print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Pakistan

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
4 oktober 1982 1 januari 1983  
Soort inkomsten NL PAK Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16, lid 1    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in PAK verricht door persoon met de PAK nationaliteit of door een in PAK lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betaling uit bronnen buiten NL. Zie voor specifieke bepaling verdragstekst.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 3 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van PAK
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen 18, lid 2    
afkoopsom ingegane lijfrente nationale wetgeving    
afkoopsom niet ingegane lijfrente nationale wetgeving    
beroepspensioen nationale wetgeving    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong nationale wetgeving    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. nationale wetgeving    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 20% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 6   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 20% van het bruto bedrag
Restartikel: Geen

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Pakistan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap