print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Ver. Arabische Emiraten

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Verenigde Arabische Emiraten

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
2 juni 2010 1 januari 2011  
Op grond van art. 4 lid 1b van het verdrag wordt een persoon slechts als inwoner van de VAE beschouwd als deze de VAE nationaliteit heeft. Heeft een inwoner van de VAE niet de VAE-nationaliteit dan is het belastingverdrag niet van toepassing en geldt nationale wetgeving
Soort inkomsten NL VAE Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden ) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15, lid 1    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten in VAE worden verricht door een inwoner met de VAE nationaliteit of door een in VAE lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   14, lid 3 Tenzij persoon NL nationaliteit heeft: dan in NL belast
hoogleraren en docenten   19 Voor maximaal drie jaar tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
studenten en in opleiding zijnde personen   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van VAE
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 17, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van VAE
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 17, lid 1    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 17, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14    
W.W. 17, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst   13, lid 4  
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Ver. Arabische Emiraten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap