print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Italië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
3 oktober 1993 1 januari 1994  
Soort inkomsten NL ITA Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol art. 8    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in ITA worden verricht door een inwoner met de ITA nationaliteit of door een in ITA lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek in de eerste plaats wordt verricht voor persoonlijk nut
studenten of in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van ITA en geen NL onderdaan
privaat/overheidsbedrijf   18, lid 1  
lijfrente   22  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van ITA en geen NL onderdaan of geen NL onderdaan die lokaal in ITA is aangeworven
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2.   Mits werkzaamheden in NL verricht door persoon met NL nationaliteit en geen ITA nationaliteit
afkoopsom niet-ingegaan pensioen 18, lid 2   Mits werkzaamheden in NL verricht door persoon met NL nationaliteit en geen ITA nationaliteit
afkoopsom ingegane lijfrente   22  
afkoopsom niet-ingegane lijfrente   22  
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   22  
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 2   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15, lid 1    
W.W.   22  
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het brutobedrag
Box II   winst 13, lid 5   5-jaarstermijn
en NL nationaliteit en geen ITA nationaliteit
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Italië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap