Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Israël


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Israël

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur/ commissaris/e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Israël worden verricht door een persoon die inwoner en onderdaan van Israël is

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

Israël

Max. 2 jaar voor onderwijs of wetensch. onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang maar in de eerste plaats voor persoonlijk nut

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Plaats werkelijke leiding onderneming

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 20, lid 2

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij diensten in Israël werden verricht door een persoon die inwoner en onderdaan van Israël is. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M)

- particulier/ overheidsbedrijf en lijfrente

Israël

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M)

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Israël

 

- beroepspensioen

Israël

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Israël

 

- WAO-suppletie

Israël

Indien betaald door/ namens particuliere werkgever

 

Nederland

Indien betaald door/ namens publieke werkgever

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M

 

Israël

Indien dienstverband is verbroken

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 15% belasting over bruto bedrag 3) Indien (gedeelte van) rente/dividend niet wordt overgemaakt naar Israël - hierover integraal heffen (remittance base art. 6).

Box II

   

- winst

Nederland

- 5-jaarstermijn;

NL en niet tevens Israëlische nationaliteit;

met echtgenoot min. 7% en met rest familie min. 1/3 kapitaal in afgelopen 5 jaar;

evt. conserverende aanslag invorderen

- dividend

Nederland

Max. 15% van het brutobedrag. Indien (gedeelte van) rente/dividend niet wordt overgemaakt naar Israël - hierover integraal heffen (remittance base art. 6).

 
 
   

Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen