print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingheffing door gemeenten

Belastingheffing door gemeenten, hoe bont kun je het maken?InleidingNaast de rijksoverheid mogen ook andere overheden bepaalde belastingen heffen. Voor de gemeenten is dat geregeld in Hoofdstuk 15 ...

Beslag belastingdienst op loon

Beslag Belastingdienst op loon of uitkering De Belastingdienst kan vrij eenvoudig beslag leggen op uw salaris bij uw werkgever of uw uitkering bij een uitkeringsinstantie of verzekeraar. Er kan ook...

Rechtspraak crypto en bitcoin

Gerechtelijke uitspraken over bitcoins en cryptoDe komende tijd zullen er steeds meer uitspraken en arresten volgen over de fiscale gevolgen van het bezit en maken van crypto. In dit onderdeel zull...

Aansprakelijkheid bij beëindiging onderneming

Bestuurdersaansprakelijkheid en beëindiging van de ondernemingAls uw B.V. niet meer lekker draait, kunt u besluiten de stekker eruit te trekken. Daarbij zal het idee kunnen ontstaan om uw trouwe le...

Beslag belastingdienst op eigendommen

Beslag Belastingdienst op eigendommen De Belastingdienst kan beslag leggen op uw eigendommen als u uw belastingschulden niet tijdig heeft betaald en er een dwangbevel hierover aan u is gestuurd. Di...

Boekenonderzoek en opvragen server

Boekenonderzoek en opvragen (back-up) server Er wordt bij een belastingplichtige een boekenonderzoek ingesteld. De inspecteur / controleur van de Belastingdienst vraagt een kopie op van de volledig...

Mining bitcoin en btw

Mining crypto is economische prestatie voor de btwRechtbank Den Haag is van mening dat Crypto VOF (fictieve naam) 75% van de btw-voorbelasting - aangaande de mining-activiteiten - in aftrek kan bre...

Verschoningsrecht advocaat en belastingen

Verschoningsrecht advocaat en belastingen De Belastingdienst mag de informatie (correspondentie) tussen advocaten en hun cliënten niet inzien. Dit is niet anders als deze correspondentie informatie...

Winst bij verkoop paard onbelast

Winst bij verkoop paard onbelastRechtbank Noord-Nederland heeft een interessante uitspraak gedaan inzake de vraag of de verkoopopbrengst van een “hobby-paard” belast moet worden als ROW. Hierbij gi...

Bestuurdersaansprakelijkheid en Belastingdienst

Bestuurdersaansprakelijkheid en BelastingdienstWij adviseren regelmatig ondernemers die in zwaar weer zitten. In dit artikel een toelichting omtrent de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid. Wilt u ...

Bitcoin en vrijwillige verbetering

Bitcoin of crypto en vrijwillige verbetering aangifte inkomstenbelasting Het beleggen in bitcoin of crypto is de laatste jaren erg populair. In deze procedure wordt er al in 2023 belegd in bitcoin....

Executieverkoop belastingdienst voorkomen

Executieverkoop Belastingdienst voorkomen Als een ondernemer de belastingschulden niet kan betalen, kan de Belastingdienst beslag leggen op bankrekeningen, salarissen en (on)roerende zaken. Regelma...

Fiscale procedures

Fiscale proceduresRegelmatig worden wij ingeschakeld bij een boekenonderzoek, bezwaarfase of fiscale procedure. Een belastingprocedure wordt gevoerd bij de rechtbank en daarna in hoger beroep bij h...

Terechte informatiebeschikking?

Terechte informatiebeschikking?De informatiebeschikking is sinds 2011 opgenomen in de wet. Met zo’n informatiebeschikking maakt de inspecteur kenbaar dat hij vindt dat de belastingplichtige (of adm...

Verschoningsrecht advocaat en accountant

Verschoningsrecht advocaat en accountant Staat heeft onrechtmatig gehandeld door e-mails tussen de advocaat en klant in te zien. In deze zaak heeft de FIOD en het OM het verschoningsrecht geschonde...

Zwarte lijsten Belastingdienst

Zwarte lijsten BelastingdienstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een uitspra...

Bodembeslag belastingdienst

Bodembeslag Belastingdienst en reële eigendom Bodembeslag Belastingdienst De Belastingdienst heeft veel rechten en zelfs een voorrecht op alle goederen van de belastingplichtige (artikel 21 Invorde...

FSV zwarte lijst Belastingdienst

FSV zwarte lijst van de BelastingdienstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld ee...

Informatiebeschikking adviseur

Informatiebeschikking en belastingadviseurDe Belastingdienst stelt een boekenonderzoek in bij een accountancy- en belastingadvieskantoor. Het onderzoek komt eigenlijk niet eens echt van de grond we...

Lagere boete Belastingdienst door financiele problemen

Lagere boete Belastingdienst door financiële problemenDe Belastingdienst kan een boete opleggen als u een onjuiste of niet volledige aangifte heeft ingediend. De boete kan worden verlaagd omdat u d...

Navorderen belastingkorting

Navordering en belastingkortingDe Belastingdienst mag overgaan tot navordering indien aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Dit geldt bij zogenaamde aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbel...

Prive agenda is geen administratie

Een privéagenda is geen administratieWie een onderneming drijft moet een administratie voeren, die bewaren en ter beschikking stellen als de belastinginspecteur daarom vraagt. In de Algemene wet in...

Rechtspraak formeel belastingrecht

Rechtspraak formeel belastingrechtIn dit onderdeel worden diverse uitspraken van de Rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad behandeld en voorzien van adviezen door fiscaal juristen of belastinga...

Informatiebeschikking en administratieplichtige

Informatiebeschikking en administratieplichtige (een taxibedrijf)Een belastingplichtige is enig aandeelhouder van een taxibedrijf. De echtgenoot van de belastingplichtige is de bestuurder, maar hee...

Terechte navordering hypotheekrente

Terechte navordering hypotheekrenteIndien na het opleggen van een belastingaanslag bij de inspecteur het vermoeden rijst dat deze te laag is vastgesteld, dan kan dit uiteindelijk leiden tot navorde...

Faillissement BV en belastingen

Faillissement B.V. en belastingen De laatste tijd adviseren wij regelmatig DGA's waarvan een B.V. of de gehele structuur dreigt "om te vallen". Een faillissement van een B.V. vraagt aandacht, tijdi...

Fiscale aansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurder dubbel aansprakelijk voor schulden failliete BVEén van de voordelen van het drijven van een onderneming in een BV is een beperkte aansprakelijkheid. Doordat de BV rechtspersoonlijkheid b...

Formeel belastingrecht

Formeel belastingrechtWat is formeel belastingrecht en wat is fiscaal procesrecht?Het formele belastingrecht en het fiscale procesrecht zijn grote en tamelijk abstracte begrippen. Ze laten zich het...

Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuld

Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuldOm aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek, moet sprake zijn van een eigenwoningschuld. Wat exact een eigenwoningschuld is, is opgenomen in de ...

Informatiebeschikking en BPM

Informatiebeschikking en BPMDe inspecteur van de Belastingdienst kan een zogenaamde informatiebeschikking afgeven indien u in zijn ogen onvoldoende meewerkt aan een inlichtingenverzoek. Indien u ni...

Procedure zwarte lijst Belastingdienst

Procedure zwarte lijst BelastingdienstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een...

Vertrouwensbeginsel belastingdienst

Vertrouwensbeginsel en belastingenOp de overheid moet je kunnen vertrouwen. Maar in hoeverre mag u de Belastingdienst vertrouwen? In dit artikel een eenvoudig overzicht.Algemene beginselen van beho...

De bezwaarfase

Bezwaarfase belastingdienst?Tegen een beslissing (bijvoorbeeld een aanslag) van de belastingdienst kunt u bezwaar maken. De termijn voor het instellen van dit bezwaarschrift is 6 weken. In principe...

Volgen aangifte en navordering

Volgen aangifte inkomstenbelasting en navorderingEen advieskantoor dient een aangifte inkomstenbelasting in. Er wordt een aftrekpost (hypotheekrente) opgevoerd die niet juist is. Het advieskantoor ...

Handreiking informatiebeschikking

Vertrouwen ontlenen aan de Handreiking informatiebeschikkingBinnen het bestuursrecht, waar het belastingrecht onderdeel van uitmaakt, is het een regelmatig terugkerend thema: gerechtvaardigd vertro...

Kwijtschelding belastingschulden

Kwijtschelding belastingschuldenKwijtschelding belastingschulden kan spelen bij particulieren en ondernemers. In dit artikel kijken wij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het vertrekpunt voo...

Mediation en belastingdienst

Mediation en Belastingdienst Mediation komt voor in de bezwaarfase maar soms ook in de beroepsfase. In dit artikel een overzicht.Mediation en bezwaarU kunt mediation onder andere toepassen:bij een ...

Navordering 2021

Navordering 2021Navordering is een onderwerp dat vrijwel dagelijks speelt. Het komt aan de orde indien op grond van enig feit het vermoeden bestaat dat ten onrechte geen of te weinig belasting is g...

Dwangsom en belastingdienst

Dwangsom Belastingdienst Als de Belastingdienst niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt, kunt u schadevergoeding (via de rechter) claimen of aan de Belastingdienst een dwangsom opleg...

Informatiebeschikkingen loonheffingen en btw

Informatiebeschikkingen loonheffingen en btwDe informatiebeschikking is in 2011 in de wet opgenomen ter verbetering van de rechtsbescherming van belastingplichtigen. De belastingplichtige heeft op ...

Bodembeslag en belastingdienst

Bodembeslag en Belastingdienst Bodemrecht Belastingdienst is enkele jaren geleden aangepast. Bodemverhuurconstructies zijn hierdoor lastiger geworden. Regelmatig adviseren wij DGA's en bedrijven ov...

Informatie FIOD aan Belastingdienst

Informatie FIOD aan BelastingdienstBelastingadvies belandt via omweg toch bij de BelastingdienstBelastingen zijn nuttig, vervelend en vaak ingewikkeld. Om aan de belastingverplichtingen te voldoen,...

Informatiebeschikking vernietigd wegens algemene vragen

Informatiebeschikking vernietigd wegens te algemene vragenDe informatiebeschikking is in de wet opgenomen ter verbetering van de rechtsbescherming van belastingplichtigen. Deze verbetering van de r...

Voorbeeld brief zwarte lijst

Voorbeeld brief zwarte lijst BelastingdienstZowel particulieren als bedrijven kunnen op deze zwarte lijst staan. Dit kan vele problemen veroorzaken, zoals onterecht een boekenonderzoek, vragen van ...

Betalingsregeling belastingdienst

Betalingsregeling Belastingdienst Mede door de economische omstandigheden in Nederland zitten veel bedrijven in de problemen. Vrijwel wekelijks zijn wij betrokken bij het treffen van een betalingsr...

Fiscale cursus

Cursussen fiscaal en formeel belastingrechtOns kantoor verzorgt - veelal op maat - diverse cursussen voor advocaten, notarissen, business clubs of accountantskantoren. Een cursus kan bijvoorbeeld b...

Horen getuigen fiscale zaak

Getuigenverhoor in fiscale procedureHoren van (belastende) getuigen Belastingrechters mogen getuigen horen, maar hebben hier niet altijd zin in. Is het wel noodzakelijk? Is voldoende gemotiveerd wa...

Informatiebeschikking bij weigeren medewerking

Informatiebeschikking wegens weigeren inlichtingenIndien een belanghebbende in de ogen van de heffingsambtenaar niet voldoet aan bepaalde verplichtingen, zoals het verstrekken van inlichtingen op v...

Menselijke maat Belastingdienst

Menselijke maat bij de BelastingdienstEen ondernemer (73 jaar) had Omzetbelasting (BTW) moeten afdragen over zijn diensten aan een ANBI. Het gaat om een bedrag van ruim € 55.000. De aanslag is tere...

Voorbeeld bezwaarschrift box 3

Voorbeeld bezwaarschrift box 3Wilt u een keer een échte expert naar uw aangifte inkomstenbelasting laten kijken? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Onderstaand bez...

Gemeentelijke belasting onverbindend

Gemeentelijke rioolbelasting onverbindendBelastingheffing door gemeenten, soms niet geldigNaast de rijksoverheid mogen ook andere overheden bepaalde belastingen heffen. Voor de gemeenten is dat ger...

Informatiebeschikking en buitenlandse banktegoeden

Informatiebeschikking en buitenlandse banktegoedenBelastingplichtigen zijn verplicht om aan de inspecteur – desgevraagd – alle inlichtingen te verstrekken die voor de heffing van hun belasting van ...

Sectorindeling uitzendbureau

Sectorindeling uitzendbureau en detacheerdersVanaf 2020 is er veel veranderd voor wat betreft de sectorindeling van uitzendbedrijven. In het verleden waren veel uitzendondernemingen ingedeeld in ee...

Vermindering fiscale boete door schuld

Vermindering van fiscale boete door belastingschuldBij het vaststellen van een boete moet de Belastingdienst rekening houden met alle omstandigheden van de zaak. Ook het inkomen en vermogen van de ...

Vrijspraak belastingfraude

Vrijspraak van Belastingfraude door vertrouwen op advies belastingadviseurDe Rechtbank oordeelt tot vrijspraak van een belastingplichtige omdat hij mocht vertrouwen op het advies van zijn adviseur....

FIOD en crypto

FIOD legt beslag op cryptoDe FIOD (en het Openbaar Ministerie) heeft beslag gelegd op een zogenaamde cryptowallet. Er is (bij tientallen verdachte criminelen) beslag gelegd op zo'n € 25.000.000 aan...

FIOD waarschuwing voor notaris bij Plof BV

FIOD waarschuwing voor notarissen en Plof BV Notarissen spelen een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van het financiële en juridische systeem. In april 2024 hebben de Belastingdi...

Formeel belastingrecht

Geschillen met de Belastingdienst & formeel belastingrechtFeitelijk kennen we binnen het belastingrecht 2 soorten regels: De feitelijke regels (het materiële belastingrecht): deze bestaan uit de re...

Op de zaak betrekking hebbende stukken

Op de zaak betrekking hebbende stukken  De belastingplichtige heeft in bezwaar recht op inzage in zijn dossier (controle en boete). In de praktijk zien wij dat deze dossierinzage frequent lastig ve...

Pro forma bezwaarschrift

Pro forma bezwaarschrift belastingdienstAls u het niet eens bent met een aanslag dan kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. U kunt dit via een brief vormgeven maar ook via de internetsite van...

W&I verzekering fiscaal aftrekbaar of niet

W&I-verzekering bij overname fiscaal aftrekbaar of niet?In een recente verduidelijking door de Kennisgroep deelnemingsvrijstelling van de Belastingdienst is naar voren gekomen dat proceskosten gema...

Intern standpunt Belastingdienst

Standpunt van de kennisgroep Belastingdienst is beleid Het is goed om specialistische kennis te bundelen. Bij de Belastingdienst zijn hierom kennisgroepen in het leven geroepen. Deze kennisgroepen ...

Maaltijdbezorger en fiscus

Maaltijdbezorgers en belastingenDienstbetrekking maaltijdbezorgers; platformeconomie en fiscaliteitEr zijn al een aantal procedures gevoerd met betrekking tot de vraag of de maaltijdbezorgers van D...

Wanneer krijgt u een vergrijpboete

Wanneer krijgt u een vergrijpboete van de Belastingdienst?Doet u opzettelijk geen aangifte of een onjuiste of onvolledige aangifte, dan krijgt u van de Belastingdienst een vergrijpboete opgelegd, t...

Crypto melden bij fiscus

Crypto melden bij de BelastingdienstDe gegevensuitwisseling binnen Europa (en daarbuiten) gaat snel en werkt steeds beter. Naast inkomen, levensverzekeringen, pensioenen, spaarrekeningen, onroerend...

Fiscale geschillen

Fiscale geschillenOndernemingen en particulieren krijgen steeds vaker te maken met fiscale geschillen. In onze praktijk begeleiden wij steeds vaker ondernemingen bij bezwaar- en beroepsprocedures t...

Geen vergrijpboete door fout adviseur

Geen vergrijpboete door fout boekhouderEen ondernemer (projectontwikkelaar) brengt omzetbelasting in aftrek, dit was fout. De fout wordt (bewust?) gemaakt door het administratiekantoor van de onder...

Informatie derdenonderzoek verzwegen

Informatie derdenonderzoek verzwegen Via een derdenonderzoek komt de Belastingdienst informatie op het spoor op grond waarvan een navorderingsaanslag Vennootschapsbelasting wordt opgelegd. Tijdens ...

Verhoren van een belastinginspecteur

Het verhoren van een belastinginspecteur of FIOD-ambtenaarSoms heb je als belastingplichtige het gevoel dat de Belastingdienst over meer informatie beschikt dan deze prijsgeeft. Daarbij zou ook wel...

Belasting besparen via fiscale procedure

Belasting besparen via fiscale procedure Een belastingprocedure winnen omdat je inhoudelijk gelijk hebt, is het mooiste wat er is. Soms moet je voor verschillende ankers gaan liggen en soms helpt h...

Bezwaar Belastingdienst

Bezwaar BelastingdienstIn het belastingrecht geeft het bezwaar de belastingplichtige de mogelijkheid zich tegen een door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag of beschikking te verzetten. B...

Fiscale boete en strafvervolging

Fiscale boete en strafvervolgingGebeten worden door de hond (Officier van Justitie) of kat (Belastingdienst) maar niet beide. Of "ne bis in idem" en "una via beginsel"Nieuws 2023 inzake protocol AA...

Handhaving schijnzelfstandigheid probleem bedrijven

Werknemer of ondernemer ?Vanaf 2025 zal de belastingdienst strikt gaan handhaven op het werken met (schijn) zelfstandigen. Voor 2024 is het dus van belang dat u de afspraken (contracten) en formali...

Hoge Raad kraakt box 3

Hoge Raad kraakt box 3 per 2017De Hoge Raad heeft in december 2021 geoordeeld dat het box 3-systeem zoals dat geldt per 2017, niet door de beugel kan. Het gebruikmaken van forfaits en ficties leidt...

Vormfout Belastingdienst

Vormfout door de BelastingdienstFouten maken is menselijk. Vanuit dat oogpunt is de Belastingdienst menselijk. Vooral bij massale processen (maar niet alleen daar!) laat de Belastingdienst nogal ee...

Belastingdienst is geen bank

Belastingdienst is geen bankGeen rente als het geld al op de rekening van de fiscus staat, de Hoge Raad past wel de belastingrente aan !Belastingdienst en renteBelasting betalen is een noodzakelijk...

Belastingfraude en straf

Belastingfraude en gevangenisstrafOp belastingfraude staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. De laatste jaren worden steeds meer bestuurders, DGA's en belastingadviseurs veroordeeld tot een ...

Hoger beroep in belastingzaken

Hoger beroep in belastingzakenDe belastingplichtige die na bezwaar bij de Belastingdienst en beroep bij de rechtbank naar zijn mening nog steeds geen of onvoldoende gelijk heeft gekregen, kan tegen...

Procederen inzake parkeerbelasting

Klein leed - deel 1Fiscalisten zijn juristen en houden dus van regeltjes. Want zonder regeltjes is het chaos.Ook geschillen over kleine regeltjes kunnen we uitvechten tot en met de Hoge Raad.Missch...

Beroep in belastingzaken

BeroepDe belastingplichtige die het niet eens is met een door de Belastingdienst opgelegde aanslag of beschikking kan zich daartegen verweren bij de (belasting)rechter. Voordat de belastingplichtig...

Bestuurder aansprakelijk boete

Bestuurder niet direct aansprakelijk voor boeteAls een rechtspersoon (zoals een BV) een aanslag omzetbelasting of loonbelasting niet tijdig zou betalen en niet tijdig betalingsonmacht heeft gemeld ...

Fiscale procedure om griffierecht

Klein leed - deel 2Fiscalisten zijn juristen en houden dus van regeltjes. Want zonder regeltjes is het chaos.Ook geschillen over kleine regeltjes kunnen we uitvechten tot en met de Hoge Raad.Missch...

Fiscaal strafrecht

Fiscaal strafrechtIn het Nederlandse belastingrecht leidt gelukkig niet elke fiscale fout tot strafrechtelijke vervolging. Slechts de overtreding van bepaalde regels levert een strafbaar feit op. D...

Fiscale boete en strafrecht

Fiscale boete of strafvervolgingEen boete van de Belastingdienst én een strafvervolging door de officier van justitie, kan dat?Fiscale boete en strafvervolgingAls belastingplichtige kunt u talloze ...

Horizontaal toezicht is geen garantie

Horizontaal toezicht is geen garantieHet enkele feit dat u of uw adviseur deelneemt aan horizontaal toezicht en daartoe een convenant heeft gesloten, betekent niet dat je er daarmee vanuit kunt gaa...

Inspecteur moet belastingplichtige helpen

Inspecteur moet belastingplichtige helpen Een DGA heeft last van de crisis. Zijn pensioen staat bij een verzekeraar en hij wil dit geld gebruiken om zijn bedrijf te redden. De DGA laat zijn pensioe...

Gehele controledossier opvragen

Controledossier Belastingdienst opvragenHenk is verwikkeld in een fiscale procedure tegen de Belastingdienst. Henk ging in beroep tegen een informatiebeschikking en wil hiertoe ook meer informatie ...

Ne bis in idem belastingzaken

Ne bis in idem beginsel in belastingzaken Het Hof van Justitie in Luxemburg gaat zich buigen over het verbod van dubbele strafoplegging (ne bis in idem-beginsel), dit in een belgische procedure die...

Vooringenomenheid belastingdienst

Vooringenomenheid van de Belastingdienst een doodzondeDe Belastingdienst heeft behoorlijk ongenadig op zijn donder gekregen van de Rechtbank Noord-Holland. Triest om te constateren, maar dit ongena...

Fiscaal optimaal belonen DGA

Fiscaal optimaal belonen DGADe werkkostenregeling (WKR) geldt voor alle werknemers, dus ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA kan - binnen fiscale marges - gebruik maken van de vr...

Fiscale boete belastingadviseur

Fiscale boete belastingadviseurDe boete van de belastingadviseursBelastingen zijn leuk, zo leuk dat we ons beroep ervan hebben gemaakt. Belasting betalen is minder, maar wel noodzakelijk. Wij staan...

Herziening in belastingprocedure

Herziening in belastingproceduresHet Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden heeft in 2019 een bijzondere casus behandeld en kwam ook met een baanbrekende uitspraak. In deze procedure kwam de rechter terug...

Omkering bewijslast en redelijke schatting

Omkering bewijslast en redelijke schattingAls u geen of een onjuiste aangifte zou indienen en/of als u uw administratie niet op orde heeft, dan kan de belastingdienst de bewijslast omkeren. Dit is ...

Dubbele boete zelfde feit

Dubbel boeten voor hetzelfde feitDubbele bestraffing niet toegestaanU staat niet te applaudisseren als u een boete krijgt. Het lijkt zo simpel: voor één daad kun je niet twee keer worden bestraft. ...

Fiscale rechtshulp

Fiscale rechtshulpDe laatste jaren hebben ons geleerd dat de Belastingdienst haar eigen burgers is gaan wantrouwen. De oplossing die de Belastingdienst heeft bedacht voor fiscale rechtshulp is de B...

Informatieverzoek belastingdienst

Informatieverzoek door Belastingdienst in bezwaarfaseStel u voert een aftrekpost op in uw aangifte inkomstenbelasting, zoals giften of hypotheekrente. Of de Belastingdienst is van mening dat u meer...

Vertrouwen in de Belastingdienst

Vertrouwen in de Belastingdienst Vertrouwen op en verdedigen tegen de BelastingdienstDe laatste jaren wordt steeds duidelijker hoe machtig de Belastingdienst is en hoe die macht kan ingrijpen in he...

Bestelauto en bijtelling

Bestelauto en bijtellingEen bestelauto is een 'normale auto', derhalve bijtelling 12% of 22% (cijfers 2021), afhankelijk van de milieu-eisen. Als een werkgever een bestelauto heeft die aan een werk...

Bitcoin forks Belastingdienst

Bitcoin forks en belastingenIn dit artikel kijken wij naar het beleid van de Belastingdienst omtrent crypto, forks, NFT, etc. Ook zullen we ingaan op het melden (inkeren) van bitcoins die nog niet ...

Box 3 procedure vanaf 2023

Box 3 procedures vanaf 2023In het Kerst-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het box 3 stelsel vanaf 2017 niet juist is en dat belastingplichtigen moeten worden gecompenseerd. Het werkelijke rende...

Informatie achterhouden Belastingdienst

Achterhouden informatie door de BelastingdienstIn bezwaar- en beroepszaken kan de belastingplichtige zijn / haar dossier inzien. Wij zien dat, los van de echte discussie (materiële belastingschuld)...

Informatiebeschikking en inzage stukken

Informatiebeschikking en niet verstrekken stukkenIn deze blog gaan wij nader in op een uitspraak van de Rechtbank waarbij de inspecteur weigerde om op de zaak betrekking hebbende stukken te verstre...

Boekenonderzoek en cautie

Boekenonderzoek en cautieBoekenonderzoek aangekondigd? Hangt er een boete in de lucht? Beste advies? Mondje dicht, alles schriftelijk en bel een fiscalist. Miranda-waarschuwing Onderstaande Miranda...

Schadevergoeding fiscale procedure

Immateriele Schadevergoeding bij fiscale proceduresBelastingprocedures zijn nooit leuk (behalve voor vakidioten). Zeker als het lang duurt gaat dat knagen en levert spanning en frustratie op. Sinds...

Second opinion fiscale procedure

Second opinion fiscale procedureEen geschil met de Belastingdienst kan leiden tot een bezwaar- of beroepsprocedure. Een bezwaar- of beroepsprocedure kent een aantal formele voorschriften en gaat va...

Woo-verzoek verzuimboetes

Woo-verzoek verzuimboetesInterne richtlijn Belastingdienst over opleggen en verminderen van verzuimboetes inkomstenbelastingVia een Woo-verzoek zijn in september 2022 interne stukken van de Belasti...

Belastingdienst houdt informatie achter

Belastingdienst houdt informatie achter Regelmatig zijn wij betrokken bij zaken waarbij de Belastingdienst informatie heeft achtergehouden, dit is van alle dag. Vaak is het een zaak van de lange ad...

Bezwaar procedures NOW-regeling

Bezwaarprocedures NOW-regelingWij adviseren op dit moment vele ondernemers bij bezwaar- en beroepsprocedures inzake de NOW-regeling. Gezien de totstandkoming van deze wetgeving en de robuustheid hi...

Boekenonderzoek naar aftrek van btw

Boekenonderzoek en aftrek van btwDe Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en invorderen van belastingen. Dat gaat niet zonder informatie. De wet bevat verplichtingen voor belastingpli...

Immateriele schadevergoeding bij fiscale procedures

Maximale immateriële schadevergoeding fiscale procedureIn onze blog Immateriele Schadevergoeding bij fiscale procedures schreven we over de immateriële schadevergoeding als een fiscale procedure we...

Bewijslast verdeling fiscale procedures

Bewijslastverdeling fiscale proceduresIn het fiscale recht geldt als basis de vrije bewijsleer. De belastingplichtige kan en mag dus met alle mogelijke middelen het bewijs leveren om zijn of haar s...

Boekenonderzoek paardenbranche

Boekenonderzoek paardenbrancheDit artikel is geschreven door Madeleine Brugman, belastingadviseur en liefhebber van de paardensport. Heeft u vragen welke deze wereld raken of is er een boekenonderz...

Fiscale boete is strafrecht

Fiscale boete is strafrechtWie een overtreding of misdrijf begaat, kan strafrechtelijk worden vervolgd. Ook in het belastingrecht kun je van alles fout doen dat kan worden bestraft. Het overgrote d...

Ingebrekestelling belastingdienst

Ingebrekestelling van de Belastingdienst "de dwangsom regeling"De dwangsomregeling, zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), is een belangrijk instrument om bestuursorganen te stimu...

Belastingdienst mag meer dan andere schuldeisers

Belastingdienst mag meer dan andere schuldeisers Een concern van een aantal B.V.'s (of N.V.'s) kiest al snel voor een fiscale eenheid. Dit is gemakkelijk, én aangifte vennootschapsbelasting én int...

Bitcoin of crypto en inkeerregeling

Bitcoin of crypto in aangifte inkomstenbelasting en inkeerregelingWij worden wekelijks benaderd door belastingplichtigen die hun crypto niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Veel...

Geen navordering na boekenonderzoek

Geen navordering na boekenonderzoekBij een ondernemer wordt een boekenonderzoek ingesteld. Er worden diverse correcties aangekondigd op grond van schattingen door de inspecteur. Een aanslag over 20...

Hoorgesprek in bezwaarfase

Hoorgesprek in de bezwaarfaseWij worden regelmatig door accountants, administratiekantoren en/of belastingplichtigen gevraagd om fiscale bijstand in de bezwaarfase bij de belastingdienst. In de bez...

Advocaat is nog geen fiscaal jurist

Advocaat is nog geen fiscaal juristEr wordt een boekenonderzoek ingesteld bij een advocaat. De administratie (in word) is niet op orde, kosten worden niet juist bijgehouden en de stukken worden nie...

Bitcoin verzwijgen voor fiscus is gevaarlijk

Bitcoin verzwijgen voor fiscus is gevaarlijk Bron 7 maart 2024 Nu.nl (met medewerking mr M. Bik) Belastingaangifte 2023 en bitcon Bij de belastingaangifte moeten veel Nederlanders hun cryptovermoge...

Boete belastingdienst verminderen

Boete belastingdienst verminderenAls er te laat aangifte wordt gedaan of te laat belasting wordt betaald kan er een verzuimboete worden opgelegd (eerder artikel). De boete is afhankelijk van het so...

Boete aan belastingadviseur

Boete aan belastingadviseurEen belastingadviseur die over de schreef gaat kan zijn lidmaatschap van een beroepsvereniging verliezen (NOB/RB) en strafrechtelijk worden vervolgd. Ook kan de Belasting...

Op de zaak betrekking hebbende stukken

Op de zaak betrekking hebbende stukkenIn bezwaar en beroepsprocedures moet de inspecteur in beginsel alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan u overleggen. Wij merken dat regelmatig niet all...

UBD melding BTW verlegd

UBD melding BTW verlegdZijn er door uw bedrijf bedragen betaald aan derden voor werkzaamheden of diensten? Krijgt iemand een beloning in de vorm van goederen (in natura)? Dan moet u wellicht een aa...

Procesafspraken in strafrecht

Procesafspraken tussen OM en verdedigingWij adviseren regelmatig - in overleg met gespecialiseerde advocaten - clienten bij fiscale fraude zaken. Ons deel van de advisering ziet dan op de fiscaal i...

Vragenbrief Belastingdienst

De vragenbrief van de BelastingdienstDe blauwe enveloppen van de Belastingdienst leveren vaak de nodige stress op. Als na opening blijkt dat het geen aanslag is, daalt de hartslag. Om meteen weer t...

Fraus legis in fiscale wereld

Fraus legis in de fiscale wereld In februari 2024 heeft advocaat-generaal mr. Wattel een belangrijke conclusie gepubliceerd die licht werpt op de complexe materie rondom artikel 10a van de Wet op d...

Steekproef niet accepteren

Steekproef bij boekenonderzoek Belastingdienst niet accepterenSteekproef bij boekenonderzoekBij een boekenonderzoek wil de Belastingdienst vlot en in algemene lijnen door de administratie. Er wordt...

Aanslag tijdens boekenonderzoek

Belastingaanslag tijdens boekenonderzoek, mag dat?Binnen welke termijn moet de inspecteur een aanslag opleggen?Belasting betalen is vaak niet leuk. Omdat het toch moet, zijn we er graag zo snel mog...

Foto KLPD en kilometeradministratie

Foto KLPD en kilometerregistratie Wij zijn regelmatig - namens belastingplichtigen - betrokken bij discussies met de Belastingdienst (veel in Doetinchem) over de bijtelling over een auto van de zaa...

Informatiebeschikking

De informatiebeschikking en de BelastingdienstEen belastingplichtige heeft extreem veel verplichtingen. De belangrijkste daarvan is vaak het verstrekken van informatie aan de inspecteur van de bela...

Grens belastingcontrole en fiscale opsporing

Fiscaal juridische grens tussen boekenonderzoek (belastingcontrole) en fiscale opsporingTijdens een boekenonderzoek geldt de informatieplicht, iedere belastingplichtige is verplicht om informatie a...

Inzage recht bij boekenonderzoek

Inzagerecht bij een boekenonderzoekDe afgelopen maanden zijn wij vaker betrokken bij boekenonderzoeken. De meeste boekenonderzoeken van de belastingdienst hebben betrekking op de omzetbelasting en ...

Letselschade belastingvrij of loon

Letselschade belastingvrij of loon uit dienstbetrekkingHet is vaak lastig om te bepalen of iets nu loon is of toch niet. In het belastingrecht is het makkelijker gemaakt (echt waar). Artikel 10 van...

Aandelen camping en overdrachtsbelasting

Verkrijging aandelen in onroerend goed bv en overdrachtsbelastingDe overdrachtsbelasting bedraagt wordt in 2023 verhoogd tot 10,4% (2021 en 2022:  8%). Op woningen is het tarief 2%. Voor starters o...

Verliesverrekening bij aandeelhouderswisseling

Verliesverrekening bij aandeelhouderswisseling Indien er een aandeelhouderswijziging plaatsvindt waarbij het uiteindelijke belang in een vennootschap met meer dan 30% is gewijzigd heeft de wetgever...

Controle rittenregistratie

Controle rittenregistratieHet aantal controles en onderzoeken naar een rittenregistratie nemen weer toe sinds midden 2022. De belastingdienst stuurt steeds vaker aan werknemers (en ondernemers) - d...

Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaakEr komen steeds meer onderzoeken naar de bijtelling van de auto van de zaak. Meestal zal dit eenvoudig beginnen via een briefje van de belastingdienst met het verzoek om ...

Lucratief belang en belastingheffing

Lucratief belang en belastingheffingSteeds vaker zijn wij betrokken bij een discussie over een mogelijk lucratief belang welke vaak is ontstaan bij een werknemerparticipatie. Van een lucratief bela...

Boekenonderzoek belastingdienst ZZPer

Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemerEr zijn mensen die werken als ZZPer en volgens de belastingdienst (of vakbond FNV) werknemer zijn (artikel telegraag 10 juli 2024). De FNV stapt steeds vak...

FIOD onderzoek

FIOD-onderzoekBij de opstart van ons kantoor waren wij wekelijks betrokken bij de begeleiding van een FIOD-inval. Op dit moment begeleiden wij diverse ondernemers bij FIOD onderzoeken en de hiermee...

Jongbloed Fiscaal Juristen bij EenVandaag

Jongbloed Fiscaal Juristen bij EenVandaagOnze collega (mr.) Marco Bik aan het woord bij EenVandaag inzake onredelijke uitwerkingen voor starters bij financiële compensatie ondernemers tijdens coron...

Inkeerregeling en bewijslast Belastingdienst

Inkeerregeling en bewijslastInspecteur moet gerechtigdheid tot buitenlandse bankrekening aannemelijk maken Henk (fictieve naam) is volgens de Italiaanse belastingdienst in 2008 gerechtigd tot een t...

Boete inkeerregeling lager

Boete inkeerregeling disproportioneelEen belastingplichtige, we noemen hem Henk, heeft vermogen in het buitenland. De vader van Henk woont in Suriname en schenkt hem geldbedragen en aandelen in een...

Publicatie bij RTL inzake achterhouden info

Publicatie RTL inzake achterhouden informatieOnderstaand het artikel op de internetsite van RTL met medewerking van onze collega, de heer mr Marco Bik. Deze langlopende procedure maakt duidelijk da...

Onterechte navordering Belastingdienst

Onterechte navordering Belastingdienst wegens onzorgvuldigheidDe Belastingdienst heeft de mogelijkheid om na te vorderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de sfeer van de inkomstenbelasting. Navorderen ...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Betaling crediteuren of BelastingdienstAls een rechtspersoon in liquiditeitsproblemen verkeert, is het vaak de vraag of crediteuren nog mogen worden betaald. De Belastingdienst is (veelal) van meni...

Rechtbank ziet af van zitting

Rechtbank ziet af van zittingOp grond van Europees en Nederlands recht hebben belanghebbenden toegang tot onafhankelijke rechtspraak om besluiten aan te vechten. Binnen het belastingrecht gaat het ...

Zwarte lijst Belastingdienst

Zwarte lijst Belastingdienst Als iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een uitspraa...

Achterhouden FIOD-stukken

Rechtsbescherming verder in de knel. Voorkom dat de FIOD stukken achterhoudt.Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, kan het zijn dat ook de Belastingdienst nog eens ‘op de koffie komt’. De we...

Fiscale informatieplicht

De fiscale informatieplichtHoe ver mag de Belastingdienst gaan met het opvragen en meenemen van stukken?Rechten Belastingdienst inzake opvragen informatie De Belastingdienst heeft vergaande mogelij...

Geen navordering bij beoordelingsfout Belastingdienst

Geen navordering bij beoordelingsfout BelastingdienstZodra u een definitieve aanslag krijgt opgelegd, moet u erop kunnen vertrouwen dat deze aanslag inderdaad definitief is. Het zou afdoen aan uw r...

Geen schending gelijkheidsbeginsel

Geen schending gelijkheidsbeginsel artiest en actriceHet Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 augustus 2021 in twee zaken uitspraak gedaan. In beide gevallen gaat het om de vraag of iemand wel of niet...

Derdenonderzoek Belastingdienst

Derdenonderzoek van de BelastingdienstVragen van de Belastingdienst over een ander. Wat te doen?De Belastingdienst heeft talloze middelen om informatie te vergaren die voor uw belastingheffing van ...

Boekenonderzoek en forse aanslagen

Boekenonderzoek / FIOD-onderzoek leidt tot forse aanslagenEen belastingcontrole is een situatie waar geen enkele belastingplichtige op zit te wachten. Ook als u uw administratie op orde heeft, kost...

Schending verdedigingsbeginsel

Niet horen leidt tot schending verdedigingsbeginselDe Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over het unierechtelijk verdedigingsbeginsel. De voorliggende vraag was of de belastingplichtige t...

Hoge Raad zet streep door dispositievereiste

Hoge Raad zet streep door dispositievereisteDe vraag of een belastingplichtige mag vertrouwen op informatie vanuit de Belastingdienst, komt regelmatig voor. Niet zelden interpreteren belastingplich...

Knevelarij en zwarte lijst

Knevelarij en zwarte lijstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een uitspraak v...

Zwarte lijst Belastingdienst en AVG

De zwarte lijst van de BelastingdienstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een...

Faillissementsaanvraag Belastingdienst

Faillissementsaanvraag door de BelastingdienstWij adviseren - veelal in samenwerking met een advocaat - klanten met betalingsproblemen en / of in situaties dat de Belastingdienst beslag heeft geleg...

Navordering en FSV-lijst

Navordering en FSV-lijstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een uitspraak van...

Verjaring belastingschuld

De belastingschuld verjaart na 5 jaarWij krijgen veel vragen over het verjaren (of niet) van belastingschulden. In dit artikel een helder overzicht van de stand van zaken en de jurisprudentie over ...

Openheid Belastingdienst

Openheid Belastingdienst over standpuntenDe Belastingdienst gaat vanaf 1 april 2023 meer inzicht geven over interne standpunten omtrent complexe fiscale aangelegenheden. Standpunten van de Belasti...

Fraus legis en belastingen

Fraus legis en belastingenIn 1926 wees de Hoge Raad het zogenoemde Driedagenarrest. In dit arrest paste de Hoge Raad voor het eerst fraus legis toe in het belastingrecht (Successiewet). Fraus legis...

Deel deze pagina

Laatste update op 30-11-2020
Artikel gemaakt op 30-11-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Fiscale procedures

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap