print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Israël

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
9 juli 1974 9 september 1974  
Soort inkomsten NL ISR Opmerkingen
Box I Loon loon 17, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.17 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 18, lid 2    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 21, lid 1   Tenzij diensten in ISR worden verricht door een inwoner en onderdaan van ISR.
artiesten en sporters 19   Bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   22 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in algemeen belang.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 17, lid 3   Tenzij werkelijke leiding van de onderneming in ISR is gevestigd
studenten en in opleiding zijnde personen   23 Mits betalingen uit bronnen buiten NL en voor overige inkomsten zie voorwaarden in verdrag
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 20, lid 2 publiekrechtelijk pensioen 21, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van ISR
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   20, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 21, lid 1   Tenzij diensten in Israël werden verricht door inwoner en onderdaan van Israël
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   20, lid 1  
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/publiekrechtelijk pensioen)   20, lid 1  
afkoopsom ingegane lijfrente   24  
afkoopsom niet-ingegane lijfrente   24  
beroepspensioen   24  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong/ WW   24  
WAO / WIA-suppletie   17, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
21, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 17, lid 1    
ROW rente ter beschikking stellen 12, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Box II   winst 15, lid 5   5-jaarstermijn en specifieke voorwaarden zie verdrag
dividend 11, lid 2, letter b   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 24

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Israël

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap