print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

IJsland

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
27 december 1998 1 januari 1999  
Soort inkomsten NL ISL Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en Protocol VII    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in ISL worden verricht door een inwoner met de ISL nationaliteit of door een in ISL lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in algemeen belang.
Studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 3   Tenzij werkelijke leiding van de onderneming in ISL is gevestigd
offshore (dienstbetrekking) 25 lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van ISL
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Tenzij diensten in ISL worden verricht door een inwoner met de ISL nationaliteit of door een in ISL lokaal aangeworven persoon
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en niet ingegane lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   22, lid 1  
particuliere arbeidsongeschiktheidsuitkering   22, lid 1  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong/ W.W 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 5   5 jaarstermijn
dividend 10, lid 2, letter b   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen IJsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap