print sitemap zoeken disclaimer contact

30% regeling en wisseling van werkgever

30% regeling en wisseling van werkgeverIngekomen werknemers die gebruik maken van de 30% regeling dienen bij het verbreken van een dienstbetrekking tijdig een nieuwe werkgever te vinden willen ze g...

Standpunt thuiswerken bij verlof

Reiskosten en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlofDe Belastingdienst heeft binnen de kennisgroep loonheffingen een standpunt ingenomen omtrent het ouderschapsverlof bij thuiswerken. Ouderschap...

Kennisgroep Loonheffingen

Kennisgroep Belastingdienst LoonheffingenDe Staatssecretaris van Financiën heeft via een besluit op een Woo-verzoek diverse jaarverslagen van de kennisgroepen gedeeltelijk openbaar gemaakt per 15 m...

Opladen privé auto bij werkgever

Opladen privé-auto aan laadpaal werkgeverWat zijn de fiscale gevolgen als een werknemer zijn privé elektrische auto gaat opladen aan de laadpaal op de zaak (bij de werkgever)? In onderstaand artike...

30% regeling en voordeel inkomstenbelasting

30% Regeling en voordeel in de inkomstenbelastingNieuwsDe Rechtbank in Breda was in november 2012 van mening dat de 150 kilometergrens in de nieuwe 30% regeling (zie onder) is toegestaan. Deze rege...

30% regeling voor tandarts

30% Regeling voor buitenlandse tandarts Als u in Nederland komt werken, dan hebt u wellicht recht op de gunstige 30% regeling. Uw werkgever mag u onder deze regeling 30% van uw loon belastingvrij v...

Dubbele huisvestingskosten

Dubbele huisvestingskosten buitenlandse werknemerEen werknemer uit het buitenland werkt tijdelijk in Nederland. De Nederlandse werkgever vergoedt de (dubbele) huisvestingskosten. De kosten van dubb...

Vrije ruimte en renteloze lening

Renteloze lening en vrije ruimte WKR De Belastingdienst heeft binnen de kennisgroep loonheffingen een standpunt ingenomen omtrent het verstrekken van een renteloze lening binnen de WKR-regeling. De...

WBSO

WBSO  (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)Er zijn meerdere faciliteiten voor speur en ontwikkelingswerk, de belangrijkste zijntegemoetkoming in de loonkosten extra aftrek voor zelfstandige...

Vergoeding laadkosten elektrische auto

Vergoeding laadkosten thuis bij auto van de zaakIn dit onderdeel een uitwerking van de vergoedingsmogelijkheden voor een laadpaal bij de werknemer thuis. De kennisgroep stelt het volgende: Veel wer...

Advieskosten werknemerparticipatie

Advieskosten werknemersparticipatieWij adviseren vele bedrijven bij werknemersparticipaties. De fiscale advisering is veelal complex, omdat er vaak discussie is over de waarde van de onderneming. A...

Loon in natura en WKR

Loon in natura en werkkostenregeling Er komt weer iets nieuws voor het waarderen van loon dat niet in geld maar in natura aan de werknemer wordt gegeven. Bepaalde zaken hoeft u voor de werkkostenre...

Personeelsfonds en belastingen

Personeelsfonds en belastingheffingUitkeringen uit een personeelsfonds zijn onder omstandigheden en strikte voorwaarden belastingvrij. De voorwaarden in een notendop:De belangrijkste voorwaarde is ...

Studievergoeding kinderen DGA

Vergoeding studiekosten door DGA aan kinderenAls een werkgever de studiekosten van een kind van de werknemer rechtstreeks aan het kind zou vergoeden, moet het kind hierover belasting betalen. De he...

Verzekeringsplicht rijnvarende

Verzekeringsplicht rijnvarende die in meerdere landen werktWerkt u voor een bedrijf dat personen (luchtvaart) of goederen (schip) vervoerd naar landen van de EU (of EER) dan blijft u in Nederland v...

Gebruikelijk loon bij doorbetaaldloonregeling

Gebruikelijk loon bij doorbetaaldloonregelingDe doorbetaaldloonregeling is een veel voorkomende en praktische regeling voor de situatie dat een werknemer vanuit zijn dienstbetrekking bij zijn werkg...

Keuzerecht bedrag ineens

Keuzerecht bedrag ineensDe manier waarop mensen werken is de afgelopen 50 jaar sterk veranderd. Flexibiliteit lijkt de norm te zijn geworden. Dat zien we terug in arbeidsrelaties, maar ook op perso...

Maaltijden op werkplek

Maaltijden op de werkplek en belastingenAlle maaltijden waarbij het zakelijke karakter van meer dan bijkomstige aard is, mogen belastingvrij worden vergoed. Maar zoals altijd zijn er uitzonderingen...

Reiskostenvergoeding nu en 2021

Reiskostenvergoeding bij thuiswerkenHet komt momenteel veel terug in de media. Werknemers die thuiswerken krijgen vanaf 1 januari 2021 geen reiskostenvergoeding meer voor de dagen die zij thuiswerk...

Eindejaarstips 2022

Fiscale eindejaarstips 2022Hieronder diverse eindejaarstips voor 2022. Onderaan dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen in 2023.Eindejaarstips 2022 voor particulierenBox hopping: een vermoge...

Opladen auto van de zaak

Opladen auto van de zaakAanleidingAan een werknemer is een elektrische auto ter beschikking gesteld. De werknemer laadt de auto bij zijn woning op.Voor het jaar 2023 geldt een prijsplafond voor all...

Bijtelling fiets van de zaak

Handreiking fiets van de zaakEr is door de redactie van forum Salaris (samenwerking fiscale praktijk, Belastingdienst en UWV) een handreiking opgesteld voor de fiets van de zaak.Fiets van de zaak 2...

Medisch onderzoek belastingvrij

Preventief medisch onderzoek kan belastingvrij !Een werkgever organiseert om de zoveel jaar voor al haar werknemers een preventief medisch onderzoek (hierna: PMO). De werknemer ontvangt een individ...

Mobiele telefoon en fiscus

Mobiele telefoon en fiscale heffingenMobiele telefoon voor werknemer belast of toch niet?Het verstrekken van een mobiele telefoon aan werknemers zou - sinds de invoering van de werkkostenregeling  ...

Belastingvrije vergoeding studie kind

Belastingvrije studievergoeding voor kinderen van werknemers De studie voor kinderen wordt steeds duurder en over vrijwel elke vergoeding aan een werknemer moet belasting worden betaald. Studiekost...

Bestuurder niet in dienstbetrekking

Bestuurder niet in dienstbetrekkingManagement bv en dienstbetrekkingEen ondernemer / DGA werkt via zijn eigen bv voor een bedrijf. Is de DGA in dienstbetrekking bij het bedrijf of bij zijn eigen bv...

Innovatie en fiscale voordelen

Innovatie en fiscale voordelenNederland wil - ook internationaal - voorop staan met haar kenniseconomie en innovatiekracht. Hiervoor zijn in de loonbelasting en vennootschapsbelasting fiscale voord...

Laadpaal thuis en belastingen

Laadpaal thuis en belastingenSteeds meer werkgevers besluiten om een laadpaal voor een elektrische auto bij kantoor of de werknemer thuis te (laten) installeren. De belastingdienst heeft ondanks aa...

Maaltijdbezorger en fiscus

Maaltijdbezorgers en belastingenDienstbetrekking maaltijdbezorgers; platformeconomie en fiscaliteitEr zijn al een aantal procedures gevoerd met betrekking tot de vraag of de maaltijdbezorgers van D...

Werknemersparticipatie en belastingen

Werknemersparticipatie en belastingenIn tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het prettig om (belangrijke) medewerkers aan de onderneming te binden. Zo kunnen ze meeliften op de groei van de onde...

Belastingvrije verstrekking aan personeel

Belastingvrij verstrekkingen aan personeel De aanleiding voor dit artikel is een wetswijziging per 1 januari 2024. Vanaf dat moment is er een verbod op wegwerpbekers. Een milieu bewuste werkgever k...

Belonen werknemers via participatie

Belonen werknemers via werknemersparticipatieHet is een vraagstuk waar op dit moment praktisch iedere ondernemer c.q. werkgever mee worstelt: “hoe kan ik mijn medewerkers binden en boeien?” Eén van...

Pensioenadvies loon of niet

Pensioen advies werknemer is belast loonSinds 1 juli 2023 (de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen) is een pensioenuitvoerder verplicht om werknemers (deelnemers) te helpen / begeleiden ...

Schijnzelfstandigheid en belastingen

Schijnzelfstandigheid en belastingenWanneer is een ondernemer die wordt ingehuurd door een opdrachtgever eigenlijk een werknemer? Vroeger kenden we de zogenaamde VAR verklaring en model overeenkoms...

WKR en thuiswerken

Werkkostenregeling en thuiswerken Vanaf 1 januari 2022 mag de werknemer een belastingvrije vergoeding ontvangen voor de kosten verbonden aan thuiswerken. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 2 per t...

Advies piloot over woonplaats

Fiscaal advies woonplaats van een pilootPiloten en zeevarenden met een werkgever in Nederland of in het buitenland worden in het internationale fiscale verkeer anders belast dan 'normale' werknemer...

Cafetariaregeling voorbeeld

Cafetaria regelingEen cafetariaregeling biedt werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsvoorwaarden aan te passen aan hun persoonlijke behoeften. Het stelt hen in staat om bepaalde secundaire arbeid...

Gebruikelijkheidstoets WKR

Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling Er zijn werkgevers die bonussen en tantièmes van werknemers onderbrengen in de werkkostenregeling (de vrije ruimte). De Belastingdienst is hiermee akkoord ...

Handhaving schijnzelfstandigheid probleem bedrijven

Werknemer of ondernemer ?Vanaf 2025 zal de belastingdienst strikt gaan handhaven op het werken met (schijn) zelfstandigen. Voor 2024 is het dus van belang dat u de afspraken (contracten) en formali...

Waardering bij werknemersparticipatie

Waardering bij werknemersparticipatieAls werkgever bent u waarschijnlijk op zoek naar manieren om uw werknemers te motiveren en betrokken te houden bij uw bedrijf. Een effectieve - en steeds meer v...

Onkostenvergoeding piloot belastingvrij

Belastingvrije kostenvergoeding voor een pilootEen kostenvergoeding kan ook belastingvrij worden verstrekt als de (buitenlandse) werkgever deze niet vooraf heeft gespecificeerd en / of heeft aangew...

Restaurantkosten niet aftrekbaar

Restaurantkosten niet aftrekbaar Verteerkosten ondernemer zijn niet aftrekbaarVoor de kosten van voedsel, drank, representatie en congressen (inclusief reis- en verblijfkosten) geldt een aftrekbepe...

Vergoeding buitenlandse dienstreizen

Vergoeding buitenlandse dienstreizenAls uw werknemer naar het buitenland moet reizen voor zijn werk mag u als werkgever bepaalde kosten wel en bepaalde kosten niet (belastingvrij) vergoeden. Een we...

Piloot en voorkoming dubbele belasting

Piloot en voorkoming dubbele belasting De fiscale regels voor piloten zijn veelal complex, dit komt omdat er soms sprake is van een drielandensituatie. De piloot woont in land X, de werkgever is ge...

Belastingvrije onkostenvergoeding

Belastingvrije onkostenvergoedingU mag onder redelijk strikte voorwaarden een belastingvrije vergoeding toekennen aan uw werknemers. Deze vergoeding mag u - mede gezien de toegenomen inflatie - jaa...

Fiscaal optimaal belonen DGA

Fiscaal optimaal belonen DGADe werkkostenregeling (WKR) geldt voor alle werknemers, dus ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA kan - binnen fiscale marges - gebruik maken van de vr...

Mercedes sprinter is bestelauto

Mercedes Sprinter is bestelbus, geen bijtelling De heer X is tapijtlegger en heeft voor zijn werk een hoge Mercedes Benz Sprinter (voor de liefhebber: type 906). De heer X heeft geen kilometeradmin...

Thuiswerken en belastingen

Digitaal thuiswerken en belastingenDrama voor velenWe zitten midden in de tweede corona-golf en onze minister-president spreekt er al over dat een derde golf onvermijdelijk is. De Britten staan nu ...

Zomerborrel en belastingen

Zomerborrel en belastingen Een barbecue op het werk en de Belastingdienst Advocatenkantoor De Vries organiseert een barbecue op kantoor voor haar werknemers en hun partners. Een gezellig feestje vo...

Auto als dividenduitkering

Auto als dividenduitkeringBij de levering van een auto door een BV aan de DGA in prive tegen een te lage vergoedig is versprake van een (verkapte) dividenduitkering of uitdeling. De Rechtbank Zeela...

Overwerk en WW-premies

Overwerk en WW-premies Als een werkgever aan een werknemer 30% of meer heeft betaald dan de contracturen, kan de werkgever aanlopen tegen een 'bijbetaling WW-premies'. Dit kan gelden in de volgende...

Doorstootverplichting belastingen

DoorstootverplichtingVerworven aandelen kunnen vallen onder het regime van het aanmerkelijk belang (box 2 bij een belang van meer dan 5%), het regime van inkomen uit sparen en beleggen (box 3 bij e...

30% regeling ook voor ontslaguitkering

30% Regeling voor ontslaguitkering De 30% regeling – die speelt bij internationale uitzendingen – mag worden toegepast op een ontslaguitkering, als sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrek...

Belastingconstructies in Nederland

Belastingconstructies in NederlandDe Baby B.V., de Rollator-route, een landgoed of gewoon een ANBI oprichten. Hoe betalen de rijken in Nederland minder belasting?  Vermogende particulieren ontwijke...

Opmerkelijke standpunten belastingdienst loonheffingen

Opmerkelijke standpunten kennisgroep belastingdienst loonheffingen Nieuwe Ontwikkelingen in de Publicatie van Kennisgroepstandpunten en LoonheffingenOp 30 maart 2023 heeft de Belastingdienst een be...

Handboek loonheffingen 2024

Handboek loonheffingen 2024De Belastingdienst heeft het Handboek loonheffingen 2024 gepubliceerd (raadplegen), hierin is ook de actuele informatie uit de nieuwsbrief loonheffingen januari 2024 en f...

Vaste onkostenvergoeding en WKR

Vaste onkostenvergoeding en werkkostenregelingVaste (onbelaste) kostenvergoedingenDe werkkostenregeling is ooit geïntroduceerd als een belangrijke vereenvoudiging van de loonbelasting. Het tegendee...

Belastingvrij internet thuis vergoeden

Belastingvrij internet thuis vergoeden Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor het internet thuis - op voorwaarde van noodzakelijkheid - fiscaal belastingvrij aan de werknemer worden verg...

Loon of schenking aan werknemer

Loon of schenking aan werknemer Al hetgeen uit dienstbetrekking wordt verkregen is loon. Het uitgebreide loonbegrip is vaak onderwerp van gesprek, of beter nog "discussie". In het verleden is al va...

Vaste kostenvergoeding is loon

Vaste kostenvergoeding is loonWanneer kan een vaste kostenvergoeding belastingvrij worden betaald en wanneer niet? In dit artikel behandelen wij een procedure die slecht is gevoerd en slecht is voo...

Rijden met Duits kenteken

Rijden met een Duits of buitenlands kenteken in NederlandSteeds vaker zie ik in het oosten van het land Nederlanders rijden met een buitenlands kenteken. Mag dit? Het antwoord is relatief eenvoudig...

WKR en aanwijzing eindheffingsloon

Werkkostenregeling en aanwijzing als eindheffingsloonIn dit artikel behandelen wij een viertal conclusies van Advocaat-Generaal Ettema, waarin een leidraad wordt gegeven over het begrip “aanwijzen”...

Maaltijden en werkkostenregeling

Maaltijden en de werkkostenregelingMaaltijdkosten die onder de werkkostenregeling vallen beperkt aftrekbaarIn 2023 heeft het Gerechtshof Den Bosch geoordeeld dat voor zover een werkgever een vergoe...

Eindejaarsuitkering en WKR

Eindejaarsuitkering belastingvrij uitkeren via WKRDe feestdagen staan weer voor de deur en binnenkort is het sinterklaasfeest en de kerstborrel. Bij ons kantoor in Enschede worden begin december oo...

Gezonde lunch belastingvrij

Gratis een gezonde lunch aanbieden is vrijgesteld van belastingheffingEen leuke zaak zo net voor het weekend. Mag een werkgever een gezonde lunch op de zaak belastingvrij (gerichte vrijstelling) aa...

Voetbalpool en EK 2021

EK voetbal en voetbalpoolWe doen eindelijk weer mee aan het EK voetbal. Ook de voetbalpool zal op het werk worden ingevuld. In dit artikel de fiscale merites en natuurlijk ook de mening van onze EK...

30%-regeling niet voor terugkerende Nederlanders

30%-Regeling (niet voor terugkerende Nederlanders)Regelmatig worden wij benaderd om mensen bij te staan die gebruik willen maken van de 30%-regeling en hulp nodig hebben bij het aanvragen van deze ...

Online borrel en belastingen

Online borrel en belastingheffingVeel werkgevers organiseren thuiswerkborrels of online borrels voor hun werknemers. Wat zijn de fiscale gevolgen?Online borrel werkgever en werkkostenregelingEen we...

Auto van de zaak huren tijdens vakantie

Auto van de zaak huren tijdens vakantie Henk is in dienstbetrekking bij X B.V. Henk heeft de beschikking over een auto van de zaak die hij zowel privé als zakelijk gebruikt. Er is een zogenaamde ve...

Letselschade belastingvrij of loon

Letselschade belastingvrij of loon uit dienstbetrekkingHet is vaak lastig om te bepalen of iets nu loon is of toch niet. In het belastingrecht is het makkelijker gemaakt (echt waar). Artikel 10 van...

Aandeelhouder in dienstbetrekking of niet

Aandeelhouder in dienstbetrekking of niet?Partner van een belastingadvieskantoor niet in dienstbetrekkingDe vraag of een arbeidsrelatie kwalificeert als dienstbetrekking is wel vaker onderwerp van ...

Bijtelling auto van de zaak historisch

Bijtelling auto van de zaak 2011 tot heden De bijtelling voor de auto van de zaak die ook privé wordt gebruikt is in de loop van de jaren vaak aangepast, in dit artikel een historisch overzicht. Na...

Gemengde kosten

Gemengde kosten en aftrekGemengde kosten zijn in 2024 tot een vast bedrag van € 5.600 niet aftrekbaar van de winst (2023: € 5.100 / 2022 € 4.800). U kunt er ook voor kiezen om 20% van de kosten nie...

Controle rittenregistratie

Controle rittenregistratieHet aantal controles en onderzoeken naar een rittenregistratie nemen weer toe sinds midden 2022. De belastingdienst stuurt steeds vaker aan werknemers (en ondernemers) - d...

Letselschadevergoeding belastingvrij

Letselschadevergoeding belastingvrij Werknemers die een letselschadevergoeding krijgen na een arbeidsongeval, krijgen deze sneller belastingvrij. De Hoge Raad heeft in maart 2022 een uitspraak gepu...

Deelauto en belastingen

Deelauto en belastingenMaak je gebruik van een auto via een deelautoplatform of omdat de auto van de werkgever door meerdere werknemers wordt gebruikt en worden de kosten door je werkgever betaald?...

Lief-en-leedfonds

Lief-en-leedfonds fiscaal aantrekkelijk Steeds meer bedrijven vormen een personeelsfonds of sociaal lief-en-leed-potje. Via een dergelijk fonds kunnen fiscaal voordelig leuke dingen voor het person...

Lucratief belang werknemersparticipatie

Lucratief belang en werknemersparticipatieDe lucratief belang regeling is onderdeel van de inkomstenbelasting. De regeling is destijds bedacht om te voorkomen dat werknemers een excessieve beloning...

Loon of immateriele schadevergoeding

Loon of immateriele schadevergoedingLoon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking (artikel 1...

30% Regeling en Belastingdienst

30% Regeling en de BelastingdienstDe 30% regeling is bedoeld om Nederland aantrekkelijk te maken voor (veel speciale of hoogopgeleide) buitenlandse collega's (werknemers). De oorspronkelijke regeli...

Bijtelling zonder kosten bv

Bijtelling zonder kosten in de bvBijtelling privégebruik auto ook als bv de kosten niet in aftrek brengtDe vormgeving van leasecontracten, verhuurconstructies en dergelijke leidt nog wel eens tot (...

Lucratief belang en belastingheffing

Lucratief belang en belastingheffingSteeds vaker zijn wij betrokken bij een discussie over een mogelijk lucratief belang welke vaak is ontstaan bij een werknemerparticipatie. Van een lucratief bela...

Lucratief belang en wonen in buitenland

Lucratief belang en partiele buitenlandse belastingplicht In een artikel in het NRC d.d. 14 april 2024  (alleen te lezen met inlog) wordt ingegaan op het belastinvrij ontvangen van inkomen door exp...

Bijtelling Porsche van de zaak

Bijtelling over auto van de zaakDe Strikte Bewijslast bij Privégebruik Auto van de ZaakIn Nederland wordt bij privégebruik van een zakelijke auto een bijtelling toegepast op het inkomen. Deze bijte...

Verhuur auto van de zaak

Verhuur auto van de zaak om bijtelling te voorkomenDe bijtelling over het privé gebruik van de auto van de zaak is niet te voorkomen door als directeur groot aandeelhouder (DGA) de auto van uw eige...

Doorstootverplichting bij doorbetaaldloonregeling

Geen doorstootverplichting bij doorbetaaldloonregelingHet Gerechtshof in Den Bosch heeft op 26 juni 2024 beslist dat voor de toepassing van de doorbetaaldloonregeling niet is vereist dat de holding...

30 procent regeling minder gunstig

De versobering van de 30% regelingEen internationale uitzending gaat met extra kosten gepaard gaan, ook wil Nederland graag extra kennis inschakelen vanuit het buitenland.  De Nederlandse belasting...

Checklist 30 procent regeling

Checklist 30% regeling De 30% regeling is de afgelopen jaren versoberd. In dit artikel wordt een toelichting gegeven op de 30% regeling in 2024 en 2025. Het verzoek om toepassing van de 30% regelin...

Gebruikelijk loon DGA 2023

Gebruikelijk loon DGA in 2023Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000 (in 2024 zelfs €56.000). Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000 en in 2...

Maximale lening DGA

Maximale lening DGA DGA's zien de bv nog te vaak als hun eigen portemonnee. De bankrekening van de bv wordt als pinautomaat gebruikt voor de bestedingen van de DGA. Er ontstaat dan een lening en er...

Belastingvrije beloning Tubantia

Inflatie-dilemma voor Twentse ondernemers:‘Waarom pikt overheid een graantje mee als je een bonus geeft?’ENSCHEDE 17 augustus 2022 - De inflatie lag vorige maand voor het eerst in bijna vijftig jaa...

Meer weten van salaris en wkr

Deel deze pagina

Laatste update op 12-01-2022
Artikel gemaakt op 12-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Salaris en WKR

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap