Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Oezbekistan


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Oezbekistan

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel XI.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Oezbekistan verricht door een persoon met de Oezbeekse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Oezbekistan is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij geheel of nagenoeg geheel bekostigd uit openbare middelen van Oezbekistan of een staatkundig of publiekrechtelijk onderdeel daarvan of werkzaamheden zijn verricht in het kader van een culturele- of sportovereenkomst.

- hoogleraren en andere docenten

Oezbekistan

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen, schepen of spoorwegvoertuigen in internationaal verkeer

Oezbekistan

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Oezbekistan.

- particulier/ overheidsbedrijf en lijfrente

 

Zie Protocol artikel XII.

Protocol artikel XII: NL blijft heffingsbevoegd over de in artikel 18, lid 1 vermelde uitkeringen (pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrenten) zolang Oezbekistan nog geen belastingheffing hierover kent.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

 

Zie Protocol artikel XII.

Protocol artikel XII: NL blijft heffingsbevoegd over de in artikel 18, lid 1 vermelde uitkeringen (pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrenten) zolang Oezbekistan nog geen belastingheffing hierover kent.

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / WAZ / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Oezbekistan

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen