print sitemap zoeken disclaimer contact

Beslag belastingdienst op loon

Beslag Belastingdienst op loon of uitkering De Belastingdienst kan vrij eenvoudig beslag leggen op uw salaris bij uw werkgever of uw uitkering bij een uitkeringsinstantie of verzekeraar. Er kan ook...

Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement Een B.V. kan haar belastingschulden niet betalen. De B.V. maakt (rechtsgeldig) melding van deze onmacht om te kunnen betalen (de melding betalingsonmac...

Bewijs inspecteur ongeldig

Bewijs inspecteur ongeldig Een uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem / Leeuwarden d.d. 9 april 2013 is redelijk opmerkelijk. Een inspecteur komt tijdens de zitting met informatie inzake een bewij...

Parkeergegevens blijven toch geheim

Update 29 april 2015: Parkeergegevens blijven voortaan geheimDe algmeen directeur van de Belastingdienst, de heer Blokpoel, is tot het inzicht gekomen dat het gebruik van parkeergegevens te ver gaa...

Aansprakelijkheid bij beëindiging onderneming

Bestuurdersaansprakelijkheid en beëindiging van de ondernemingAls uw B.V. niet meer lekker draait, kunt u besluiten de stekker eruit te trekken. Daarbij zal het idee kunnen ontstaan om uw trouwe le...

Beslag belastingdienst op eigendommen

Beslag Belastingdienst op eigendommen De Belastingdienst kan beslag leggen op uw eigendommen als u uw belastingschulden niet tijdig heeft betaald en er een dwangbevel hierover aan u is gestuurd. Di...

Boekenonderzoek en opvragen server

Boekenonderzoek en opvragen (back-up) server Er wordt bij een belastingplichtige een boekenonderzoek ingesteld. De inspecteur / controleur van de Belastingdienst vraagt een kopie op van de volledig...

Bestuurdersaansprakelijkheid en Belastingdienst

Bestuurdersaansprakelijkheid en BelastingdienstWij adviseren regelmatig ondernemers die in zwaar weer zitten. In dit artikel een toelichting omtrent de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid. Wilt u ...

Vragen excessief lenen

Beantwoording vragen wet excessief lenen bij de eigen vennootschap (1)In dit artikel, behorend bij onze reeks over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, gaan wij nader in op d...

Zwarte lijsten Belastingdienst

Zwarte lijsten BelastingdienstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een uitspra...

Bodembeslag belastingdienst

Bodembeslag Belastingdienst en reële eigendom Bodembeslag Belastingdienst De Belastingdienst heeft veel rechten en zelfs een voorrecht op alle goederen van de belastingplichtige (artikel 21 Invorde...

Fiscaliteit bij sanering of faillissement

Fiscaliteit bij sanering of faillissementWij adviseren regelmatig ondernemingen in zwaar weer, dit veelal in combinatie met een advocaat. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkhe...

Lagere boete Belastingdienst door financiele problemen

Lagere boete Belastingdienst door financiële problemenDe Belastingdienst kan een boete opleggen als u een onjuiste of niet volledige aangifte heeft ingediend. De boete kan worden verlaagd omdat u d...

Navorderen belastingkorting

Navordering en belastingkortingDe Belastingdienst mag overgaan tot navordering indien aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Dit geldt bij zogenaamde aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbel...

Rechtspraak formeel belastingrecht

Rechtspraak formeel belastingrechtIn dit onderdeel worden diverse uitspraken van de Rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad behandeld en voorzien van adviezen door fiscaal juristen of belastinga...

Belastingadviseurs op zwarte lijst

Belastingadviseurs op zwarte lijst De Belastingdienst heeft een zwarte lijst die nooit had mogen worden opgesteld. Omtrent deze lijst en de gevolgen wordt veel geschreven. Steeds vaker krijgen wij ...

Bewaarplicht belastingdienst

Bewaarplicht BelastingdienstVoor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren, soms kunnen ook v...

Bodemrecht Belastingdienst

Bodemrecht Belastingdienst Het bodemrecht van de Belastingdienst (artikel 22 lid 3 invorderingswet) is vastgelegd in de wet en gaat vrij ver. Op grond van het bodemrecht heeft de Belastingdienst (o...

Rechten belastingdienst boekenonderzoek

Rechten Belastingdienst boekenonderzoekDoor een uitspraak van de rechter worden de rechten van de Belastingdienst bij een boekenonderzoek wellicht beperkt. In dit artikel een nadere toelichting. In...

Vergrijpboete notaris als medepleger

Vergrijpboete notaris als medepleger Een (voormalig) notaris - die in zwaar weer zat - krijgt een vergrijpboete (€ 72.000) opgelegd als medepleger omdat hij opzettelijk (ten onrechte) overdrachtsbe...

Belastingplicht stichting en vereniging

Belastingplicht stichtingen en verenigingenBij stichtingen en verenigingen speelt regelmatig de vraag of zij belastingplichtig zijn. Steekproefsgewijs inventariseert de Belastingdienst of er sprake...

Faillissement BV en belastingen

Faillissement B.V. en belastingen De laatste tijd adviseren wij regelmatig DGA's waarvan een B.V. of de gehele structuur dreigt "om te vallen". Een faillissement van een B.V. vraagt aandacht, tijdi...

Bitcoin in jaarrekening

Cryptovaluta in de jaarrekening Bitcoin en accountantDe opkomst van cryptovaluta en bitcoins biedt ook volop kansen voor accountants. Na het papieren-geld-tijdperk kwamen de pinpas en de digitale f...

Bodembeslag en belastingdienst

Bodembeslag en Belastingdienst Bodemrecht Belastingdienst is enkele jaren geleden aangepast. Bodemverhuurconstructies zijn hierdoor lastiger geworden. Regelmatig adviseren wij DGA's en bedrijven ov...

Informatie FIOD aan Belastingdienst

Informatie FIOD aan BelastingdienstBelastingadvies belandt via omweg toch bij de BelastingdienstBelastingen zijn nuttig, vervelend en vaak ingewikkeld. Om aan de belastingverplichtingen te voldoen,...

Informatiebeschikking vernietigd wegens algemene vragen

Informatiebeschikking vernietigd wegens te algemene vragenDe informatiebeschikking is in de wet opgenomen ter verbetering van de rechtsbescherming van belastingplichtigen. Deze verbetering van de r...

Voorbeeld brief zwarte lijst

Voorbeeld brief zwarte lijst BelastingdienstZowel particulieren als bedrijven kunnen op deze zwarte lijst staan. Dit kan vele problemen veroorzaken, zoals onterecht een boekenonderzoek, vragen van ...

Betalingsregeling belastingdienst

Betalingsregeling Belastingdienst Mede door de economische omstandigheden in Nederland zitten veel bedrijven in de problemen. Vrijwel wekelijks zijn wij betrokken bij het treffen van een betalingsr...

EU wetgeving voor crypto

Crypto inkeren of melden bij de BelastingdienstBoete crypto kan oplopen tot 300%Steeds meer Nederlanders bezitten cryptovaluta, zoals de Bitcoin. Wij staan in de praktijk vaak belastingplichtigen b...

Crypto minen en btw-aftrek

Crypto minen en btw-aftrekCryptovaluta lijkt soms wel hét fiscale onderwerp van 2021 te zijn. Niet alleen het koersverloop golft op en neer, maar ook de fiscale gemoedsrust van cryptobezitters. Als...

Vrijspraak belastingfraude

Vrijspraak van Belastingfraude door vertrouwen op advies belastingadviseurDe Rechtbank oordeelt tot vrijspraak van een belastingplichtige omdat hij mocht vertrouwen op het advies van zijn adviseur....

FIOD en crypto

FIOD legt beslag op cryptoDe FIOD (en het Openbaar Ministerie) heeft beslag gelegd op een zogenaamde cryptowallet. Er is (bij tientallen verdachte criminelen) beslag gelegd op zo'n € 25.000.000 aan...

Fiscale boete of gevangenisstraf

Fiscale boete of gevangenisstrafFIOD invallen, boekenonderzoeken en fraudebestrijding staan hoog op de agenda de laatste jaren. In 2014 is er een nieuwe Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit i...

Formeel belastingrecht

Geschillen met de Belastingdienst & formeel belastingrechtFeitelijk kennen we binnen het belastingrecht 2 soorten regels: De feitelijke regels (het materiële belastingrecht): deze bestaan uit de re...

Wanneer krijgt u een vergrijpboete

Wanneer krijgt u een vergrijpboete van de Belastingdienst?Doet u opzettelijk geen aangifte of een onjuiste of onvolledige aangifte, dan krijgt u van de Belastingdienst een vergrijpboete opgelegd, t...

Geen vergrijpboete door fout adviseur

Geen vergrijpboete door fout boekhouderEen ondernemer (projectontwikkelaar) brengt omzetbelasting in aftrek, dit was fout. De fout wordt (bewust?) gemaakt door het administratiekantoor van de onder...

Bezwaar Belastingdienst

Bezwaar BelastingdienstIn het belastingrecht geeft het bezwaar de belastingplichtige de mogelijkheid zich tegen een door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag of beschikking te verzetten. B...

Fiscale boete en strafvervolging

Fiscale boete en strafvervolgingGebeten worden door de hond (Officier van Justitie) of kat (Belastingdienst) maar niet beide. Of "ne bis in idem" en "una via beginsel"Nieuws 2023 inzake protocol AA...

Vormfout Belastingdienst

Vormfout door de BelastingdienstFouten maken is menselijk. Vanuit dat oogpunt is de Belastingdienst menselijk. Vooral bij massale processen (maar niet alleen daar!) laat de Belastingdienst nogal ee...

Belastingfraude en straf

Belastingfraude en gevangenisstrafOp belastingfraude staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. De laatste jaren worden steeds meer bestuurders, DGA's en belastingadviseurs veroordeeld tot een ...

Hoger beroep in belastingzaken

Hoger beroep in belastingzakenDe belastingplichtige die na bezwaar bij de Belastingdienst en beroep bij de rechtbank naar zijn mening nog steeds geen of onvoldoende gelijk heeft gekregen, kan tegen...

Bestuurder aansprakelijk boete

Bestuurder niet direct aansprakelijk voor boeteAls een rechtspersoon (zoals een BV) een aanslag omzetbelasting of loonbelasting niet tijdig zou betalen en niet tijdig betalingsonmacht heeft gemeld ...

Fiscale boete en strafrecht

Fiscale boete of strafvervolgingEen boete van de Belastingdienst én een strafvervolging door de officier van justitie, kan dat?Fiscale boete en strafvervolgingAls belastingplichtige kunt u talloze ...

Fiscale boete belastingadviseur

Fiscale boete belastingadviseurDe boete van de belastingadviseursBelastingen zijn leuk, zo leuk dat we ons beroep ervan hebben gemaakt. Belasting betalen is minder, maar wel noodzakelijk. Wij staan...

Herziening in belastingprocedure

Herziening in belastingproceduresHet Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden heeft in 2019 een bijzondere casus behandeld en kwam ook met een baanbrekende uitspraak. In deze procedure kwam de rechter terug...

Dubbele boete zelfde feit

Dubbel boeten voor hetzelfde feitDubbele bestraffing niet toegestaanU staat niet te applaudisseren als u een boete krijgt. Het lijkt zo simpel: voor één daad kun je niet twee keer worden bestraft. ...

FIOD zit cryptobezitter op de hielen

FIOD zit cryptobezitter op de hielenIn 2021 heeft de FIOD ruim € 520 miljoen "opgehaald" via ruim 900 onderzoeken. Het bijzondere is dat de FIOD in 2020 exact hetzelfde aantal onderzoeken heeft ver...

Vertrouwen in de Belastingdienst

Vertrouwen in de Belastingdienst Vertrouwen op en verdedigen tegen de BelastingdienstDe laatste jaren wordt steeds duidelijker hoe machtig de Belastingdienst is en hoe die macht kan ingrijpen in he...

Bitcoin forks Belastingdienst

Bitcoin forks en belastingenIn dit artikel kijken wij naar het beleid van de Belastingdienst omtrent crypto, forks, NFT, etc. Ook zullen we ingaan op het melden (inkeren) van bitcoins die nog niet ...

Vergrijpboete terecht

Vergrijpboete terecht of niet?Belastingdienst moet boete overtuigend aantonenHet opleggen van boetes door de Belastingdienst is een veel voorkomende gebeurtenis. Er kan sprake zijn van verzuimboete...

Betalingsregeling Belastingdienst

Betalingsregeling BelastingdienstUitbreiding saneringsregeling belastingdienst tot 1 april 2024In deze onzekere tijden biedt de Belastingdienst een helpende hand aan ondernemers die worstelen met b...

Boekenonderzoek en cautie

Boekenonderzoek en cautieBoekenonderzoek aangekondigd? Hangt er een boete in de lucht? Beste advies? Mondje dicht, alles schriftelijk en bel een fiscalist. Miranda-waarschuwing Onderstaande Miranda...

Fiscaal strafrecht

Fiscaal strafrechtIn het Nederlandse belastingrecht leidt gelukkig niet elke fiscale fout tot strafrechtelijke vervolging. De laatste tijd zien we echter wel steeds vaker dat belastingplichtigen en...

Schadevergoeding fiscale procedure

Immateriele Schadevergoeding bij fiscale proceduresBelastingprocedures zijn nooit leuk (behalve voor vakidioten). Zeker als het lang duurt gaat dat knagen en levert spanning en frustratie op. Sinds...

Woo-verzoek verzuimboetes

Woo-verzoek verzuimboetesInterne richtlijn Belastingdienst over opleggen en verminderen van verzuimboetes inkomstenbelastingVia een Woo-verzoek zijn in september 2022 interne stukken van de Belasti...

Boekenonderzoek naar aftrek van btw

Boekenonderzoek en aftrek van btwDe Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en invorderen van belastingen. Dat gaat niet zonder informatie. De wet bevat verplichtingen voor belastingpli...

Tax controle framework

Tax Control FrameworkHoe kunt u uw tax control vorm geven?De belastingdienst werkt steeds vaker met een steekproef om een onderzoek rustig op te starten met beperkte arbeidsinzet. Door het nieuwe c...

Boekenonderzoek paardenbranche

Boekenonderzoek paardenbrancheDit artikel is geschreven door Madeleine Brugman, belastingadviseur en liefhebber van de paardensport. Heeft u vragen welke deze wereld raken of is er een boekenonderz...

Fiscale boete is strafrecht

Fiscale boete is strafrechtWie een overtreding of misdrijf begaat, kan strafrechtelijk worden vervolgd. Ook in het belastingrecht kun je van alles fout doen dat kan worden bestraft. Het overgrote d...

Belastingdienst mag meer dan andere schuldeisers

Belastingdienst mag meer dan andere schuldeisers Een concern van een aantal B.V.'s (of N.V.'s) kiest al snel voor een fiscale eenheid. Dit is gemakkelijk, én aangifte vennootschapsbelasting én int...

Geen navordering na boekenonderzoek

Geen navordering na boekenonderzoekBij een ondernemer wordt een boekenonderzoek ingesteld. Er worden diverse correcties aangekondigd op grond van schattingen door de inspecteur. Een aanslag over 20...

Agenda verstrekken aan Belastingdienst

Moet een belastingplichtige zijn agenda verstrekken aan de Belastingdienst?De administratie moet 7 jaar worden bewaard. Maar wat behoort er tot de administratie van een belastingplichtige? Volgens ...

Steekproef Belastingdienst extrapolatie

Steekproef Belastingdienst en extrapolatieBij belastingcontroles maakt de Belastingdienst steeds vaker gebruik van een (statische) steekproef (of eurosteekproef of guldensteekproef genoemd). Het ge...

Vragenbrief Belastingdienst

De vragenbrief van de BelastingdienstDe blauwe enveloppen van de Belastingdienst leveren vaak de nodige stress op. Als na opening blijkt dat het geen aanslag is, daalt de hartslag. Om meteen weer t...

Steekproef niet accepteren

Steekproef bij boekenonderzoek Belastingdienst niet accepterenSteekproef bij boekenonderzoekBij een boekenonderzoek wil de Belastingdienst vlot en in algemene lijnen door de administratie. Er wordt...

Aanslag tijdens boekenonderzoek

Belastingaanslag tijdens boekenonderzoek, mag dat?Binnen welke termijn moet de inspecteur een aanslag opleggen?Belasting betalen is vaak niet leuk. Omdat het toch moet, zijn we er graag zo snel mog...

Verrekening houdsterverliezen

Verrekening houdsterverliezen van vóór 2019Belanghebbende is een houdstermaatschappij. Dat is een maatschappij die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het houden van deelneminge...

Boekenonderzoek loonbelasting

Aandachtspunten boekenonderzoek loonbelasting De belastingdienst heeft het aantal boekenonderzoeken redelijk afgeschaald. Het aantal boekenonderzoeken voor de loonbelasting of loonadministratie bli...

Steekproef Belastingdienst en nu?

De Belastingdienst en steekproeven bij boekenonderzoeken: Wat u moet weten?Wanneer de Belastingdienst aankondigt dat ze uw administratie willen onderzoeken, kan dat een zorgwekkend moment zijn. Vaa...

Boekenonderzoek bij accountant

Boekenonderzoek bij belastingadviseur of accountantBelastingadviseurs en accountants staan voor unieke uitdagingen wanneer zij zelf onderwerp worden van belastingcontrole, met name in het kader van...

Checklist boekenonderzoek

Checklist boekenonderzoekNavigeren door een Boekenonderzoek van de BelastingdienstVoor veel ondernemers is een boekenonderzoek door de Belastingdienst een moment van spanning. Deze grondige control...

Grens belastingcontrole en fiscale opsporing

Fiscaal juridische grens tussen boekenonderzoek (belastingcontrole) en fiscale opsporingTijdens een boekenonderzoek geldt de informatieplicht, iedere belastingplichtige is verplicht om informatie a...

Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaakEr komen steeds meer onderzoeken naar de bijtelling van de auto van de zaak. Meestal zal dit eenvoudig beginnen via een briefje van de belastingdienst met het verzoek om ...

Vereisten rittenregistratie

Vereisten rittenregistratie auto van de zaakRechter maakt gehakt van standpunten Belastingdienst bij beoordelen rittenregistratie. Nadat een rittenregistratie is gestolen, stelt de DGA een tweede (...

Fiscale glijclausule

De fiscale glijclausuleOm fiscaal nadelige gevolgen te voorkomen wordt soms een fiscale glijclausule opgenomen in overeenkomsten, deze zien we het meest bij pensioenovereenkomsten, (vroeger) bij in...

DGA-loon partner accountantskantoor

DGA-salaris partner accountants- en belastingadvieskantoorDe doorbetaaldloonregeling belet toepassing van de gebruikelijkloonregeling per concernvennootschap. Het loon van de meestverdienende werkn...

Btw over succesfee

Btw bij bedrijfsovernamesIn de praktijk komt nogal eens de vraag voorbij of ten aanzien van de dienstverlening door partijen die bedrijfsovernames begeleiden, deze belast is met btw. Vervolgens is ...

Emigratie en fiscale woonplaats

Emigratie en fiscale woonplaats volgens BelastingdienstWaar iemand woont is steeds vaker een onderwerp van gesprek met de belastingdienst. De belangen zijn groot en regelmatig adviseren wij belasti...

Publicatie bij RTL inzake achterhouden info

Publicatie RTL inzake achterhouden informatieOnderstaand het artikel op de internetsite van RTL met medewerking van onze collega, de heer mr Marco Bik. Deze langlopende procedure maakt duidelijk da...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Betaling crediteuren of BelastingdienstAls een rechtspersoon in liquiditeitsproblemen verkeert, is het vaak de vraag of crediteuren nog mogen worden betaald. De Belastingdienst is (veelal) van meni...

Zwarte lijst Belastingdienst

Zwarte lijst Belastingdienst Als iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een uitspraa...

Achterhouden FIOD-stukken

Rechtsbescherming verder in de knel. Voorkom dat de FIOD stukken achterhoudt.Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, kan het zijn dat ook de Belastingdienst nog eens ‘op de koffie komt’. De we...

Geen schending gelijkheidsbeginsel

Geen schending gelijkheidsbeginsel artiest en actriceHet Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 augustus 2021 in twee zaken uitspraak gedaan. In beide gevallen gaat het om de vraag of iemand wel of niet...

Derdenonderzoek Belastingdienst

Derdenonderzoek van de BelastingdienstVragen van de Belastingdienst over een ander. Wat te doen?De Belastingdienst heeft talloze middelen om informatie te vergaren die voor uw belastingheffing van ...

Boekenonderzoek en forse aanslagen

Boekenonderzoek / FIOD-onderzoek leidt tot forse aanslagenEen belastingcontrole is een situatie waar geen enkele belastingplichtige op zit te wachten. Ook als u uw administratie op orde heeft, kost...

Zwarte lijst Belastingdienst en AVG

De zwarte lijst van de BelastingdienstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een...

Faillissementsaanvraag Belastingdienst

Faillissementsaanvraag door de BelastingdienstWij adviseren - veelal in samenwerking met een advocaat - klanten met betalingsproblemen en / of in situaties dat de Belastingdienst beslag heeft geleg...

Deel deze pagina

Laatste update op 12-01-2022
Artikel gemaakt op 12-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Boekenonderzoek & FIOD

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap