print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkeerregeling

Inkeerregeling

Heeft u binnenlands of buitenlands vermogen dat u alsnog wilt aangeven of bent u het gewoon vergeten? Wij adviseren al jaren (vrijwel wekelijks) over de inkeerregeling en hebben honderden trajecten - veelal in overleg met de Belastingdienst - correct afgewikkeld.

Inkeerregeling is formeel afgeschaft

Officieel is de inkeerregeling afgeschaft maar er zijn nog wel mogelijkheden om voor box 2 en box 3 vermogen de fiscale boetes te verminderen. Een paar spelregels:

  • Sinds 1 januari 2018 kan er niet meer boetevrij worden ingekeerd over de laatste twee jaren.
  • Sinds 1 januari 2020 is vastgelegd dat er geen onderscheid meer kan worden gemaakt tussen inkomen dat in het buitenland of dat in het binnenland is opgekomen. "
  • De inkeerregeling geldt niet meer voor (binnenlands) box 3-inkomen
  • De inkeerregeling is ook niet meer van toepassing op inkomsten uit aanmerkelijk belang, het zogenaamde box 2 inkomen.
  • Boetevrij inkeren is dus nog wel mogelijk voor box 1-inkomen.
  • Sinds 1 januari 2018 kan er niet meer boetevrij worden ingekeerd over de laatste twee jaren.

Wat is de inkeerregeling?

Via de inkeerregeling kunt u niet aangegeven vermogen, banktegoeden, beleggingen of onroerende zaken in het buitenland (of binnenland) alsnog aangeven. Indien u niet zou inkeren en de Belastingdienst komt het verzwegen inkomen of vermogen op het spoor dat gelden boetes die kunnen oplopen tot 300%. Bij fraude kan er zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd.

Pakkans neemt de laatste jaren toe

De kans dat de Belastingdienst u via allerlei Europese wetgeving op het spoor komt is de laatste jaren substantieel toegenomen. Er zijn vele informatie uitwisselingsverdragen (binnen en buiten de EU) afgesloten, zelfs met voormalige belastingparadijzen. In veel landen is ook het bankgeheim afgeschaft en/of wordt er met de Nederlandse belastingdienst samengewerkt. Veel belastingplichtigen zien soms ineens een buitenlands pand of een buitenlandse bankrekening in hun vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Het kan hierbij zelfs gaan om bankrekeningen welke u al meer dan 10 jaar niet meer gebruikt en/of waar al lang geen geld meer opstaat.

Advies inzake inkeerregeling

U kunt contact met één van onderstaande specialisten opnemen voor advies over uw mogelijkheden. Wij begeleiden u vervolgens in dit traject en indien gewenst nemen wij het gehele traject met de Belastingdienst over. Stuur gerust een e-mail voor een gesprek.

Deel deze pagina

Laatste update op 10-01-2022
Artikel gemaakt op 30-11-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Specialisaties Inkeerregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap