print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Aruba

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
27 juli 1999 1 januari 2000  
Op Aruba is de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) van toepassing.
Soort inkomsten NL ABW Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden (zie art.15, lid 2)
beloning directeur/commissaris/e.d. 15, lid 3    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 17, lid 1   Tenzij diensten in ABW worden verricht door een in ABW lokaal aangeworven persoon
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   16 Indien ABW niet heft mag NL heffen mits werkelijke leiding onderneming in NL is gevestigd
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 17, lid 4    
privaat/overheidsbedrijf,   15, lid 4 Tenzij, pensionadoregeling (zie art. 35b)
Lijfrente   20  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 17, lid 4    
afkoopsommen ingegane pensioenen (privaat/overheidsbedrijf) 15, lid 6   Aftrek lokale belasting (zie art. 24, lid 8)
afkoopsommen niet ingegane pensioenen 15, lid 6    
afkoopsom ingegane lijfrente   20 Tenzij, pensionadoregeling (zie art. 35b)
afkoopsom niet ingegane lijfrente   20 Tenzij, pensionadoregeling (zie art. 35b)
beroepspensioen   20 Tenzij, pensionadoregeling (zie art. 35b)
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   20 Tenzij, pensionadoregeling (zie art. 35b)
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
17, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W.   20 Tenzij, pensionadoregeling (zie art. 35b)
ROW rente ter beschikking stellen 13, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag, Tenzij, pensionadoregeling (zie art. 35b)
Box II   winst 12, lid 2   5-jaarstermijn voor bezitseis zie verdrag
dividend 11, lid 2   Maximaal 15 % van het bruto bedrag
Restartikel art. 20

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Aruba

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap