print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingheffing door gemeenten

Belastingheffing door gemeenten, hoe bont kun je het maken?InleidingNaast de rijksoverheid mogen ook andere overheden bepaalde belastingen heffen. Voor de gemeenten is dat geregeld in Hoofdstuk 15 ...

Beleggingspand

Beleggingsvastgoed box 3Een belangrijk aandachtspunt bij beleggingsvastgoed is de fiscaliteit. Het beleggingsvastgoed kan binnen de inkomstenbelasting worden toegerekend aan box 1 of box 3. Dit wor...

Onroerendezaakrechtspersoon (Vastgoed-BV)

De onroerendezaakrechtspersoon (vastgoed bv)Overdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. De verkrijging van aandelen is niet onderworpen aan de...

Wijziging overdrachtsbelasting 2021

Wijzigingen overdrachtsbelastingDe overdrachtsbelasting bedraagt wordt in 2023 verhoogd tot 10,4% (2021 en 2022:  8%). Op woningen is het tarief 2%. Voor starters op de woning markt (onder voorwaar...

Voorkom BTW-herziening bij verkoop

Voorkom BTW-herziening bij verkoop Bij de verkoop van een bedrijfspand zonder omzetbelasting moet een BTW-plichtige ondernemer rekening houden met een termijn van negen jaar. Bij verkoop van het p...

Doeleis overdrachtsbelasting

Doeleis overdrachtsbelasting In het kort Overdrachtsbelasting moet worden betaald bij de verkrijging van een bv (rechtspersoon) die als doel heeft de verkrijging, vervreemding of exploitatie van on...

Teruggaaf overdrachtsbelasting

Teruggaaf van overdrachtsbelastingOverdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, zoals een woning of bedrijfspand. Heffing komt ook aan de orde b...

Woning kopen en slopen overdrachtsbelasting

Woning kopen en slopen, wat zijn de gevolgen voor de overdrachtsbelasting?Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in 2024 dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief niet van toepassing is bij de ...

OVB en ontbindende voorwaarde

Geen teruggaaf overdrachtsbelasting door ontbreken ontbindende voorwaardeOnder voorwaarden kan een teruggaaf van overdrachtsbelasting plaatsvinden. Eén van de situaties waarin dit mogelijk is, is b...

Dubai en belastingen

Dubai en belastingheffing Dubai (één van de zeven emiraten) is qua belastingheffing nog steeds een belastingparadijs. De staat is zich echter in ras tempo aan het aanpassen aan de wereldeconomie. D...

Overdrachtsbelasting 2021

Overdrachtsbelasting 2021 Volgens het Belastingplan 2021 gaat de overdrachtsbelasting in 2021 veranderen. Starters op de woningmarkt zijn voordeliger uit vanaf 2021 en beleggers moeten meer overdra...

Gemeentelijke belasting onverbindend

Gemeentelijke rioolbelasting onverbindendBelastingheffing door gemeenten, soms niet geldigNaast de rijksoverheid mogen ook andere overheden bepaalde belastingen heffen. Voor de gemeenten is dat ger...

W&I verzekering fiscaal aftrekbaar of niet

W&I-verzekering bij overname fiscaal aftrekbaar of niet?In een recente verduidelijking door de Kennisgroep deelnemingsvrijstelling van de Belastingdienst is naar voren gekomen dat proceskosten gema...

Overdrachtsbelasting woning of kantoor

Overdrachtsbelasting woning of kantoorVoor woningen geldt een tarief voor de overdrachtsbelasting van 2%, mits u er ook gaat wonen. Voor beleggers goldt dit tot 1 januari 2021 ook, mits een woning ...

TBS-regeling DGA en bedrijfspand

TBS-regeling bedrijfspand DGAKoopt u een bedrijfspand in privé en wordt dit verhuurd aan uw bv, dan valt dit pand onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling (of TBS-regeling). De huurinkom...

Toepassing van de ruilarresten

Ruilarresten bij het bepalen van de fiscale winstHet ruilen van bedrijfsmiddelen, zoals een machine, kan leiden tot winstrealisatie. De winst bedraagt de waarde in het economisch verkeer van het on...

Woning en aanhorigheden in de overdrachtsbelasting

Woning en aanhorigheden in de overdrachtsbelastingMet ingang van 1 juli 2011 heeft het kabinet een tijdelijke maatregel getroffen om de Nederlandse woningmarkt te stimuleren. Vanaf dat moment wordt...

Toekomstig box 3 stelsel

Toekomstig box 3 stelselHet nieuwe wetsvoorstel (dat ingaat per 1 januari 2027) inzake box 3 is op 19 juni 2023 aan de Raad van State gezonden. Insteek is dat er moet worden betaald over de daadwer...

Beleggen met lening in box 3

Beleggen met lening in box 3Beleggen met geleend geld vanaf 2023 minder aantrekkelijkVroeger kenden we het legio lease beleggen (beleggen met geleend geld). De rente was aftrekbaar en het rendement...

Box 3 procedure vanaf 2023

Box 3 procedures vanaf 2023In het Kerst-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het box 3 stelsel vanaf 2017 niet juist is en dat belastingplichtigen moeten worden gecompenseerd. Het werkelijke rende...

Truc overdrachtsbelasting ontgaan

Overdrachtsbelasting besparen door aangaan geregistreerd partnerschapDe overdrachtsbelasting bedraagt wordt in 2023 verhoogd tot 10,4% (2021 en 2022:  8%). Op woningen is het tarief 2%. Voor starte...

Box 3 en onroerende zaken

Box 3 beleggen en onroerende zakenHet nieuwe wetsvoorstel (dat ingaat per 1 januari 2027) inzake box 3 is op 19 juni 2023 aan de Raad van State gezonden. Insteek is dat er moet worden betaald over ...

Waardering bedrijfspand in box 3

Waardering bedrijfspand in box 3Latere verkoopprijs van pand is bepalend voor waardering in box 3Een overwinning voor beleggers in Nederland, zo roept de pers het tenminste. Grootste nadeel van dez...

Hoge Raad schiet box 3 stelsel af

Hoge Raad schiet box 3 stelsel afHet nieuwe wetsvoorstel (dat ingaat per 1 januari 2027) inzake box 3 is op 19 juni 2023 aan de Raad van State gezonden. Insteek is dat er moet worden betaald over d...

Bedrijfsopvolging en vastgoed

Bedrijfsopvolging en vastgoedOp 18 juni 2021 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waar wij als fiscalisten lang naar uit hebben gekeken, ook in September 2021 waren er een drietal arresten inzek...

Waardestijging vakantiewoning belast

Belastingdienst mag de waardestijging van een vakantiehuis belasten Het nieuwe wetsvoorstel (dat ingaat per 1 januari 2027) inzake box 3 is op 19 juni 2023 aan de Raad van State gezonden. Insteek i...

Materiële onderneming bij verhuur vastgoed

Materiële onderneming bij verhuur vastgoedEen DGA en zijn partner houden 100% van de aandelen in een besloten vennootschap (bv) die zich bezighoudt met de verhuur van onroerend goed. Het gaat zowel...

Btw-aftrek bij aankoop perceel

Aftrek van btw bij aankoop perceelBelastingplichtigen voor de btw kunnen het recht hebben om aan hen in rekening gebrachte btw in vooraftrek te brengen. Daarbij is wel vereist dat de belastingplich...

Vakantiewoning en btw

Vakantiewoning en omzetbelastingBtw vakantiewoning bij leegstandDe Hoge Raad heeft op 25 maart 2022 een arrest gewezen waarmee duidelijk is geworden hoe moet worden omgegaan met de btw tijdens leeg...

Levering vastgoed zonder btw

Levering vastgoed zonder btwOvergang algemeenheid goederen bij vastgoedHieronder de uitwerking van een belangrijke uitspraak voor de vastgoedpraktijk. In tegenstelling tot een uitspraak in 2018 kom...

Airbnb en investeringsaftrek

Investeringsaftrek verhuurde woningInvesteringsaftrek voor verbouwing (deel) woning tot AirbnbMeneer en mevrouw Suikerbrood kopen eind 2016 een woning en laten die verbouwen, waardoor een gedeelte ...

Fiscaal schenken onroerend goed

Fiscaal schenken van onroerend goedWij krijgen op dit moment veel vragen of onroerende zaken in box 3, in de bv en / of bijvoorbeeld een fonds voor gemene rekening. Vorenstaande hangt samen met het...

ROW verkoop onroerende zaak

Resultaat uit overige werkzaamheden bij verkoop grondAls u als natuurlijk persoon vastgoed exploiteert, is het altijd de vraag of dit in box 1 (hoge belasting, winst) of box 3 (lage belasting, verm...

Belastingheffing beleggingspand

Belastingheffing op vastgoedBelastingheffing op privé-beleggingsvastgoed fors omhoog! Privé beleggen in vastgoed was vanuit fiscaal oogpunt altijd zeer aantrekkelijk. Onroerende zaken die niet als ...

Vastgoed beleggen via STAK

Vastgoed beleggen via een STAK of stichting Een stichting of stichting administratiekantoor (STAK) is een rechtspersoon. De laatste tijd wordt er door ons vaker gekeken en geadviseerd om in onroere...

Overdrachtsbelasting en schenkbelasting

Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelastingBij een schenking van een onroerende zaak kan het voorkomen dat zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd is. De samenloop van bei...

Jaarabonnement en btw

Jaarabonnement en omzetbelastingVooruitontvangen bedragen voor jaarabonnementen van fitnesscentrum direct bij ontvangst belast met omzetbelasting.Het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden heeft in decemb...

WOZ-waarde en belastingen

WOZ-waarde en belastingen Jaarlijks ontvangt iedere huizenbezitter in januari of februari de WOZ-beschikking. De gemeente schat de WOZ-woningwaarde in op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar...

Deels bebouwde grond, bouwterrein?

Deels bebouwde grond, bouwterrein?De hoge raad heeft in haar uitspraak van 9 februari 2024, duidelijk uitgelegd via een stappenplan hoe moet worden beoordeeld of er sprake is van een bouwterrein of...

Afsplitsing vastgoed in familiebedrijf

Afsplitsing van vastgoed binnen een familiebedrijfVastgoed vertegenwoordigt vaak een substantiele waarde binnen het familiebedrijf. Veelal gaat het om vastgoed dat binnen het familiebedrijf wordt g...

Problemen vastgoed in box 3

Problemen vastgoed belegger in box 3 De pretbox is niet meer. Belastingen en hypotheekrente zijn de afgelopen periode extreem gestegen. In onroerende zaken beleggen is lastig rendabel te krijgen si...

Airbnb belastingen en investeringsaftrek

Investeringsaftrek en AirbnbBent u één van de vele aanbieders van een airbnb appartement of woning? U kunt dan te maken krijgen met de heffing van inkomstenbelasting en/of omzetbelasting. Meestal k...

Vastgoed exploitatie inkomstenbelasting

Vastgoed exploitatie in de inkomstenbelastingVoor de Nederlandse belastingdienst, wordt vastgoed doorgaans op verschillende manieren belast, afhankelijk van hoe het wordt gebruikt. De belasting op ...

Vastgoedwinst belast als ROW

Vastgoed winst belast als ROW of niet?Met enige regelmaat komen we procedures tegen met betrekking tot de (al dan niet) belastbaarheid van onroerende zaken in box 1. Het fiscale kader voor in privé...

Beleggen in bv of box 3

Beleggen in de bv of in box 3Regelmatig krijgen wij vragen over het beleggen in box 3 of in de bv. De komende jaren zal het stelsel is box 3 veranderen en wordt deze vraag ook belangrijker. In dit ...

Emigratie DGA naar populair emigratieland

Emigratie DGA naar populair emigratielandSteeds meer mensen emigreren naar het buitenland, waaronder ook ondernemers en DGA's. Fiscaal ideale emigratielanden zijn landen die geen of een beperkte di...

Vastgoed transactie via aandelen

Wetsvoorstel vastgoed aandelentransactiesTijdens Prinsjesdag 2023 (link) is ook het Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties ingediend. Na een consultatieronde vanaf 27 februari 2023 en een aanpass...

Overdrachtsbelasting over koopsom of taxatie

Grondslag overdrachtsbelasting koopsom of taxatierapportWe zien de laatste tijd steeds vaker procedures over de grondslag voor de overdrachtsbelasting. Is dit de koopsom waarvoor het onroerend goed...

Herziening BTW bij diensten aan vastgoed

Wetsvoorstel BTW herziening op diensten aan onroerende zakenHet kabinet heeft onlangs een wetsvoorstel gepresenteerd met betrekking tot de herziening van de btw op diensten aan onroerende zaken. Mo...

Beperking renteaftrek vastgoed

Beperking renteaftrek vastgoedSinds 1 januari 2019 geldt er een algemene beperking voor renteaftrek, genaamd de earningsstrippingregeling. In 2022 en 2023 is de rente niet aftrekbaar als het saldo ...

Fiscale ontwikkelingen vastgoedmarkt

Fiscale ontwikkelingen vastgoedmarktBelangrijke Fiscale Ontwikkelingen in de Nederlandse Vastgoedmarkt: 2025De Nederlandse vastgoedmarkt staat aan de vooravond van belangrijke fiscale veranderingen...

Levering onroerende zaak btw of niet

Levering onroerende zaak met btw of overdrachtsbelasting?Voor de vraag of bij de levering van een onroerende zaak sprake is van levering met omzetbelasting of overdrachtsbelasting, is van belang wa...

Flexwoning en belastingen

Flexwoning en belastingenDe afgelopen jaren hebben vastgoedbeleggers, werkgever en  woningcorporaties hun aandacht steeds meer gericht op flexwoningen als oplossing voor de woningtekorten in Nederl...

Meer weten van vastgoed

Deel deze pagina

Laatste update op 19-01-2022
Artikel gemaakt op 19-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Vastgoed

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap