print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingheffing door gemeenten

Belastingheffing door gemeenten, hoe bont kun je het maken?InleidingNaast de rijksoverheid mogen ook andere overheden bepaalde belastingen heffen. Voor de gemeenten is dat geregeld in Hoofdstuk 15 ...

Belastingplan 2022 BV DGA

Belastingtips 2022 voor de DGA en de bvIn 2022 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht. Tevens nemen wi...

Bewijs inspecteur ongeldig

Bewijs inspecteur ongeldig Een uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem / Leeuwarden d.d. 9 april 2013 is redelijk opmerkelijk. Een inspecteur komt tijdens de zitting met informatie inzake een bewij...

Bitcoin en vrijwillige verbetering aangifte

Bitcoins en vrijwillige verbetering aangifte inkomstenbelastingDe heer Jansen heeft bitcoins niet in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Zijn adviseur heeft in 2017 een verzoek tot vrijwill...

BTW-correctie auto van de zaak

BTW-correctie privegebruik auto van de zaakU kunt de volledige BTW van een auto die tot uw onderneming (of BV) behoort verrekenen. Dit gaat om de BTW op de aanschaf, het onderzoek etc. Dit is verre...

Omzetverlies TVL aangifte omzetbelasting

Omzetverlies TVL op basis van aangifte omzetbelastingHet omzetverlies voor de TVL wordt door RVO berekend. Het uitgangspunt hierbij is in principe de door de ondernemer of bv ingediende aangiften o...

Rechtspraak crypto en bitcoin

Gerechtelijke uitspraken over bitcoins en cryptoDe komende tijd zullen er steeds meer uitspraken en arresten volgen over de fiscale gevolgen van het bezit en maken van crypto. In dit onderdeel zull...

Renseignering en IB-47

Renseignering en IB-47De Belastingdienst heeft informatie nodig om op juiste wijze belasting te kunnen heffen en om haar controletaak goed te kunnen uitoefenen. In de wet is daarvoor onder meer een...

Toelichting wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Toelichting wet excessief lenen bij eigen vennootschapOp 17 juni 2020 is het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap gepubliceerd. De publicatie kwam niet als verrassing, aangezien a...

Verlaging en afschaffing jubelton

Verlaging en afschaffing jubeltonHet kabinet gaat de mogelijkheid bekijken om per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling met betrekking tot de eigen woning, ook wel jubelton genoemd, te verlagen....

Verordening 883/2004

De Verordening 883/2004Verordening 883/2004 is binnen de sociale zekerheid van groot belang. Dit artikel gaat in het algemeen in op deze Verordening en het belang ervan. Voor een meer inhoudelijke ...

Waarom ondernemen in een bv?

Waarom ondernemen in een bv?Er kunnen vele redenen zijn om een bv op te richten. Een in de markt veelgehoorde reden is status: de dga kan zich directeur noemen en vanzelfsprekend is dit niet het ar...

Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Meestal maakt de accountant of administrateur de jaarrekening. De jaarrekening voor de bank en de cliënt is gelijk aan de aangifte voor de Bel...

Belastingplan 2022 particulieren

Belastingplan 2022 particulieren Het Belastingplan 2022 is op Prinsjesdag omstreeks 15:15 uur officieel openbaar gemaakt. Ondanks dat een groot deel van het Belastingplan al was verschenen in de me...

Certificering van uw aandelen

Certificering van uw aandelenHet klinkt u wellicht niet onbekend in de oren: de term ‘certificeren van aandelen’. In de praktijk is het een veelvoorkomend instrument bij familiebedrijven. Maar wat ...

De bv in oprichting: de voorperiode

De bv in oprichting: de voorperiodeBij de omzetting van een onderneming naar een bv kan het zijn dat er een bepaalde terugwerkende kracht van toepassing is. De periode tussen het overgangstijdstip ...

Excessief lenen bij emigratie en immigratie

Excessief lenen: emigratie en immigratieIn dit artikel, behorend bij onze reeks over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, gaan wij nader in op de gevolgen van dit wetsvoorste...

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!Uit het regeerakkoord Rutte IV blijkt (onder andere) dat de middelingsregeling wordt afgeschaft. Het afschaffen van de middelingsregeling houdt in dat 2022...

Mining bitcoin en btw

Mining crypto is economische prestatie voor de btwRechtbank Den Haag is van mening dat Crypto VOF (fictieve naam) 75% van de btw-voorbelasting - aangaande de mining-activiteiten - in aftrek kan bre...

Ruisende of geruisloze inbreng

Ruisende of geruisloze inbreng in de bvEr zijn meerdere mogelijkheden om een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma in te brengen (om te zetten) naar een bv (of nv) of andere rechtspers...

Samenwerking Belastingaangifteshop

Samenwerking BelastingaangifteshopBelastingaangifteshop is een platform welke diverse aangiften opstelt voor particulieren en ondernemers. Het platform (van 15 belastingadviseurs) werkt landelijk e...

Winst bij verkoop paard onbelast

Winst bij verkoop paard onbelastRechtbank Noord-Nederland heeft een interessante uitspraak gedaan inzake de vraag of de verkoopopbrengst van een “hobby-paard” belast moet worden als ROW. Hierbij gi...

Belastingplan 2022 Ondernemers

Belastingplannen 2022 voor ondernemersOok voor ondernemers is er weinig nieuws in 2022. In dit artikel de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2022.Zelfstandigenaftrek 2022In 2022 daalt de zelfstan...

Bijzondere regelingen in de omzetbelasting (btw)

Bijzondere regelingen in de omzetbelasting (btw) De Wet op de omzetbelasting 1968 kent een aantal bijzondere regelingen. De regelingen kunnen bijzonder zijn omdat ze bedoeld zijn voor bepaalde onde...

Fiscale procedures

Fiscale proceduresRegelmatig worden wij ingeschakeld bij een boekenonderzoek, bezwaarfase of fiscale procedure. Een belastingprocedure wordt gevoerd bij de rechtbank en daarna in hoger beroep bij h...

Voortzettingseis BOR en verhuur onderneming

Bij verhuur van onderneming wordt nog steeds aan voortzettingseis BOR voldaanDe schenk- en erfbelasting kent een vrijstelling in de vorm van een bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: 'BOR'). Wordt ee...

Vragen excessief lenen

Beantwoording vragen wet excessief lenen bij de eigen vennootschap (1)In dit artikel, behorend bij onze reeks over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, gaan wij nader in op d...

Zwarte lijsten Belastingdienst

Zwarte lijsten BelastingdienstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een uitspra...

Voorkom BTW-herziening bij verkoop

Voorkom BTW-herziening bij verkoop Bij de verkoop van een bedrijfspand zonder omzetbelasting moet een BTW-plichtige ondernemer rekening houden met een termijn van negen jaar. Bij verkoop van het p...

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Excessief lenen bij de eigen vennootschapReeds in 2018 is het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap aangekondigd. Het wetsvoorstel leidt er kortgezegd toe dat de aanmerkelijkbelang...

FSV zwarte lijst Belastingdienst

FSV zwarte lijst van de BelastingdienstAls iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld ee...

Geschil hypotheekrenteaftrek

Fiscale procedure over de hypotheekrenteaftrekDe rente op een zogenaamde eigenwoningschuld, behoort tot de aftrekbare kosten in de inkomstenbelasting. Dit wordt ook wel de hypotheekrenteaftrek geno...

Lagere boete Belastingdienst door financiele problemen

Lagere boete Belastingdienst door financiële problemenDe Belastingdienst kan een boete opleggen als u een onjuiste of niet volledige aangifte heeft ingediend. De boete kan worden verlaagd omdat u d...

Navorderen belastingkorting

Navordering en belastingkortingDe Belastingdienst mag overgaan tot navordering indien aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Dit geldt bij zogenaamde aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbel...

Aftrek specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten in de inkomstenbelastingIn de inkomstenbelasting zijn persoonsgebonden aftrekposten opgenomen. De persoonsgebonden aftrek vermindert op bij wet voorgeschreven wijze het inkome...

Deelnemerschapslening en de gevolgen

Deelnemerschapslening en de gevolgenIn verliessituaties of bij zeer risicovolle projecten is de Belastingdienst zeer geïnteresseerd in de kwalificatie van de vermogensverschaffing. Met name gaat de...

Fiscaal gepland doodgaan

Fiscaal gepland doodgaan Over de doden niets dan goeds Mijn vader vertelde mij vroeger al: "Ach jongen, over de doden niets dan goeds." Ja lekker, als mijn vader doodgaat, krijg ik naast de emotio...

Teruggaaf overdrachtsbelasting

Teruggaaf van overdrachtsbelastingOverdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, zoals een woning of bedrijfspand. Heffing komt ook aan de orde b...

Vergrijpboete notaris als medepleger

Vergrijpboete notaris als medepleger Een (voormalig) notaris - die in zwaar weer zat - krijgt een vergrijpboete (€ 72.000) opgelegd als medepleger omdat hij opzettelijk (ten onrechte) overdrachtsbe...

Wetswijzigingen eigenwoningregeling 2022

Wetswijzigingen eigenwoningregeling 2022De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst (een hele mond vol) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin wijzigingen in de ...

De bv wordt steeds voordeliger

De bv wordt fiscaal steeds voordeligerWaar het omslagpunt voor de fiscaal ingegeven keuze tussen ondernemen in een eenmanszaak of een bv voorheen rond de € 150.000 aan resultaat lag, ligt deze in 2...

Formeel belastingrecht

Formeel belastingrechtWat is formeel belastingrecht en wat is fiscaal procesrecht?Het formele belastingrecht en het fiscale procesrecht zijn grote en tamelijk abstracte begrippen. Ze laten zich het...

Fusies en overnames

Fusies en overnames Per jaar dragen zo'n 20.000 ondernemers de fakkel over, dit wordt de komende 5 jaar enkel nog meer. In de praktijk begeleiden wij vele ondernemers bij dit proces. Emotie is een ...

Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuld

Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuldOm aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek, moet sprake zijn van een eigenwoningschuld. Wat exact een eigenwoningschuld is, is opgenomen in de ...

Geschil aftrek specifieke zorgkosten

Aftrek zorgkosten dermatoloog, chiropractor en vervoerSpecifieke zorgkosten zijn onderdeel van de persoonsgebonden aftrekposten in de inkomstenbelasting. Uitgaven die zijn gedaan wegens ziekte of i...

Kinderen Prins Bernhard betalen de rekening

Kinderen Prins Bernhard betalen de rekening Sterven en belasting betalen; de zekerheden in het leven Het afgelopen jaar heeft Nederland het nodige te verduren gehad. Sportieve hoogtepunten werden i...

OVB en ontbindende voorwaarde

Geen teruggaaf overdrachtsbelasting door ontbreken ontbindende voorwaardeOnder voorwaarden kan een teruggaaf van overdrachtsbelasting plaatsvinden. Eén van de situaties waarin dit mogelijk is, is b...

Verruiming tariefsopstapje VPB

Benut verruiming tariefsopstapje VPB!Vanaf 1 januari 2022 zal de grens voor tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting verschuiven van een belastbare winst van € 245.000 naar € 395.000. De eerste...

Bedrijfsopvolging

BedrijfsopvolgingOpvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205....

Besluit startersvrijstelling en verlaagd tarief

Startersvrijstelling en overdrachtsbelastingOp 29 juni 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit doen publiceren in de sfeer van de overdrachtsbelasting. Het besluit richt zich speci...

Echtscheiding

Echtscheiding Scheiden doet ... Een echtscheiding is, naast emotie voor de partners en kinderen, een financiële en juridische kwestie. In mijn praktijk heb ik veelal vrouwen als cliënt die ik in ov...

Geen NOW voor familieleden DGA

Geen NOW-steun familie directeurGeen NOW voor familieledenIn het kader van de COVID-19-pandemie zijn een aantal financiële tegemoetkomingen geïntroduceerd voor getroffen ondernemingen. De regelinge...

Geringe omzet, maar wel bron van inkomen

Geringe omzet, maar wel bron van inkomenDe inkomstenbelasting is gebaseerd op het zogenaamde draagkrachtbeginsel. Dit beginsel houdt in dat belasting wordt geheven die in een redelijke verhouding m...

Navordering 2021

Navordering 2021Navordering is een onderwerp dat vrijwel dagelijks speelt. Het komt aan de orde indien op grond van enig feit het vermoeden bestaat dat ten onrechte geen of te weinig belasting is g...

Ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting

De ondernemersaftrek in de inkomstenbelastingAls ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u, onder voorwaarden, aanspraak maken op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit aftrekpos...

Verzekeringsplicht rijnvarende

Verzekeringsplicht rijnvarende die in meerdere landen werktWerkt u voor een bedrijf dat personen (luchtvaart) of goederen (schip) vervoerd naar landen van de EU (of EER) dan blijft u in Nederland v...

Artiestenregeling

Artiest of sporter en fiscusDe artiestenregeling is een feest, sprak een buitenlandse artiest tegen mij. Je moet wel beschikken over ervaring en lange rijen boeken, CD-roms en informatie over buite...

Bitcoin en crypto

Crypto en belastingheffing Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen officiële centrale tegenpartij zoals een bank of overheid aan te pas komt. De meeste transacties vinden plaats via omwis...

Bitcoin in jaarrekening

Cryptovaluta in de jaarrekening Bitcoin en accountantDe opkomst van cryptovaluta en bitcoins biedt ook volop kansen voor accountants. Na het papieren-geld-tijdperk kwamen de pinpas en de digitale f...

Informatiebeschikkingen loonheffingen en btw

Informatiebeschikkingen loonheffingen en btwDe informatiebeschikking is in 2011 in de wet opgenomen ter verbetering van de rechtsbescherming van belastingplichtigen. De belastingplichtige heeft op ...

Businessclub voetbal fiscaal gunstiger

Businessclub voetbal fiscaal gunstiger De omzetbelasting (BTW) op een businesspakket (dure stoelen, eten, etc. in het voetbalstadion) is geen 19% maar 6%. De reden hiervoor is dat voor het verlenen...

Crypto en software

Crypto en softwareHet komt steeds vaker voor dat particulieren met behulp van software handelen in crypto. Deze software neemt vaak taken als aan- en verkoop over, maar monitort soms ook de markt o...

Crypto trading en belastingheffing

Crypto trading en belastingheffingWekelijks krijgen wij vragen over de belastingheffing over cryptocurrency. Door de volatiliteit en de benodigde kennis zien we steeds meer belastingplichtigen die ...

DGA en belastingen

Fiscale scan

Fiscale scan We betalen allemaal belasting in Nederland. Veel ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) vinden of hebben het gevoel dat ze teveel belasting betalen. Ook bestaat er vaak...

Informatie FIOD aan Belastingdienst

Informatie FIOD aan BelastingdienstBelastingadvies belandt via omweg toch bij de BelastingdienstBelastingen zijn nuttig, vervelend en vaak ingewikkeld. Om aan de belastingverplichtingen te voldoen,...

Informatiebeschikking vernietigd wegens algemene vragen

Informatiebeschikking vernietigd wegens te algemene vragenDe informatiebeschikking is in de wet opgenomen ter verbetering van de rechtsbescherming van belastingplichtigen. Deze verbetering van de r...

Keuzerecht bedrag ineens

Keuzerecht bedrag ineensDe manier waarop mensen werken is de afgelopen 50 jaar sterk veranderd. Flexibiliteit lijkt de norm te zijn geworden. Dat zien we terug in arbeidsrelaties, maar ook op perso...

Suppletie omzetbelasting zonder kosten, boete en rente

Suppletie omzetbelasting zonder kosten, boete en rente Heeft u als ondernemer over 2016 te weinig BTW afgedragen doe dan aangifte voor 1 april 2017. U voorkomt hierdoor een forse boete en belasting...

Voorbeeld brief zwarte lijst

Voorbeeld brief zwarte lijst BelastingdienstZowel particulieren als bedrijven kunnen op deze zwarte lijst staan. Dit kan vele problemen veroorzaken, zoals onterecht een boekenonderzoek, vragen van ...

Afscheidsbonus niet aftrekbaar

Afscheidsbonus voor werknemers bij verkoop bedrijf aftrekbaarDe Hoge Raad heeft eind 2023 duidelijkheid gegeven over de aftrekbaarheid van kosten die samenhangen met een bonus voor werknemers die s...

BTW en Google

BTW-correcties op Google AdwordsLet goed op de toepassing van de in 2010 gewijzigde BTW-regels bij grensoverschrijdende diensten en laat u desgewenst bijpraten over de BTW-gevolgen bij diensten, zo...

EU wetgeving voor crypto

Crypto inkeren of melden bij de BelastingdienstBoete crypto kan oplopen tot 300%Steeds meer Nederlanders bezitten cryptovaluta, zoals de Bitcoin. Wij staan in de praktijk vaak belastingplichtigen b...

Fiscale cursus

Cursussen fiscaal en formeel belastingrechtOns kantoor verzorgt - veelal op maat - diverse cursussen voor advocaten, notarissen, business clubs of accountantskantoren. Een cursus kan bijvoorbeeld b...

Horen getuigen fiscale zaak

Getuigenverhoor in fiscale procedureHoren van (belastende) getuigen Belastingrechters mogen getuigen horen, maar hebben hier niet altijd zin in. Is het wel noodzakelijk? Is voldoende gemotiveerd wa...

Informatiebeschikking bij weigeren medewerking

Informatiebeschikking wegens weigeren inlichtingenIndien een belanghebbende in de ogen van de heffingsambtenaar niet voldoet aan bepaalde verplichtingen, zoals het verstrekken van inlichtingen op v...

Medici en belastingen

Medici en belastingen Een steeds groter deel van onze klanten is werkzaam in de medische sector. Sinds enkele jaren hebben wij dan ook een belastingadviseur als collega, die zelf veel affiniteit he...

Vlucht MH17 en belastingen

Vlucht MH17 en belastingen Zijn uitkeringen aan nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 belastingvrij of niet? Een werkgever heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor zijn werknemers. E...

Voorbeeld bezwaarschrift box 3

Voorbeeld bezwaarschrift box 3Wilt u een keer een échte expert naar uw aangifte inkomstenbelasting laten kijken? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Onderstaand bez...

Bijtelling fiets van de zaak

Handreiking fiets van de zaakEr is door de redactie van forum Salaris (samenwerking fiscale praktijk, Belastingdienst en UWV) een handreiking opgesteld voor de fiets van de zaak.Fiets van de zaak 2...

BTW privégebruik auto van de zaak

BTW over privégebruik autoUpdate: Op 29 februari 2012 heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan en de Belastingdienst in het ongelijk gesteld; zie onder. Vervolgens heeft op 12 april 2013 de Hoge Raad...

Crypto minen en btw-aftrek

Crypto minen en btw-aftrekCryptovaluta lijkt soms wel hét fiscale onderwerp van 2021 te zijn. Niet alleen het koersverloop golft op en neer, maar ook de fiscale gemoedsrust van cryptobezitters. Als...

Slimme DGA

De fiscaal slimme DGAEenmanszaak naast de bvEen fiscaal slimme DGA eet van twee walletjes en de rechter is het met hem eens. De DGA heeft zijn bedrijf (rentmeester) met nog twee andere personen ond...

Fiscaal advies accountants

Fiscaal advies voor accountants- en administratiekantorenIn onze praktijk merken wij dat er bij accountants- en administratiekantoren een regelmatige behoefte bestaat aan fiscale ondersteuning. Sim...

Gemeentelijke belasting onverbindend

Gemeentelijke rioolbelasting onverbindendBelastingheffing door gemeenten, soms niet geldigNaast de rijksoverheid mogen ook andere overheden bepaalde belastingen heffen. Voor de gemeenten is dat ger...

Informatiebeschikking en buitenlandse banktegoeden

Informatiebeschikking en buitenlandse banktegoedenBelastingplichtigen zijn verplicht om aan de inspecteur – desgevraagd – alle inlichtingen te verstrekken die voor de heffing van hun belasting van ...

Investeringsaftrek samenwerkingsverbanden

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverbandenIn Nederland kennen we meerdere manieren om samen te werken. Indien het een samenwerking betreft in de vorm van een fiscaal transparant...

Samenwonen en overdrachtsbelasting

Samenwonen en overdrachtsbelastingBij het einde van een huwelijk of samenwonen gaat de woning vaak naar één van de partners. Meestal is er dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd, maar er zijn b...

Vermindering fiscale boete door schuld

Vermindering van fiscale boete door belastingschuldBij het vaststellen van een boete moet de Belastingdienst rekening houden met alle omstandigheden van de zaak. Ook het inkomen en vermogen van de ...

FIOD en crypto

FIOD legt beslag op cryptoDe FIOD (en het Openbaar Ministerie) heeft beslag gelegd op een zogenaamde cryptowallet. Er is (bij tientallen verdachte criminelen) beslag gelegd op zo'n € 25.000.000 aan...

Fiscale boete of gevangenisstraf

Fiscale boete of gevangenisstrafFIOD invallen, boekenonderzoeken en fraudebestrijding staan hoog op de agenda de laatste jaren. In 2014 is er een nieuwe Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit i...

Formeel belastingrecht

Geschillen met de Belastingdienst & formeel belastingrechtFeitelijk kennen we binnen het belastingrecht 2 soorten regels: De feitelijke regels (het materiële belastingrecht): deze bestaan uit de re...

Thuiswerkvergoeding en WKR

De thuiswerkvergoeding en belastingenVanaf 1 januari 2022 is het mogelijk aan werknemers een onbelaste vergoeding te verstrekken van maximaal € 2 per dag. De onbelaste vergoeding wordt per 2023 ver...

Woon-werkverkeer voor de BTW niet zakelijk

Woon- / werkverkeer geen zakelijke kilometersWanneer u of één van uw werknemers een auto van de zaak rijdt, moet er jaarlijks een correctie gemaakt worden op de BTW voor het privégebruik. Met ander...

Collectief bezwaar inzake BTW privégebruik auto

Bezwaar tegen BTW over privegebruik autoIn de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar moet de BTW aangegeven worden die betrekking heeft op het privégebruik van de zakelijke auto. Elders op de...

Maaltijdbezorger en fiscus

Maaltijdbezorgers en belastingenDienstbetrekking maaltijdbezorgers; platformeconomie en fiscaliteitEr zijn al een aantal procedures gevoerd met betrekking tot de vraag of de maaltijdbezorgers van D...

NFT en belastingen

NFT en belastingenNon Fungible Token en belastingenNFT is een manier om eigenaarschap te koppelen aan een digitaal product. Alles wat digitaal is wordt daarmee een soort onvervangbaar (digitaal) ku...

Procedures en advies auto

Procedures en advies over auto'sJongbloed Fiscaal Juristen N.V. is vrijwel dagelijks als fiscaal jurist betrokken bij advisering, procedures en lezingen over de auto van de zaak, de auto uit het bu...

Waarderingsproblematiek overgang woning

Waarderingsproblematiek bij overgang woning naar privévermogenHeeft u als ondernemer een tot het ondernemingsvermogen behorende woning? Dan moet u bij staking van (uw deel van) de onderneming in be...

Wanneer krijgt u een vergrijpboete

Wanneer krijgt u een vergrijpboete van de Belastingdienst?Doet u opzettelijk geen aangifte of een onjuiste of onvolledige aangifte, dan krijgt u van de Belastingdienst een vergrijpboete opgelegd, t...

Box 3 en discriminatie

Box 3 en fiscale discriminatieBox 3 in de inkomstenbelasting is al jarenlang een bron van geschil en onrust. De belastingheffing die in box 3 plaatsvindt ziet op sparen en beleggen. De wijze van he...

Crypto melden bij fiscus

Crypto melden bij de BelastingdienstDe gegevensuitwisseling binnen Europa (en daarbuiten) gaat snel en werkt steeds beter. Naast inkomen, levensverzekeringen, pensioenen, spaarrekeningen, onroerend...

Dienstbetrekking of ondernemer?

Dienstbetrekking of ondernemer?De vraag of iemand in dienstbetrekking is of niet is de laatste jaren veel aan de orde. Iedereen kent de verhalen over werknemers die afscheid nemen van hun werkgever...

Fiscale geschillen

Fiscale geschillenOndernemingen en particulieren krijgen steeds vaker te maken met fiscale geschillen. In onze praktijk begeleiden wij steeds vaker ondernemingen bij bezwaar- en beroepsprocedures t...

Modelbezwaarschrift BTW privégebruik

Voorbeeld bezwaarschrift BTW privegebruik autoDe jaarlijkse BTW-correctie voor het privégebruik van de zakelijke auto ligt onder vuur. Er worden op dit moment enkele proefprocessen gevoerd tegen de...

Belasting betalen over crypto

Moet u belasting betalen over crypto?Jazeker, de Belastingdienst ziet cryptovaluta als een bezitting, deze moet u aangeven in uw belastingaangifte. In beginsel is box 3 het uitgangspunt, maar als u...

Bezwaar Belastingdienst

Bezwaar BelastingdienstIn het belastingrecht geeft het bezwaar de belastingplichtige de mogelijkheid zich tegen een door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag of beschikking te verzetten. B...

Hoge Raad kraakt box 3

Hoge Raad kraakt box 3 per 2017De Hoge Raad heeft in december 2021 geoordeeld dat het box 3-systeem zoals dat geldt per 2017, niet door de beugel kan. Het gebruikmaken van forfaits en ficties leidt...

Crypto winst via eigen trading bot

Cryptowinst via eigen trading bot en belastingenBelastingvrij via trading bot miljoenen winst maken!Henk heeft een eigen trading bot ontwikkeld waarmee hij in cryptovaluta kan handelen. Via 124.000...

Hoger beroep in belastingzaken

Hoger beroep in belastingzakenDe belastingplichtige die na bezwaar bij de Belastingdienst en beroep bij de rechtbank naar zijn mening nog steeds geen of onvoldoende gelijk heeft gekregen, kan tegen...

Beroep in belastingzaken

BeroepDe belastingplichtige die het niet eens is met een door de Belastingdienst opgelegde aanslag of beschikking kan zich daartegen verweren bij de (belasting)rechter. Voordat de belastingplichtig...

Huwelijksvermogensrecht

Verhoging van het BTW tarief, overgangsregeling

BTW-verhoging per 1 oktober 2012Per 1 oktober 2012 wordt het algemene tarief in de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Vanaf dat moment wordt het tarief toepasselijk aangeduid met hoog tarief in plaats ...

Fiscaal strafrecht

Fiscaal strafrechtIn het Nederlandse belastingrecht leidt gelukkig niet elke fiscale fout tot strafrechtelijke vervolging. Slechts de overtreding van bepaalde regels levert een strafbaar feit op. D...

Fiscale boete en strafrecht

Fiscale boete of strafvervolgingEen boete van de Belastingdienst én een strafvervolging door de officier van justitie, kan dat?Fiscale boete en strafvervolgingAls belastingplichtige kunt u talloze ...

Toepassing van de ruilarresten

Ruilarresten bij het bepalen van de fiscale winstHet ruilen van bedrijfsmiddelen, zoals een machine, kan leiden tot winstrealisatie. De winst bedraagt de waarde in het economisch verkeer van het on...

Gehele controledossier opvragen

Controledossier Belastingdienst opvragenHenk is verwikkeld in een fiscale procedure tegen de Belastingdienst. Henk ging in beroep tegen een informatiebeschikking en wil hiertoe ook meer informatie ...

Ne bis in idem belastingzaken

Ne bis in idem beginsel in belastingzaken Het Hof van Justitie in Luxemburg gaat zich buigen over het verbod van dubbele strafoplegging (ne bis in idem-beginsel), dit in een belgische procedure die...

WOB-verzoek bitcoin

WOB-verzoek bitcoinBeleid Belastingdienst inzake cryptovaluta, zoals bitcoinIn de keuken van de Belastingdienst kijken is voor de meeste fiscalisten smullen. Soms is het ook gewoon handig of nuttig...

Fiscale boete belastingadviseur

Fiscale boete belastingadviseurDe boete van de belastingadviseursBelastingen zijn leuk, zo leuk dat we ons beroep ervan hebben gemaakt. Belasting betalen is minder, maar wel noodzakelijk. Wij staan...

Geschillen met accountant of belastingadviseur Als de belastingdienst naheffingsaanslagen of navorderingsaanslagen (met boetes) heeft opgelegd ontstaan er vaak discussies tussen belastingplichtigen...

Herziening in belastingprocedure

Herziening in belastingproceduresHet Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden heeft in 2019 een bijzondere casus behandeld en kwam ook met een baanbrekende uitspraak. In deze procedure kwam de rechter terug...

Informatie verschaffen crypto

Informatie verstrekken over cryptoWij adviseren tientallen belastingplichtigen met bitcoins (of beter cryptomunten). De informatieverstrekking uit het verleden is vaak een probleem, omdat er veelal...

FIOD zit cryptobezitter op de hielen

FIOD zit cryptobezitter op de hielenIn 2021 heeft de FIOD ruim € 520 miljoen "opgehaald" via ruim 900 onderzoeken. Het bijzondere is dat de FIOD in 2020 exact hetzelfde aantal onderzoeken heeft ver...

Fiscale rechtshulp

Fiscale rechtshulpDe laatste jaren hebben ons geleerd dat de Belastingdienst haar eigen burgers is gaan wantrouwen. De oplossing die de Belastingdienst heeft bedacht voor fiscale rechtshulp is de B...

Prinsjesdag

Prinsjesdag 2023Prinsjesdag wordt gehouden op de derde dinsdag van september. Koning Willem Alexander heeft zijn eerste traditionele rijtoer door Den Haag en sluit deze af met de troonrede. De Mini...

Thuiswerken en belastingen

Digitaal thuiswerken en belastingenDrama voor velenWe zitten midden in de tweede corona-golf en onze minister-president spreekt er al over dat een derde golf onvermijdelijk is. De Britten staan nu ...

Advies specialisten

Advies specialisten Een steeds groter deel van onze klanten zijn dienstverleners. Hierbij kunt u denken aan:AdvocatenNotarissenMedisch specialistenHuisartsenTandartsenFysiotherapeutenAccountants, e...

Slachtbelasting

De Wet slachtbelastingKortgeleden is een voorstel gedaan voor een nieuwe belasting: de slachtbelasting. Het wetsvoorstel is momenteel in consultatiefase, wat wil zeggen dat iedere Nederlander die z...

Betalingsregeling Belastingdienst

Betalingsregeling BelastingdienstUitbreiding saneringsregeling belastingdienst tot 1 april 2024In deze onzekere tijden biedt de Belastingdienst een helpende hand aan ondernemers die worstelen met b...

Boekenonderzoek en cautie

Boekenonderzoek en cautieBoekenonderzoek aangekondigd? Hangt er een boete in de lucht? Beste advies? Mondje dicht, alles schriftelijk en bel een fiscalist. Miranda-waarschuwing Onderstaande Miranda...

Opsporen inkomen digitaal platform

Opsporen inkomen bij digitale platformenDigitale platforms zoals Marktplaats, Uber en Airbnb moeten met ingang van 2023 aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel proffesionele aanbieders met de verk...

Bezwaar procedures NOW-regeling

Bezwaarprocedures NOW-regelingWij adviseren op dit moment vele ondernemers bij bezwaar- en beroepsprocedures inzake de NOW-regeling. Gezien de totstandkoming van deze wetgeving en de robuustheid hi...

Boekenonderzoek naar aftrek van btw

Boekenonderzoek en aftrek van btwDe Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en invorderen van belastingen. Dat gaat niet zonder informatie. De wet bevat verplichtingen voor belastingpli...

Inkeren of inkeerregeling

Inkeren of inkeerregeling Als u een buitenlands vermogen niet opgeeft is dit een misdrijf. U kunt inkeren (melden dat er buitenlands vermogen is) bij de belasting. Wij adviseren ongeveer 150 mense...

Belastingconstructies in Nederland

Belastingconstructies in NederlandDe Baby B.V., de Rollator-route, een landgoed of gewoon een ANBI oprichten. Hoe betalen de rijken in Nederland minder belasting?  Vermogende particulieren ontwijke...

Boekenonderzoek paardenbranche

Boekenonderzoek paardenbrancheDit artikel is geschreven door Madeleine Brugman, belastingadviseur en liefhebber van de paardensport. Heeft u vragen welke deze wereld raken of is er een boekenonderz...

DGA is fiscale melkkoe

DGA is fiscale melkkoe De DGA is de fiscale melkkoe van de overheid aan het worden. Naast scherpe wetgeving over het DGA Salaris, het maximaal kunnen lenen uit de BV, de verhoging van de vennootsch...

Belastingdienst mag meer dan andere schuldeisers

Belastingdienst mag meer dan andere schuldeisers Een concern van een aantal B.V.'s (of N.V.'s) kiest al snel voor een fiscale eenheid. Dit is gemakkelijk, én aangifte vennootschapsbelasting én int...

Geen navordering na boekenonderzoek

Geen navordering na boekenonderzoekBij een ondernemer wordt een boekenonderzoek ingesteld. Er worden diverse correcties aangekondigd op grond van schattingen door de inspecteur. Een aanslag over 20...

Agenda verstrekken aan Belastingdienst

Moet een belastingplichtige zijn agenda verstrekken aan de Belastingdienst?De administratie moet 7 jaar worden bewaard. Maar wat behoort er tot de administratie van een belastingplichtige? Volgens ...

Fiscale scan

Fiscale scan voorbeeld met webformulier

Jongbloed Fiscaal Juristen Estate planning

Jongbloed Fiscaal Juristen Estate planning Jongbloed Fiscaal Juristen Estate planning richt zich specifiek op estate planning en inkomensplanning. Uw vermogen is zorgvuldig opgebouwd. Dit kan fami...

Handboek VPB Belastingdienst

Handboek Vennootschapsbelasting Belastingdienst Een kijkje in de keuken bij de Belastingdienst is voor fiscalisten altijd leuk. Via een WOB-verzoek is informatie beschikbaar gekomen over de aangift...

Schenkbelasting en bedrijfsopvolging

Schenkbelasting en bedrijfsopvolgingMag de betaalde schenkbelasting worden opgeteld bij de verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang pakket? Nee, zo stelt de Hoge Raad. Wij gaan in dit artikel ...

Bedrijfsopvolging en vastgoed

Bedrijfsopvolging en vastgoedOp 18 juni 2021 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waar wij als fiscalisten lang naar uit hebben gekeken, ook in September 2021 waren er een drietal arresten inzek...

Verrekening houdsterverliezen

Verrekening houdsterverliezen van vóór 2019Belanghebbende is een houdstermaatschappij. Dat is een maatschappij die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het houden van deelneminge...

Compartimenteringsreserve en deelnemingsvrijstelling

Compartimenteringsreserve en deelnemingsvrijstellingDe deelnemingsvrijstelling geldt voor een vennootschap die 5% van het nominaal gestorte kapitaal houdt in een vennootschap, bijvoorbeeld een bv. ...

Verhuur bedrijf en bedrijfsopvolgingsregeling

Verhuur van onderneming en BORDe schenk- en erfbelasting kent een vrijstelling in de vorm van een bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: 'BOR'). Wordt een onderneming geschonken of nagelaten, dan word...

Voetbalpool en EK 2021

EK voetbal en voetbalpoolWe doen eindelijk weer mee aan het EK voetbal. Ook de voetbalpool zal op het werk worden ingevuld. In dit artikel de fiscale merites en natuurlijk ook de mening van onze EK...

Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstelling

Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstellingSinds 2007 geldt in de deelnemingsvrijstelling de 5%-grens als ondergrens. De mogelijkheid om een belang van minder dan 5% als een deelneming te laten...

Afkoop alimentatie kan netto

Afkoop alimentatie kan netto Fiscaal nieuws alimentatieIn het verleden was alimentatie aftrekbaar tegen het maximale tarief van 51,95%. De aftrek van alimentatie (en hypotheekrente) is de afgelopen...

Voorkom rente over aanslag

Voorkom rente over belastingaanslag De belastingrente voor bedrijven (Vennootschapsbelasting) bedraagt op dit moment 10%. Zorg er dus voor dat uw voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting altijd op...

Afkoop alimentatie emigratie

Afkoop alimentatie en emigratieFiscaal nieuws alimentatieIn het verleden was alimentatie aftrekbaar tegen het maximale tarief van 51,95%. De aftrek van alimentatie (en hypotheekrente) is de afgelop...

Materiële onderneming bij verhuur vastgoed

Materiële onderneming bij verhuur vastgoedEen DGA en zijn partner houden 100% van de aandelen in een besloten vennootschap (bv) die zich bezighoudt met de verhuur van onroerend goed. Het gaat zowel...

Btw-aftrek bij aankoop perceel

Aftrek van btw bij aankoop perceelBelastingplichtigen voor de btw kunnen het recht hebben om aan hen in rekening gebrachte btw in vooraftrek te brengen. Daarbij is wel vereist dat de belastingplich...

Echtscheiding en hypotheekrente

Echtscheiding en hypotheekrenteEchtscheiding en eigen woning bij achterblijvende partnerTamara gaat scheiden in 2018. Ze blijft tot het moment van levering van de woning in de woning wonen. Tamara ...

Bouwterrein of natuurgebied

Bouwterrein of natuurgebied?Een veelvoorkomend vraagstuk is of btw is verschuldigd bij de levering van een stuk grond. De wet bepaalt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van btw-hef...

Online borrel en belastingen

Online borrel en belastingheffingVeel werkgevers organiseren thuiswerkborrels of online borrels voor hun werknemers. Wat zijn de fiscale gevolgen?Online borrel werkgever en werkkostenregelingEen we...

Tiny office en belastingen

Tiny house of tiny office en belastingen Steeds meer mensen werken thuis, fiscaal is hier weinig tot niks mogelijk. Vanaf 2022 geldt er een bescheiden belastingvrije vergoeding en bij een kantoor i...

Laadpaal elektrische auto

Fiscale gevolgen laadpaal elektrische autoSteeds meer mensen rijden een elektrische auto. De eigen laadpaal wordt ook steeds vaker gebruikt. Hoe werkt dit fiscaal voor uw werknemers?Eigen laadpaal ...

Sale en leaseback en omzetbelasting

Sale en leaseback en omzetbelastingSale en leaseback van vastgoed kan een grote bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering. Het resultaat van uw bedrijf schiet omhoog en er komt liquiditeit beschikbaa...

Splitsing bv bij echtscheiding

Splitsen van de bv bij echtscheiding van een DGABij een echtscheiding zijn er vaak financiële problemen bij het verdelen van het vermogen van de bv. Sinds enkele jaren is er een besluit waardoor de...

Aandelen camping en overdrachtsbelasting

Verkrijging aandelen in onroerend goed bv en overdrachtsbelastingDe overdrachtsbelasting bedraagt wordt in 2023 verhoogd tot 10,4% (2021 en 2022:  8%). Op woningen is het tarief 2%. Voor starters o...

Bijtelling auto van de zaak historisch

Bijtelling auto van de zaak 2011 tot heden De bijtelling voor de auto van de zaak die ook privé wordt gebruikt is in de loop van de jaren vaak aangepast, in dit artikel een historisch overzicht. Na...

Huwelijkse voorwaarden ondernemer

Huwelijkse voorwaarden bij ondernemer of DGA nodig?De echtscheiding van een ondernemer of DGA vereist expertise van een deskundige advocaat, maar zeker ook een fiscaal jurist. Tijdens (of beter vóó...

Aandelenopties werknemers

Aandelenopties werknemers en belastingenWerkgevers kunnen hun werknemers aandelenopties toekennen als beloning. Onder de huidige wetgeving  (artikel 10a lid 1 Wet loonbelasting) vindt het heffingsm...

Vakantiewoning en btw

Vakantiewoning en omzetbelastingBtw vakantiewoning bij leegstandDe Hoge Raad heeft op 25 maart 2022 een arrest gewezen waarmee duidelijk is geworden hoe moet worden omgegaan met de btw tijdens leeg...

Truc schenken op papier

Truc schenken op papierDe papieren schenking is populair in Nederland. Bij een papieren schenking moet via een notariële akte een geldbedrag worden geschonken en moet er rente worden betaald. De sc...

Familiefonds estate planning

Familiefonds en estate planning Een familiefonds wordt steeds vaker gebruikt om fiscaal vriendelijk vermogen over te dragen aan de volgende generatie (de kinderen). Via een fonds gezamenlijk belegg...

Bijtelling zonder kosten bv

Bijtelling zonder kosten in de bvBijtelling privégebruik auto ook als bv de kosten niet in aftrek brengtDe vormgeving van leasecontracten, verhuurconstructies en dergelijke leidt nog wel eens tot (...

Omzetbelasting over commissarisbeloning

Omzetbelasting en commissarisbeloningCommissarissen, toezichthouders en leden van commissies hebben al jaren discussie met de Belastingdienst over het indienen van hun btw-aangiften. Moet u met of ...

Nadelen fiscale eenheid btw

Voordelen en nadelen fiscale eenheid omzetbelasting Btw-ondernemers die in Nederland wonen of gevestigd zijn en een financiële, organisatorische en economische eenheid (verwevenheid) vormen, kunnen...

Resultaat afhankelijke vergoeding en btw

Resultaat afhankelijke vergoeding en omzetbelastingBtw verschuldigd over een vergoeding die afhankelijk is van het resultaatMoet er omzetbelasting worden betaald over een een extra vergoeding die a...

Bedrijfsopvolging bij In Person

Bedrijfsopvolging bij In PersonIn Twentevisie (uitgave maart 2017) stond een artikel over de advisering van ons kantoor bij In Person. Het artikel kunt u hier lezen (pagina 1 / pagina 2) .Bedrijfso...

Deels bebouwde grond, bouwterrein?

Deels bebouwde grond, bouwterrein?De hoge raad heeft in haar uitspraak van 9 februari 2024, duidelijk uitgelegd via een stappenplan hoe moet worden beoordeeld of er sprake is van een bouwterrein of...

Gebruikelijk loon DGA

Gebruikelijk loon DGA Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2022 tot € 48.000, in 2023 € 51.000 en in 2024 €56.000. Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000. ...

DGA-loon partner accountantskantoor

DGA-salaris partner accountants- en belastingadvieskantoorDe doorbetaaldloonregeling belet toepassing van de gebruikelijkloonregeling per concernvennootschap. Het loon van de meestverdienende werkn...

Grenswerkers en belastingen

Grenswerkers en belastingen in Belgie en Duitsland De grensarbeidersregelingen moeten ervoor zorgen dat er gelijkheid bestaat tussen beide landen en de mensen die er wonen. De belastingdruk in het ...

Bijdrage BNR over NOW

Bijdrage BNR nieuwsradioOndernemers en de NOW-regeling Op donderdag 16 april 2020 was onze collega (Dennis Jongbloed) op BNR om uitleg te geven over de omzetdefinitie in de NOW-regeling. U kunt zij...

Jongbloed Fiscaal Juristen bij EenVandaag

Jongbloed Fiscaal Juristen bij EenVandaagOnze collega (mr.) Marco Bik aan het woord bij EenVandaag inzake onredelijke uitwerkingen voor starters bij financiële compensatie ondernemers tijdens coron...

Geen verzuimboete bij suppletie BTW

Geen verzuimboete bij vrijwillige verbetering met suppletie OmzetbelastingAls je na afloop van een belastingtijdvak (bijvoorbeeld een kwartaal of maand) ontdekt dat je te veel of te weinig omzetbel...

Onterechte navordering Belastingdienst

Onterechte navordering Belastingdienst wegens onzorgvuldigheidDe Belastingdienst heeft de mogelijkheid om na te vorderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de sfeer van de inkomstenbelasting. Navorderen ...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Betaling crediteuren of BelastingdienstAls een rechtspersoon in liquiditeitsproblemen verkeert, is het vaak de vraag of crediteuren nog mogen worden betaald. De Belastingdienst is (veelal) van meni...

Rechtbank ziet af van zitting

Rechtbank ziet af van zittingOp grond van Europees en Nederlands recht hebben belanghebbenden toegang tot onafhankelijke rechtspraak om besluiten aan te vechten. Binnen het belastingrecht gaat het ...

Zwarte lijst Belastingdienst

Zwarte lijst Belastingdienst Als iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een uitspraa...

Achterhouden FIOD-stukken

Rechtsbescherming verder in de knel. Voorkom dat de FIOD stukken achterhoudt.Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, kan het zijn dat ook de Belastingdienst nog eens ‘op de koffie komt’. De we...

Fiscale informatieplicht

De fiscale informatieplichtHoe ver mag de Belastingdienst gaan met het opvragen en meenemen van stukken?Rechten Belastingdienst inzake opvragen informatie De Belastingdienst heeft vergaande mogelij...

Geen navordering bij beoordelingsfout Belastingdienst

Geen navordering bij beoordelingsfout BelastingdienstZodra u een definitieve aanslag krijgt opgelegd, moet u erop kunnen vertrouwen dat deze aanslag inderdaad definitief is. Het zou afdoen aan uw r...

Geen schending gelijkheidsbeginsel

Geen schending gelijkheidsbeginsel artiest en actriceHet Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 augustus 2021 in twee zaken uitspraak gedaan. In beide gevallen gaat het om de vraag of iemand wel of niet...

Derdenonderzoek Belastingdienst

Derdenonderzoek van de BelastingdienstVragen van de Belastingdienst over een ander. Wat te doen?De Belastingdienst heeft talloze middelen om informatie te vergaren die voor uw belastingheffing van ...

Boekenonderzoek en forse aanslagen

Boekenonderzoek / FIOD-onderzoek leidt tot forse aanslagenEen belastingcontrole is een situatie waar geen enkele belastingplichtige op zit te wachten. Ook als u uw administratie op orde heeft, kost...

Schending verdedigingsbeginsel

Niet horen leidt tot schending verdedigingsbeginselDe Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over het unierechtelijk verdedigingsbeginsel. De voorliggende vraag was of de belastingplichtige t...

Hoge Raad zet streep door dispositievereiste

Hoge Raad zet streep door dispositievereisteDe vraag of een belastingplichtige mag vertrouwen op informatie vanuit de Belastingdienst, komt regelmatig voor. Niet zelden interpreteren belastingplich...

Deel deze pagina

Laatste update op 30-11-2020
Artikel gemaakt op 30-11-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Nederland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap