print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkeerregeling

Heeft u binnenlands of buitenlands vermogen dat u alsnog wilt aangeven of bent u het gewoon vergeten? Wij adviseren al jaren (vrijwel wekelijks) over de inkeerregeling en hebben honderden trajecten - veelal in overleg met de Belastingdienst - correct afgewikkeld.

Inkeerregeling is formeel afgeschaft

Officieel is de inkeerregeling afgeschaft maar er zijn nog wel mogelijkheden om voor box 2 en box 3 vermogen de fiscale boetes te verminderen. Een paar spelregels:

  • Sinds 1 januari 2018 kan er niet meer boetevrij worden ingekeerd over de laatste twee jaren.
  • Sinds 1 januari 2020 is vastgelegd dat er geen onderscheid meer kan worden gemaakt tussen inkomen dat in het buitenland of dat in het binnenland is opgekomen. "
  • De inkeerregeling geldt niet meer voor (binnenlands) box 3-inkomen
  • De inkeerregeling is ook niet meer van toepassing op inkomsten uit aanmerkelijk belang, het zogenaamde box 2 inkomen.
  • Boetevrij inkeren is dus nog wel mogelijk voor box 1-inkomen.
  • Sinds 1 januari 2018 kan er niet meer boetevrij worden ingekeerd over de laatste twee jaren.

Wat is de inkeerregeling?

Via de inkeerregeling kunt u niet aangegeven vermogen, banktegoeden, beleggingen of onroerende zaken in het buitenland (of binnenland) alsnog aangeven. Indien u niet zou inkeren en de Belastingdienst komt het verzwegen inkomen of vermogen op het spoor dat gelden boetes die kunnen oplopen tot 300%. Bij fraude kan er zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd.

Pakkans neemt de laatste jaren toe

De kans dat de Belastingdienst u via allerlei Europese wetgeving op het spoor komt is de laatste jaren substantieel toegenomen. Er zijn vele informatie uitwisselingsverdragen (binnen en buiten de EU) afgesloten, zelfs met voormalige belastingparadijzen. In veel landen is ook het bankgeheim afgeschaft en/of wordt er met de Nederlandse belastingdienst samengewerkt. Veel belastingplichtigen zien soms ineens een buitenlands pand of een buitenlandse bankrekening in hun vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Het kan hierbij zelfs gaan om bankrekeningen welke u al meer dan 10 jaar niet meer gebruikt en/of waar al lang geen geld meer opstaat.

Advies inzake inkeerregeling

U kunt contact met één van onderstaande specialisten opnemen voor advies over uw mogelijkheden. Wij begeleiden u vervolgens in dit traject en indien gewenst nemen wij het gehele traject met de Belastingdienst over. Stuur gerust een e-mail voor een gesprek.

Bitcoin en vrijwillige verbetering aangifte

Bitcoins en vrijwillige verbetering aangifte inkomstenbelastingDe heer Jansen heeft bitcoins niet in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Zijn adviseur heeft in 2017 een verzoek tot vrijwill...

De inkeerregeling in 2021

De inkeerregeling in 2021De inkeerregeling is een belangrijke regeling voor belastingplichtigen die vrijwillig wensen over te gaan tot het verbeteren van eerdere, onjuiste aangiften. In de kern kom...

Bitcoin en vrijwillige verbetering

Bitcoin of crypto en vrijwillige verbetering aangifte inkomstenbelasting Het beleggen in bitcoin of crypto is de laatste jaren erg populair. In deze procedure wordt er al in 2023 belegd in bitcoin....

EU wetgeving voor crypto

Crypto inkeren of melden bij de BelastingdienstBoete crypto kan oplopen tot 300%Steeds meer Nederlanders bezitten cryptovaluta, zoals de Bitcoin. Wij staan in de praktijk vaak belastingplichtigen b...

Informatiebeschikking en buitenlandse banktegoeden

Informatiebeschikking en buitenlandse banktegoedenBelastingplichtigen zijn verplicht om aan de inspecteur – desgevraagd – alle inlichtingen te verstrekken die voor de heffing van hun belasting van ...

FIOD en crypto

FIOD legt beslag op cryptoDe FIOD (en het Openbaar Ministerie) heeft beslag gelegd op een zogenaamde cryptowallet. Er is (bij tientallen verdachte criminelen) beslag gelegd op zo'n € 25.000.000 aan...

Crypto melden bij fiscus

Crypto melden bij de BelastingdienstDe gegevensuitwisseling binnen Europa (en daarbuiten) gaat snel en werkt steeds beter. Naast inkomen, levensverzekeringen, pensioenen, spaarrekeningen, onroerend...

Belasting betalen over crypto

Moet u belasting betalen over crypto?Jazeker, de Belastingdienst ziet cryptovaluta als een bezitting, deze moet u aangeven in uw belastingaangifte. In beginsel is box 3 het uitgangspunt, maar als u...

Inkeren of inkeerregeling

Inkeren of inkeerregeling Als u een buitenlands vermogen niet opgeeft is dit een misdrijf. U kunt inkeren (melden dat er buitenlands vermogen is) bij de belasting. Wij adviseren ongeveer 150 mense...

Buitenlandse spaarrekening in beeld

Buitenlandse spaarrekening in beeld Belastingvrij geld parkeren in een fiscaal paradijs wordt duurder, maar is nog wel "fiscaal veilig". De EU-landen gaan elkaar vanaf 1 juli 2005 informatie geven ...

Inkeerregeling en bewijslast Belastingdienst

Inkeerregeling en bewijslastInspecteur moet gerechtigdheid tot buitenlandse bankrekening aannemelijk maken Henk (fictieve naam) is volgens de Italiaanse belastingdienst in 2008 gerechtigd tot een t...

Deel deze pagina

Laatste update op 10-01-2022
Artikel gemaakt op 30-11-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Inkeerregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap