print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Nieuw Zeeland

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Nieuw Zeeland

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
18 maart 1981 1 januari 1981  
Soort inkomsten NL NZL Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar)
zie art. 15 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 16, lid 2   Tenzij wezenlijke functie ten laste van vaste inrichting NZL, zie art. 16 lid 3
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij de diensten in NZL worden verricht door persoon met de NZL nationaliteit of door een lokaal in NZL aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffing
hoogleraren en andere docenten   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek in de eerste plaats voor persoonlijk nut wordt verricht
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente

Artikel 18, lid 2
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van Nieuw-Zeeland
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/overheidsbedrijf) 15 en protocol X    
afkoopsom niet ingegaan pensioen 15 en protocol X    
afkoopsom ingegane lijfrente 21A, lid 3   Maximaal 15% belasting over bruto bedrag
afkoopsom niet ingegane lijfrente 21A, lid 3   Maximaal 15% belasting over bruto bedrag
beroepspensioen 21A, lid 3   Maximaal 15% belasting over bruto bedrag
Uitkeringen AOW 19, lid 2 a   Tenzij inwoner en onderdaan van Nieuw- Zeeland
Anw /WAO / WIA / Waz / Wajong 21A , lid 3   Maximaal 15% belasting over bruto bedrag
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
WW 21A, lid 3   Maximaal 15% belasting over het bruto bedrag
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% belasting over bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21 A

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Nieuw Zeeland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap