print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2022 BV DGA

Belastingtips 2022 voor de DGA en de bvIn 2022 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht. Tevens nemen wi...

Belastingplan 2023 bv en DGA

Belastingplannen 2023 voor de DGA en de bvIn 2023 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht van de planne...

Belastingrente regeling

Belastingrente regelingSinds vele jaren kennen we de belastingrente regeling. Hierdoor is sparen bij de Belastingdienst niet meer aantrekkelijk. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat u niet te weinig ...

Kwijtscheldingswinst

KwijtscheldingswinstEen onderneming of rechtspersoon zal bij een kwijtscheldingswinst waarschijnlijk ook compensabele verliezen hebben. Bij een sanering (kwijtschelding van schulden) kan er dan win...

Nieuwe wet turboliquidatie

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatieDe Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in ontvangst mogen nemen. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de o...

Belastingplan 2022 Ondernemers

Belastingplannen 2022 voor ondernemersOok voor ondernemers is er weinig nieuws in 2022. In dit artikel de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2022.Zelfstandigenaftrek 2022In 2022 daalt de zelfstan...

Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022 Hieronder de voorgenomen fiscale wijzigingen in 2023 welke op 20 mei 2022 bekend zijn gemaakt door de minister van Financiën. Er komt compensatie voor de gestegen energieprijzen ...

Willekeurig afschrijven in 2023

Versnelde afschrijving in 2023Ondernemingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) kunnen in 2023 sneller afschrijven op nieuw gekochte (aangeschafte) bedrijfsmiddelen, zoals computers en m...

Deelnemerschapslening en de gevolgen

Deelnemerschapslening en de gevolgenIn verliessituaties of bij zeer risicovolle projecten is de Belastingdienst zeer geïnteresseerd in de kwalificatie van de vermogensverschaffing. Met name gaat de...

Belastingplicht stichting en vereniging

Belastingplicht stichtingen en verenigingenBij stichtingen en verenigingen speelt regelmatig de vraag of zij belastingplichtig zijn. Steekproefsgewijs inventariseert de Belastingdienst of er sprake...

Hoe werkt een vaste inrichting

Hoe werkt een vaste inrichting qua belastingheffing?Nieuw besluit inzake vaste inrichtingOp 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën een tweetal nieuwe besluiten bekend gemaakt. Een nieu...

Belastingplicht stichtingen en verenigingen

Belastingplicht stichtingen en verenigingenBij stichtingen en verenigingen speelt regelmatig de vraag of zij belastingplichtig zijn. Steekproefsgewijs inventariseert de Belastingdienst of er sprake...

Fiscale vestigingsplaats bedrijf

Fiscale vestigingsplaats van een bedrijf of vennootschapIedereen heeft een woonplaats. Elk bedrijf heeft een vestigingsplaats. Maar vaak is er discussie over de fiscale woonplaats of de fiscale ves...

Kwijtschelding belastingschulden

Kwijtschelding belastingschuldenKwijtschelding belastingschulden kan spelen bij particulieren en ondernemers. In dit artikel kijken wij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het vertrekpunt voo...

WHOA en belastingen

WHOA en belastingen Sinds 2021 biedt de wet ondernemingen extra mogelijkheden om een faillissement te voorkomen, de Whoa procedure. Het is om gezonde ondernemingen die een zware schuldenlast hebben...

Bitcoin in jaarrekening

Cryptovaluta in de jaarrekening Bitcoin en accountantDe opkomst van cryptovaluta en bitcoins biedt ook volop kansen voor accountants. Na het papieren-geld-tijdperk kwamen de pinpas en de digitale f...

Afscheidsbonus niet aftrekbaar

Afscheidsbonus voor werknemers bij verkoop bedrijf aftrekbaarDe Hoge Raad heeft eind 2023 duidelijkheid gegeven over de aftrekbaarheid van kosten die samenhangen met een bonus voor werknemers die s...

Afwaardering activa bedrijfswaarde

Afwaardering tot lagere bedrijfswaardeIn de fiscale wereld kennen we verschillende waarderingsmethoden. Als het slecht gaat met de economie, is waardering op bedrijfswaarde veelal de laagste mogeli...

W&I verzekering fiscaal aftrekbaar of niet

W&I-verzekering bij overname fiscaal aftrekbaar of niet?In een recente verduidelijking door de Kennisgroep deelnemingsvrijstelling van de Belastingdienst is naar voren gekomen dat proceskosten gema...

Afsluitprovisie bij overname financiering

Afsluitprovisie op financiering bij overnameEen private equity club neem een aantal Nederlandse ondernemingen over. Voor de overname wordt een Nederlandse koopholding opgericht die wordt gefinancie...

Box 3 ambtshalve verminderen

Box 3 ambtshalve verminderen of nietVoor de snelle lezer ... dit is niet mogelijk op grond van een arrest van de Hoge Raad d.d. 20 mei 2022. De staatsecretaris heeft op prinsjesdag laten weten dat ...

Vertrouwen en kwade trouw

Goed van vertrouwen en kwade trouw in vestigingsplaatsdiscussieMag een belastinginspecteur twee keer dezelfde feiten onderzoeken?Om belasting te kunnen heffen, heeft de Belastingdienst informatie n...

Toepassing van de ruilarresten

Ruilarresten bij het bepalen van de fiscale winstHet ruilen van bedrijfsmiddelen, zoals een machine, kan leiden tot winstrealisatie. De winst bedraagt de waarde in het economisch verkeer van het on...

Herinvesteringsreserve

HerinvesteringsreserveWel of niet afrekenen over boekwinsten: ga herinvesteren!Tip: Door te herinvesteren kunt u de belastingheffing op boekwinsten uitstellen. Daarmee houdt u meer liquiditeiten ov...

Fiscaal optimaal belonen DGA

Fiscaal optimaal belonen DGADe werkkostenregeling (WKR) geldt voor alle werknemers, dus ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA kan - binnen fiscale marges - gebruik maken van de vr...

Belastingplan 2023

Belastingplannen 2023De belastingplannen voor 2023 en daarna zijn bekend gemaakt. De eerste wijzigingen staan op onze site en worden de komende dagen met diverse artikelen aangevuld.  Ondernemers (...

Prinsjesdag

Prinsjesdag 2023Prinsjesdag wordt gehouden op de derde dinsdag van september. Koning Willem Alexander heeft zijn eerste traditionele rijtoer door Den Haag en sluit deze af met de troonrede. De Mini...

Betalingsregeling Belastingdienst

Betalingsregeling BelastingdienstUitbreiding saneringsregeling belastingdienst tot 1 april 2024In deze onzekere tijden biedt de Belastingdienst een helpende hand aan ondernemers die worstelen met b...

Opzet of onjuist fiscaal advies

Voorwaardelijke opzet of onjuist fiscaal advies?Geen voorwaardelijke opzet bij onjuist fiscaal standpuntAls een belastingplichtige op een aangifte te weinig belasting betaalt, kan de Belastingdiens...

Belastingconstructies in Nederland

Belastingconstructies in NederlandDe Baby B.V., de Rollator-route, een landgoed of gewoon een ANBI oprichten. Hoe betalen de rijken in Nederland minder belasting?  Vermogende particulieren ontwijke...

Crypto in de BV

Crypto currencies in de VennootschapsbelastingDe fiscale gevolgen voor de vennootschapsbelasting bij crypto currencies (zoals bitcoin) zijn minder complex dan in de inkomstenbelasting.Met betrekkin...

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub Regelmatig worden sportverenigingen (zoals voetbalclubs) ondersteund door sponsoren uit de regio. Veelal worden leningen onder onzakelijke voorwaarden (geen o...

Vragenbrief Belastingdienst

De vragenbrief van de BelastingdienstDe blauwe enveloppen van de Belastingdienst leveren vaak de nodige stress op. Als na opening blijkt dat het geen aanslag is, daalt de hartslag. Om meteen weer t...

Handboek VPB Belastingdienst

Handboek Vennootschapsbelasting Belastingdienst Een kijkje in de keuken bij de Belastingdienst is voor fiscalisten altijd leuk. Via een WOB-verzoek is informatie beschikbaar gekomen over de aangift...

Verrekening houdsterverliezen

Verrekening houdsterverliezen van vóór 2019Belanghebbende is een houdstermaatschappij. Dat is een maatschappij die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het houden van deelneminge...

Voorkom rente over aanslag

Voorkom rente over belastingaanslag De belastingrente voor bedrijven (Vennootschapsbelasting) bedraagt op dit moment 10%. Zorg er dus voor dat uw voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting altijd op...

Verliesverrekening in 2022

Verliesverrekening vanaf 1 januari 2022Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe regels met betrekking tot de verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting. Enerzijds wordt de regeling verruimd, ...

Vennootschapsbelasting 2023

Vennootschapsbelasting 2023De tarieven voor de vennootschapsbelasting schommelen de laatste jaren tussen de 15% en 25,8%. Vanaf 2023 worden de tarieven in de vennootschapsbelasting minder gunstig. ...

Earningsstripping - rente aftrekbeperking

Earningsstripping en rente aftrekbeperkingDe renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting (Vpb) in Nederland is ingevoerd om ongewenste belastingconstructies en winstverschuivingen tegen te ga...

Maatschappelijke bv

Maatschappelijke bv en belastingenHet wetsvoorstel inzake de maatschappelijke bv komt begin 2023. Invoering zal dan ook pas in 2024 plaatsvinden (of later). Met dit wetsvoorstel wordt het voor loka...

Fiscaal voordeel MKB-bedrijf

Fiscaal voordeel voor MKB-bedrijvenInvulling fiscale stimuleringsmaatregelen MKB bekendHet kabinet heeft in de Belastingplannen voor 2023 een pakket maatregelen aangekondigd ten gunste van het midd...

Vennootschapsbelasting bij gemeenten

Vennootschapsbelasting bij overheidsorganen, zoals de gemeenteKan een gemeente vennootschapsbelastingplichtig zijn? Niet de eerste vraag waar menigeen bij stilstaat. Dat is ook niet zo vreemd, omda...

Aandelen camping en overdrachtsbelasting

Verkrijging aandelen in onroerend goed bv en overdrachtsbelastingDe overdrachtsbelasting bedraagt wordt in 2023 verhoogd tot 10,4% (2021 en 2022:  8%). Op woningen is het tarief 2%. Voor starters o...

Gemengde kosten

Gemengde kosten en aftrekGemengde kosten zijn in 2024 tot een vast bedrag van € 5.600 niet aftrekbaar van de winst (2023: € 5.100 / 2022 € 4.800). U kunt er ook voor kiezen om 20% van de kosten nie...

Verliesverrekening bij aandeelhouderswisseling

Verliesverrekening bij aandeelhouderswisseling Indien er een aandeelhouderswijziging plaatsvindt waarbij het uiteindelijke belang in een vennootschap met meer dan 30% is gewijzigd heeft de wetgever...

Verliesverrekening bij kwijtscheldingswinst

Samenloop verliesverrekening met de kwijtscheldingswinstvrijstellingMet ingang van 2022 kennen we nieuwe verliesverrekeningsregels in de Wet VPB. Verliezen zijn vanaf dat moment onbeperkt voorwaart...

Echtscheiding en hypotheekrente

Echtscheiding en betaalde hypotheekrente Scheidingsregeling geldt alleen voor (mede-)eigenaar eigen woningDe Hoge Raad heeft in mei 2022 een uitspraak gedaan over de aftrek van betaalde hypotheekre...

Fiscale investeringsfaciliteiten ondernemers

Fiscale investeringsfaciliteiten voor bedrijven en ondernemers Bent u ondernemers voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting en voornemende om te investeren in een nieuw bedrijfsmiddel...

Emigratie DGA en Belastingdienst

Emigratie DGA en onderzoek BelastingdienstBelastingplichtige bewijst dat geen sprake is van een misbruikconstructieIn internationale situaties worden soms constructies opgetuigd om te voorkomen dat...

Beperking renteaftrek vastgoed

Beperking renteaftrek vastgoedSinds 1 januari 2019 geldt er een algemene beperking voor renteaftrek, genaamd de earningsstrippingregeling. In 2022 en 2023 is de rente niet aftrekbaar als het saldo ...

Teruggaaf dividendbelasting internationaal

Teruggaaf dividendbelasting De recente ontwikkelingen op het gebied van de teruggave van dividendbelasting hebben gevolgen voor bedrijven en financiële dienstverleners. Met de inwerkingtreding van ...

Flexwoning en belastingen

Flexwoning en belastingenDe afgelopen jaren hebben vastgoedbeleggers, werkgever en  woningcorporaties hun aandacht steeds meer gericht op flexwoningen als oplossing voor de woningtekorten in Nederl...

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 13-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Aangifte Vennootschapsbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap