print sitemap zoeken disclaimer contact

Kennisgroep Autobelasting

Kennisgroep AutobelastingDe eerste documenten van de kennisgroep rollen nu binnen. In onderstaande documenten worden diverse procedures bij rechters behandeld en standpunten van de Belastingdienst ...

Lening DGA aan zijn BV

Lening DGA aan eigen BVEen lening die een directeur groot aandeelhouder (DGA) aan zijn eigen BV verstrekt valt onder de zogenaamde ter beschikkingstellingsregeling. De door de BV betaalde rente is ...

Toelichting wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Toelichting wet excessief lenen bij eigen vennootschapOp 17 juni 2020 is het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap gepubliceerd. De publicatie kwam niet als verrassing, aangezien a...

Waarom ondernemen in een bv?

Waarom ondernemen in een bv?Er kunnen vele redenen zijn om een bv op te richten. Een in de markt veelgehoorde reden is status: de dga kan zich directeur noemen en vanzelfsprekend is dit niet het ar...

Belastingplan 2022 particulieren

Belastingplan 2022 particulieren Het Belastingplan 2022 is op Prinsjesdag omstreeks 15:15 uur officieel openbaar gemaakt. Ondanks dat een groot deel van het Belastingplan al was verschenen in de me...

Certificering van uw aandelen

Certificering van uw aandelenHet klinkt u wellicht niet onbekend in de oren: de term ‘certificeren van aandelen’. In de praktijk is het een veelvoorkomend instrument bij familiebedrijven. Maar wat ...

De bv in oprichting: de voorperiode

De bv in oprichting: de voorperiodeBij de omzetting van een onderneming naar een bv kan het zijn dat er een bepaalde terugwerkende kracht van toepassing is. De periode tussen het overgangstijdstip ...

Excessief lenen bij emigratie en immigratie

Excessief lenen: emigratie en immigratieIn dit artikel, behorend bij onze reeks over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, gaan wij nader in op de gevolgen van dit wetsvoorste...

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!Uit het regeerakkoord Rutte IV blijkt (onder andere) dat de middelingsregeling wordt afgeschaft. Het afschaffen van de middelingsregeling houdt in dat 2022...

Ruisende of geruisloze inbreng

Ruisende of geruisloze inbreng in de bvEr zijn meerdere mogelijkheden om een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma in te brengen (om te zetten) naar een bv (of nv) of andere rechtspers...

Belastingplan 2023 ondernemers

Belastingplannen 2023 voor ondernemersOok voor ondernemers is er weinig nieuws in 2023. In dit artikel de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2023.Laatste update 20 september 2022 om 17:09 uurVoor...

Paard en belastingen

Paard en belastingenVerkoopwinst paard belast met inkomstenbelasting?Paardenliefde wint in de eerste manche van de fiscus: verkoopwinst € 1,3 miljoen en commissie € 130.000 blijft onbelast. Vorenst...

Vragen excessief lenen

Beantwoording vragen wet excessief lenen bij de eigen vennootschap (1)In dit artikel, behorend bij onze reeks over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, gaan wij nader in op d...

DGA met rekening courant schuld

DGA met rekening courant schuldActie DGA voor eind 2023Als u als DGA een schuld aan uw BV heeft van € 700.000 (of beter € 500.000) of meer moet u voor eind 2023 nog actie ondernemen. Leningen vanui...

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Excessief lenen bij de eigen vennootschapReeds in 2018 is het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap aangekondigd. Het wetsvoorstel leidt er kortgezegd toe dat de aanmerkelijkbelang...

Fiscaliteit bij sanering of faillissement

Fiscaliteit bij sanering of faillissementWij adviseren regelmatig ondernemingen in zwaar weer, dit veelal in combinatie met een advocaat. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkhe...

Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022 Hieronder de voorgenomen fiscale wijzigingen in 2023 welke op 20 mei 2022 bekend zijn gemaakt door de minister van Financiën. Er komt compensatie voor de gestegen energieprijzen ...

Willekeurig afschrijven in 2023

Versnelde afschrijving in 2023Ondernemingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) kunnen in 2023 sneller afschrijven op nieuw gekochte (aangeschafte) bedrijfsmiddelen, zoals computers en m...

Bodemrecht Belastingdienst

Bodemrecht Belastingdienst Het bodemrecht van de Belastingdienst (artikel 22 lid 3 invorderingswet) is vastgelegd in de wet en gaat vrij ver. Op grond van het bodemrecht heeft de Belastingdienst (o...

Veranderingen box 2 in 2024

Veranderingen box 2 in 2024Het box 2 tarief zal in 2024 worden aangepast, in dit artikel een overzicht van de wijzigingen. Box 2 vanaf 2024Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9% en blijft in 20...

Advieskosten werknemerparticipatie

Advieskosten werknemersparticipatieWij adviseren vele bedrijven bij werknemersparticipaties. De fiscale advisering is veelal complex, omdat er vaak discussie is over de waarde van de onderneming. A...

Portugal fiscaal aantrekkelijk

Portugal fiscaal aantrekkelijk Bij ons op kantoor zijn onderstaande specialisten vaak betrokken bij advisering inzake een emigratie naar, of tweede woning in Portugal. Als u een vraag hierover heef...

Verruiming tariefsopstapje VPB

Benut verruiming tariefsopstapje VPB!Vanaf 1 januari 2022 zal de grens voor tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting verschuiven van een belastbare winst van € 245.000 naar € 395.000. De eerste...

Bedrijfsopvolging

BedrijfsopvolgingOpvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205....

Fiscale voorzieningen

Geringe omzet, maar wel bron van inkomen

Geringe omzet, maar wel bron van inkomenDe inkomstenbelasting is gebaseerd op het zogenaamde draagkrachtbeginsel. Dit beginsel houdt in dat belasting wordt geheven die in een redelijke verhouding m...

Kwijtschelding belastingschulden

Kwijtschelding belastingschuldenKwijtschelding belastingschulden kan spelen bij particulieren en ondernemers. In dit artikel kijken wij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het vertrekpunt voo...

Ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting

De ondernemersaftrek in de inkomstenbelastingAls ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u, onder voorwaarden, aanspraak maken op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit aftrekpos...

Studievergoeding kinderen DGA

Vergoeding studiekosten door DGA aan kinderenAls een werkgever de studiekosten van een kind van de werknemer rechtstreeks aan het kind zou vergoeden, moet het kind hierover belasting betalen. De he...

Gebruikelijk loon bij doorbetaaldloonregeling

Gebruikelijk loon bij doorbetaaldloonregelingDe doorbetaaldloonregeling is een veel voorkomende en praktische regeling voor de situatie dat een werknemer vanuit zijn dienstbetrekking bij zijn werkg...

Speciale fiscale regeling Portugal

Speciale fiscale regeling in PortugalDe Non Habitual Resident regeling (NHR belastingregime) in Portugal kan voordelig zijn voor mensen die in Portugal gaan werken en wonen. De regeling kan in Port...

Bodembeslag en belastingdienst

Bodembeslag en Belastingdienst Bodemrecht Belastingdienst is enkele jaren geleden aangepast. Bodemverhuurconstructies zijn hierdoor lastiger geworden. Regelmatig adviseren wij DGA's en bedrijven ov...

DGA en belastingen

Maaltijden op werkplek

Maaltijden op de werkplek en belastingenAlle maaltijden waarbij het zakelijke karakter van meer dan bijkomstige aard is, mogen belastingvrij worden vergoed. Maar zoals altijd zijn er uitzonderingen...

Eindejaarstips 2022

Fiscale eindejaarstips 2022Hieronder diverse eindejaarstips voor 2022. Onderaan dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen in 2023.Eindejaarstips 2022 voor particulierenBox hopping: een vermoge...

Fiscale cursus

Cursussen fiscaal en formeel belastingrechtOns kantoor verzorgt - veelal op maat - diverse cursussen voor advocaten, notarissen, business clubs of accountantskantoren. Een cursus kan bijvoorbeeld b...

Bijtelling fiets van de zaak

Handreiking fiets van de zaakEr is door de redactie van forum Salaris (samenwerking fiscale praktijk, Belastingdienst en UWV) een handreiking opgesteld voor de fiets van de zaak.Fiets van de zaak 2...

Slimme DGA

De fiscaal slimme DGAEenmanszaak naast de bvEen fiscaal slimme DGA eet van twee walletjes en de rechter is het met hem eens. De DGA heeft zijn bedrijf (rentmeester) met nog twee andere personen ond...

Fiscaal advies accountants

Fiscaal advies voor accountants- en administratiekantorenIn onze praktijk merken wij dat er bij accountants- en administratiekantoren een regelmatige behoefte bestaat aan fiscale ondersteuning. Sim...

Thuiswerkvergoeding en WKR

De thuiswerkvergoeding en belastingenVanaf 1 januari 2022 is het mogelijk aan werknemers een onbelaste vergoeding te verstrekken van maximaal € 2 per dag. De onbelaste vergoeding wordt per 2023 ver...

Belastingvrije vergoeding studie kind

Belastingvrije studievergoeding voor kinderen van werknemers De studie voor kinderen wordt steeds duurder en over vrijwel elke vergoeding aan een werknemer moet belasting worden betaald. Studiekost...

Bestuurder niet in dienstbetrekking

Bestuurder niet in dienstbetrekkingManagement bv en dienstbetrekkingEen ondernemer / DGA werkt via zijn eigen bv voor een bedrijf. Is de DGA in dienstbetrekking bij het bedrijf of bij zijn eigen bv...

Fiscaal succesvolle bedrijfsovername

Bedrijfsovername: Wat Maakt een Transactie Succesvol?De verkoop van een onderneming is een mijlpaal in het leven van elke directeur-grootaandeelhouder (dga), misschien wel de belangrijkste en lasti...

Procedures en advies auto

Procedures en advies over auto'sJongbloed Fiscaal Juristen N.V. is vrijwel dagelijks als fiscaal jurist betrokken bij advisering, procedures en lezingen over de auto van de zaak, de auto uit het bu...

Vakantiewerk kind

Vakantiebaan voor de kinderenVakantiewerk is natuurlijk alleen bedoeld om een vakantie te betalen of een brommer te kunnen kopen. Als kinderen in de zaak van hun ouders gaan werken, is dit voor bei...

Waarderingsproblematiek overgang woning

Waarderingsproblematiek bij overgang woning naar privévermogenHeeft u als ondernemer een tot het ondernemingsvermogen behorende woning? Dan moet u bij staking van (uw deel van) de onderneming in be...

Werknemersparticipatie en belastingen

Werknemersparticipatie en belastingenIn tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het prettig om (belangrijke) medewerkers aan de onderneming te binden. Zo kunnen ze meeliften op de groei van de onde...

Belonen werknemers via participatie

Belonen werknemers via werknemersparticipatieHet is een vraagstuk waar op dit moment praktisch iedere ondernemer c.q. werkgever mee worstelt: “hoe kan ik mijn medewerkers binden en boeien?” Eén van...

Dienstbetrekking of ondernemer?

Dienstbetrekking of ondernemer?De vraag of iemand in dienstbetrekking is of niet is de laatste jaren veel aan de orde. Iedereen kent de verhalen over werknemers die afscheid nemen van hun werkgever...

Schijnzelfstandigheid en belastingen

Schijnzelfstandigheid en belastingenWanneer is een ondernemer die wordt ingehuurd door een opdrachtgever eigenlijk een werknemer? Vroeger kenden we de zogenaamde VAR verklaring en model overeenkoms...

Cafetariaregeling voorbeeld

Cafetaria regelingEen cafetariaregeling biedt werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsvoorwaarden aan te passen aan hun persoonlijke behoeften. Het stelt hen in staat om bepaalde secundaire arbeid...

Handhaving schijnzelfstandigheid probleem bedrijven

Werknemer of ondernemer ?Vanaf 2025 zal de belastingdienst strikt gaan handhaven op het werken met (schijn) zelfstandigen. Voor 2024 is het dus van belang dat u de afspraken (contracten) en formali...

Overlijden DGA en belastingen

Overlijden DGA en belastingenHeb je wel eens nagedacht over de gevolgen in de bv als je komt te overlijden? De Belastingdienst wel ... de heffing kan eenvoudig oplopen tot 40% over het vermogen in ...

Inkomstenbelasting Spanje

Inkomstenbelasting in Spanje Inkomstenbelasting 2023Reguliere inkomsten uit arbeid en pensioen worden progressief belast volgens de onderstaande tabel. Ondernemersinkomen en inkomsten uit vastgoed ...

TBS-regeling DGA en bedrijfspand

TBS-regeling bedrijfspand DGAKoopt u een bedrijfspand in privé en wordt dit verhuurd aan uw bv, dan valt dit pand onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling (of TBS-regeling). De huurinkom...

Verkoop Elektramat (persbericht)

Fiscale advisering Elektramat bij overnameWij mochten Elektramat adviseren bij de herstructurering en het overnameproces naar Parcom, welke in juli 2023 is afgerond. "Dit zijn de pareltjes binnen o...

Waardering bij werknemersparticipatie

Waardering bij werknemersparticipatieAls werkgever bent u waarschijnlijk op zoek naar manieren om uw werknemers te motiveren en betrokken te houden bij uw bedrijf. Een effectieve - en steeds meer v...

Dividendbelasting in Spanje

Dividendbelasting in SpanjeBij uitkeringen aan Spaanse privé- en rechtspersonen moet het bedrijf dat uitkeert 19% bronbelasting inhouden (Nederland 15%). Op uitkeringen aan rechtspersonen die meer ...

Koper bv neemt schuld DGA over

Koper bv neemt ook schuld DGA overEen directeur-grootaandeelhouder (DGA) verkoopt de aandelen in zijn besloten vennootschap voor € 575.000. De koper voldoet de koopsom via een overname van de reken...

Restaurantkosten niet aftrekbaar

Restaurantkosten niet aftrekbaar Verteerkosten ondernemer zijn niet aftrekbaarVoor de kosten van voedsel, drank, representatie en congressen (inclusief reis- en verblijfkosten) geldt een aftrekbepe...

Vertrouwen en kwade trouw

Goed van vertrouwen en kwade trouw in vestigingsplaatsdiscussieMag een belastinginspecteur twee keer dezelfde feiten onderzoeken?Om belasting te kunnen heffen, heeft de Belastingdienst informatie n...

Belastingheffing optreden Spanje

Belastingheffing over optreden in Spanje Henk is DGA (directeur-grootaandeelhouder) van "Maak Lawaai B.V.". Henk is cellist en heeft opgetreden in Nederland, maar ook in Spanje. De inkomsten welke ...

DGA uitdeling of lening

DGA uitdeling of leningEen directeur-grootaandeelhouder had een bv en een eenmanszaak. In de vorige eeuw leende de directeur-grootaandeelhouder voor zijn eenmanszaak bedragen van zijn eigen bv. In ...

Streep door UBO-register

Streep door publieke toegankelijkheid UBO-registerOp 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gepubliceerd in twee gevoegde Luxemburgse zaken. In deze zaken ze...

Beleggen met lening in box 3

Beleggen met lening in box 3Beleggen met geleend geld vanaf 2023 minder aantrekkelijkVroeger kenden we het legio lease beleggen (beleggen met geleend geld). De rente was aftrekbaar en het rendement...

Mercedes sprinter is bestelauto

Mercedes Sprinter is bestelbus, geen bijtelling De heer X is tapijtlegger en heeft voor zijn werk een hoge Mercedes Benz Sprinter (voor de liefhebber: type 906). De heer X heeft geen kilometeradmin...

Ondernemersaftrek en grotendeelscriterium

Ondernemersaftrek? Let op het grotendeelscriterium!Heeft u een eenmanszaak, bent u gerechtigde in een vof of maat in een maatschap en werkt u daarnaast in loondienst? Dan is het grotendeelscriteriu...

Specialist en rekening-courant bv

Specialist en rekening-courantschuld eigen bvEen waarschuwing voor medisch specialisten en andere grootverdieners. In deze casus leent een specialist elk jaar tonnen van zijn bv om zo de privébeste...

Thuiswerken en belastingen

Digitaal thuiswerken en belastingenDrama voor velenWe zitten midden in de tweede corona-golf en onze minister-president spreekt er al over dat een derde golf onvermijdelijk is. De Britten staan nu ...

Winstuitdeling DGA

Winstuitdeling DGA De Hoge Raad heeft in 2023 een helder arrest gewezen over de winstuitdeling van een DGA (in deze een medicus). De DGA had een substantieel bedrag van zijn bv geleend en de Belast...

Bestelauto en bijtelling

Bestelauto en bijtellingEen bestelauto is een 'normale auto', derhalve bijtelling 12% of 22% (cijfers 2021), afhankelijk van de milieu-eisen. Als een werkgever een bestelauto heeft die aan een werk...

Bijtelling auto ZZPer

Bijtelling auto van de zaak bij ZZPer of eenmanszaakIn dit artikel wordt ingegaan op een tweetal arresten van de Hoge Raad. Het eerste arrest heeft betrekking op de gevolgen van een boekverlies of ...

Bitcoin forks Belastingdienst

Bitcoin forks en belastingenIn dit artikel kijken wij naar het beleid van de Belastingdienst omtrent crypto, forks, NFT, etc. Ook zullen we ingaan op het melden (inkeren) van bitcoins die nog niet ...

DGA dividend uitkeren in 2023 of 2024

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) in 2024 Voordeel DGA in 2024 door tariefsopstapje In het kort Het kabinet stelt voor om vanaf 2024 twee schijven te introduceren in box 2. Het huidige tarief i...

Zelfstandigenaftrek, welke uren tellen?

Tellen opleidingsuren voor ondernemer?Als ondernemer voor de inkomstenbelasting komt u in aanmerking voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze aftrekposten moet echter worden v...

Zomerborrel en belastingen

Zomerborrel en belastingen Een barbecue op het werk en de Belastingdienst Advocatenkantoor De Vries organiseert een barbecue op kantoor voor haar werknemers en hun partners. Een gezellig feestje vo...

Auto als dividenduitkering

Auto als dividenduitkeringBij de levering van een auto door een BV aan de DGA in prive tegen een te lage vergoedig is versprake van een (verkapte) dividenduitkering of uitdeling. De Rechtbank Zeela...

Mbappe wet in Spanje

Mbappe fiscale wetgeving in Spanje De officiële naam van deze wetgeving is niet "Mbappe wet" maar het lijkt erop dat deze nieuwe wet de lokale voetbalclub wel gaat helpen. De verwachting is dat ong...

Verplichte AOV verzekering zelfstandigen

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigenDe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het conceptvoorstel Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (Wet BA...

Doorstootverplichting belastingen

DoorstootverplichtingVerworven aandelen kunnen vallen onder het regime van het aanmerkelijk belang (box 2 bij een belang van meer dan 5%), het regime van inkomen uit sparen en beleggen (box 3 bij e...

Rekening courant en uitdeling DGA

Rekening courant en uitdeling DGAEen BV of kan lenen aan zijn directeur groot aandeelhouder (DGA), dit kan via een lening of een rekening courant. Hier zal de komende jaren kritisch naar worden gek...

Boekenonderzoek paardenbranche

Boekenonderzoek paardenbrancheDit artikel is geschreven door Madeleine Brugman, belastingadviseur en liefhebber van de paardensport. Heeft u vragen welke deze wereld raken of is er een boekenonderz...

Crypto in de BV

Crypto currencies in de VennootschapsbelastingDe fiscale gevolgen voor de vennootschapsbelasting bij crypto currencies (zoals bitcoin) zijn minder complex dan in de inkomstenbelasting.Met betrekkin...

DGA is fiscale melkkoe

DGA is fiscale melkkoe De DGA is de fiscale melkkoe van de overheid aan het worden. Naast scherpe wetgeving over het DGA Salaris, het maximaal kunnen lenen uit de BV, de verhoging van de vennootsch...

Vaste onkostenvergoeding en WKR

Vaste onkostenvergoeding en werkkostenregelingVaste (onbelaste) kostenvergoedingenDe werkkostenregeling is ooit geïntroduceerd als een belangrijke vereenvoudiging van de loonbelasting. Het tegendee...

Verzekeringsplicht DGA met minderheid

De verzekeringsplicht van de DGA met een minderheidsbelangDe verzekeringsplicht van de DGA houdt de fiscale gemoederen al jaren bezig en is al onderwerp van veel procedures geweest. De basis voor d...

Belastingvrij internet thuis vergoeden

Belastingvrij internet thuis vergoeden Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor het internet thuis - op voorwaarde van noodzakelijkheid - fiscaal belastingvrij aan de werknemer worden verg...

Lager fictief loon bij verlies BV

Lager fictief loon DGA bij verliessituatieHet 'gebruikelijk loon' is een term die in de Nederlandse belastingwet wordt gebruikt voor het loon dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zichzelf min...

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub

Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub Regelmatig worden sportverenigingen (zoals voetbalclubs) ondersteund door sponsoren uit de regio. Veelal worden leningen onder onzakelijke voorwaarden (geen o...

DGA en boete rente aan eigen BV

DGA voldoet boeterente aan eigen BV, aftrekbaar?Op 17 november 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarbij de vraag centraal stond of de boeterente aan een eigen B.V. in verband me...

Schoonmakers online platform zijn werknemers

Schoonmakers die werken via digitaal platform zijn geen ondernemer maar werknemerSchoonmakers die werken via online platform; zelfstandig of dienstverband?Deze zaak gaat over schoonmakers die via h...

Vragenbrief Belastingdienst

De vragenbrief van de BelastingdienstDe blauwe enveloppen van de Belastingdienst leveren vaak de nodige stress op. Als na opening blijkt dat het geen aanslag is, daalt de hartslag. Om meteen weer t...

Bestelauto met bijtelling

Bestelauto met bijtelling Een bestelauto is ook gewoon een auto. Als u binnen uw bedrijf gebruik maakt van een bestelauto dan moet u stilstaan bij de fiscale gevolgen bij mogelijk prive gebruik doo...

Organiseren en beheren familievermogen

Organiseren en beheren familie vermogenWij adviseren wekelijks familiebedrijven bij fiscale merites, bedrijfsopvolgingen, opzet familie stichtingen, familie fondsen etc. Dit combineren we met het o...

Handboek VPB Belastingdienst

Handboek Vennootschapsbelasting Belastingdienst Een kijkje in de keuken bij de Belastingdienst is voor fiscalisten altijd leuk. Via een WOB-verzoek is informatie beschikbaar gekomen over de aangift...

Bedrijfsopvolging en vastgoed

Bedrijfsopvolging en vastgoedOp 18 juni 2021 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waar wij als fiscalisten lang naar uit hebben gekeken, ook in September 2021 waren er een drietal arresten inzek...

Belastingkorting en aanmerkelijk belang

Belastingkorting en aanmerkelijk belangEen belastingplichtige die ten minste een direct of indirect belang heeft van ten minste 5% van de aandelen in een vennootschap heeft een aanmerkelijk belang....

Verhuur bedrijf en bedrijfsopvolgingsregeling

Verhuur van onderneming en BORDe schenk- en erfbelasting kent een vrijstelling in de vorm van een bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: 'BOR'). Wordt een onderneming geschonken of nagelaten, dan word...

Voetbalpool en EK 2021

EK voetbal en voetbalpoolWe doen eindelijk weer mee aan het EK voetbal. Ook de voetbalpool zal op het werk worden ingevuld. In dit artikel de fiscale merites en natuurlijk ook de mening van onze EK...

Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstelling

Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstellingSinds 2007 geldt in de deelnemingsvrijstelling de 5%-grens als ondergrens. De mogelijkheid om een belang van minder dan 5% als een deelneming te laten...

Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Fiscaal voordelige bedrijfsautoDoorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto of bestelbusEen bestelauto is een 'normale auto', derhalve bijtelling 8% of 22% (cijfers 2020), afhankelijk van de m...

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingDe bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zal de komende jaren blijven bestaan, maar fiscaal minder gunstig worden. De BOR uitvoeren in 2023 is verstandig. Waarom? U ku...

Verliesverrekening in 2022

Verliesverrekening vanaf 1 januari 2022Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe regels met betrekking tot de verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting. Enerzijds wordt de regeling verruimd, ...

Afwisselend gebruik bestelauto

Afwisselend gebruik bestelautoBij gebruik van een bestelauto door meerdere werknemers is soms een gunstige fiscale regeling van toepassing, geen bijtelling, geen kilometeradministratie en € 300 ein...

Btw-aftrek bij aankoop perceel

Aftrek van btw bij aankoop perceelBelastingplichtigen voor de btw kunnen het recht hebben om aan hen in rekening gebrachte btw in vooraftrek te brengen. Daarbij is wel vereist dat de belastingplich...

Maatschappelijke bv

Maatschappelijke bv en belastingenHet wetsvoorstel inzake de maatschappelijke bv komt begin 2023. Invoering zal dan ook pas in 2024 plaatsvinden (of later). Met dit wetsvoorstel wordt het voor loka...

Online borrel en belastingen

Online borrel en belastingheffingVeel werkgevers organiseren thuiswerkborrels of online borrels voor hun werknemers. Wat zijn de fiscale gevolgen?Online borrel werkgever en werkkostenregelingEen we...

Tiny office en belastingen

Tiny house of tiny office en belastingen Steeds meer mensen werken thuis, fiscaal is hier weinig tot niks mogelijk. Vanaf 2022 geldt er een bescheiden belastingvrije vergoeding en bij een kantoor i...

Auto van de zaak huren tijdens vakantie

Auto van de zaak huren tijdens vakantie Henk is in dienstbetrekking bij X B.V. Henk heeft de beschikking over een auto van de zaak die hij zowel privé als zakelijk gebruikt. Er is een zogenaamde ve...

Bedrijfsopvolging of verkoop

Bedrijfsopvolging of verkoop van uw onderneming of BVOp dit moment begeleiden wij vele ondernemers bij een voorgenomen verkoop of bedrijfsopvolging. Recentelijk hebben wij een aantal Twentse bedrij...

Laadpaal elektrische auto

Fiscale gevolgen laadpaal elektrische autoSteeds meer mensen rijden een elektrische auto. De eigen laadpaal wordt ook steeds vaker gebruikt. Hoe werkt dit fiscaal voor uw werknemers?Eigen laadpaal ...

Aandeelhouder in dienstbetrekking of niet

Aandeelhouder in dienstbetrekking of niet?Partner van een belastingadvieskantoor niet in dienstbetrekkingDe vraag of een arbeidsrelatie kwalificeert als dienstbetrekking is wel vaker onderwerp van ...

Anonimiseren vermogen vanaf 2025

Anonimiseren van vermogen vanaf 2025Het anonimiseren van vermogen komt aan de orde indien een natuurlijk persoon een belang heeft in een bv, waarbij de bv over een substantieel vermogen beschikt. I...

Verliesverrekening bij kwijtscheldingswinst

Samenloop verliesverrekening met de kwijtscheldingswinstvrijstellingMet ingang van 2022 kennen we nieuwe verliesverrekeningsregels in de Wet VPB. Verliezen zijn vanaf dat moment onbeperkt voorwaart...

Verzoek minnelijke taxatie pand

Verzoek minnelijke taxatie BelastingdienstIn het verleden (tot juli 2019) kon in overleg met de Belastingdienst (en uw makelaar) een verzoek tot minnelijke taxatie worden aangevraagd. Dit loopt op ...

Inrichtingseisen bestelauto en bijtelling

Inrichtingseisen voor bestelauto en bijtellingWij adviseren regelmatig aannemers, schildersbedrijven en grotere bedrijven over het verminderen van de bijtelling voor werknemers. In dit artikel kijk...

Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaakEr komen steeds meer onderzoeken naar de bijtelling van de auto van de zaak. Meestal zal dit eenvoudig beginnen via een briefje van de belastingdienst met het verzoek om ...

Echtscheiding en hypotheekrente

Echtscheiding en betaalde hypotheekrente Scheidingsregeling geldt alleen voor (mede-)eigenaar eigen woningDe Hoge Raad heeft in mei 2022 een uitspraak gedaan over de aftrek van betaalde hypotheekre...

Lief-en-leedfonds

Lief-en-leedfonds fiscaal aantrekkelijk Steeds meer bedrijven vormen een personeelsfonds of sociaal lief-en-leed-potje. Via een dergelijk fonds kunnen fiscaal voordelig leuke dingen voor het person...

Lucratief belang en buitenland

Lucratief belang bij wonen in buitenland, de Grenzen van Fiscale JurisdictieIn een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 7 maart 2024 (ECLI:NL:RBZWB:2024:1503) werd een fascinerende cas...

Zelfstandige of ondernemer belastingdienst gaat handhaven

Zelfstandige of werknemer, de belastingdienst gaat handhaven per 2025De belastingdienst heeft in haar handhavingsplan 2024 aangegeven dat de  de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) v...

Vereisten rittenregistratie

Vereisten rittenregistratie auto van de zaakRechter maakt gehakt van standpunten Belastingdienst bij beoordelen rittenregistratie. Nadat een rittenregistratie is gestolen, stelt de DGA een tweede (...

Lucratief belang en wonen in buitenland

Lucratief belang en partiele buitenlandse belastingplicht In een artikel in het NRC d.d. 14 april 2024  (alleen te lezen met inlog) wordt ingegaan op het belastinvrij ontvangen van inkomen door exp...

Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemer

Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemerIn de fiscale wereld is op dit moment veel aandacht voor het werken met zelfstandige ondernemers. Het aantal ondernemers zal de komende jaren "moeten" word...

ROW verkoop onroerende zaak

Resultaat uit overige werkzaamheden bij verkoop grondAls u als natuurlijk persoon vastgoed exploiteert, is het altijd de vraag of dit in box 1 (hoge belasting, winst) of box 3 (lage belasting, verm...

Belastingheffing beleggingspand

Belastingheffing op vastgoedBelastingheffing op privé-beleggingsvastgoed fors omhoog! Privé beleggen in vastgoed was vanuit fiscaal oogpunt altijd zeer aantrekkelijk. Onroerende zaken die niet als ...

Boekenonderzoek belastingdienst ZZPer

Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemerEr zijn mensen die werken als ZZPer en volgens de belastingdienst (of vakbond FNV) werknemer zijn (artikel telegraag 10 juli 2024). De FNV stapt steeds vak...

Doorstootverplichting bij doorbetaaldloonregeling

Geen doorstootverplichting bij doorbetaaldloonregelingHet Gerechtshof in Den Bosch heeft op 26 juni 2024 beslist dat voor de toepassing van de doorbetaaldloonregeling niet is vereist dat de holding...

Dividendbelasting in Europa

Dividendbelasting in Europa in 2022In Nederland is het tarief voor de dividendbelasting 15%. Binnen Europa is dit een redelijk tarief. Het tarief is in België en Duitsland een stuk hoger en in Bulg...

Genieten van pensioen in buitenland

Genieten van uw pensioen in het buitenland In de wereldwijde international living's retirement index (2023) staat Portugal op de eerste plek, op de voet gevolgd door Mexico. Spanje, Italie en Griek...

Gebruikelijk loon DGA

Gebruikelijk loon DGA Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2022 tot € 48.000, in 2023 € 51.000 en in 2024 €56.000. Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000. ...

Problemen vastgoed in box 3

Problemen vastgoed belegger in box 3 De pretbox is niet meer. Belastingen en hypotheekrente zijn de afgelopen periode extreem gestegen. In onroerende zaken beleggen is lastig rendabel te krijgen si...

Btw-tarief online kaartenverkoop

Btw-tarief online kaartenverkoopGeen verlaagd btw-tarief voor online sportplatformIn de procedure van Hof Den Haag is geoordeeld dat voor het aanbieden van online sportbeoefening middels een digita...

DGA-loon partner accountantskantoor

DGA-salaris partner accountants- en belastingadvieskantoorDe doorbetaaldloonregeling belet toepassing van de gebruikelijkloonregeling per concernvennootschap. Het loon van de meestverdienende werkn...

Emigratie DGA en inkomen

Emigratie DGA en inkomenWij adviseren vele DGA's die emigreren naar het buitenland. Wat zijn de fiscale gevolgen en waar moet de DGA opletten?Emigratie van een DGAEen DGA kan op verschillende manie...

Gebruikelijk loon internationaal

Gebruikelijk loon internationale en grensoverschrijdende situatiesVoor een Nederland wonende directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt de gebruikelijkloonregeling (2024: € 56.000, behoudens uitzonde...

Buitenlandse btw terugvragen

Buitenlandse btw terugvragen Een ondernemer of bv die omzetbelasting in het buitenland (binnen de EU) heeft betaald, kan deze terugvragen via een eenvoudig verzoek bij de Nederlandse Belastingdiens...

Gevolgen DGA belastingplan 2023

De DGA in 2023De belastingplannen voor 2023 zijn aangenomen. In dit artikel op hoofdlijnen de gevolgen voor de DGA.  Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000. Het gebruikelijk ...

Beleggen in bv of box 3

Beleggen in de bv of in box 3Regelmatig krijgen wij vragen over het beleggen in box 3 of in de bv. De komende jaren zal het stelsel is box 3 veranderen en wordt deze vraag ook belangrijker. In dit ...

Btw-positie holding

De btw-positie van de holdingIn de praktijk komt vaak de vraag naar voren of btw aftrekbaar is in de holding of niet. Situaties moeten worden beoordeeld naar alle feiten en omstandigheden, hier is ...

Gebruikelijk loon DGA 2023

Gebruikelijk loon DGA in 2023Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000 (in 2024 zelfs €56.000). Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000 en in 2...

Maximale lening DGA

Maximale lening DGA DGA's zien de bv nog te vaak als hun eigen portemonnee. De bankrekening van de bv wordt als pinautomaat gebruikt voor de bestedingen van de DGA. Er ontstaat dan een lening en er...

Emigratie en fiscale woonplaats

Emigratie en fiscale woonplaats volgens BelastingdienstWaar iemand woont is steeds vaker een onderwerp van gesprek met de belastingdienst. De belangen zijn groot en regelmatig adviseren wij belasti...

Lening DGA aan failliete BV

Onzakelijke lening DGAIn dit artikel bespreken wij een uitspraak van het Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 5 april 2023 waarbij een DGA een vordering op zijn failliete BV in box 1 wil afwaarderen. ...

Fiscale ontwikkelingen vastgoedmarkt

Fiscale ontwikkelingen vastgoedmarktBelangrijke Fiscale Ontwikkelingen in de Nederlandse Vastgoedmarkt: 2025De Nederlandse vastgoedmarkt staat aan de vooravond van belangrijke fiscale veranderingen...

Borgstelling DGA zakelijk

Borgstelling Directeur Groot Aandeelhouder moet zakelijk zijnBij het verkrijgen van financiering voor uw BV, zal een financier (vaak uw bank) u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) vaak vragen om...

Meer weten van dga en ondernemer

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 02-08-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties DGA en ondernemer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap