print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Sri Lanka

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
24 januari 1984 1 januari 1985  
Soort inkomsten NL LKA Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16, lid 1 en protocol XVII   Omschrijving bestuurder/commissaris Protocol art XVII
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in LKA worden verricht door een inwoner met de LKA nationaliteit of door een in LKA lokaal aangeworven
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
hoogleraren en docenten   20 Maximaal twee jaar voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL. Voor specifieke voorwaarden: zie verdrag
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 3 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van LKA
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan
pensioen (privaat/overheidsbedrijf)
18, lid 2    
afkoopsom niet ingegane lijfrente nationale wet    
afkoopsom ingegane lijfrenten nationale wet    
beroepspensioen nationale wet    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong nationale wet    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. nationale wet    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: geen

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 17-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Sri Lanka

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap