print sitemap zoeken disclaimer contact

Handboek voor ondernemers

Handboek voor de startende en kleinere ondernemerDe Belastingdienst heeft voor de startende en kleinere ondernemer een praktisch handboek beschikbaar gesteld over allerhande belastingen, bijdragen ...

Kennisgroep Autobelasting

Kennisgroep AutobelastingDe eerste documenten van de kennisgroep rollen nu binnen. In onderstaande documenten worden diverse procedures bij rechters behandeld en standpunten van de Belastingdienst ...

Zeevarenden

Zeevarende en fiscusZeevarenden (maar ook piloten) zitten fiscaal in een bijzondere positie als het gaat om de heffing van belastingen en premies. Er zijn door Nederland vele verdragen afgesloten d...

Medicus

Medicus, gezondheidszorg en fiscusHuisartsen, specialisten, verpleegkundigen en overige personen werkzaam in de gezondheidszorg nemen een bijzondere plek in binnen het fiscale spectrum. Bij ons op ...

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!Uit het regeerakkoord Rutte IV blijkt (onder andere) dat de middelingsregeling wordt afgeschaft. Het afschaffen van de middelingsregeling houdt in dat 2022...

Winst bij verkoop paard onbelast

Winst bij verkoop paard onbelastRechtbank Noord-Nederland heeft een interessante uitspraak gedaan inzake de vraag of de verkoopopbrengst van een “hobby-paard” belast moet worden als ROW. Hierbij gi...

30% regeling voor tandarts

30% Regeling voor buitenlandse tandarts Als u in Nederland komt werken, dan hebt u wellicht recht op de gunstige 30% regeling. Uw werkgever mag u onder deze regeling 30% van uw loon belastingvrij v...

Tandarts

Tandarts en fiscusDe fiscale adviezen voor tandartsen komen in onze praktijk steeds vaker voor. Bij fiscale advisering gaat het veelal om:Hoe investeren in apparatuur? Welke bedrijfsstructuur is op...

Piloten

Piloten en belastingenJongbloed Fiscaal Juristen heeft ruime ervaring in de advisering van piloten. Wij adviseren daarbij over de gevolgen van emigratie, de uitwerking van belastingverdragen en de ...

Artiest en sporter

Artiesten, sporters en fiscusIedereen moet belasting betalen, artiesten en bands dus ook. Aan de Belastingdienst valt niet te ontkomen, dat geldt ook voor bands en podia. De regelingen voor artiest...

Exploitatie schip in het internationaal verkeer

Exploitatie schip in het internationaal verkeerIn grensoverschrijdende situaties kan dubbele belastingheffing optreden. Daarom hebben landen verdragen met elkaar gesloten. Op grond van deze verdrag...

Ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting

De ondernemersaftrek in de inkomstenbelastingAls ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u, onder voorwaarden, aanspraak maken op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit aftrekpos...

Verzekeringsplicht rijnvarende

Verzekeringsplicht rijnvarende die in meerdere landen werktWerkt u voor een bedrijf dat personen (luchtvaart) of goederen (schip) vervoerd naar landen van de EU (of EER) dan blijft u in Nederland v...

Artiestenregeling

Artiest of sporter en fiscusDe artiestenregeling is een feest, sprak een buitenlandse artiest tegen mij. Je moet wel beschikken over ervaring en lange rijen boeken, CD-roms en informatie over buite...

Medici en belastingen

Medici en belastingen Een steeds groter deel van onze klanten is werkzaam in de medische sector. Sinds enkele jaren hebben wij dan ook een belastingadviseur als collega, die zelf veel affiniteit he...

Uitlenen personeel en btw

Uitlenen personeel in vrijgestelde sectorenEen stichting die docenten ter beschikking stelt aan basisscholen kan geen beroep doen op de onderwijsvrijstelling voor de omzetbelasting, aldus de rechtb...

Fiscaal advies accountants

Fiscaal advies voor accountants- en administratiekantorenIn onze praktijk merken wij dat er bij accountants- en administratiekantoren een regelmatige behoefte bestaat aan fiscale ondersteuning. Sim...

Medisch onderzoek belastingvrij

Preventief medisch onderzoek kan belastingvrij !Een werkgever organiseert om de zoveel jaar voor al haar werknemers een preventief medisch onderzoek (hierna: PMO). De werknemer ontvangt een individ...

Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden

Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden Veel mensen zitten in een bestuur van een (ANBI) stichting. Dit zal bijna altijd zonder vergoeding plaatsvinden (onbezoldigd) en soms worden er kostenverg...

Belastingvrije vergoeding studie kind

Belastingvrije studievergoeding voor kinderen van werknemers De studie voor kinderen wordt steeds duurder en over vrijwel elke vergoeding aan een werknemer moet belasting worden betaald. Studiekost...

Bestuurder niet in dienstbetrekking

Bestuurder niet in dienstbetrekkingManagement bv en dienstbetrekkingEen ondernemer / DGA werkt via zijn eigen bv voor een bedrijf. Is de DGA in dienstbetrekking bij het bedrijf of bij zijn eigen bv...

Vakantiewerk kind

Vakantiebaan voor de kinderenVakantiewerk is natuurlijk alleen bedoeld om een vakantie te betalen of een brommer te kunnen kopen. Als kinderen in de zaak van hun ouders gaan werken, is dit voor bei...

Compagnonsverzekering in bv

Compagnonsverzekering in bv of privéEen compagnonsverzekering is belangrijk voor de continuïteit binnen de onderneming Bij het overlijden van een ondernemer, maat, vennoot of DGA moet veelal op gro...

Schijnzelfstandigheid en belastingen

Schijnzelfstandigheid en belastingenWanneer is een ondernemer die wordt ingehuurd door een opdrachtgever eigenlijk een werknemer? Vroeger kenden we de zogenaamde VAR verklaring en model overeenkoms...

Advies piloot over woonplaats

Fiscaal advies woonplaats van een pilootPiloten en zeevarenden met een werkgever in Nederland of in het buitenland worden in het internationale fiscale verkeer anders belast dan 'normale' werknemer...

Cafetariaregeling voorbeeld

Cafetaria regelingEen cafetariaregeling biedt werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsvoorwaarden aan te passen aan hun persoonlijke behoeften. Het stelt hen in staat om bepaalde secundaire arbeid...

Belastingplicht en woonplaats piloot

Fiscale woonplaats en belastingplicht pilootEen piloot die fiscaal inwoner van Nederland is moet over zijn wereldinkomen in Nederland belasting betalen. De piloot kan eventueel in het werkland (waa...

Piloot en voorkoming dubbele belasting

Piloot en voorkoming dubbele belasting De fiscale regels voor piloten zijn veelal complex, dit komt omdat er soms sprake is van een drielandensituatie. De piloot woont in land X, de werkgever is ge...

Belastingplannen 2023 voor ondernemers

Impact belastingplannen 2023 op IB-ondernemerHet kabinet Rutte IV heeft op Prinsjesdag traditioneel de belastingplannen voor het volgende jaar bekend gemaakt. In dit artikel wensen wij de impact va...

Streep door UBO-register

Streep door publieke toegankelijkheid UBO-registerOp 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gepubliceerd in twee gevoegde Luxemburgse zaken. In deze zaken ze...

Fiscaal optimaal belonen DGA

Fiscaal optimaal belonen DGADe werkkostenregeling (WKR) geldt voor alle werknemers, dus ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA kan - binnen fiscale marges - gebruik maken van de vr...

Geschillen met accountant of belastingadviseur Als de belastingdienst naheffingsaanslagen of navorderingsaanslagen (met boetes) heeft opgelegd ontstaan er vaak discussies tussen belastingplichtigen...

Auto in eenmanszaak zakelijk of prive

Auto in eenmanszaak, zakelijk of privéEen auto mag alleen als zakelijk (op balans eenmanszaak) worden gezet als deze tenminste 10% zakelijk wordt gereden. Omdat er normaal gesproken geen ritten adm...

Specialist en rekening-courant bv

Specialist en rekening-courantschuld eigen bvEen waarschuwing voor medisch specialisten en andere grootverdieners. In deze casus leent een specialist elk jaar tonnen van zijn bv om zo de privébeste...

Thuiswerken en belastingen

Digitaal thuiswerken en belastingenDrama voor velenWe zitten midden in de tweede corona-golf en onze minister-president spreekt er al over dat een derde golf onvermijdelijk is. De Britten staan nu ...

Bijtelling auto ZZPer

Bijtelling auto van de zaak bij ZZPer of eenmanszaakIn dit artikel wordt ingegaan op een tweetal arresten van de Hoge Raad. Het eerste arrest heeft betrekking op de gevolgen van een boekverlies of ...

Doorstootverplichting belastingen

DoorstootverplichtingVerworven aandelen kunnen vallen onder het regime van het aanmerkelijk belang (box 2 bij een belang van meer dan 5%), het regime van inkomen uit sparen en beleggen (box 3 bij e...

Advies specialisten

Advies voor advocaten, notarissen, zeevarenden, medici en pilotenJongbloed Fiscaal Juristen is een onafhankelijk nichekantoor met vestigingen in Almelo, Enschede en Den Haag. Met ruim 100 jaar erva...

Belastingconstructies in Nederland

Belastingconstructies in NederlandDe Baby B.V., de Rollator-route, een landgoed of gewoon een ANBI oprichten. Hoe betalen de rijken in Nederland minder belasting?  Vermogende particulieren ontwijke...

Organiseren en beheren familievermogen

Organiseren en beheren familie vermogenWij adviseren wekelijks familiebedrijven bij fiscale merites, bedrijfsopvolgingen, opzet familie stichtingen, familie fondsen etc. Dit combineren we met het o...

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingDe bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zal de komende jaren blijven bestaan, maar fiscaal minder gunstig worden. De BOR uitvoeren in 2023 is verstandig. Waarom? U ku...

Fiscaal voordeel MKB-bedrijf

Fiscaal voordeel voor MKB-bedrijvenInvulling fiscale stimuleringsmaatregelen MKB bekendHet kabinet heeft in de Belastingplannen voor 2023 een pakket maatregelen aangekondigd ten gunste van het midd...

Anonimiseren vermogen vanaf 2025

Anonimiseren van vermogen vanaf 2025Het anonimiseren van vermogen komt aan de orde indien een natuurlijk persoon een belang heeft in een bv, waarbij de bv over een substantieel vermogen beschikt. I...

Letselschadevergoeding belastingvrij

Letselschadevergoeding belastingvrij Werknemers die een letselschadevergoeding krijgen na een arbeidsongeval, krijgen deze sneller belastingvrij. De Hoge Raad heeft in maart 2022 een uitspraak gepu...

Aandelenopties werknemers

Aandelenopties werknemers en belastingenWerkgevers kunnen hun werknemers aandelenopties toekennen als beloning. Onder de huidige wetgeving  (artikel 10a lid 1 Wet loonbelasting) vindt het heffingsm...

Afschrijving bedrijfpanden IB ondernemer

Aanpassingen in Afschrijvingsregels voor BedrijfspandenDe fiscale wereld staat nooit stil, en ook dit jaar zijn er weer belangrijke wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op ondernemers in Ne...

Zelfstandige of ondernemer belastingdienst gaat handhaven

Zelfstandige of werknemer, de belastingdienst gaat handhaven per 2025De belastingdienst heeft in haar handhavingsplan 2024 aangegeven dat de  de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) v...

Vereisten rittenregistratie

Vereisten rittenregistratie auto van de zaakRechter maakt gehakt van standpunten Belastingdienst bij beoordelen rittenregistratie. Nadat een rittenregistratie is gestolen, stelt de DGA een tweede (...

Lucratief belang en wonen in buitenland

Lucratief belang en partiele buitenlandse belastingplicht In een artikel in het NRC d.d. 14 april 2024  (alleen te lezen met inlog) wordt ingegaan op het belastinvrij ontvangen van inkomen door exp...

Omzetbelasting over commissarisbeloning

Omzetbelasting en commissarisbeloningCommissarissen, toezichthouders en leden van commissies hebben al jaren discussie met de Belastingdienst over het indienen van hun btw-aangiften. Moet u met of ...

Dividendbelasting in Europa

Dividendbelasting in Europa in 2022In Nederland is het tarief voor de dividendbelasting 15%. Binnen Europa is dit een redelijk tarief. Het tarief is in België en Duitsland een stuk hoger en in Bulg...

Genieten van pensioen in buitenland

Genieten van uw pensioen in het buitenland In de wereldwijde international living's retirement index (2023) staat Portugal op de eerste plek, op de voet gevolgd door Mexico. Spanje, Italie en Griek...

Inbreng in bv en loonbelastingsubsidie

Inbreng in bv en loonbelastingsubsidieWijziging rechtsvorm en recht op loonkostenvoordeelEen eenmanszaak wordt omgezet in een vennootschap onder firma. De eenmanszaak (werkgever) heeft in maart 201...

Gevolgen DGA belastingplan 2023

De DGA in 2023De belastingplannen voor 2023 zijn aangenomen. In dit artikel op hoofdlijnen de gevolgen voor de DGA.  Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000. Het gebruikelijk ...

Beleggen in bv of box 3

Beleggen in de bv of in box 3Regelmatig krijgen wij vragen over het beleggen in box 3 of in de bv. De komende jaren zal het stelsel is box 3 veranderen en wordt deze vraag ook belangrijker. In dit ...

Btw-positie holding

De btw-positie van de holdingIn de praktijk komt vaak de vraag naar voren of btw aftrekbaar is in de holding of niet. Situaties moeten worden beoordeeld naar alle feiten en omstandigheden, hier is ...

EK voetbal 2024 en belastingen

EK-Voetbal 2024 en belastingheffing (deel 1)Waar betalen de Nederlandse voetballers belasting over hun EK-inkomsten?Steeds als het EK-Voetbal in (West-)Duitsland wordt gehouden blijkt de uiteindeli...

Jubelton artikel NRC

Jubelton wordt afgeschaft Artikel NRC 2 mei 2022 De jubelton verdwijnt, maar er blijven nog genoeg manieren om belastingvrij te schenkenSchenkbelasting ... Het bedrag dat ouders belastingvrij aan h...

Maximale lening DGA

Maximale lening DGA DGA's zien de bv nog te vaak als hun eigen portemonnee. De bankrekening van de bv wordt als pinautomaat gebruikt voor de bestedingen van de DGA. Er ontstaat dan een lening en er...

Deel deze pagina

Laatste update op 12-01-2022
Artikel gemaakt op 02-08-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Vrije beroepen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap