print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Zimbabwe

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
21 april 1991 1 januari 1992  
Soort inkomsten NL ZWE Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in ZWE worden verricht door een inwoner met de ZWE nationaliteit of door een in ZWE lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits werkelijke leiding in NL is gevestigd
hoogleraren en docenten   20 Maximaal twee jaar voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente art.18, lid 3 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van ZWE
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 18, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van ZWE
afkoopsom ingegane pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen 18, lid 1    
afkoopsom niet ingegane lijfrente   22  
afkoopsom ingegane lijfrente   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 15    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 1   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 4    
dividend 10, lid 2 b   Maximaal 20% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 17-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Zimbabwe

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap