Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Mexico

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Mexico

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
13 oktober 1994 1 januari 2010  
Soort inkomsten NL MEX Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol XV    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in MEX worden verricht door een inwoner met de MEX nationaliteit of door een in MEX lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
studenten of in opleiding zijnde persoenen   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente > Art. 19 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van MEX
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   21 Maximaal 17,5% van het bruto bedrag
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3   Maximaal 17,5% van het bruto bedrag
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever.
19, lid 1, a   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15, lid 1/ 16    
W.W. 18, lid 3   Maximaal 17,5% van het bruto bedrag
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 4   Maximaal 10%
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Mexico

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap