print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Venezuela

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Venezuela

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
11 december 1997 1 januari 1998  
Soort inkomsten NL VEN Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol XI    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in VEN worden verricht door een inwoner met de VEN nationaliteit of door een in VEN lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en docenten   20 Maximaal twee jaar voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
studenten of in opleiding zijnde personen   21 Mits betaling uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente art. 18
lid 4
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van VEN
privaat/overheidsbedrijf   18, lid 1  
lijfrente   22  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie opmerking beloning-loon
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 5% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Venezuela

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap