print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Tjechië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
5 november 1974 1 januari 1975  
Dit is de voortzetting van het oude verdrag met Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek
Soort inkomsten NL CZE Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.16 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 17, lid 2    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1   Tenzij diensten in CZE worden verricht door een inwoner met de CZE nationaliteit of door een in CZE lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 18, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een binnenschip   16, lid 3  
hoogleraren en docenten   21 Maximaal 2 jaar
studenten en in opleiding zijnde personen   22 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 20, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van CZE
lijfrente   23  
privaat/overheidsbedrijf   19  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van CZE
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   19  
afkoopsom niet ingegaan
pensioen (privaat/overheidsbedrijf)
  19  
afkoopsom ingegane lijfrente   23  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   23  
beroepspensioen   23  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   23  
WAO / WIA-suppletie   16. lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 16    
W.W.   23  
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 14, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 23

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 17-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Tsjechië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap