print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Slovenië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
31 december 2005 1 januari 2006  
Soort inkomsten NL SVN Opmerkingen
Box I Loon loon 14   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden binnen een belastingjaar) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15 en protocol XIII    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij de diensten in SVN worden verricht door inwoner met de SVN nationaliteit of door een in SVN lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 16 lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   19 lid 1 Maximaal twee jaar voor onderwijs en/of onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in algemeen belang.
studenten en in opleiding zijnde personen   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 14 lid 3   Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ artikel 17 lid 6 publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van SVN
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   17, lid 1 Uitzondering: onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 15.000 zie art. 17, lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van SVN
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 3    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   17, lid 1 Uitzondering: onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 15.000 zie art. 17, lid 2
afkoopsom ingegane lijfrente   21  
Beroepspensioenen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   17 lid 1 Uitzondering: onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen > € 15.000 zie art. 17, lid 2
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14    
W.W.   17 lid 1 Uitzondering: onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen > € 15.000 zie art.17, lid 2
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 5% over het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 6   Mits er een conserverende aanslag ter zake van emigratie open staat
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Slovenië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap