomstenbelasting geeft hierop geen duidelijk antwoord. ...

Fiscaal partnerschap en eigen woning

Fiscaal partnerschap en eigen woningDe belastingdienst heeft via de kennisgroep standpunten bekend gemaakt inzake het fiscaal partnerschap (in combinatie met de eigen woning). Het betreft een driet...

Inkomstenbelasting Spanje

Inkomstenbelasting in Spanje Inkomstenbelasting 2021Reguliere inkomsten uit arbeid en pensioen worden progressief belast volgens de onderstaande tabel. Ondernemersinkomen en inkomsten uit vastgoed ...

TBS-regeling DGA en bedrijfspand

TBS-regeling bedrijfspand DGAKoopt u een bedrijfspand in privé en wordt dit verhuurd aan uw bv, dan valt dit pand onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling (of TBS-regeling). De huurinkom...

Koper bv neemt schuld DGA over

Koper bv neemt ook schuld DGA overEen directeur-grootaandeelhouder (DGA) verkoopt de aandelen in zijn besloten vennootschap voor € 575.000. De koper voldoet de koopsom via een overname van de reken...

Onkostenvergoeding piloot belastingvrij

Belastingvrije kostenvergoeding voor een pilootEen kostenvergoeding kan ook belastingvrij worden verstrekt als de (buitenlandse) werkgever deze niet vooraf heeft gespecificeerd en / of heeft aangew...

Restaurantkosten niet aftrekbaar

Restaurantkosten niet aftrekbaar Verteerkosten ondernemer zijn niet aftrekbaarVoor de kosten van voedsel, drank, representatie en congressen (inclusief reis- en verblijfkosten) geldt een aftrekbepe...

Crypto lager waarderen in box 3

Crypto lager waarderen in box 3De kern van discussie in procedure bij de Rechtbank Noord Holland d.d. 14 september 2023 (ECLI:NL:RBNHO:2023:10669) is of de box 3 heffing over crypto terecht is, of ...

DGA uitdeling of lening

DGA uitdeling of leningEen directeur-grootaandeelhouder had een bv en een eenmanszaak. In de vorige eeuw leende de directeur-grootaandeelhouder voor zijn eenmanszaak bedragen van zijn eigen bv. In ...

Voordeel box 3 in aangifte 2021

Voordeel box 3 in aangifte inkomstenbelasting 2021 Heeft u een vermogen boven de € 200.000 en is uw aangifte inkomstenbelasting 2021 al ingediend? Lees dan in ieder geval dit artikel en bel daarna ...

Belastingplannen 2023 voor ondernemers

Impact belastingplannen 2023 op IB-ondernemerHet kabinet Rutte IV heeft op Prinsjesdag traditioneel de belastingplannen voor het volgende jaar bekend gemaakt. In dit artikel wensen wij de impact va...

Box 3 compensatie onredelijk

Ontbreken box 3 compensatie onredelijkMensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting vanaf 2017 krijgen geen box 3 heffing terug. Tijdens Prinsjesdag is duidelijk geword...

Crypto in aangifte inkomstenbelasting

Crypto in aangifte inkomstenbelastingCrypto horen tot uw bezittingen in box 3. Van uw crypto valuatie geeft u de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari (peildatum(. U moet hiertoe de ko...

Herinvesteringsreserve

HerinvesteringsreserveWel of niet afrekenen over boekwinsten: ga herinvesteren!Tip: Door te herinvesteren kunt u de belastingheffing op boekwinsten uitstellen. Daarmee houdt u meer liquiditeiten ov...

Middeling

MiddelingDe middelingsregeling wordt in 2023 afgeschaft.De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk wisselende inkomens. Met de middelingsreg...

Onroerendezaakbelasting in Spanje

Onroerendezaakbelasting in SpanjeEvenzo als in Nederland moet u in Spanje belasting betalen over het in bezit hebben van een woning. In dit artikel geven wij u een overzicht van de belastingheffing...

Fiscaal optimaal belonen DGA

Fiscaal optimaal belonen DGADe werkkostenregeling (WKR) geldt voor alle werknemers, dus ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA kan - binnen fiscale marges - gebruik maken van de vr...

Toekomstig box 3 stelsel

Toekomstig box 3 stelselIn dit artikel nemen wij u mee in de ontwikkeling van het box 3 stelsel, vermoedelijk vanaf 2026. Het is belangrijk om uw huidige vermogen onder de loep te nemen en bij nieu...

Aangifte niet-resident in Spanje

Aangifte als niet-resident in SpanjeMensen die niet in Spanje wonen (minder dan 183 dagen verblijven) en wel bezittingen (zoals een woning) in Spanje hebben, moeten in Spanje een aangifte inkomsten...

Auto in eenmanszaak zakelijk of prive

Auto in eenmanszaak, zakelijk of privéEen auto mag alleen als zakelijk (op balans eenmanszaak) worden gezet als deze tenminste 10% zakelijk wordt gereden. Omdat er normaal gesproken geen ritten adm...

Belastingplan 2023

Belastingplannen 2023De belastingplannen voor 2023 en daarna zijn bekend gemaakt. De eerste wijzigingen staan op onze site en worden de komende dagen met diverse artikelen aangevuld.  Ondernemers (...

Beleggen met lening in box 3

Beleggen met lening in box 3Beleggen met geleend geld vanaf 2023 minder aantrekkelijkVroeger kenden we het legio lease beleggen (beleggen met geleend geld). De rente was aftrekbaar en het rendement...

Mercedes sprinter is bestelauto

Mercedes Sprinter is bestelbus, geen bijtelling De heer X is tapijtlegger en heeft voor zijn werk een hoge Mercedes Benz Sprinter (voor de liefhebber: type 906). De heer X heeft geen kilometeradmin...

Ondernemersaftrek en grotendeelscriterium

Ondernemersaftrek? Let op het grotendeelscriterium!Heeft u een eenmanszaak, bent u gerechtigde in een vof of maat in een maatschap en werkt u daarnaast in loondienst? Dan is het grotendeelscriteriu...

Prinsjesdag

Prinsjesdag 2023Prinsjesdag wordt gehouden op de derde dinsdag van september. Koning Willem Alexander heeft zijn eerste traditionele rijtoer door Den Haag en sluit deze af met de troonrede. De Mini...

Specialist en rekening-courant bv

Specialist en rekening-courantschuld eigen bvEen waarschuwing voor medisch specialisten en andere grootverdieners. In deze casus leent een specialist elk jaar tonnen van zijn bv om zo de privébeste...

Bestelauto en bijtelling

Bestelauto en bijtellingEen bestelauto is een 'normale auto', derhalve bijtelling 12% of 22% (cijfers 2021), afhankelijk van de milieu-eisen. Als een werkgever een bestelauto heeft die aan een werk...

Bijtelling auto ZZPer

Bijtelling auto van de zaak bij ZZPer of eenmanszaakIn dit artikel wordt ingegaan op een tweetal arresten van de Hoge Raad. Het eerste arrest heeft betrekking op de gevolgen van een boekverlies of ...

Bitcoin forks Belastingdienst

Bitcoin forks en belastingenIn dit artikel kijken wij naar het beleid van de Belastingdienst omtrent crypto, forks, NFT, etc. Ook zullen we ingaan op het melden (inkeren) van bitcoins die nog niet ...

Box 3 procedure vanaf 2023

Box 3 procedures vanaf 2023In het Kerst-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het box 3 stelsel vanaf 2017 niet juist is en dat belastingplichtigen moeten worden gecompenseerd. Het werkelijke rende...

Zelfstandigenaftrek, welke uren tellen?

Tellen opleidingsuren voor ondernemer?Als ondernemer voor de inkomstenbelasting komt u in aanmerking voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze aftrekposten moet echter worden v...

Belastingrente en aangifte

Belastingrente en aangifte inkomstenbelastingDe belastingrente is sinds 2024 substantieel hoger dan in voorgaande jaren. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de belastingrente op dit moment 7,5% en ...

Betalingsregeling Belastingdienst

Betalingsregeling BelastingdienstUitbreiding saneringsregeling belastingdienst tot 1 april 2024In deze onzekere tijden biedt de Belastingdienst een helpende hand aan ondernemers die worstelen met b...

Mbappe wet in Spanje

Mbappe fiscale wetgeving in Spanje De officiële naam van deze wetgeving is niet "Mbappe wet" maar het lijkt erop dat deze nieuwe wet de lokale voetbalclub wel gaat helpen. De verwachting is dat ong...

Opsporen inkomen digitaal platform

Opsporen inkomen bij digitale platformenDigitale platforms zoals Marktplaats, Uber en Airbnb moeten met ingang van 2023 aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel proffesionele aanbieders met de verk...

Box 3 niet altijd buitensporig

Box 3 heffing in 2018 en 2019 buitensporigDe Hoge Raad heeft wederom een arrest gewezen ter zake box 3; in casu oordeelt de Hoge Raad dat er voor 2017 en 2018 geen sprake is van een individuele en ...

Opzet of onjuist fiscaal advies

Voorwaardelijke opzet of onjuist fiscaal advies?Geen voorwaardelijke opzet bij onjuist fiscaal standpuntAls een belastingplichtige op een aangifte te weinig belasting betaalt, kan de Belastingdiens...

Rekening courant en uitdeling DGA

Rekening courant en uitdeling DGAEen BV of kan lenen aan zijn directeur groot aandeelhouder (DGA), dit kan via een lening of een rekening courant. Hier zal de komende jaren kritisch naar worden gek...

Belastingconstructies in Nederland

Belastingconstructies in NederlandDe Baby B.V., de Rollator-route, een landgoed of gewoon een ANBI oprichten. Hoe betalen de rijken in Nederland minder belasting?  Vermogende particulieren ontwijke...

Villa tax en bezwaar

Villa tax en bezwaar Voor veel huiseigenaren in Nederland is het een bekend gegeven: het eigenwoningforfait. Dit is een bedrag dat als inkomen uit eigen woning wordt gezien en wordt bijgeteld op he...

Waardering bedrijfspand in box 3

Waardering bedrijfspand in box 3Latere verkoopprijs van pand is bepalend voor waardering in box 3Een overwinning voor beleggers in Nederland, zo roept de pers het tenminste. Grootste nadeel van dez...

Bitcoin of crypto en inkeerregeling

Bitcoin of crypto in aangifte inkomstenbelasting en inkeerregelingWij worden wekelijks benaderd door belastingplichtigen die hun crypto niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Veel...

Geen navordering na boekenonderzoek

Geen navordering na boekenonderzoekBij een ondernemer wordt een boekenonderzoek ingesteld. Er worden diverse correcties aangekondigd op grond van schattingen door de inspecteur. Een aanslag over 20...

Belastingvrij internet thuis vergoeden

Belastingvrij internet thuis vergoeden Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor het internet thuis - op voorwaarde van noodzakelijkheid - fiscaal belastingvrij aan de werknemer worden verg...

Bitcoin verzwijgen voor fiscus is gevaarlijk

Bitcoin verzwijgen voor fiscus is gevaarlijk Bron 7 maart 2024 Nu.nl (met medewerking mr M. Bik) Belastingaangifte 2023 en bitcon Bij de belastingaangifte moeten veel Nederlanders hun cryptovermoge...

Waardering failliet vermogen in box 3

Waardering failliet vermogen in box 3Een bedrijf gaat in 2020 failliet, hoe moet je dit bedrijf waarderen in de aangifte inkomstenbelasting 2015 en 2016? Kern is of er rekening mag worden gehouden ...

Buitenlandse spaarrekening in beeld

Buitenlandse spaarrekening in beeld Belastingvrij geld parkeren in een fiscaal paradijs wordt duurder, maar is nog wel "fiscaal veilig". De EU-landen gaan elkaar vanaf 1 juli 2005 informatie geven ...

Commanditaire vennootschap en box 3

Commanditaire vennootschap en box 3Kennisgroep over deelgerechtigdheid in een cv en box 3.De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft onlangs de vraag beantwoord op welke wijze vennoten hun ...

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub Regelmatig worden sportverenigingen (zoals voetbalclubs) ondersteund door sponsoren uit de regio. Veelal worden leningen onder onzakelijke voorwaarden (geen o...

Volop vragen over bitcoin

Volop vragen over belasting op bitcoin: ’Grote uitdaging voor Belastingdienst’Bron artikel Telegraaf d.d. 26 maart 2024 AMSTERDAM - Zo’n twee miljoen Nederlanders bezitten cryptovaluta. Mensen die ...

Aanpassingen in box 3 in 2023

Aanpassingen in box 3 in 2023Uitspraak Hoge Raad inzake box 3Een overwinning voor beleggers in Nederland, zo roept de pers het tenminste. Grootste nadeel van deze uitspraak is dat niet gerealiseerd...

DGA en boete rente aan eigen BV

DGA voldoet boeterente aan eigen BV, aftrekbaar?Op 17 november 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarbij de vraag centraal stond of de boeterente aan een eigen B.V. in verband me...

Rijden met Duits kenteken

Rijden met een Duits of buitenlands kenteken in NederlandSteeds vaker zie ik in het oosten van het land Nederlanders rijden met een buitenlands kenteken. Mag dit? Het antwoord is relatief eenvoudig...

Vragenbrief Belastingdienst

De vragenbrief van de BelastingdienstDe blauwe enveloppen van de Belastingdienst leveren vaak de nodige stress op. Als na opening blijkt dat het geen aanslag is, daalt de hartslag. Om meteen weer t...

Bestelauto met bijtelling

Bestelauto met bijtelling Een bestelauto is ook gewoon een auto. Als u binnen uw bedrijf gebruik maakt van een bestelauto dan moet u stilstaan bij de fiscale gevolgen bij mogelijk prive gebruik doo...

Uitspraak Hoge Raad box 3

Uitspraak Hoge Raad inzake box 3Een overwinning voor beleggers in Nederland, zo roept de pers het tenminste. Grootste nadeel van deze uitspraak is dat niet gerealiseerde rendementen op vastgoed tot...

Aanslag tijdens boekenonderzoek

Belastingaanslag tijdens boekenonderzoek, mag dat?Binnen welke termijn moet de inspecteur een aanslag opleggen?Belasting betalen is vaak niet leuk. Omdat het toch moet, zijn we er graag zo snel mog...

AOW Duitsland hypotheekrente

Wonen in Duitsland met AOW uitkering en hypotheekrenteaftrekOok bij minder dan 90% Nederlands inkomen soms toch recht op tegemoetkomingen. Belastingplichtige woont in Duitsland en geniet van zijn p...

Hoge Raad schiet box 3 stelsel af

Hoge Raad schiet box 3 stelsel afEen overwinning voor beleggers in Nederland, zo roept de pers het tenminste. Grootste nadeel van deze uitspraak is dat niet gerealiseerde rendementen op vastgoed to...

Ambtshalve vermindering bij nieuwe jurisprudentie

Ambtshalve vermindering bij nieuwe jurisprudentieAls een aanslag definitief vaststaat heeft een belastingplichtige nog 6 weken de tijd om tegen de aanslag in bezwaar te komen. Als daarna een uitspr...

Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Fiscaal voordelige bedrijfsautoDoorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto of bestelbusEen bestelauto is een 'normale auto', derhalve bijtelling 8% of 22% (cijfers 2020), afhankelijk van de m...

Voorkom rente over aanslag

Voorkom rente over belastingaanslag De belastingrente voor bedrijven (Vennootschapsbelasting) bedraagt op dit moment 10%. Zorg er dus voor dat uw voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting altijd op...

Afwisselend gebruik bestelauto

Afwisselend gebruik bestelautoBij gebruik van een bestelauto door meerdere werknemers is soms een gunstige fiscale regeling van toepassing, geen bijtelling, geen kilometeradministratie en € 300 ein...

Tiny office en belastingen

Tiny house of tiny office en belastingen Steeds meer mensen werken thuis, fiscaal is hier weinig tot niks mogelijk. Vanaf 2022 geldt er een bescheiden belastingvrije vergoeding en bij een kantoor i...

Fiscaal voordeel MKB-bedrijf

Fiscaal voordeel voor MKB-bedrijvenInvulling fiscale stimuleringsmaatregelen MKB bekendHet kabinet heeft in de Belastingplannen voor 2023 een pakket maatregelen aangekondigd ten gunste van het midd...

Laadpaal elektrische auto

Fiscale gevolgen laadpaal elektrische autoSteeds meer mensen rijden een elektrische auto. De eigen laadpaal wordt ook steeds vaker gebruikt. Hoe werkt dit fiscaal voor uw werknemers?Eigen laadpaal ...

Splitsing bv bij echtscheiding

Splitsen van de bv bij echtscheiding van een DGABij een echtscheiding zijn er vaak financiële problemen bij het verdelen van het vermogen van de bv. Sinds enkele jaren is er een besluit waardoor de...

Bijtelling auto van de zaak historisch

Bijtelling auto van de zaak 2011 tot heden De bijtelling voor de auto van de zaak die ook privé wordt gebruikt is in de loop van de jaren vaak aangepast, in dit artikel een historisch overzicht. Na...

Gemengde kosten

Gemengde kosten en aftrekGemengde kosten zijn in 2024 tot een vast bedrag van € 5.600 niet aftrekbaar van de winst (2023: € 5.100 / 2022 € 4.800). U kunt er ook voor kiezen om 20% van de kosten nie...

Controle rittenregistratie

Controle rittenregistratieHet aantal controles en onderzoeken naar een rittenregistratie nemen weer toe sinds midden 2022. De belastingdienst stuurt steeds vaker aan werknemers (en ondernemers) - d...

Letselschadevergoeding belastingvrij

Letselschadevergoeding belastingvrij Werknemers die een letselschadevergoeding krijgen na een arbeidsongeval, krijgen deze sneller belastingvrij. De Hoge Raad heeft in maart 2022 een uitspraak gepu...

Afschrijving bedrijfpanden IB ondernemer

Aanpassingen in Afschrijvingsregels voor BedrijfspandenDe fiscale wereld staat nooit stil, en ook dit jaar zijn er weer belangrijke wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op ondernemers in Ne...

Deelauto en belastingen

Deelauto en belastingenMaak je gebruik van een auto via een deelautoplatform of omdat de auto van de werkgever door meerdere werknemers wordt gebruikt en worden de kosten door je werkgever betaald?...

Inrichtingseisen bestelauto en bijtelling

Inrichtingseisen voor bestelauto en bijtellingWij adviseren regelmatig aannemers, schildersbedrijven en grotere bedrijven over het verminderen van de bijtelling voor werknemers. In dit artikel kijk...

Fiscale investeringsfaciliteiten ondernemers

Fiscale investeringsfaciliteiten voor bedrijven en ondernemers Bent u ondernemers voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting en voornemende om te investeren in een nieuw bedrijfsmiddel...

Afkoop partneralimentatie en aftrek

Afkoop alimentatie (soms) niet aftrekbaar Afkoop van alimentatie is aftrekbaar. Maar pas op dat de betaling niet te vroeg gaat plaatsvinden. In dit artikel bespreken wij een casus bij de rechtbank ...

SPF en schenking

SPF Schenking en belastingenDe Stichting Particulier Fonds wordt vaak gebruikt binnen estateplanning, bij emigraties en/of om vermogen in het buitenland onder te brengen. De belastingdienst heeft d...

Combinatiekorting echtscheiding

Combinatiekorting en co-ouderschapEr is vaak discussie over het verkrijgen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in combinatie met co-ouderschap (maximale korting € 2.534, cijfers 2022). De...

Bijtelling zonder kosten bv

Bijtelling zonder kosten in de bvBijtelling privégebruik auto ook als bv de kosten niet in aftrek brengtDe vormgeving van leasecontracten, verhuurconstructies en dergelijke leidt nog wel eens tot (...

Zelfstandige of ondernemer belastingdienst gaat handhaven

Zelfstandige of werknemer, de belastingdienst gaat handhaven per 2025De belastingdienst heeft in haar handhavingsplan 2024 aangegeven dat de  de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) v...

Lucratief belang en belastingheffing

Lucratief belang en belastingheffingSteeds vaker zijn wij betrokken bij een discussie over een mogelijk lucratief belang welke vaak is ontstaan bij een werknemerparticipatie. Van een lucratief bela...

Airbnb en investeringsaftrek

Investeringsaftrek verhuurde woningInvesteringsaftrek voor verbouwing (deel) woning tot AirbnbMeneer en mevrouw Suikerbrood kopen eind 2016 een woning en laten die verbouwen, waardoor een gedeelte ...

Grensoverschrijdende arbeid

Grensoverschrijdende arbeidIn onze fiscale praktijk adviseren wij steeds vaker bedrijven op het gebied van grensoverschrijdende arbeid. In dit artikel een toelichting en nadere beschouwing. Als er ...

Lucratief belang en wonen in buitenland

Lucratief belang en partiele buitenlandse belastingplicht In een artikel in het NRC d.d. 14 april 2024  (alleen te lezen met inlog) wordt ingegaan op het belastinvrij ontvangen van inkomen door exp...

Bijtelling Porsche van de zaak

Bijtelling over auto van de zaakDe Strikte Bewijslast bij Privégebruik Auto van de ZaakIn Nederland wordt bij privégebruik van een zakelijke auto een bijtelling toegepast op het inkomen. Deze bijte...

Emigratie geen schenkbelasting

Emigreren om schenkbelasting te voorkomenVeel cliënten ervaren de belastingheffing over vermogen en de heffing bij schenken of overlijden als onrechtvaardig. Nederland zal schenk- of erfbelasting h...

ROW verkoop onroerende zaak

Resultaat uit overige werkzaamheden bij verkoop grondAls u als natuurlijk persoon vastgoed exploiteert, is het altijd de vraag of dit in box 1 (hoge belasting, winst) of box 3 (lage belasting, verm...

Belastingheffing beleggingspand

Belastingheffing op vastgoedBelastingheffing op privé-beleggingsvastgoed fors omhoog! Privé beleggen in vastgoed was vanuit fiscaal oogpunt altijd zeer aantrekkelijk. Onroerende zaken die niet als ...

Echtscheiding en woonlasten

Echtscheiding en woonlastenHenk en Truus waren gehuwd en woonden heerlijk onder de rook van Amsterdam. Het huwelijk wordt in 2009 ontbonden. Na de echtscheiding vertrekt Henk richting het mooie Twe...

Veel belangstelling STAP-budget

Veel belangstelling STAP-budgetPer 1 januari 2022 is de aftrek voor scholingsuitgaven komen te vervallen en is deze vervangen voor het STimulering Arbeidsmarkt Positie budget (hierna: STAP-budget)....

Verhuur auto van de zaak

Verhuur auto van de zaak om bijtelling te voorkomenDe bijtelling over het privé gebruik van de auto van de zaak is niet te voorkomen door als directeur groot aandeelhouder (DGA) de auto van uw eige...

Wonen buitenland werken Nederland

Wonen in buitenland en werken in NederlandThuiswerken kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid en de belastbaarheid. Bij 25% of meer thuiswerken wijzigt het sociale zekerheidsland van werkland...

Belastingheffing buitenlands inkomen

Belastingheffing over buitenlands inkomenAls u in Nederland woont en inkomen uit het buitenland geniet, zal Nederland altijd belasting willen heffen. In sommige gevallen is op grond van een belasti...

Problemen vastgoed in box 3

Problemen vastgoed belegger in box 3 De pretbox is niet meer. Belastingen en hypotheekrente zijn de afgelopen periode extreem gestegen. In onroerende zaken beleggen is lastig rendabel te krijgen si...

Airbnb belastingen en investeringsaftrek

Investeringsaftrek en AirbnbBent u één van de vele aanbieders van een airbnb appartement of woning? U kunt dan te maken krijgen met de heffing van inkomstenbelasting en/of omzetbelasting. Meestal k...

Grenswerkers en belastingen

Grenswerkers en belastingen in Belgie en Duitsland De grensarbeidersregelingen moeten ervoor zorgen dat er gelijkheid bestaat tussen beide landen en de mensen die er wonen. De belastingdruk in het ...

Fiscale woonplaats en eigen woning in Nederland

Fiscale woonplaats bij behouden eigen woning in NederlandIn een uitspraak van het Hof Amsterdam d.d. 23 januari 2024 (ECLI:NL:GHAMS:2024:721) wordt de complexiteit van de fiscale woonplaatsbepaling...

Inbreng in bv en loonbelastingsubsidie

Inbreng in bv en loonbelastingsubsidieWijziging rechtsvorm en recht op loonkostenvoordeelEen eenmanszaak wordt omgezet in een vennootschap onder firma. De eenmanszaak (werkgever) heeft in maart 201...

Gevolgen DGA belastingplan 2023

De DGA in 2023De belastingplannen voor 2023 zijn aangenomen. In dit artikel op hoofdlijnen de gevolgen voor de DGA.  Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000. Het gebruikelijk ...

Beleggen in bv of box 3

Beleggen in de bv of in box 3Regelmatig krijgen wij vragen over het beleggen in box 3 of in de bv. De komende jaren zal het stelsel is box 3 veranderen en wordt deze vraag ook belangrijker. In dit ...

Emigratie DGA naar populair emigratieland

Emigratie DGA naar populair emigratielandSteeds meer mensen emigreren naar het buitenland, waaronder ook ondernemers en DGA's. Fiscaal ideale emigratielanden zijn landen die geen of een beperkte di...

Gebruikelijk loon DGA 2023

Gebruikelijk loon DGA in 2023Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000 (in 2024 zelfs €56.000). Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000 en in 2...

EK voetbal 2024 en belastingen

EK-Voetbal 2024 en belastingheffing (deel 1)Waar betalen de Nederlandse voetballers belasting over hun EK-inkomsten?Steeds als het EK-Voetbal in (West-)Duitsland wordt gehouden blijkt de uiteindeli...

DGA loon niet tijdsevenredig

DGA loon tijdsevenredig toepassenEen directeur-grootaandeelhouder (DGA) die niet het gehele jaar werkzaamheden heeft verricht voor zijn BV mag geen rekening houden met een tijdsgelang gebruikelijk ...

Emigratie en stamrecht

Emigratie en stamrechtWaar is een ontslagvergoeding die in een stamrecht is ondergebracht (in het verleden) belast als u in het buitenland woont en u in het verleden in Nederland - maar ook in ande...

Lening DGA aan failliete BV

Onzakelijke lening DGAIn dit artikel bespreken wij een uitspraak van het Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 5 april 2023 waarbij een DGA een vordering op zijn failliete BV in box 1 wil afwaarderen. ...

Werken in buitenland en wonen in nederland

Werken in het Buitenland voor een Buitenlandse WerkgeverOp grond van het normale internationale recht zijn inkomsten uit dienstbetrekking belast in het land waar de dienstbetrekking wordt verricht....

Inkeerregeling en bewijslast Belastingdienst

Inkeerregeling en bewijslastInspecteur moet gerechtigdheid tot buitenlandse bankrekening aannemelijk maken Henk (fictieve naam) is volgens de Italiaanse belastingdienst in 2008 gerechtigd tot een t...

Formulier wereldinkomen invullen

Formulier wereldinkomen invullenAls u een formulier wereldinkomen ontvangt dan bent u verplicht dit in te vullen. U ontvangt dit formulier van de belastingdienst als u of uw partner niet in Nederla...

Aanpassing M Biljet en C Biljet

Aanpassing M biljet en C biljetEen uitspraak van de Hoge Raad d.d.  22 maart 2024 kan gunstig uitpakken voor mensen die een C biljet of M biljet hebben ingevuld. De Hoge Raad volgt in haar arrest d...

Voortvarend aanslag inkomstenbelasting opleggen

Voortvarend een aanslag inkomstenbelasting opleggenVoortvarend, voortvarendheid en navordering. Hup, hup, rustig aan een beetje.Voortvarend handelen door belastingdienstVoor in het buitenland gehou...

Verhuld vermogen en inkeerregeling

Verhuld vermogen en inkeerregelingDe meeste mensen geven hun wereldwijde vermogen en inkomen netjes op in Nederland. Sommige belastingplichtigen "verhullen" hun vermogen nog in het buitenland. Door...

Schending verdedigingsbeginsel

Niet horen leidt tot schending verdedigingsbeginselDe Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over het unierechtelijk verdedigingsbeginsel. De voorliggende vraag was of de belastingplichtige t...

Meer weten van aangifte inkomstenbelasting

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 13-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Aangifte Inkomstenbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap