print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Noorwegen

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
23 april 2013 30 november 2013 overgangsrecht artikel 18 o.g.v. protocol VIII
Soort inkomsten NL NOR Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16   Tenzij vaste inrichting buiten NL (zie lid 3)
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in NOR verricht door persoon met de Noorse nationaliteit of door een in NOR lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur < 3 maanden ziet NL af van heffingsrecht
studenten   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 5   Mits dienstbetrekking > 30 dagen in tijdvak van 12 maanden uitgeoefend in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 18, lid 1
en protocol VIII
  Voor personen met een bestaande NL-uitkering die al inwoner van Noorwegen waren vóór 30-11-2013 blijft het oude verdrag van toepassing.
Tenzij men vóór 1-1-2016 een beroep doet op het Protocol. Deze keuze moet in beide landen kenbaar worden gemaakt. Op nieuwe uitkeringen vanaf 30-11-2013 is het wijzigingsprotocol altijd van toepassing.
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 18, lid 1 en protocol VIII  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 1    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 1  
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 1  
alimentatie uitkering   18, lid 5  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 1   Voor personen met een bestaande NL-uitkering die al inwoner van Noorwegen waren vóór 30-11-2013 blijft het oude verdrag van toepassing.
Tenzij men vóór 1-1-2016 een beroep doet op het Protocol. Deze keuze moet in beide landen kenbaar worden gemaakt. Op nieuwe uitkeringen vanaf 30-11-2013 is het wijzigingsprotocol altijd van toepassing.
WAO / WIA-suppletie 18, lid 1    
18, lid 1    
Wulbz 18, lid 1    
W.W. 18, lid 1    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   Winst 13, lid 5   5 jaarstermijn
Dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het brutobedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Noorwegen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap